መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣህጉራዊ መርመራ
ብዛዕባ ጃምላዊ ህልቂት ይነጽግ

መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣህጉራዊ መርመራ ብዛዕባ ጃምላዊ ህልቂት ይነጽግ

መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ወተሃደራውን ጸጥታውን ኣሃዱታቱ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ዝፈጸምዎ ጃምላዊ ህልቂት ንምምርማር ክኢላ ጉጅለ መርመርቲ ክልኣኽ ዝቀረበ ጠለብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነጺጉዎ። እቲ ዘገርም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሻርነት ዘይብሉ ኣህጉራዊ መርመራ ንምክያድ ንዝቀረበ ጠለብ ንምንጻግ ዘቅረቦ ምኽንያት፡ “ብዛዕባ’ቲ ኣብዚ መጨረስታ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ህልቂት ኣህጉራዊ መርመራ ምክያድ ኣገዳስነት የብሉን፡ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ሓይሊ ተጠቂሞም እንተ ድኣ ኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ መርመራ ከካይደሉ’ዩ” ክብል ገሊጹ። ካብዚ ክንርድኦ እንኽእል ከኣ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጀመርያ ናብ ወተሃደራውን ጽጥታውን ኣሃዱታቱ ንህዝባዊ ተቃውሞ ንምብርዓን ዝተፈላለየ ዓይነት ኣጽዋር ክጥቀሙ ትእዛዝ ሂቡ ከብቅዕ፡ ነቲ ብቀዳምነት ንሱ ዝሕተተሉ ኣረሜናዊ ገበን ባዕሉ መርመራታት ከካይደሉ ምባሉ እቲ ውጽኢት እንታይ ከም ዝኸውን ርዱእ ነገር እዩ። (more…)

ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳነ ቁጽሪ 1907 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ

ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳነ ቁጽሪ 1907 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ

እቲ ብመሰረት ሻቡዓይ ምዕራፍ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ድሮ በዓል ልደት ብ23 ታሕሳስ 2009 ዝሓለፈ ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳነ ቁጽሪ 1907 ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን እገዳ ኣሕሊፉ እዩ። እዚ ብምምሕዳር ኣሜሪካ ዝተሃንደሰ ውሳነ’ዚ ቀንዲ ዕላማኡ ንኤርትራ ንምድኻም፡ መስርሕ ልምዓታዊ ጉዑዞኣ ንምዕንቃፍ፡ ብመሰረት’ቲ ብ13 ሚያዝያ 2002 ዝሓለፈ ናይ መወዳእታን ቀያዲን ውሳነ ኮምሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተዋሕሰ መሬታ ንኸይትመልስ፡ ሰብኣዊ ዓቕሚ ኤርትራ ብምጽንቃቕ ኣይሰላም ኣይኲናት ሃዋሁው ንምፍጣርን ከምኡ ድማ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘለዎ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ንምትግባርን እዩ።

ምምሕዳር ኣሜሪካ ሚካፈሊያዊ ፖሊስኡ ንምዕዋት፡ ነቲ ጸኒሑ ብመገዲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ሶማልን ኤርትራን ዘጽደቆ ኣንጻር ኤርትራ መሰረት ዘይብሉ ውጹእ ናይ ሓሶት ክሲታት ክነዝሕ ተራእዩ። ኣብ መጨረስታ ከኣ ብሓሶት ዝተነድቀ ጻብጻብ ተዳልዩ ናብ ባይቶ ጸጥታ ቀሪቡ። (more…)

Unjust and illegal Security Council Resolution 1907

 Security Council Resolution 1907

On the 23rd of December 2009, ie., on Christmas Eve, The United Nations Security Council passed Resolution 1907 under Chapter Seven of the UN Charter, imposing unfair and unjust sanctions against Eritrea. (more…)

قرار مجلس الأمن 1907 ضد ارتريا جائر وغير عادل

Security Council Resolution 1907

قرار مجلس الأمن 1907 الجائر والصادر تحت جنح عيد الميلاد في 23 ديسمبر 2009 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي فرضت بمقتضاه حزمة عقوبات تعسفية على ارتريا بلدا وشعبا، هندسته الإدارة الأمريكية بغية إضعاف ارتريا وعرقلة مسيرتها التنموية، وللحيلولة دون استرداد أرضيها المحتلة من قبل أثيوبيا بعد صدور قرار مفوضية ترسيم الحدود الملزم والنهائي في 13 ابريل 2002، واستدامة حالة اللا حرب واللا سلم بهدف استنزاف ارتريا خدمة لأجندتها السياسية في منطقة القرن الأفريقي.

