መቕድም

ቅድሚ 40 ዓመታት፡ 22 መጋቢት 1977፡ ጀጋኑ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር፡ ድሕሪ ናይ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ጽኑዕ ከበባ፡ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ርእሰ ከተማ ኣውራጃ ሳሕል ንዝነበረት ናቕፋ፡ ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ መግዛእቲ ሓራ ዘውጽእሉ ዕለት ነበረ። ሓርነት ናቕፋ፡ ፍናን መላእ ተቓላሳይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢን ወጻኢን ብምብራኽ፡ ተስፋ ናጽነት ኣድሚቑ ዘርኣየ፡ ነቲ ስዒቡ ብልዑል ናህሪ ንሰፊሕ ከባቢታት ኤርትራ ሓራ ዝገበረ ወተሃደራዊ ስርሒታት መድረኽ 1977-1978 ባብ ዝኸፈተን ዓቢ ድርኺት ዝፈጠረን እዩ። ብኣጋጣሚ ናይዚ ኣብ ታሪኽ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ጉሉሕ ዝዀነ ፍጻመ’ዚ ኣሕተምቲ ሕድሪ ምስ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍን ካልኦትን ብምትሕብባር፡ መቐጸልታ ናይተን ቅድሚ ሕጂ ዝተሓትማ መጻሕፍቲ (ሽዱሽተ ቅጺታት ዛንታታት ተመኲሮ ገድሊ) 7ይ ቅጺ፡ “ናቕፋ” ብዝብል ኣርእስቲ የሕትም ኣሎ።

Press Release

As it will be recalled,the fabricated news of “the deployment of Egyptian troops in Sawa”, and the subsequent closure of the border by Sudan that “this event ostensibly triggered” was recycled and amplified with high drama recently. But the story did not end there. In these times where past events fast evade memory, it may be useful to reiterate the fundamental truths occasionally so that the public is not confused. In this respect: (more…)

سياسة الوياني وراء تفجير الازمة في أثيوبيا

تمر إثيوبيا في الوقت الراهن، بمرحلة تأريخية حساسة للغاية، بسبب تنصل نظام الوياني من الهوية الإثيوبية بهدف تحقيق أهدافه الضيقة عبر غطاء مسمى حركة إيهودق الحاكمة، التي تخلخلت تنظيماتها الداخلية، وتلاشت الثقة فيما بينها، بعد ان كانت قبل ذلك مؤسسة توحد كل التنظيمات، ها هي الآن تتخبط بين الوفاء بالمتطلبات الشعبية لإحلال العدالة المعيشية والعمل على إستقرارها وبين التمسك بحكم الأقلية للسلطة.
ومن امثلة تلك الأحداث التي ظهرت جلياً في الآونة الأخيرة، المظاهرات والمعارضة الشعبية المستمرة ضد النظام، وتصاعد الإعلانات الرسمية الترهيبية، مما أضر بشكل كبير على الأنشطة الإقتصادية وشل حركتها، كما أن قيام النظام بإصدار تصريحات وهمية بقيامه “بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين” وبأنه قام “بتقييم وإنتقاد كل عيوبه بكل صرامة، وأنه سيقوم بتصحيح مساره المعوج” وغير ذلك من التصريحات الزائفة، ماهو إلا لتغيير كراسي السلطة والمناصب لكبار المسؤولين الذين إستشرى فيهم الفساد ومختلف الجرائم، فضلا عن التكهنات التي تزايدت عن السبب الذي…

ቃለ መጠይቕ ምስ ጽሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን
ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ

ናደው እዚ ካብ ዝፈርስን ከተማ ኣፍዓበት
ሓራ ካብ ትወጽእን 30 ዓመት ኮይኑ
19 መጋቢት 1988 – 19 መጋቢት 2018

ዕምቆትን ትርጉም ኲናት ናደው እዚ

ኤለክትሮኒካዊ መርበብ ማእከል እስትራተጂያዊ መጽናዕቲ ኤርትራ፡ ብኣጋጣሚ መበል 30 ዓመት ምፍራስ ናደው እዚን ምሕራር ከተማ ኣፍዓበትን ምስ ጽሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ቃለ መጠይቕ ኣካይዱ። ዕላማ ናይ’ዚ ቃለ መጠይቕ’ዚ ድማ ትርጉምን ዕምቆትን ናይ`ዚ መሰረታዊ ወታደራውን ፓለቲካውን ዓወት እዩ። ከምዝዝከር፡ እንግሊዛዊ ናይ ታሪኽ ተመራማሪ ባዚል ደቪድሰን፡ ኣገዳስነት ኲናት “ናደው እዝ” ልክዕ ምስ ኲናት ድያን ቢያንፉ ኣወዳዲሩዎ። ኲናት ምሕራር ከተማ ኣፍዓበት ኣብ 1988 ንቅኑዕነት ናይ’ቲ ኣብ 1978 ዝሓለፈ ውሳነ እስትራተጂያዊ ምዝላቕ ዘመስከረ’ዩ ነይሩ። እዚ ድማ ንምሕራር ከተማ ምጽዋዕ ኣብ 1990 መገዲ ከፊቱ። መግዛእታዊ ህላዌ ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ኤርትራ ኣብ 1991 ምሉእ ብምሉእ ንኽጽረግ…

ዝኽርታት ሓመድ ድበ ናደው
ምቕሉል ጅግንነት ንምሕያልን ሓርበኝነት ንመጻኢ ወለዶ

ንምውራስን ግን፡ እቲ ታሪኽ ኪንገር ግቡእ`ዩ።”
ፕረሲደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብቕያታት ዝመልኦ ሕልፍ ዝበለ ተመክሮ ምዃኑ ንግንዘቦን ንደጋግሞን ኢና። ይኹን`ምበር፡ ዛጊት መሊእናስ ይትረፍ ብኣፈና`ውን ስለዘይተረኸናዮ እናሓደር ዝኸብድ ዓቢ ሸኽም ኰይኑና ምህላው ማዕረኡ ንግንዘቦን ንደጋግሞን ኢና። እቲ ጸገም እናተፈልጠ ይቕጽል ምህላው ኸኣ ብርግጽ ሓደ ስግንጢር ኩነት`ዩ። እዚ ቅያዊ ታሪኽ ጅግንነትን ሓርበኝነትን`ዚ፡ ነጋርን ጸሃፍን ሳኢኑ ዳርጋ ዓባስ ኰይኑ ምህላው እምበር ፍጹም ክምኽነን ክጽወርን ኣይክእልን። እዚ ስግንጢር`ዚ ከይተፈትሐ ክቕጽል ምግዳፉ፡ ስግር ሃላፍነት ምዝንጋዕ፡ ንታሪኽና፡ ንታሪኽ ሰማእታትና፡ ነቲ ኩሉ ዘይተነግረ ቅያታቱን ጅግንነቱን፡ ተወፋይነቱን እምነቱን፡ ዝደረኾን ዝጸሮን ንጹህ ሕልናን ኣተሓሳስባን ምብዳል`ዩ። ታሪኽና ምብዳል ከኣ ንነብስናን መጻኢ ወለዶታትናን ምብዳል ስለዝኰነ መዘዙ ብዙሕን ነባርን`ዩ። ስለዚ፡ ንታሪኽና፡ ምስቲ ኩሉ ሓይሉን ህያውነቱን፡ ዕብየቱን ድምቀቱን፡ ስፍሓቱን ዕምቈቱን፡ ክንትርኾ፡ ክንገልጾ፡ ክንርዳኦ፡ ከነመሓላልፎ ግድን ክንፍጽሞ ዘለና ህጹጽ ሃገራዊ ሓላፍነት`ዩ። ህዝቢ ኤርትራን ጀጋኑ ደቁን ታሪኽ ክሰርሑ ዘይኣገሞም ዘይጸገሞም፡ ታሪኽ ክጽሕፉ…

