ሰላም ሱዳንን ከባብያዊ ጽልዉኡን

መሓመድ ኑር ያሕያ
ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ወርሒ መስከረም 2020 መንግስቲ ሱዳንን አብ ትሕቲ ሰውራዊ ሓይልታት ዝጥርነፉ ዕጡቃት ምንቕስቃሳትን ፈላሚ ስምምዕ ሰላም ኣብ ጁባ ፈሪሞም። እዚ ብመንጎኝነት ሪፖፕሊክ ደቡብ ሱዳን ዝተመርሐ ስምምዕ ሰላም፡ ብኣላይነት ፕረዚደንት ሰልቫኬር መያርዴትን ካብ ወድብ ሕብረት ኣፍሪቃ ድማ ብተሳታፍነት ደቡብ ኣፍሪቃን ወድብ ኢጋድን መሓዙቱን መሻርኽቱን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ትሕቲ ቀጥታዊ ዞባውን ኣህጉራውን ዕቱብ ምክትታል ኢዩ ተኻዪዱ።ስምምዕ ሰላም ጅባ አብ ቀጻሊ ነቶም ተሪፎም ዘለዉ ምንቅስቃሳት ንኽፍርሙሉ ባይታ ንምጥጣሕ ዝዐለመ ምዃኑ ኢዩ ዝግለጽ። እቶም ኣብ’ዚ ስምምዕ’ዚ ኽጽንበሩ ትጽቢት ዝግበረሎም ምንቅስቃሳት ብዓብደል ዋሕድ መሓመድ ኑር ዝምራሕ ሰራዊት ሓርነት ሱዳንን ከምኡ’ውን እቲ ኣቐዲሙ ካብ ስምምዕ ጁባ ስሒቡ ዝነበረ ድሒሩ ድማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዶክቶር ዓብደላ ሓመዶክ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ዘካየዶ ርክብ አብ ዘተ ሰላም ጁባ ክሳተፍ ቅሩብ ምዃኑ ዘነጸረ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሰሜንን እዮም። እዚ ብዓብደል ዓዚዝ አልሕሉ

download

Eritrean Nationals Residing Inside the Country and Abroad

Contribution to combat The spread of Corona virus Pandemic
From the 3rd of April to the 23rd of August 2020

When Eritreans at home and abroad, felt that the threat of the Coronavirus pandemic was creeping towards the Horn of Africa, including Eritrea, they immediately took the initiative to help what they could provide in terms of financial and in-kind assistance in order to support the Eritrean government’s effort to prevent the spread of this deadly virus among Eritreans. In a short lapse of time, they were able to collect large amounts of money in various currencies, including the national currency, Nakfa. But what is more important than the money raised, is the initiative of Eritreans at home and abroad to mobilize and sensitize all their energies alongside their people and government in a creative and wonderful symphony. In the event, no wonder then, that Eritrea has not recorded any Covid-19 death until now. Moreover, Eritrea is less affected by Coronavirus, not only in Africa, but in the whole world.

download

ኣበርክቶ ኤርትራውያን ኣብ ምምካት ቫይረስ ኮሮና
ካብ 3 ሚያዝያ ክሳብ 23 ነሓሰ 2020

ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወጻኢን ዝነብሩ ኤርትራውያን ሓደገኛ ነት ቫይረስ ኮሮና ናብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓንቲ ካብኣተን ኤርትራ ገጹ ይግስግስ ከምዘሎ ምስ ፈለጡ፡ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ቀታሊ ሕማም’ዚ ናብ ኤርትራ ንኸይዝርጋሕ ዘካይዶ ዝነበረ ዓቢ ጻዕሪ ንምሕጋዝ ፋይናንሳውን ዓይነታውን ሓገዛት ኣብ ምብርካት ተጓዪዮም። ኣብ ሓጺር ግዜ ኸኣ ብዝተፈላለየ ዓይነት ባጤራታት ዓለም ሓደ ካብኡ ናቕፋ ኣዝዩ ገዚፍ ሓገዝ ኣኪቦም። እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ዝነብሩ ኤርትራውያን ካብ’ቲ ዝኣከብዎ ገንዘብ ንላዕሊ፡ ኣብ ጐኒ መንግስቶምን ህዝቦምን ሚኒስትሪ ጥዕናን ብምዃን ብኩሉ ዓቕሞምን ፍልጠቶምን ነቲ ሕማም ንምምካት ዘካየድዎ ሓያልን ዝተወደበን ጓስጓሳት እዩ። እዚ ናይ ኤርትራውያን ናይ ምድግጋፍ መርገጺ’ዚ ግን ንኤርትራውያን ሓድሽ ተርእዮ እይኮነን። ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወጻኢን ዝነብሩ ኤርትራውያን ትማሊ ቀረባ ንሰውራኦም ንሰለስተ ዕቁዳት ምሉእ 1961-1991 ብምሕቋፍ ንመግዛእቲ ኢትዮጵያን

download

Hamid Idris Awate, the legend

Interview conducted by Billion Temesghen
When one day in the future the world learns about the brigand you really are it will despise you!” Hamid Idris Awate told the English colonizers. Under the British administration industries, radio stations, railways, cable wagon and other assets were dismantled from Eritrea and sold to other countries before Eritrea was annexed by Ethiopia. Hamid fought against it. He is the Eritrean real life Robin Hood. Hamid Idris Awate is an Eritrea legend whose legacy is associated with the beginning of the Eritrean Armed Struggle. Mr. Haileslassie Woldu, a veteran journalist, spent 35 years of his life researching and writing a historical piece on the biography of Hamid Idris Awate. As a biography, it is the first of its kind in Eritrea. It is an accurate account of Hamid’s life based on interviews the author conducted with Hamid’s family and people who came close to Hamid as well as written documents attesting to his valor.