وتحقيقا لهذه الغاية السياسية الماكيافيلية عمدت الإدارة الأمريكية على فبركة اتهامات عارية من الصحة ضد ارتريا، والتي تم تبنيها من قبل فريق رصد الصومال وارتريا، ومن ثم تمت صياغتها على هيئة تقرير ملفق بالأكاذيب.

National tourism development plan for Eritrea 2000-2020

National tourism development plan for Eritrea 2000-2020Tourism is one of the most dynamic socioeconomic sectors in the world today, and constitutes about 12 per cent of the global economy.

With its many natural and cultural attractions and a location relatively near major tourist markets in Europe and the Middle East, Eritrea potentially can participate in the growth and benefits of tourism. However, it is essential that tourism be well planned and managed if it is to bring benefits without too many problems.

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

بقلم: د.أحمد حسن دحلي
تحتل اثيوبيا منذ 13 ابريل 2002 تاريخ صدور قرار مفوضية ترسيم الحدود الارترية ـ الاثيوبية النهائي والملزم، اراضي سيادية ارترية بما فيها بادمي، وذلك على انقاض قرار مفوضية ترسيم الحدود، وفي انتهاك واضح وصارخ لكل القوانين والاعراف الدولية. وبناء على ذلك:
1 ـ على اثيوبيا ان تنسحب من الاراضي الارترية المحتلة على الفور ومن دون شرط أو قيد.
2 ـ على المنظمات القارية والدولية، وتحديدا منظمة الوحدة الافريقية سابقا الاتحاد الافريقي راهنا، والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة الموقعين كشهود على اتفاقية سلام الجزائر في 12 ديسمبر 2000، النهوض بواجبهم بموجب تلك الاتفاقية، بإتخاذ كل الاجراءات لإذعان اثيوبيا على الانسحاب من كل الاراضي السيادية الارترية تنفيذا لقرار مفوضية ترسيم الحدود.

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ኣለዋ

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ኣለዋ

ዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ
ኢትዮጵያ ካብ’ቲ 13 ሚያዝያ 2002 እቲ ናይ መወዳእታን ቀያዲን ውሳነ ኮምሽን ምምልካት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝወጸሉ ዕለት ኣትሒዛ ንኣህጉራዊ ሕግታትን ውዕላትን ንውሳነ ኮምሽን ዶብን ብምግሃስ ሉኣላዊ መሬት ኤርትራ እንኮላይ ባድመ ጎቢጣ ትርከብ። በዚ መሰረት ከኣ፦

  • 1 – ኢትዮጵያ ብዘይ ቅድመ ኩነት ካብዚ ብዘይ ሕጋዊ ሒዛቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ብህጹጽ ክትወጽእ ኣለዋ።
  • 2 – ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ውድባት ብፍላይ ከኣ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ሕጂ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝበሃል ዘሎ፡ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ከም ከም ዋሕሳት ኣብ’ቲ ብ12 ታሕሳስ 2000 ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ኣልጀርስ መሰረት ሓላፍነቶም ክፍጽሙን ውሳነ ኮምሽን ዶብ ንምትግባር ንኢትዮጵያ ካብ ሉኣላዊ መሬት ኤርትራ ንኽትወጽእ ከገድድዋን ኣብ ልዕሊኣ ኣድላዪ ስጉምቲታት ክወስዱን ኣለዎም። (more…)

መቕድም
ዛንታታት ተመኲሮ ገድሊ

ecss_book-cover2016ኣሳናዳእቲ

ሰለሞን በርሀ
ኣኸደር ኣሕመዲን
ጥዑምዝጊ ተስፋይ

እቲ ብ1 መስከረም 1961 ጀሚሩ ድሕሪ 30 ዓመታት ብ24 ግንቦት 1991 ዝተዛዘመ፣ ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ዓለም ብንውሓቱን ምረቱን ሒደት መዳርግቲ ዝርከቦ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ፣ መስተንክር ትብዓትን ጅግንነትን ኤርትራውያን ዝምስክር፣ ተኣምር ክበሃል ዝከኣል፣ ተጸብጺቡን ተጻሒፉን ክውዳእ ዘይክእል ቅያታት ዝሓቘፈ እዩ፣፣ ድሕሪ ስርሒት ፈንቅል፣ ካብ ክፍላ ለካቲት 1990 ጀሚሩ ክሳዕ ዕለተ ናጽነት፣ ኣብ ግንባር ጊንዳዕ፣ ዞባ ደቡብ፣ ኣጻምእ ደንካልያን ውሽጢ ኢትዮጵያን ዝተኻየደ፣ ከቢድ መስዋእቲ ዝሓተተ፣ ናይ ድሮ ናጽነት ወተሃደራዊ ግጥማት፣ ከምኡ’ውን እቲ ግንባር ደቀምሓረ ብምፍራሱ፣ ምስ ምትሓዝ ኣስመራ ዘበሰረ፣ ዛዛሚ ስትራተጅያዊ መጥቃዕቲን ከኣ ካብቶም ጐሊሖም ዝጥቀሱ ጅግንነታዊ ፍጻመታት ሓርነታዊ ቓልስና እዮም፣፣

ኤርትራዊ ተጋዳላይ፣ ናብዚ ናይ መወዳእታ ስትራተጅያዊ መጥቃዕቲ ክሰጋገር፣ ካብ ግዜ ምዝላቕ 1978 ጀሚሩ፣ ምስ መግዛእታዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ፣ ኣብ እምባታት ናቕፋ፣ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን ባርካን ኣብ ቀዋሚ ዕርድታት፣ ከምኡ’ውን ኣብ ኲሉ ከባቢታት ሃገር ብደባይን ተንቃሳቓሲን ውግኣት ን13 ዓመታት መመላእታ ትንፋስ ዘይህብ መሪር ውግኣትን ሓያል ጽንዓት ዝሓትት ፈታኒ መድረኽን ኣሕሊፉ እዩ፣፣ መጥቃዕቲ ደቀምሓረ ኸኣ፣ ደምዳሚ ስርሒት ቃልሲ 30 ዓመት ኰይኑ፣

55th Anniversary of the Armed Struggle for Independence Commemorated nationwide

55th Anniversary of the Armed Struggle for Independence Commemorated nationwide

Asmara, 02 September 2016 – The 55th Anniversary of Eritrea’s armed struggle for independence, launched on September 1st, 1961, was observed nationwide on Thursday this week. In a statement issued on this solemn occasion, the People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ) underlined that the people of Eritrea were compelled to resort to armed struggle in 1961 to assert their inalienable national rights when all the vigorous legal, peaceful and political endeavours that they conducted in the 1940s and 1950s, in the heydays of Africa’s decolonization, were singularly ignored by the UN and the international community at large.

In this sense, September 1st (1961) symbolizes an extraordinary historical juncture in the annals of Eritrean history when the first freedom fighters imbued militant expression to the unequivocal desire, choice and political will of the Eritrean people for independence. Still, and as it is usually the case with any complex historical process, the heroic and arduous path embarked was characterized by formidable shortcomings particularly in the first decade. (more…)

الحكومة الاثيوبية ترفض تحقيقا أمميا حول المذابح الجماعية

الحكومة الاثيوبية ترفض تحقيقا أمميا حول المذابح الجماعية

رفضت الحكومة الاثيوبية طلب الامم المتحدة بإرسال فريق خبراء تحقيق عن المذابح الجماعية التي ارتكبتها وحداتها العسكرية والامنية لا سيما في إقليم الامهرا والاورومو. والمدهش في الامر هو المبرر الذي قدمته السلطات الاثيوبية لرفضها لتحقيق دولي محايد وشفاف، بردها ” لا ضرورة لإرسال مراقبين دوليين لتقصي الحقيقة حول الاحداث الدموية التي تشهدها اثيوبيا في هذه الآونة، وان الحكومة الاثيوبية ستتولى بنفسها عملية التحقيق لمعرفة ما اذا كانت قوات الامن افرطت في استخدام العنف “. يستخلص من ذلك ان منطق الحكومة الاثيوبية يقضي في البداية بإصدار الاوامر على الوحدات العسكرية وعلى قوات الامن لإستخدام مختلف انواع الأسلحة لتطويق واجهاض المظاهرات الشعبية، ثم بعد ذلك تتولى بنفسها مهمة التحقيق عن الجرائم البشعة التي هي المسؤولة الاولى والاخيرة عنها، والنتيجة معروفة مسبقا . (more…)

ارتريا بعيون سودانية

ارتريا بعيون سودانيةبقلم: محمد المعتصم حاكم
شارك الاستاذ محمد المعتصم الشعب الارتري احتفالاته باليوبيل الفضي للاستقلال ضمن وفد سوداني شعبي، وبعد عودته كتب سلسلة مقالات في موقع” النيلين ” بعنوان ” أريتريا التصدي والتنمية ” نعيد نشرها كاملة لكي يطلع عليها أكبر عدد من القراء.
بدعوة من اللجنة الوطنية للاحتفالات بدولة (اريتريا) الشقيقة، كان الوفد الشعبي السوداني حُضُوراً مُميّزاً ومُشاركات فنية أضفت على الاحتفال باليوبيل الفضي للاستقلال نوراً وتمازجاً ثقافياً يحكي عن عَظمة التلاحم والنضال المُشترك بين الشعبيْن الشقيقيْن في اريتريا والسودان والذي تجسد في تلك القبائل الحدودية التي تعيش في تواصل مُستمر في الدولتين الشقيقتيْن عبر نظارة واحدة نجد الاحترام والتقدير هنا وهناك، وفوق كل ذلك ظلت الطائفة الختمية قاسماً مشتركاً بكثافة مميزة في كل اريتريا وشيخا واحدا للجميع في السودان واريتريا هو مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، بجانب تلك الصلة النضالية الطويلة التي تحقق عبر استقلال الشعب الاريتري في كفاح متصل حمل فيه الشعب السوداني السلاح جنباً الى جنب مع شقيقه الاريتري حتى تحقّق النصر في الرابع والعشرين من مايو عام 1991م، كما كانت كل الأراضي السودانية مفتوحة لأشقائنا في اريتريا طيلة سنوات الكفاح المُسلّح، ثم أصبحت وطناً ثانياً لهم يعيشون

1961الفاتح من سبتمبر
نهاية مرحلة وبداية مرحلة وفاتحة مرحلة

1961الفاتح من سبتمبر نهاية مرحلة وبداية مرحلة وفاتحة مرحلة

بقلم: د.أحمد حسن دحلي
شكل إشعال كوكبة من أبناء ارتريا الأشاوس لشرارة الكفاح المسلح في أول سبتمبر من عام 1961 بقيادة الشهيد البطل حامد إدريس عواتي، منعطفا تاريخيا فاصلا في المسيرة التاريخية للشعب الارتري، بحيث يمكن القول بأن هذا المنعطف التاريخي لا يعدو أن يكون في جوهر الأمر نهاية مرحلة تاريخية وبداية مرحلة تاريخية وفاتحة مرحلة تاريخية مستقبلية. فكما هو معروف لدى معشر الارتريين ولدى الذين لهم إحاطة عامة بتاريخ ارتريا المعاصر، بأن الشعب الارتري كان من المفروض والمفترض أن يمارس حقه الشرعي والمشروع في تقرير المصير وينال استقلاله على غرار بقية المستعمرات الايطالية في أفريقيا، أي ليبيا والصومال، وذلك بعد هزيمة ايطاليا الفاشية في ارتريا أبان الحرب الكونية الثانية على يد جيش الحلفاء في عام 1941.

وزارة الثروة السمكية
ربع قرن من الانجازات وتجاوز التحديات

وزارة الثروة السمكية ربع قرن من الانجازات وتجاوز التحديات

تؤكد الوثائق والسجلات التأريخية بأن إرتريا كانت تمتلك موارد بحرية متطورة فى فترة الخمسينيات ، فى تلك الفترة مختلف أدوات ووسائل صيد الأسماك ، ومؤسسات مختلفة أخذت طريقها إلى التطور ، مما ساعد على تحسين معيشة الشعب الأرترى عامة و سكان السواحل والجزر بشكل خاص ، لكن هذا الإتجاه إلى استغلال الموارد البحرية كلها وفى فترة الاستعمار الإثيوبى آل إلى خراب ودمار ، وكنتيجة لذلك تم تدمير البنية التحتية الخاصة بصيد الأسماك ،وتم تهميش المؤسسات العاملة فيه والتى كانت في بداياتها ، وهاجر صيادو الأسماك ، السفن والمراكب وأدوات الصيد هى الأخرى آلت إلى دمار ، وكل هذا أدى إلى تدهور ايرادات الموارد البحرية والسمكية ، .

More Articles

Civil Code of State of Eritrea 2015

civilCode-eng

CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE STATE OF ERITREA 2015

CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE STATE OF ERITREA 2015

CODIFICATION OF THE PENAL CODE OF THE STATE OF ERITREA...

CODIFICATION OF THE PENAL CODE OF THE STATE OF ERITREA