መግለጺ

ድራማ ግብጺ ኣብ ሳዋን፡ ናይ ሱዳን ዶብ ምዕጻውን ምኽፋትን፡ ዘየስደመሞ የለን። እቲ ጽውጽዋይ ግን፡ ኣብኡ ዝውዳእ ኣይኰነን። ዝኽሪታት ምምሓው ቅዲ ወይ ፋሽን ኰይኑሉ ኣብ ዘሎ መዋእል፤ ሰማዒን ተዓዛቢን ምእንቲ ከስተብህል፤ ጸጸኒሕካ ሓቅታት ምንጋር ኣይጽላእን’ዩ።
ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓደ/ጥሪ (ቅድሚ ኣስታት ክልተ ኣዋርሕ)፡ ሃገረ ቐጠር፡ . . . ነቲ ብደገፍ ኢማራት፡ ካብ ኤርትራ ኪመጽእ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምግጣም፡ ንዕጡቕ ሓይልታት ሱዳን፡ ሰለስተ (3) ሚግ ዝዓይነተን ነፈርቲ፡ ህያብ ሂባ፤ ኣብ ከሰላ ኣሰሊፋተን። ኣብረርተን ከኣ፡ ክልተ መኰንናት ቐጠርን፡ ሓደ ኢትዮጵያዊን እዮም። ነቶም ኣብረርቲን ተልእኾታቶምን ዘመሓድር ከኣ፡ ክፍሊ ድሕነትን ስለያን (‘ኣምን ዎ ሙኻበራት’) ሱዳን’ዩ።

Demystifying Eritrea: the Ground Reality, Mining and Human Rights”

Geneva, 8th March 2018 – Demystifying the image of Eritrea by understanding its reality on the ground and its development approach, which focuses on the people, was the theme of the side event organized by the Permanent Mission of Eritrea to the United Nations in Geneva in collaboration with Nevsun Resources Limited, Bisha Mining Share Company and Danakali Limited, titled, “Demystifying Eritrea: the Ground Reality, Mining and Human Rights”, on March 8th 2018 at the United Nations in Geneva. The event was chaired by Ambassador Tesfamicael Gerahtu, Head of the Eritrean Delegation at the 37th Session of the Human Rights Council in Geneva. The two main speakers were Mr. Todd Romaine, Vice President of Corporate Social Responsibility with Nevsun Resources and Mr. Seamus Cornelius, non- Executive Chairman, with Danakali Limited.

Multiple Standards that Harbor Subversion of the Rule of Law

April 13, 2002, is a date on which the Eritrea-Ethiopia Boundary Commission (EEBC), a neutral Boundary Commission set up to arbitrate the border dispute between Eritrea and Ethiopia, gave its final and binding verdict. Nine years have passed since the adjudication of the Boundary Commission’s ruling. Compliant with The Algiers Agreement and the modus operandi set by the Boundary Commission, the border dispute of the two countries should have, once and for all, been settled through delimitation and physical demarcation on the ground up to November 2003 as per the EEBC’s ruling. As the TPLF is commanded by its lords to quibble the rule of law, the decision, hindered from implementation, has thus far ensued unparalleled aftermath and waste of time. The Boundary Commission, whose mandate to implement the delimitation decision as planned was held back with a series of obstructive actions, officially announced that it concluded its mandate in the end of November 2007 by declaring the border virtually demarcated by the coordinates it had issued a year earlier. (more…)

كفى .. تعدياً على سيادة القانون!

لقد مرت ستة عشر عاماً على إصدار لجنة التحكيم المختصة بحل النزاع الحدودي بين إرتريا وإثيوبيا، قرارها النهائي والملزم والذي يرجع تاريخ إصداره في 13 أبريل 2002م.

ويذكر أنه ومنذ شهر مايو من عام 1998م وحتى شهر يونيو 2000م، وبعد أن تمكن الشعب الإرتري بكل صمود وبسالة من التصدي للغزوات السافرة وغير المبررة، وحتى يتم طوي صفحة الحرب التي تم تبريرها بـ”حرب حدودية”، تم عقد إتفاقية سلام (مبدئية وشاملة) في الجزائر في شهري يونيو وأغسطس من عام 2000م. وقد وقع كل من الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق آنذاك، كوفي عنان، والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الأسبق، سالم أحمد سالم، ووزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق، مادلين أولبرايت، والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ومبعوث الإتحاد الأوروبي، السيد/ رينو سيري، على هذه…

ርግጸት ልዕልና ሕጊ ይኣክል!

13 ማዝያ 2002 ዶባዊ ምስሕሓብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምፍታሕ ዚቘመ ዳናዪ ኮምሽን፡ ናይ መወዳእታን ቀያዲን ብይኑ ዚሃበሉ ዕለት እዩ። እቲ ብይን ካብ ዚወሃብ ዝመጽእ ዓርቢ 16 ዓመቱ ክመልእ እዩ። ካብ ግንቦት 1998 ክሳብ ሰነ 2000 ዓ.ም፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢን ሃገርን ኤርትራ ዝተኻየደ ቅሉዕን ዘይምኽኑይን ወራር፡ ብሓያል መኸተን ጅግንነትን ህዝቢ ኤርትራ ምስ ተረዂመሸ፣ ኣብ ወርሓት ስነን ታሕሳስን ናይ 2000 ዓ.ም.፡ ነቲ ብዶብ ዝተመኽነየ ኲናት ንምዕራፍ፡ ኣብ ኣልጀርስ ክልተ ስምምዓት ሰላም (ኣፈናዊን ኣጠቓላልን) ከምእተኸተሙ ይዝከር። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኮፊ ኣናን፡ ዋና ጸሓፊ ው.ሓ.ኣ. ሳልም ኣሕመድ ሳልም፡ ጸሓፊት ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ማድሊን ኦልብራይት፡ ፕረዚደንት ኣልጀርያ ዓብደልዓዚዝ ቡተፈሊቃ፡ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሚስተር ሪኖ ሰሪ ድማ፡ ኣውሓስቲ ትግባረ ናይቲ ስምምዕ ብምዃን ክታሞም ኣንቢሮምሉ። (more…)

The First Step to Safeguarding Eritrea’s Intangible Cultural Heritage

by Billion Temesghen | Needless to say, culture is important, especially in Eritrea, as it been historically the foundation of a united nation. It is actually what Eritreans are most proud of and tirelessly talk about. However, during the second half of February 2018, the issue of culture has been getting a different attention in connection with intangible heritage. It became the talk of the city, thanks to the news of a workshop that was held from the 19th to 28th of February. The news alone has somehow stimulated some thought provoking ideas and curiosities amongst the inhabitants of Asmara. This time around, young Eritrean experts are working hard alongside stakeholders and organizations to treasure their culture and make sure to pass it down to future generations. Therefore, Asmara hosted a workshop for capacity building in preparing nomination files and making requests for international assistance for the intangible cultural heritage (ICH) of Eritrea.

Restoring resources existing
Technical and Vocational Education

By Eyob Russom | Education is given top priority in Eritrea and is seen as a means of eradicating poverty, minimizing ignorance, inequality, and disparity among individuals and countries. The State of Eritrea, particularly the Ministry of Education, believes that education is a basic human right and the foundation that helps build peace and drive sustainable development. This notion rose during the long period of struggle for independence.The Eritrean Societies’ thirst for and demand of knowledge has grown over the years.The State of Eritrea, in its Guiding Principles and the Rationale for the National Policy on Education, revised in December 2009, stated that all citizens should have access and equity, relevance and quality, unity and diversity, science and technology, to attain their potential as all round citizens to contribute to nation building. Education is given to citizens without fee.

ነቅፈ ስሙድ ወጽላል ሳምዳም

ከልሹም መሐመድ

ምን 23-3-1977 ወሐር እላተ ገጽ እስትዕማር እንዴ ኢትርኤ 41 ሰነተ አዶረት። ሸዐበ ምስል ክለ ወጠኑ ዒድ እስትቅላል ለዐይድ ወናይ ኖሱ ተሕሪር መዲነት ስሙድ ወእም ብሩድ ለዐይድ። ሰንበት ንኢሽ 24 ማርስ 2018 ዒድ 41ይት ሰነት ተሕሪር ነቅፈ ዐለ። ለምዕል 23 ማርስ ምንመ ትገብእ ሰብ ነቅፈ እት ሰነብት እግል ሊደወ ሐረው። እግልሚ ለክልዶል ምስሎም ለዐይዶ አንፋር ጀማሂር ሳሕል ለምዕል ለሀ አስኮም ዲብ ደግድጎ ዲብ ገበይ ለወዐለዋተ። ምዕል ሰንበት ንኢሽ አንፋር መሕበር ጀማሂር ሳሕል እበ አስብሖም አስክ አቅብር ወትምሳል ሹሀደ ለሀሌት እቱ ድፈዕ ነቅፈ ፊደል ‘ፐ’ እንዴ ገስገሰው እብ ስሜት መሕበር እት ሐንቴለ ትምሳል ሹሀደ ናይ ዝክረት እሻረት እብ ማርሞ ተክለው። ሰነት ቀዳሚት ሻትላሙ ለዐለው ዕጨይ ከስከሰው ወአትሳነው፡ እብ ልቦም ምስል ሹሀዳሆም ተሃጀከው…

في اجواء مفعمة بالفرحة والامل
وبمستقبل مشرق ووضاء
احتفلت مدينة نقفة بذكرى تحريرها الحادي والاربعين
23 مارس 1977 ـ 23 مارس 2018

محمود عبدالله “ابو كفاح ”
يعد الثالث والعشرين من مارس من كل عام يوماً خالداً في ذاكرة الشعب الإرتري عامة و مواطني  مدينة نقفة وضواحيها على وجه الخصوص، كيف لا وهو اليوم الذي تخلص فيه قاطنيها من براثن العدو الأثيوبي  الذي كسرت شوكته تحت ضربات  مقاتلي الجيش الشعبي  الأشاوش ,الذين قدموا اروع الامثلة في التضحية والفداء وهم ينازلون جيش الدرق الذي طالما إعتقد بأن تحرير نقفة ضرباً من الخيال ونوعاً من المستحيلات، إنها إرادة شعب أراد الحياة وعشق الثورة والنضال من اجل الحرية ,,وعليه كان لابد ان ينكسر قيد المستعمر وينجلي ظلامه الحالك لتعود نقفة في 23/03/1977م الى حضن الوطن وتصبح …

A Glimpse into the Cultural Heritage of the Nakfa Trenches

by Yohannes Gebreyesus | Nakfa is a famous historical town of Eritrean Liberation Struggle. It is endowed with immense history and the relics of the 30 years armed struggle. Topographically, the town lies on flat- landscape and hills covered with cactus, grass, and some other thorny shrubs and enjoys a mild climate comfortable for habitation, farming and herding. According to some elders the name Nakfa is derived from the Tigre word Naqf, which literally means ‘high’.

مسيرة تطور خدمات المواصلات والإتصالات في البلاد وآفاقها المستقبلية الواعدة

أجرت وسائل الإعلام المحلية حوارا مستفيضا مع وزير المواصلات والإتصالات السيد/ تسفاسلاسي برهاني، حول تطور خدمات الإتصالات والمواصلات، والبرامج المستقبلية للوزارة. وفيما يلي نقدم لقرائنا الكرام خلاصة ما جرى معه من حوار.
ترجمة/ محمدعلي حميدة
جريدة ” ارتريا الحديثة “

معالي الوزير كيف تقيم تطور خدمات المواصلات والإتصالات على مدار الأعوام الماضية؟
إذا ما نظرنا إلى المواصلات البرية المختلفة، كانت سيارات النقل التي وجدناها في عام 1991 بعد التحرير لا تتجاوز 267 شاحنة منها 240 سيارة لنقل المواد الصلبة، والـ 27 المتبقية كانت عبارة عن ناقلات للمواد السائلة. لكن في الأعوام الـ 27 الماضية بعد التحرير، تضاعف هذا العدد فوصل اليوم إلى 1548 سيارة نقل. منها نحو 3244 شاحنة، منها 2918 لنقل المواد الصلبة، و326 ناقلة للمواد السائلة. وقد استثمرت الدولة في هذا نحو 1.6 مليار نقفة، 727 مليون نقفة لسيارات النقل، و 185 مليون نقفة للباصات والحافلات العاملة داخل المدن. و 474 مليون نقفة لباصات القرى والضواحي، وبموازاة هذا الإنجاز يمكننا أيضا أن نرى ما ذا حدث من تطور في الطرق والخطوط، حيث كانت الخطوط قبل الإستقلال لا تتجاوز نحو 26 خط فقط، ارتقت اليوم الى 294 خط مواصلات، بمعدل زيادة 7 خطوط في العام.

حوار مع سكرتير الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة
الامين محمد سعيد

ثلاثون عاما على تدمير جبهة نادو وتحرير مدينة افعبت
19 مارس 1988 ــــــ 19 مارس 2018
ابعاد ودلالات معركة نادو ـ إز

اجرى الموقع الاليكتروني للمركز الارتري للدراسات الاستراتيجية حوارا مع سكرتير الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة، الامين محمد سعيد، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الثلاثين على تدمير جبهة نادو والعيد الثلاثين لتحرير مدينة أفعبت، وبغية الوقوف على ابعاد ودلالات هذه المعركة التاريخية التي قارنها المؤرخ البريطاني بازيل دافيدسون بمعركة ديان بيان فو.
لقد توجت معركة تحرير افعبت في عام 1988 قرار الانسحاب الاستراتيجي المعتمد في عام 1978، وفتحت طريق لتحرير مدينة مصوع عام 1990، وشكلت بوابة إجتثاث الوجود الاستعماري الاثيوبي من عموم التراب الوطني. الارتري في عام 1991. وعليه فلا غرو إذا ما شكلت محطة مفصلية في تاريخ الثورة الارترية.

ኢትዮጵያ – ነትጒ ጸቢብ ፖለቲካ

ኢትዮጵያ ብኣዝዩ ተሃዋሲ ታሪኻዊ መድረኽ ትሓልፍ ኣላ። ወያነ ካባ ኢትዮጵያውነት ተኸናኒቡ፡ ጸቢብ ዕላማታቱ ከተግብር ከም መጋበርያ ክጥቀመሉ ዝጸንሐ ገዛኢ ሰልፊ ኢህወደግ፡ ብውሽጡ ተዘሪጉ፡ ኣብ ሓድሕዱ ምትእምማን ኣጥፊኡ፡ ነቲ ጥምረት ዘቘማ ውድባት ኣብ መንጎ ፍትሓዊ ምንብባር ዝጠልብ ህዝባዊ ሕቶን ምርጋእ ምልካውነት ሓደ ጸቢብ ጉጅለን ተዋጢረን ይርከባ። ብመሰናበዲ ኣዋጃትን ኣፈ-ሙዝን ከይተጻዕደ ብዘይምቁራጽ ዝቕጽል ዘሎ ናዕቢን ተቓውሞን ህዝቢ ኣንጻር’ቲ ስርዓት፣ ንሱ ዘስዓቦ ከቢድ ዕንወትን ምልማስ ቁጠባዊ ንጥፈትን፣ ብጸቕጢ ህዝቢ ኣሽሓት ናይ ፖለቲካ እሱራት ንምፍታሕ ዝተወስደ ርቡጽ ስጉምቲ፣ “ገምጋም ጌርና፡ ጉድለታትና ብዘይንሕስያ ተነቓቒፍና፣ ዝጸንሓና ግዕዘይ ኣካይዳ ክንእርም ኢና” ዝዓይነቱ ጠባሪ መግለጺታት፣ ምልውዋጥ መናብር ናይቶም ብብልሽውናን ዝተፈላለየ ገበናትን ዝተቘማጥዑ ላዕለዎት ሓለፍቲ፣ እቲ ብቐደሙ እውን ወሳኒ ቦታ ዘይነበሮ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ስልጣን ክለቅቕ ዝተገደደሉ ኩነት፣ ዳግማይ ኣዋጅ ድንጋገ እዋን ሓደጋ፣ “ተካኢ ቀዳማይ ሚኒስተር መን ይኹን?” ኣብ ዝብል ሕቶ…