download

Ministry of Tourism: The ancient port of Adulis

By  Yishak Yaried | Adulis which is historically known, as one of the metropolitan city of the Axumite empire is an archeological site in the Northern Red Sea region, about 40 kilometers south of Massawa. According to Periplus of the Erythraean Sea, Adulis was the port of the Kingdom of Aksum, located on the coast of the Red Sea. Adulis Bay is named after the port.

It is thought that the modern town of Zula may be the Adulis of Aksumite times, as Zula may reflect the native name for the Greek “Adulis.”The origin of the name, Adulis, is not well known. However, Pliny, a historian who is believed to be among the first historians to write about Adulis, who misunderstood the place, and thought its name to mean founded by escaped Egyptian slaves. On the other hand, according to the inhabitants of the area, the Sahao ethnic group, Adolos means white water, a name given to the “white colored” water of the sea shore of the coast resulting from the splash of the wave or water current. (NME, 2008) Some historians also argue that Adulis existed long before the rise of the Axumite Kingdom. It was known during the Middle Kingdom of ancient Egypt as part of the land of Punt.

download

Introducing farmers to hydroponic and aqua-ponic farming

by Kesete Ghebrehiwet
The Ministry of Agriculture (MoA) is introducing hydroponic and aqua-ponic farming system to farmers to augment fodder production for animal feed and ensure nutrition security. Hydroponic and aqua-ponic farming improves the supply of nutritious food through alternative methods and is believed to be a timely solution to the deficit of green animal feed. Ensuring fodder security for animals will help increase dairy production and will make a difference in livestock husbandry. More food can be produced in aquaponics green houses in a sustainable way through judicious utilization of water. Aquaponics helps produce healthier food and also helps protect the environment. As it can be used in an urban environment it helps increase agricultural produce. Countries like Eritrea that mainly depend on rain-fed subsistence farming consider the introduction of hydroponic and aquaponics farming as a…

download

Eritrea’s Maritime Resource: Worth Exploring, Worth Investing

By  Semir Seid
Eritrea has a coastline of more than 1,350 km along the south-western coast of the Red Sea, rich in diverse marine resources and habitat. The territorial waters cover an area of about 55,000 km2. The region and particularly the coastal line and the offshore islands embrace an average of 31oC while in the Danakil Depression (100 meters below sea level) the temperature is 38o-50oC. The harsh climate never prevents people from living in and gaining from the diverse resources the sea offers.The Red Sea region is home to 360 islands, with Dahlak Kebir being the largest in geographic and economic terms. The sea and the long coastline demonstrate a great potential for the growth of the tourist industry.

download

ሓተታ
ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን
9/7/2018 – 9/7/2020

ከምዚ ሎሚ መዓልቲ፣ ቅድሚ ክልተ ዓመት፤ ኤርትራን ኢትዮጵያን ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ፈሪመን። ብድሮኡ፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ዝተገብረሉ ኣቀባብላን ኣብ ገጽ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ዝዓሰለ ሓበንን ሓጎስን፣ ካብ ናይ ዝኾነ ሰብ ግምት ዝለዓለየ’ዩ ኔሩ። ድሕሪ ሳምንቲ፣ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ድማ፣ ኣብ ታሪኽ ኣቀባብላ ኢትዮጵያ ንናይ ወጻኢ ሃገራት መራሕቲ፣ መዳርግቲ ዘይብሉ፣ ሚልዮናት ዝተሳተፍዎ፣ ድሙቕ ስነ-ስርዓት ጸኒሕዎ።ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ ንህዝቢ ኤርትራ ክልተ ዓበይቲ ትርጉማት ኣለዎ። ቀዳማይ ዓቢ ዓወት’ዩ፥ ዓወት ኣብ ልዕሊ’ቲ ን20 ዓመት መመላእታ፣ ዓበይቲ ሓይልታት ዓለም፣ ንስርዓት ወያነ ኣብ ቅድሚት ኣሰሊፎም፣ ንኤርትራ ንምንብርካኽን ንምጥፋእን ዘካየድዎ ኵለንትናዊ- ማለት ወተሃደራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊ፣ ዜናዊ፣

download

ECLC Farms: Creating Jobs, Transferring Skills and Allevaiting Challenges

by Kesete Ghebrehiwet
The commencement of integrated and vast agricultural activities in Gerset, Aligidir, Fanko-Rawi and Fanko-Tsum’e, Goluj, Ketai and other areas of Laelai-Gash by Eritrea’s Crops and Livestock Corporation (ECLC) has opened employment opportunities, skill transfer, technical assistance and exchange of farm-related experiences to farmers and graduates from colleges and training institutions. When the farm projects were at their initial stage ten years ago, limited farm activities were carried out by inexperienced workers who gradually acquired skills through practical engagement in the fields.Ever since 2014, when graduates in agriculture were assigned to the farm project in great numbers, graduates from Hamelmalo College of Agriculture, Adi-Halo and other institutes have been deployed to the farm zone.

download

ሰማእታትና – – – ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ቃልና

መሓመድ ኑር ያሕያ

ኣብዚ ዓመት’ዚ ምስ’ቲ ኩሉ ለበዳ ኮሮና ዘውርዶ ዘሎ ቊጠባውን ማሕበራውን ጉድኣት፡ ብዙሓት ሃገራትን ህዝብታትን በዓላቶም ኣገዳስነቱን ታሪኻውነቱን ብዘየገድስ ደው ኣቢሎምሉ ዘለዉ ህሞት፡ መዓልቲ ጀጋኑ ሰማእታትና ነኽብር ኣሎና። ጀጋኑ ሰማእታትና ዘረጋገጽዎ ክብሪ ጭርሖታት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እዩ። ነዞም ካባና ዝኸበሩን ንሕና ሓራ ኮይና ንኽንነብር ዝኸበረ ሂወቶም ዝወፈዩን ሰማእታትና ኣብ ሕድሮም ጸኒዕና ከም ዘሎና ድማ ነረጋግጸሎም። ብመሰረት ዘውጻእናዮ ናይ መጻኢ ፕሮግራም፡ ራህዋን ብልጽግናን ሃገርና ብዘውሕስ መጻኢና ወሲና፡ ጉዑዞ መስርሕና ኣነጺርና ኣሎና። እዚ ድማ ንሃገርና ሰላም፡ ርግኣትን ብልጽግናን ንዜጋታትና ኸኣ ክቡር ሂወት ዘውሕስ እዩ። ኣብ ዞባና ሰላም፡ ሰናት ጉርብትና፡ ምውህሃድን ምምልላእን ንምርግጋጽን ሃገራት ዘለወን ጸጋታት ሓቢረን ንኽጥቀማሉን ክንጽዕር ኢና። ህዝቢ ዞባና ኣብ ዝሓለፈ ናይ ውግእን ሽግርን ዓመታት ንዝኸሰሮ ንምምላስን ነቲ ዝጸንሐ ናይ

download

Eritrea controls new Desert Locust invasion

Ministry of Agriculture

Desert locust that crossed the border and swarmed in the Daklak Islands of Eritrea has been put under control by the Ministry of Agriculture in cooperation with members of the Eritrean Naval Force and others before it inflicted damage on agricultural activities and grazing area.According to the Ministry of Agriculture branch in the Northern Red Sea region, the locust swarm that was detected in the administration areas of Selit, Nora, Jemhile and Dehil was put under control immediately after its prevalence was reported. The branch office also reported that the experience gained over the past incidences in controlling the invasion of the desert locust swarm is significantly contributing in the effort. He also said that enough preparation has been put in place both in human resources, pesticides and spray equipment.

download

Statement by Ms. Elsa Haile, Director of the International Organizations
Division Ministry of Foreign Affairs

During the Annual LDC Ministerial Meeting, 17 September 2020, New York

Mr. Chair,
I wish to thank H.E. Mr. Eisenhower Mkaka M.P., Minister of Foreign Affairs of the Republic of Malawi for convening this annual meeting. Let me warmly greet DSG Ms. Amina Mohamed and Ms. Fekitamoeloa Katoa Utoikamanu, Under-Secretary-General and High Representative for the LDCs. Let me also congratulate H.E. Mr. Volkan Bozkir, President of the 75th session of the General Assembly and President-elect of the ECOSOC, His Excellency Mr. Munir Akram. I would also like to take this opportunity to extend Eritrea’s wishes of good health to all and our deepest condolences to the families who have suffered losses due to the COVID-19 pandemic.
Mr. Chair,
This year has presented humanity with an unforeseen and unprecedented challenge. In every corner of the world, countries are trying to balance between containing the spread of the virus to keep their citizens safe and restoring economic normalcy. A balance that is often difficult to achieve…

download

حول إشكاليات كتابة وقراءة التاريخ

إعداد: د. أحمد حسن دحلي

مدخل:
هذه الورقة تطرح أسئلة للنقاش، أكثر مما تقدم أجوبة للإشكاليات، وذلك لأن الاجوبة العلمية والواقعية والصحيحة بهذا الحجم، في تقديري لا تأتي من شخص واحد، ولا يمكن بلورتها في خلال ندوة واحدة، ولكن الحوار المفتوح يشكل بالتأكيد المدخل السليم لحلول ناجحة لإشكاليات محورية، مثل كيفية كتابة وقراءة التاريخ وخلافها. وإذا ما تأملنا عنوان الورقة، فإنها لا تطرح كل الإشكاليات، بقدر ما تتناول بعض الإشكاليات التي قد يعتبرها البعض مسلمات بديهية، ولكن وكما معروف، فإن مسلمات البعض، هي إشكاليات البعض الآخر، وإن إشكاليات البعض هي بنفس المستوى قد تكون مسلمات البعض الآخر.

download

ብዛዕባ ጸገማት ምጽሓፍን ምንባብን ታሪኽ

ዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ

መእተዊ
እዛ ወረቐት እዚኣ ብዝያዳ ንኽትዕ ዝቐርቡ ሕቶታት’ምበር፡ ነቶም ዘጋጥሙ ሽግራት መፍትሒ ዝኾኑ መልስታት ኣይተቕርብን እያ። ምኽንያቱ ብርእይቶይ ግብራዊ፡ ክውንነታውን ቅኑዕን መልስታት ብሓደ ሰብ ዝመጽእ ወይ ኣብ ሓደ ሓባራዊ ዘተ ዝበርህ ዘይኮነ፡ ከም ናይ ምጽሓፍን ምንባብን ታሪኽን ካልእን ጸገማትን ቅኑዕ ፍታሕ ዝርከቦም ብቐጻልን ቅሉዕን ዘተ’ዩ ዝብል እምነት ኣሎኒ።

ንኣርእስቲ እዛ ወረቐት’ዚኣ እንተ ተዓዚብና’ውን ንዂሉ ጸገማት እተቕርብ ዘይኮነት፡ ነቲ ገለ ወገናት ከም ርዱእ ዝወስድዎ ገለ ጸገማት ጥራሕ’ያ እተቕርብ። ይኹን’ምበር ንገለ ርዱእ ዝኾነ ጒዳይ፡ ንኻልኦት ጸገማት ክኸውን ከም ዝኽእል መጠን፡ ብእኡ ደረጃ ድማ ንገለ ጸገማት ዝኾነ ንኻልኦት ርዱእ ክኸውን ይኽእል እዩ።

download

بيان الجبهة الشعبية بمناسبة ذكرى
التاسعة والخمسين للفاتح من سبتمبر

مرت مسيرة تاريخ الشعب الإرتري بخمسة أحداث اساسية مثلت محطات محورية للتغيير. لذا فإن إنطلاق الكفاح التحرري في الفاتح من سبتمبر1961 م، كان نتاجا للمسيرة التاريخية التي بدأها الإحتلال الإيطالي بتأسيس إرتريا كمستعمرة تابعة له، وواصلت تلك المستعمرة ادارتها تحت الأحتلال البريطاني. ثم الحقت قسرا بإثيوبيا تحقيقا للرغبات الأمريكية. وفي مفترق الطرق هذه جاء الفاتح من سبتمبر لكسر قيود الإستعمار الثلاثي ومخططات الهيمنة، وحملات العدوان الأجنبي، فهو بالتالي مرحلة تغيير نحو اعلان الكفاح المسلح حتى يتمكن الشعب الإرتري من تقرير مصيره بنفسه. لذا فإن انطلاق شرارة الثورة في الفاتح من سبتمبر مثلت خطوة متقدمة لمراحل النضال السياسي الذي انطلق في اربعينيات القرن الماضي، والمتمثلة في تأسيس الكتلة الإستقلالية، وصحيفتها إرتريا الحديثة مبرزا وجوده السياسي، ليتقدم في خمسينيات القرن الماضي خطوة آخرى بتنظيم مسيرات واحتجاجات بقيادة اتحاد العمال والطلاب، ثم ميلاد حركة التحرير.

download

መግለጺ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን

Sep 1, 2020

ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ፡ ነጠበ- መቐይሮ ዝኾኑ ሓሙሽተ ኣውራ ፍጻመታት ከነለሊ ንኽእል። እቲ ብባሕቲ መስከረም 1961 ዝጀመረ ብረታዊ ተጋድሎ ንናጽነት፡ ታሪኻዊ ውጽኢት፡ ናይቲ ብምምስራት ግዝኣት ጣልያን ኣብ ኤርትራ ዝጀመረ፡ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር እንግሊዝ ዝቐጸለ፡ ብድሌት ኣመሪካ ዝተበየነ ቑላዕ ፈደረሽንን ንሱ ዘስዓቦ ምልሓቕ ብኢትዮጵያን ዝሓቘፈ ጉዕዞ ታሪኽ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ፍልቀት’ዚ፡ ባሕቲ መስከረም ንሰንሰለታዊ ታሪኽ ባዕዳዊ ወራራትን ግዝኣትን ዕብለላን ብምብታኽ፡ ህዝቢ ኤርትራ መጻኢ ዕድሉ ባዕሉ ክውስን ናብ ግሁድ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝተሰጋገረላ ነጥበ መቐይሮ እያ። እዛ ዕለት’ዚኣ፡ ነቲ ኣብ 1940ታት ተወሊዱ፡ ብምምስራት ቀጽሪ ናጽነትን ጋዜጣኡ “ሓዳስ ኤርትራ”ን፡ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ህላዌኡ ዘግሃደ፡ ኣብ 1950ታት ብምንቅስቓስ ሰራሕተኛታትን ተማሃሮን ዓበይቲ ኣድማታቶምን ዝተወከለ፡ ብምምስራት ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ (ሓራካ – ማሕበር ሸውዓተ) ንቕድሚት ዝሰጐመ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን፡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ቃልሲ ዘሰጋገረት ትእምርቲ እያ።

download

1961الفاتح من سبتمبر
نهاية مرحلة وبداية مرحلة وفاتحة مرحلة

بقلم: د.أحمد حسن دحلي

شكل إشعال كوكبة من أبناء ارتريا الأشاوس لشرارة الكفاح المسلح في أول سبتمبر من عام 1961 بقيادة الشهيد البطل حامد إدريس عواتي، منعطفا تاريخيا فاصلا في المسيرة التاريخية للشعب الارتري، بحيث يمكن القول بأن هذا المنعطف التاريخي لا يعدو أن يكون في جوهر الأمر نهاية مرحلة تاريخية وبداية مرحلة تاريخية وفاتحة مرحلة تاريخية مستقبلية. فكما هو معروف لدى معشر الارتريين ولدى الذين لهم إحاطة عامة بتاريخ ارتريا المعاصر، بأن الشعب الارتري كان من المفروض والمفترض أن يمارس حقه الشرعي والمشروع في تقرير المصير وينال استقلاله على غرار بقية المستعمرات الايطالية في أفريقيا، أي ليبيا والصومال، وذلك بعد هزيمة ايطاليا الفاشية في ارتريا أبان الحرب الكونية الثانية على يد جيش الحلفاء في عام 1941.

download

ገምጋም መጽሓፍ፣
ሓምድ እድሪስ ዓዋተ 1915-1962

ብሳላሓዲን ዓሊ

መጽሓፍ ሃምድ እድሪስ ዓዋተ 1915-1962፡ ታሪኽ-ህይወት ናይቲ ኣብ ሓባራዊ ዝኽሪ ኤርትራውያን ትእምርቲ ሃገራዊ ጅግንነት ዝዀነን ኣብ ኤርትራ ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመረን ሓምድ እድሪስ ዓዋተ እተዘንቱ መጽሓፍ ኰይና፡ ውጽኢት ናይቲ ን35 ዓመታት ዝተካየደ ዝተኻየደ ንማሕበራዊ፡ ወተሃደራዊትን ፓለቲካዊን ተመኲሮ ሓምድ ዝምልከት ትሕዝቶ ዘጠቓልልት ፈላሚት ውጽኢት ዓሚቚን ዕቱብን መጽናዕቲ እያ። ኣብዛ መጽሓፍ፡ ታሪኽ-ህይወት ሓምድ ኣብ 12 ምዕራፍትን ሓደ ድሕረ-ጽሑፍን ዝተዘርዘረ ኮይኑ፡ ካብ ስድራቤታዊ ድሕረባይታኡ፡ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ማሕበራዊ ከባቢ፡ ኣብ ዕስክርና ጣልያን ንዘሕፍለፎ ውግኣትን ዘጥረዮ ወተሃደራዊ ተምኲሮን፡ ኣብ 1940ታት ኣብ ኤርትራ ግኑን ዝነበረ ሽፍትነት ዝተጸንበረሉ ኲነታትን፡ ብምሕረት ናብ ሰላማዊ ህይወት ክሳብ ዝምለስ ዝፈጸሞም ተግባራትን ብዝርዝር ቀሪቡ`ሎ። ኣብ ግዜ ፈደረሽን ከም ሓረስታይ ኰይኑ ዘሕለፎ ህይወት ብሓጺር ብምዝንታው ድማ፡ ንመስርሕ ኣጀማምራ ብረታዊ ቃልሲ ብመንገዲ ህይወት ሓምድ ተዘንተ።ጸሓፊ ንታሪኽ-ህይወት ሓምድ እድሪስ ዓወተ ብምጽናዕ፡ ክምልሶም ዘንቀደ ሕቶታት ኣብ መቕድም ብኸምዚ ዝስዕብ ኣስፊሩዎም ኣሎ።

download

ዕዙዝ ሰውራ መስከረም ኣብ መበል 59 ዓመቱ

መሓመድ ኑር ያሕያ

ሎሚ ቅነ፡ ሃገርና ነቲ ህዝብና ናይ ናጽነትን ሓርነትን መሰሉ ንምርግጋጽ ዘካየዶ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ፍረ ምስ ሰኣነሉ ዝኣወጆ ዕጥቃዊ ቃልሲ መበል 59 ዓመቱ የኽብር ኣሎ። ህዝብና ኣብ መስርሕ ቃልሱ ዕላማኡ ንምዕዋት ብዙሕ መስዋእቲን ክቡር ዋጋን ከፊሉ እዩ። ከምኡውን ንሃገራዊ ሉኣላውነቱ ዒላማ ዝገበረ ብስርዓት ወያነን ኣብ ጐኑ ደው ዝበሉን ዝሓገዝዎን ሓይልታትን ዝተፈነወሉ መጥቃዕቲ ብምምካት መስዋእቱ ቀጺሉዎ። ሎሚ ህዝብና ኣብ ኣብ ድርኹሩዂት ዝኽሪ 60 ዓመት ደው ኢሉ ነዚ በዓል’ዚ ኣብ ዘኽብረሉ ዘሎ እዋን፡ ነቲ ጸላእቲ ብዝፈጸምዎ ኲናት ዝተፈጸመ ዕንወት ዳግም ንምህናጽ ቅልጽሙ ገቲሩ ኣሎ። መትከል ሰናይ ጉርብትና ብምትግባር ከኣ ናይ ሰላምን ምትሕግጋዝን ኢዱ ዘርጊሑ ይርከብ። ነቲ ወራር ስርዓት ወያነ 1998-2000 ከምኡ ድማ ን18 ዓመታት 2000-2018 ዝቀጸለ ናይ ኣይሰላም ኣይኲናት ኩነታት ዝዓንቀጾ መድረኽ ህንጸትን ኣጠቓላሊ ልምዓትን ንምትግባር ተበጊሱ ኣሎ።

download

መትከላትን ክብርታትን መስከረም

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ
ባሕቲ መስከረም ኣብ ከምዚ ዕለትን ወርሒን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ ባሕቲ መስከረም 1961 ብመሪሕነት ስዉእ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ብድምቀት’ዩ ዘኽብራ። እታ ናብ ደምሳሲ እሳተ ጐመራ ዝተሰጋገረት ቊልዒ ዕጥቃዊ ቃልሲ፡ ከም ሓያል ማዕበል ናብ ጉዑዞ ናጽነትን ሓርነትን ብምግስጋስ፡ በቲ ካብ 1941 ክሳብ 1991 ንሓሙሽተ ዕቁዳት ዝቀጸለ ፍሉይ ጅግንነታዊ ቃልሲ፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተጻዕነ ወጽዓን ጸልማት መዋእልን ቀንጢጣቶ። ህዝቢ ኤርትራ ኸኣ ኣስታት 100 ሽሕ ካብ ብሉጻት ደቁ መባእ ናጽነትን ሓርነትን ብምኽፋል ድሙቕን ክቡርን ታሪኽ ሰሪሑ። ህዝቢ ኤርትራ ምጅማር ዕጥቃዊ ሰውራ ከኽብር ከሎ፡ በቲ ኣብ መስርሕ ፖለቲካዊ ቃልሲ፡ ዕጥቃዊ ቃልሲ፡ ኲናት ምክልኻል ሉኣላውነትን ኣብ መስርሕ ሃገራዊ ዳግመ

download

ثورة غرة سبتمبر في عيدها الـتاسع والخمسين

بقلم : محمد نور يحيى
تحتفل بلادنا هذه الايام بالذكرى ال59 باعلان شعبنا انطلاقة الكفاح المسلح من اجل تقرير مصيره واستقلاله ، بعد ان استنفذ كل الوسائل السلمية والسياسية لاسترداد حقه في الحرية والاستقلال ويكون سيد نفسه على وطنه.فقدم شعبنا طوال مسيرة نضاله الكثير من التضحيات، وقدم الغالي والنفيس لنصرة قضيته ، كما توالت تضحياته في الدفاع عن سيادته الوطنية التي استهدفتها قوى البغي والعدوان ممثلة في نظام وياني ومن وقفوا معه وداعميه.
اليوم وشعبنا يحتفل بهذه الذكرى و يقف على اعتاب الذكرى الستين ، يشمر ساعد الجد في نفض غبار الحروب والعداوات التي استهدفته ، ماداً يد السلام والتعاون مطبقاً مبدأ حسن الجوار، ويستشرف مرحلة البناء والتنمية الشاملة التي اعاقها غزو نظام الوياني عام 1988 ـ 2000، وحالة لا حرب ولا سلم على مدى 18 سنة

download

السلام في السودان وانعكاسه على المنطقة

بقلم : محمد نور يحيى
وقعت الاطراف السودانية ممثلة في الحكومة السودانية والحركات المسلحة المنضوية تحت لافتة القوى الثورية في جوبا الاسبوع الاول من سبتمبر اتفاق سلام بالاحرف الاولى ، والتي جاءت بوساطة من جمهورية جنوب السودان وبرعاية وحرص من الرئيس سلفا كير ميارديت ، ومن الاتحاد الافريقي ممثلاً في جنوب افريقيا مدعوماً من الايقاد واصدقاء الايقاد والشركاء ، وباهتمام ومتابعة اقليمية و اممية ودولية مباشرة ، وذلك توطئة لإكمال التوقيع مع البقية الباقية ممن لم يشملهم التفاوض كحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور او من انسحبوا من اتفاق جوبا كالحركة الشعبية –جناح الشمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو ، والتي اظهرت تجاوبها واستعدادها لإستئناف مفاوضات السلام التي قاطعتها في منبر جوبا ،وذلك بعد اللقاء الذي تم بين الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني والقائد عبد العزيز الحلو في اديس ابابا الايام الماضية .واكدعليه رئيس فريق الوساطة لسلام السودان، مستشار رئيس دولة جنوب

download

مساهمات الارتريين في محاربة فيروس كورونا
من 3 ابريل لغاية 23 أغسطس 2020

الارتريون في داخل الوطن وفي بلدان المهجر عندما شعروا بأن خطر جائحة كورونا يزحف صوب دول القرن الافريقي ومن بينها ارتريا، بادروا على الفور في تقديم ما يمكنهم تقديمه من دعم ومساعدات مالية وعينية بغية مؤازرة جهود الحكومة الارترية الكبيرة الرامية للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس الفتاك بين الارتريين. وفي فترة وجيزة استطاعوا جمع اموال طائلة بمختلف عملات العالم بما فيها العملية الوطنية نقفة. ولكن الاهم من الاموال التي جمعت، هو مبادرة الارتريين في الداخل والخارج في حشد وتعبئة كل طاقاتهم بجانب شعبهم وحكومتهم في مقمتها وزارة صحتهم، في سيمفونية تضامنية ساحرة وخلابة وفعالة. وهذا الموقف الارتري التضامني ليس بالأمر الجديد على الارتريين، فالتاريخ يذكر ويتذكر، بأن بالأمس القريب احتضن الارتريون في الداخل والمهجر ثورتهم على مدار ثلاثة عقود كاملة 1961 ـ 1991 ، وساهموا بدور فعال في استئصال المستعمر الاثيوبي واعوانه من التراب الوطني

download

A Glimpse of Adi-Quala Sub-Zone

By Habtom Tesfamichael | The Adi-Quala sub-zone is one of the twelve sub-zonal administrations of the southern region.It borders the sub-zone of Emni-Haili to the north, Tserona to the east, Mai-Mne to the west and Ethiopia to the south. It is the most populous sub-zone of the southern region with around 97 thousand population who live in 106 villages grouped in 22 local administrations. The ancient town of Adi-Quala is the center of the sub-zonal administration. Agriculture is the main occupation of the population and some engage in other activities.The total area of the sub-zone is around 107 hectares, of which only about 21 thousand hectares is arable. This year there was sufficient rainfall, an average of around 700 mm, and is expected to lead to a good harvest.Through its extension service, the Ministry of Agriculture’s (MoA) advises farmers to practice rotation of crops. Farmers in the sub-zone used to grow taff in the past year in year out even though the production level was decreasing. But as of last year, they have been employing the integrated farming scheme in order to enhance their productivity.

download

أمثال شعوب العالم
مقارنة بالأمثال الارترية

أستهل الباحث الارتري الراحل محمد سعيد ناود هذا الكتاب الذي جمع بين ضفتيه الحكم والامثال والمقولات المأثورة ساطرا: ” ليس للحكمة أو المثل وطن معين. والدليل إننا نجد تشابها بين أمثال مختلف الشعوب. وبالمقارنة نجد بين معظم تلك امثال تشابها، وأحيانا تطابقا مع الامثال بمختلف اللغات الارترية. وهذه الامثال التي سنوردها، الهدف منها هو جمع الامثال الارترية وتوثيقها بإعتبارها تراثا هاما.

مقدمة ناشر الكتاب

في محاولاته الجادة في البحث والتنقيب من أجل حفظ التراث الارتري، تأتي اهتمامات المناضل الكبير محمد سعيد ناود في توثيق الامثال والحكم والاقوال المأثورة في اللغات ولهجات المجتمع الارتري، ومقارنتها ومطابقتها مع امثال مختلف الشعوب انطلاقا من ان هذا النوع من التراث ليس لديه موطن أو بلد معين، وليس أدل على ذلك أكثر من التطابق والانسجام في المعنى، بل والمفردة أحينانا بين مختلف اللغات لقول أو

download

Restoring the ecosystem of Eritrea

By Ruth Abraham
Shabait.com |As much as we humans are pacing to the extremes of advancement, the earth is coming to the extremes of degradation and negative transformation. We have reached a stage where our survival is being threatened mainly due to our unreasonable extraction of resources and emission of waste.For many years now, the natural setting of the world has been gradually changing into an environment that is less suitable for its habitants. It might already be late now, but it is never too late to take action.On January 30, 1995, the United Nations General Assembly officially proclaimed June 17 as the United Nations Convention to Combat Desertification and Drought day, later named as World’s Desertification and Drought Observance day. This was done to raise a worldwide awareness of people about drought and land degradation or desertification.

download

Eritrea at a Glance

Eritrea at a Glance

PRE-HISTORY
The earliest hominoid remains in Eritrea date from two million years ago, placing the land near the dawn of humankind on the planet. Stone tools from Abdur-at 125,000 years old-are the earliest, best-dated evidence for human occupation of a coastal marine environment.

Tools found in the Barka Valley from 8000BC are the first evidence of human settlement here. Rock paintings have been found in several sites dating from 2000BC. So far, fifty-one prehistoric sites have been identified across Eritrea, from Karora in the north to Beylul in the southeast, but many more are expected to be discovered in the coming years.

The earliest inhabitants of Eritrea were probably related to the central Africa pygmies. They later co-mingled with Nilotic, Kushitic, and Semitic peoples who migrated here from as far away as the Nubian lowlands. The legendary land of Punt so referred to by the Egyptian pharaohs was the target of major expeditions during 2920-2649 BC; for the area was rich in gold, frankincense, myrrh, ostrich feathers, ebony, ivory and other precious commodities.

Eritrea’s Statement At HRC 44th Regular Session

HRC 44th Regular Session, Item 2: Resolution A/HRC/44/L.8 on Eritrea
Statement by Country Concern – Eritrea, PM of the State of Eritrea
Geneva, 16 June 2020

Madam President,
The present resolution on Eritrea is a vivid illustration of the skewed power balance in this august body and reflects the continued and concerted campaign of certain western countries against Eritrea for sinister political objectives.As we have stressed from the outset, the unwarranted harassment of Eritrea was conceived eight years ago as a residual option – Plan B so to speak – by certain powerful member States to reinforce and supplant if need be, the sanctions regime they had imposed on the country to advance the particular political objectives they were pursuing then.

This was at a time when Eritrea, and the Horn of Africa in general, were entangled in simmering conflicts and wars. These powers were in a position then to solicit pliable partners in Africa to sponsor the Resolution and imbue an “African face” to their nefarious agenda.

That is not the case anymore. Eritrea and its partners in the Horn are earnestly engaged in nurturing a congenial climate and robust architecture of regional peace and cooperation. Eritrea, for its part, is funneling its undivided efforts to resume the heavy tasks of nation-building and reconstruction – in all its dimensions – after decades of interminable tensions and conflict with its neighbor.

In the event, Eritrea strongly rejects the obsolete Report of the SR and its conclusions. I will not waste your time to reiterate here Eritrea’s position on the SR Report as a comprehensive rebuttal to the worn-out, recycled and unfounded allegations was given and circulated at the time.

download

The Historic Eritrea-Ethiopia Peace and Friendship Agreement

The historic Eritrea-Ethiopia Peace and Friendship Agreement was signed two years ago, on 9 July 2018, in Asmara. The tumultuous reception accorded to Prime Minister Abiy Ahmed on his arrival in Asmara on the previous day; the jubilations and euphoria that were visible on the radiant faces of the Eritrean people both inside the country and abroad were beyond anyone’s expectations.  Similarly, Ethiopians flooded the streets of Addis Ababa in their millions, for a pompous reception without precedent in the annals of its history of hosting foreign leaders, when President Isaias Afwerki arrived in the Ethiopian capital a week after the signature of the Peace Agreement.

download

Agriculture Graduates Running Major Farm Projects

by Kesete Ghebrehiwet
Over 1,600 experts in Animal Science and other fields of agriculture, who are all graduates of institutions of higher education, have been working in various agricultural fields of Eritrea’s Crops and Livestock Corporation (ECLC).The impact of institutions of higher education in humanresource development is vividly seen in the overall development of farm projects and other work areas which testify to the worthiness of the investments being made in the education sector.

Weldegebriel Gebremariam, who studied Soil and Water Conservation and General Irrigation at Sawa Center for Vocational Training, is now working as a manager of Adi- Omar farm project in the Gash- Barka region. He said, “We have been acquiring skills through skill transfer programs and we have learnt a lot from our seniors.” Berhane Asmerom, a graduate from Hamelmalo Agricultural College, is currently working as head of Animal science in AdiOmar Agricultural project.

download

ኤርትራ ሕምብርቲ ፍልሰትን ስልጣነታት

ደራሲን ተጋዳላይን ስዉእ መሓመድ ስዒድ ናውድ ቅድሚ ኣስታት ክልተ ዕቑዳት “ኤርትራ ንዘመናት ሕምብርቲ ናይቶም ካብ ምብራቕን ሰሜንን ዝመጹ ፍልሰት፡ ስልጣነታት፡ ባህሊታትን ሃይማኖታትን ነይራ፡” ዝብል መጽሓፍ ኣሕቲሙ ነይሩ። ነዚ ረቛሒታት’ዚ ጥጡሕ ባይታ ዝፈጠረ ከኣ እዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ነዊሕ ገምገም ባሕራ’ዩ። ኣብ ባሕሪ ምውሳእን መራኽብ ጌርካ ናይ ባሕሪ ጉዑዞ ምክያድን ድማ፡ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ዘይረኸብኦ ምዕቡል መድረኽ እዩ። እዚ ግን ኤርትራ ካብ ነዊሕ ዘመናት ክትጥቀመሉ ዝጸንሐትን ኣብዚ ግዜ’ዚ እውን እትግልገለሉ ዘላን ዓቢ ጸጋ እዩ። ምኽንያቱ ኤርትራ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ቀይሕ ባሕሪ ልዕሊ ሓደ ሽሕ ኪሎ ሜተር ዝንውሓቱ ገምገም ባሕሪ ስለዘለዋ። ሓደ ካብ’ቲ ቀንዲ ኤርትራ ዝሓለፈቶ ታሪኻዊ ፍጻሜታት ኸኣ ጥንታዊ ዓረባዊ ፍልሰት፡ ሃይማኖት ክርስትና ኣብ ዝኾነት ሃገር ኣፍሪቃ

download

Citizen’s awareness and adherence to Guidelines helped
To fight the Corona virus pandemic in Eritrea

By: Mohamed Nur Yahya
Since the first announcement of the Ministry of Health regarding the Public Guidelines to be adhered in fighting the spread of COVID-19, we have observed that Eritreans are committed to abide by the regulations issued. Many of the instructions called for during the fight against the Corona virus pandemic have been part of Eritrean culture. To counteract pests, prevent epidemics and ensure the wellbeing of every citizen, Eritreans stand in unison, commitment and compassion.

download

More Articles

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ...

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ኣለዋ

Ethiopia Should Withdraw from The Eritrean Territory it...

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة