ለናይ ሰልፍ መዓርክ 60ታት
9ይ ክፈል

መሐመድ እድሪስ
ኤርትራ ሓዳስ
መዐረከት አብናየት – 3 ዲሰምበር 1961 ናይብ ትሌንቴ አበቤ እድሪስ ለመርሖም ዐሳክር ክምሰለ ናይ ሀውኬ በገሶም፡ እተ ጃርዲን ክም በጽሐው እግለ ሸቃላለ ጃርዲን እንዴ ጀምዐዎም ሀደደዎም። “እግልሚ ኢሰኬኩም፧ እግል ሚ ሰኒ እንዴ ትበው እግለ በናነ ትባትኮ፧ ምስሎም ጉሙያም ምንዲ ኢትዐሉ ወእዴ ምን አለብኩም፡ ክእነ ደማር ወየአጅሬኩም” እንዴ ቤለዎም አፋዘዘው ዲቦም። “ከሕነ እግል ሰብ ስለሕ እብ ከአፎ እግል ንጋብሆም፡ ሓምድ ዐዋቴ ባቱኩ ክም ቤሌነ ነፍስነ እግል ነአንግፍ፡ ባተክናሁ” ቤለው። እሊ ቅብብ እንዴ ገብአ ለትሰመዐዮም ዐሳክር ነወው፡ እግለ መሳልሚን ሸቃለ እኪት ረሖም እግል ለአርእዎም ተሐት ወለዐል ቤለው። ምናተ ምድር እንዴ ኢመሴ እብ ሓምድ እግል ለዐሩ፡ እት ለሐራጾ፡ እግል ወልዳይ ምልስ ክልኦት ብዕዳም እንዴ ሰጀለው፡ አስክ ለአቀብሎ ህዬ፡ ኩሉም ለሸቃለ ምነ

download

ሓበራዊ ዘተ
ቛንቛ ዓረብ ኣብ ኤርትራ

ፍረህይወት ዳኒኤል
ምልከት ብዙሕ ቛንቛታት ዝዓጠቀ ዜጋ ምውናን፡ ብብዙሕ ሸነኻት ዓቢ ጸጋ ንሃገርን ሕብረተሰብን’ዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ዝሰርሑ ኣባላት፡ ሕብረተሰቦም ኮነ ከባቢኦም ዘዘውትሮ ቛንቛታት መሊኾም ንቡዙሕ ተገልጋሊ ስሉጥ ኣገልጉሎት ክህቡ ዘክእል ስልጠና ቛንቛ ምውዳብ እዋናውን ዓቢ ኣተኩሮ ክወሃቦ ዝግባእን እዩ። ኣብዚ ዳርጋ መባእታዊ ምልከት ቛንቛ ዓረብ ተጠላቢ ኮይኑሉ ዘሎ ህሞት፡ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ንፈለማ እዋን ንብዙሕ ኩርናዕ ጠመተ ጌሩ ዝተነድፈ ሃገራዊ መምሃሪ ካሊክለም ቛንቛ ዓረብ በማኢት ዝቁጸሩ ሰልጠንቲ ከፍሪ ምኽኣሉ ዓብን ዘሐጉስን ስራሕ እዩ። ኣብ መንፈቕ ዓመተ 2020 ብመሪሕ ተበግሶ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ (ሃማመተኤ) ምስ መሻርክቱ ሃገራውያን ማሕበራት፡ ማለት ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራን (ሃማደኤ)

download

ተዘካሪ ጥቕስታት ጋዜጣታት ኤርትራ፣
1942-1962

መቕድም ብኣለምሰገድ ተስፋይ
ብ13 ነሓሰ 1942፣ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝትከል ኣብ ዓመትን ሰለስተ ወርሑን፣ ዜጋታት ኤርትራ ዜናታት ዓለም ዝከታተሉሉን ርእይቶታቶም ዝገልጹሉን ጋዜጣ ብትግርኛን ዓረብን ንኽሕተም ፈቐደ። ቅድሚ’ዚ፣ መግዛእቲ ኢጣልያ ንዓኡ ዝመስል ዕድል ስለ ዘይከፈተ፣ ናይ ኤርትራ ሰሙናዊ ጋዜጣ ናይ ፈለማ ብኤርትራውያን ዝእለ ናይ ጽሑፍ መራኸቢ ኾነ።
ኣብተን ቀዳሞት ገጻት ናይ’ዚ እኩብ ጽሑፍ፣ ተዘካሪ ጥቕስታት ጋዜጣታት ኤርትራ፣ 1942-1962፣ ክልተ ነገራት ንዕዘብ። ቀዳማይ፣ ኢጣልያ ዓፊናቶ ዝጸንሐት ልቦና ህዝቢ ይኹን ናይ ምጽሓፍ ብቕዓቱ፣ ብመጋረጃ ተጐልቢቡ ከም ዝጸንሐ ጽቡቕ ትርኢት በርሃው ኢሉ ክቕላዕ ንርኢ። ኣብ ዝቐደመ ሓምሳን ዝያዳን ዓመታት ተመሳሳሊ ዕድል ረኺቡ እንተ ዝኸውን፣ ብፍላይ

download

ዕላል ምስ ስነ-ጥበበኛ ሰሎሞን ድራር

ኤፍረም ሃብተጽዮን
ሰሎሞን ድራር፡ “ኤርትራውያን ዕላል ምስ ስነ-ጥበበኛ ሰሎሞን ድራር ኮማንዶ”፡ “መኸተ”፡ “ዕጫ ሓንቲ ስድራ” ዝብላ መጻሕፍቲ ዝደረሰ ከምኡ’ውን ዝተፈላለያ ተኸታተልቲ ፊልምታት፡ ግጥሚታት ደርፊን ካልእ ግጥምታትን ዝደረሰን ዓንቀጻት ዝጸሓፈን፡ ኣብ ስነ-ጥበብ ሃገርና ምቝሉል ኣበርክቶ ዝገበረ ሞያዊ እዩ። ሰሎሞን፡ ነዚ ኣብ ገድሊ ዝጀመሮ ስነጽሑፍ፡ ድሕሪ ናጽነት ብዝለዓለ ደረጃ’ዩ ቀጺሉዎ። ኣብዚ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሓሉ ዓውዲ ኣመልኪትና ምስኡ ዘካየድናዮ ዕላል ይስዕብ። ሰናይ ንባብ።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ሃገራዊ ፈስቲቫል ኤርትራ ኣባል ኮሚተ ነይርካ፡ ብኣኡ ክንጅምር። ተራ ፈስቲቫል ኣብ ምዕቃብ ባህልን ምምዕባል ስነ-ጥበብን ከመይ

download

Somalia President Hassan Sheikh Mohamud’s
Interview with Eritrean Local Media Outlets

Earlier this week, the President of Somalia. H.E. Hassan Sheikh Mohamud, paid a two-day successful working visit to Eritrea. During his visit, President Hassan Sheikh Mohamud engaged in extensive discussions with President Isaias Afwerki on the enhancement of bilateral relations and regional developments of shared interest. The President was interviewed by local media at the end of his visit.

download

ጋዜጣዊ መግለጺ

ኣብ’ዚ ቀረባ እዋናት፡ ብዛዕባ ማያትን መሳዂቲ ባሕሪን ዝመሳሰሎ ኣርእስትታትን ዝተባህለን “ተባሂሉ” ዝተባህለን፡ እልቢ የብሉን። ዘየስደመሞ ተዓዛቢ ኸኣ የለን። መንግስቲ ኤርትራ፡ ከም ወትሩ – ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ጐደናታትን መኣዲታትን ከምዘይዕደም ደጋጊሙ እናኣረጋገጸ፡ ንኹሎም ግዱሳት ከይትንኰዩ ይምሕጸን።
ሚኒስትሪ ዜና
ኣስመራ – 16 ጥቅምቲ 2023

PRESS RELEASE

Discourses – both actual and presumed – on water, access to the sea, and related topics floated in the recent times are numerous and excessive indeed. The affair has perplexed all concerned observers. In the event, the Government of Eritrea repeatedly reiterates that it will not, as ever, be drawn into such alleys and platforms. The GOE further urges all concerned not to be provoked by these events. Ministry of Information
Asmara 16 October 2023

معايير مزدوجة مكشوفة

أدت حرب غزة، التي بدأت في 7 أكتوبرالجاري، إلى مقتل أكثر من 4000 شخص من الجانبين، وإصابة أكثر من 10000 آخرين، وتسببت في أضرار جسيمة وتشريد مئات الآلاف. وإذا لم يتم التوصل إلى حل سلمي، فمن المرجح أن يتسبب في كوارث ودمار أسوأ ،وإشعال صراع إقليمي واسع النطاق ، وفوضى في الأجزاء الأكثر ضعفا في العالم. وبغض النظر عن الخلفية الطويلة لهذا الصراع، فإن السيف ذو الحدين الذي يشهده العالم في هذه الحرب، يذكرنا بالإمبراطور في حكايات هانز كريستيان أندرسن الخيالية الذي ذهب بمفرده أمام حشد من الناس قائلاً: “أنا أرتدي ملابس جميلة”. لقد صدم العالم عندما رأى أصحاب الحق الذاتي الذين يدعون أنهم مدافعون عن القانون العالمي والدولي، ودعاة مبادئ العالم المتحضر، ورسل الديمقراطية وحرية الإنسان، يتظاهرون بالقلق المفرط بشأن

download

ዕርቃን ድርብ ዕያር

 ብ7 ጥቅምቲ ዝተወልዐ ኲናት ቓዛ፡ ካብ ክልቲኡ ወገን ልዕሊ 4,000 ሰባት ቀዚፉ፡ ልዕሊ 10,000 ኣቚሲሉ፡ ገዚፍ ዕንወት ኣውሪዱ፡ ኣማኢት ኣሽሓት ኣመዛቢሉ ኣሎ። ሰላማዊ መዕለቢ እንተዘይተገይሩሉ ድማ፡ ዝኸፍአ መቕዘፍትን ዕንወትን ከውርድ፡ ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ክፋል ዓለምና ሰፊሕ ዞባዊ ግጭትን ህውከትን ከባርዕ ዓቢ ተኽእሎ ኣሎ። ነዊሕ ድሕረ-ባይታ ናይዚ ግጭት’ዚ ንጎድኒ ገዲፍና፡ ኣብዚ ኲናት’ዚ፡ ህዝቢ ዓለም ዝዕዘቦ ዘሎ ድርብ ዕያር፡ ነቲ ኣብ ጽውጽዋያት ሃንስ ክርስትያን ኣንደርሰን እነንብቦ፡ ‘ምዕሩግ ልብሲ ተኸዲነ – መሩቑለይ’ ክብል ኣብ ቅድሚ እኩብ ህዝቢ ጥራሕ ነብሱ ዝኸደ ሃጸይ ዘዘኻኽር እዩ።ተሓለቕቲ ኣድማሳዊን ኣህጉራዊን ሕግታት፣ ጠበቓታት ስልጡን ዓለማዊ መትከላት፣ ሃዋርያ ደሞክራሲን ሰብኣዊ ሓርነትን ኢና’ ዝብሉ ተመጻደቕቲ፡

download

ተዘክሮታት ሓመድ-ደበ ግንባር ናደው

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ
እዚ መጽሓፍ’ዚ 188 ገጽ ዝሓዘ ኮይኑ፡ ኣብ 2013 ኣብ ኣስመራ ብቤት ማሕተም “ሕድሪ” ተሓቲሙ ዝወጸ እዩ። ብብርክት ዝበሉ ጽሓፍቲ ዝተዳለወ ብዛዕባ ተዘክሮታት ምፍራስ ግንባር ሓይልታት መግዛቲ ኢትዮጵያ ኣብ ናቕፋን ምሕራር ከተማ ኣፍዓበትን ኣብ 19 መጋቢት 1988 ይገልጽ። እዚ ኲናት’ዚ ምብቃዕ ናይ’ቲ ንሓደ ዕቁድ ምሉእ (1978-1988) ዝቀጸለ መድረኽ ምርብራብን ንመግዛእታዊ ህላወ ኢትዮጵያ ካብ ሱሩ ንምብንቋስ ምስግጋር ናብ ደምሳሲ መጥቃዕቲን ዘበሰረ ብምዃኑ፡ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብመሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዓቢ ታሪኻዊ፡ ፖለቲካዊ፡ ወተሃደራውን ስነ-ኣእምራውን ነጥበ መቐይሮ’ዩ ነይሩ። መላእ ሓርነት ኤርትራ ኣብ 24 ግንቦት 1991 ቅድሚ ምብሳሩ ኣብ ዝቀጸለ ሰለስተ ዓመታት ከኣ ከተማታት ኤርትራ ሓንቲ ድሕሪ ሓንቲ ኣብ ኢድ ህዝባዊ ግንባር ወዲቀን። እዚ ታሪኻዊ ዓወት’ዚ ንፍርቂ ክፍለ-ዘመን (1941-1991) መሪር ፖለቲካውን ዘይክማህ ወተሃደራውን ቃልሲ ድሕሪ ምክያዱ ዝመጸ እዩ።

download

ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ
ምስ ጋዜጣ ኣልሸርቕ ኣልኣውሰጥ

ትርጉም – ሱሌማን መሓመድ ስዓድ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዋዕላ ንግስነት ስዑዲዓረብ-ኣፍሪቃ ኣብ ዝተሳተፈሉ መዓልታት፡ ምስ ጋዜጣ ኣልሸርቕ ኣልኣውሰጥ ቃለ-መሕትት ኣካዪዱ ነይሩ። እቲ ቃለ-መሕትት ኣብ ዞባዊን ዓለማዊን ጉዳያት፡ ኣብ ሽርክነት ስዑዲ-ዓረብ – ኣፍሪቃ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ምሉእ ትሕዝቶኡ ካብ ዓረብኛ ተርጒምና ነቕርበልኩም።
* ዝምድና ስዑዲ ዓረብ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ፍሉይነት ዘለዎ’ዩ ተባሂሉ ይጥቀስ። ንስኻትኩም ከም ተሳተፍቲ ናይዚ ዋዕላ’ዚ፡ ፍሉይነቱ እንታይ’ዩ ትብሉ?
– የቐንየለይ። ከምቲ ዝበልካዮ ዋዕላ ስዑዲ ዓረብ-ኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታትን መድረኻትን ካብ ዝካየዱ ዘለዉ ዋዕላታት ፍሉይነት ኣለዎ።

download

ቃለ-መጠይቕ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ሰላሓዲን ሑሴን
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ርያድ ኣብ ዝተቓንዐ ቀዳማይ ዋዕላ ስዑዲዓረብን ኣፍሪቃን ኣብ ዝተሳተፈሉ፡ ምስ ወራስ ዓራት ንግስነት ስዑዲ ዓረብን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ስዑዲን ምስ ሓያሎ መራሕቲ ኣፍሪቃን ርክባት ኣካይዱ ነይሩ። ብዛዕባ’ቲ ዋዕላን ዝነበረ ርክባትን ብዝምልከት ወኪል ሚኒስትሪ ዜና ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ዘካየዶ ቃለ-መጠይቕ ይስዕብ፦
• ክቡር ፕረዚደንት፡ ዋዕላ ንግስነት ስዑዲ-ዓረብን ኣህጉር ኣፍሪቃን፡ ሓባራዊ ምትሕግጋዝን ሽርክነትን ኣብ ምፍጣር ዝህልዎ ግደ ከመይ ትርእዮ?
ምስ’ዚ ዘሎ ዞባውን ኣህጉራውን ኩነታት ኣገዳስነት ናይ ከምዚ ዓይነት ዋዕላታት ርዱእ እዩ። እዚ ሕጂ ዝተኻየደ ናይ መራሕቲ ዋዕላ፡ ብትሕዝቶኡ ካብ’ቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዋዕላታት ዝተፈልየ እዩ። ንሓልፎ ዘለና ዞባውን ኣህጉራውን ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ምትሕግጋዝ፡ ሽርክነትን ምምልላእን

download

Social Services in Gash-Barka Region

Milka Teklom
Education is one of the social services that has been given a lot of attention in the Gash-Barka region. According to Mr. Mohammed Ali, director of the education sector in the region, there are more than 460 schools in the region that cater to the needs of 176,225 students, who make up 20.5 % of the region’s total population. In line with the government’s policy of mother tongue education, there are two elementary schools that teach in Saho, five in Bidawiet, 21 in Nara, 32 in Kunama, 56 in Arabic, 90 in Tigre and 129 in Tigrinya languages. Like elementary schools, preschools also give services in all ethnic languages except in Saho and Bidawiet. The number of girls’ enrollment in schools

download

A Central Pillar of Nation-Building and Development

Dr. Fikrejesus Amahazion

Last week, Eritrea Profile featured an excellent article presenting an overview of social services in Gash Barka (“Social Services in Gash Barka Region” – 13 September). Authored by Milka Teklom, not only was the article interesting and well-written, it was enlightening, replete with details, and informative, ultimately shedding important light on one of Eritrea’s most beautiful regions. In addition, however, the article was immensely significant and worthwhile for its illustration of Eritrea’s commitment to social justice.
Social justice is a central pillar of nation-building and development
At the same time representing a long-term process and a standalone goal, social justice mainly has to do with the notion of fairness. Basically, it is

download

الرئيس الإرتري لـ«الشرق الأوسط»: وضع غزة المؤلم عرى النظام العالمي وفضح مزايدات المواقف الدولية والدول العظمى

نشرت جريدة ” الشرق الاوسط ” في عددها الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2023 مقابلة مطولة اجراها الصحفي فتح الرحمن يوسف مع الرئيس اسياس أفورقي، تناولت ابعاد العلاقة الارترية السعودية، والازمة السودانية، وقضايا افريقيا التنموية المزمنة، ومسألة تأمين البحر الاحمر، والشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة وافريقيا، وكيفية تعامل الدول الاوروبية مع الشؤون الافريقية، وتحديات الاتحاد الافريقي ومنظمة الايغاد الاقليمية، وكارثة غزة.
وفيما يلي نص الحوار:
توصف العلاقات السعودية مع دول أفريقيا بالمميزة، وجاءت القمة السعودية – الأفريقية تتويجاً لهذه العلاقات، وأنتم أحد المشاركين فيها، فما الذي يميز هذه القمة؟

download

ذكريات تدمير جبهة نادو

صدر هذا الكتاب في عام 2013 عن ” دار الامانة للنشر ” في اسمرا، ويقع في 188 صفحة ويتناول ذكريات ومقالات كتبت بأقلام عديدة حول انهيار جبهة القوات الاستعمارية الاثيوبية في نقفه وتحرير مدينة افعبت في 19 مارس 1988. لقد شكلت تلك المعركة منعطفا تاريخيا وسياسيا وعسكريا ونفسيا في المسيرة النضالية التحررية للشعب الارتري بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا، وذلك لكونها جسدت نهاية مرحلة حرب الاستنزاف الدفاعية التي دامت عقد كاملا 1978 ـ 1988، ودشنت مرحلة هجوم كاسح بغية اجتثاث الوجود الاستعماري الاثيوبي من اعمق اعماق جذوره، وكانت النتيجة تساقط المدن الارترية الواحدة تلو الاخرى كثمار يانعة في يد الثوار على مدار ثلاث سنوات، قبل اعلان تحرير ارتريا في 24 مايو 1991، بعد كفاح سياسي عصيب ونضال عسكري

download

منتدى حوار
حول “اللغة العربية في إرتريا”

إعداد : جمال محمد علي
جريدة ” ارتريا الحديثة “
22 سبتمبر 2023
نُظِمَ يوم الجمعة 7 سبتمبر 2023 منتدى حول اللغة العربية في إرتريا بقاعة ” الإتحاد الوطني لشَباب وطلبة إرتريا” ، من تنظيم “نادي طلبة اللغة العربية”,, العاملة تحت مظلة” الإتحاد الوطني لشَباب وطلبة إرتريا” قدم فيها الدكتور/ صالح محمود من كلية إعداد المعلمين ورقة بحثية حول اللغة العربية في إرتريا، حضر المنتدى عددٌ من المهتمين وطلبة اللغة العربية بإتحاد الشَّباب والضيوف المدعوينْ.
أفتتح البرنامج بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء، ثم قدَّمَ مديرُ البرنامج السيد/ احمد عمر شيخ، مقدم الورقة البحثية وموضوعها للحضور، وأوضح أنَّ البرنامج يعد البداية لبرامج مماثلة ستنظم في المستقبل من قبل” نادي طلبة اللغة العربية”.

download

تصريح صحفي

إن الحديث – الفعيل والمفترض – حول المياه والمنفذ إلى البحر والموضوعات ذات الصلة التي طرحت يف الاونة الاخيرة كثيرة ومفرطة بالفعل. وقد أثارت هذه القضية حيرة جميع المراقبين المعنيين.
وفي هذا السياق تؤكد الحكومة الارترية مراراً وتكراراً أنها لن تنجر، كما هو الحال دائما، إلى مثل هذه المسارات والمنابر. وتحث الحكومة الارترية كذلك كافة الاطراف المعنية على عدم الاستفزاز بهذه الاحداث.
وزارة الاعلام
اسمرا: 16 اكتوبر 2023

كلمة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح

في القمة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
أصحاب السعادة رؤساء الدول والحكومات
الوفود الكرام
السيدات والسادة
اسمحوا لي أولاً أن أعرب عن أحر التهاني لمعاليكم على انتخابكم رئيساً للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويشرفني حقا أن أنقل الرسالة التالية من الرئيس إسياس أفورقي إلى هذه الجمعية الموقرة.
أصحاب السعادة،
لقد انقضت ثمانية وسبعون عاما منذ التأسيس التاريخي للأمم المتحدة في 24 أكتوبر 1945. هذا الحدث التاريخي جاء على رماد ومخلفات الحرب العالمية الثانية التي تسببت في خسائر غير مسبوقة في الأرواح ودمار للبشرية.
ولكن من المؤسف أن الدروس المؤثرة المستفادة من هذه الحرب الشرسة لم تؤذن بعصر من السلام الدائم المتجذّر على الشرعية والعدالة والتوازن المستدام على

download

ساقِمْ – قطعانُ الليلْ

أحمد عمر شيخ
***
حكايةُ الولد ” دينايْ ” والبنتْ ” سابا ” الشهيرة بـ” أسمرينا ” .
إلى الوجوهِ التيْ نحبُّ حينَ تكونُ المدنُ نائية وصمَّاءْ
وأيضاً نائيَة وصمَّاءْ
إليهِ !! نسيجُ الذَّاكرةِ المهترِئة
أينما كنتمْ / كنتنَّ وتكونونَ تكنَّ
ودوماً هيَ الأشياءُ هكذا !!

download

فشل مؤامرة عظيمة – والجنون الذي سببته

شهد هذا العام تصرفات مشبوهة إستهدفت إثارة شغب عرقلة تجمعات واحتفالات الارتريين وإحيائهم مناسباتهم الوطنية ، الامر الذي كان مثاراً للإستهجان والاستغراب، لكن من يعرف الخلفية التاريخية لهذه التصرفات التي وصلت حد الجنون، ومن يقوم بتمويلها ورعايتها والتحليلات المرتبطة بها لن يستغرب الامر.
في منتصف القرن الماضي، قام المعارضون التاريخيون الذين اتخذوا موقفًا مفاده أن “استقلال إريتريا لا يخدم استراتيجيتنا العالمية” بعزل هذا البلد الذي انتزع استقلاله بتضحيات جسام، عن المجتمع الدولي، وحاولوا تدميره بكل الطرق، وأدخلوا شعبه في صراع دائم وحظر اقتصادي،حتى يصل الى مرحلة يكره فيها استقلاله ويتوق للعودة الى الاستعمار، ونفذوا لاجل ذلك العديد من المؤامرات العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية، بشكل لا هوادة فيها لأكثر من ربع قرن.

download

Men’esey September 2023

download

كلمة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة
بمناسبة ذكرى الفاتح من سبتمبر

في الوقت الذي نحي و نحتفل فيه بالذكرى ال 62 لإنطلاق كفاحنا المسلح  ينبغي  أن نبرز المعنى و الأهمية التاريخية  التي لا تضمحل لهذه الذكرى.
يعد الفاتح من سبتمر  في التقويم الإرتري  يوم  للذكرى  والعهد  وهي عيد وطني  له دور راسخ وبالتالي يتم الإحتفال به  بحفاوة  من قبل الشعب الإرتري  في الداخل والمهجر بإعتباره  جزءاً من موروثنا الوطني.
إستطاعت إرتريا بنضالها الطويل والذي كان يقال  عنه بأنه  نضال لا يطاق، التخلص بقوتها وصمودها من الأوضاع المزرية  للإحتلال  فارضة وجودها،  لتولد  بكفاحها مجدداً من الرمضاء،كما أفشلت بعد الإستقلال الغزوات المتواصلة،  وتصدت  للعدائيات الخارجية وأكدت وجودها المستقل بكفاحها  والآن أيضاً  تكافح بالثقة  والإعتماد على  نفسها من أجل  بناء مستقبل يسوده  الرخاء والإزدها، فهي دولة مكافحة معروفة بالصمود والتصدي

download

الاحتلال الايطالي لإرتريا
1882 ـ 1941

تأليف: زمحرت يوهنس
ترجمة: سعيد عبد الحي
دار الامانة للنشر
اسمرا: 2014
يستهل زمحرت يوهنس كتابه بلفت نظر القارئ الى ان ” هذا لكتاب يهدف الى اعطاء صورة عن الاحتلال الايطالي لإرتريا منذ بدايته وحتى سقوطه، لكنه لا يعطي صورة كاملة عن ذلك، فعلى الرغم من العمل الذي تم لتجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات من مختلف المصادر لتعكس واقع الاحتلال الايطالي من كافة جوانبه وتأثيراته السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافية…الخ وكذا ردود فعل المجتمع الارتري تجاه ذلك الاحتلال، إلا انه ينبغي ملاحظة ان كل هذا الجهد لا يمثل سوى محاولة تصلح لأن تكون منطلقا لدراسات أعمق. والتاريخ الشفاهي وذاكرة شعبنا بهذا الشأن لم يتم حتى الان تنقيبها وتمحيصها بالبحث الاكاديمي العميق والمنتظم. وكل ما كتب عن تاريخ

download

ألقى الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إرتريا كلمة
خلال مشاركته في قمة دول جوار السودان كان نصها كالتالي:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية،
أهنئك بتنظيم هذه القمة لجوار السودان، وكما طرحنا في أكثر من مناسبة لتصورنا  ودعمنا لهذه المبادرة، تعبر هذه القمة أن تكون فرصة سانحة للسودانيين والشعب السوداني بمؤازرة جيرانه، لإيجاد مخرج من هذا المستنفع الواقع فيه السودان دون مبرر. ونرى في هذه المبادرة مبادئ أساسية تعتمد على احترام سيادة السودان واستقلاله، ووجود مناخ ملائم للشعب السوداني حتى ينتقل إلى بر الأمان، وهو ما يحتاج إلى خطة وجهد ومؤازرة، وهذه المبادرة ستهدف في نهاية المطاف إلى تأمين المناخ الملائم للشعب السوداني الذي يمتلك الكلمة الأخيرة لتجاوز هذه المحنة.

download