تصريح صحفي

أثارت مسرحية دخول القوات المصرية الى ساوا، وقيام السودان بإغلاق وفتح حدوده دهشة الجميع. ولكن القصة لا تنتهي بذلك. في هذا الوقت الذي أصبح فيه النسيان سمة أو موضة وحتى يدرك المتابع حقيقة الاوضاع لا ضير من قول الحقيقة أحيانا.
. في نهاية شهر يناير ـ قبل شهرين ـ قامت دولة قطر بغرض التصدي للهجوم الارتري المدعوم اماراتيا، والذي يمكن أن يشن على السودان، بإهداء القوات السودانية ثلاث طائرات ميغ تم تموضعها في كسلا. وكان قواد هذه الطائرات ضابطان من قطر وآخر أثيوبي. والمسئول عن الطيارين ومهامهم هو جهاز الامن والمخابرات السوداني.

Ref: OM/043/18:  Mr. Ahmed Shaheed, Special Rapporteur Freedom of Religion or Belief, Genève

Dear Mr. Shaheed,

I refer to a rather curious communication (Ref. AL ERI 2/2017) that was sent to me jointly by your good selves on 17 January last month.
Let me first dwell briefly on the incident.

On the early afternoon of 31 October 2017 around 100 youth (students from the Al Diaa Private School and others in the neighborhood) marched from Akheria, a neighborhood in the northern periphery of Asmara to the al-Khulafa’ ar-Rashidun Mosque in the center of the city.  After the prayers, the unruly group, who were chanting sectarian and inflammatory slogans all the way, proceeded to Liberation Avenue and the Ministry of Education.  At this stage, they began to throw stones and to attack the Police.  In the circumstances, the Police fired warning shots into the air and dispersed the crowd before they could incur damage to lives and property.

ቃል ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ
ብኣጋጣ ሚ 8 መ ጋቢት ኣህጉራዊ መ ልዓቲ ደቀንስትዮ

8 መጋቢት፡ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ንምሉእ ኣግእዞ ደቀንስትዮ ዓለም ብሓፈሻ፡ ደቀንስትዮ ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ብሕሉፍ ቃልሲን መስዋእቲን ዘረጋገጽኦ ገስጋስ ብምዕቃብ፡ ንቀጻሊ ስራሕን ተጨባጢ ውጽኢትን ቃለን ዘሐድሳላ ዕለተ-ዝኽሪን ገምጋምን እያ። በዚ መሰረት፡ ናይ ሎሚ ዓመት 8 መጋቢት ብደረጃ ሃገር ናብ’ቲ ቀንዲ ሰረት ማዕርነት ዝኾነ ምሕያል ብቕዓት ደቀንስትዮ ብምትኳር፡ “እርከና ደቀንስትዮ – መቕድም ምዕሩይነት!” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ከም ወትሩ ብኽብሪ ትጽምበል ኣላ።

The Ministry of Agriculture – Annual Meeting

by Makda Solo | The Ministry of Agriculture has held its annual meeting on 25th and 26th January at its head quarter in Asmara, where reports of the six regions and the divisions and departments of the ministry were presented. (more…)

More Articles

ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳነ ቁጽሪ 1907 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ

ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳነ ቁጽሪ 1907 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ

Unjust and illegal Security Council Resolution 1907

 Security Council Resolution 1907

قرار مجلس الأمن 1907 ضد ارتريا جائر وغير عادل

Security Council Resolution 1907

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ...

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ኣለዋ

Ethiopia Should Withdraw from The Eritrean Territory it...

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة