ቃል ኣሰናዳኢ

ኣሰር’ቲ ኣካል ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ኰይኑ ዝቕጽል ዘሎ፣ ቅድሚ 40 ዓመት ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ከተማ ቦሎኛ ኢጣልያ ዝፈለመ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ብምኽታል፣ ኣብ 2004 ኣብ ሳዋ ዝፈለመ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት፣ መተኣኻኸቢ መድረኽ ኤርትራውያን መንእሰያት ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ብምዃን፣ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ክልተ ዓመት ብድምቀት ክጽንበል ካብ ዝጅምር ድሮ 10ይ ዓመቱ ሒዙ’ሎ። ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት፣ መንእሰያት ብምልኣት ልቢ ዝናፍቕዎ፣ ከም ኣካል ውጥናቶም ገይሮም ዝሰርሕሉ፣ ኣካል ዓውደ-ኣዋርሕና ኰይኑ ኣሎ። 6ይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያትን ምምራቕ መበል 27 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ከኣ ካብ 18-20 ሓምለ 2014 “ክብርታትና መርሓና!” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቴማ፣ ኣብ’ታ ማእከል ስሕበት ኤርትራዊያን መንእሰያት ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ኰይና ዘላ ከተማ ሳዋ ብዝማዕረገ ኣገባብ ኣብ ምጽንባል ይርከብ። “ክብርታትና መርሓና!” ዝብል መሪሕ ቴማ ናይ ሎም ዘበን ፌስቲቫልና፣ መንእሰይ ወለዶ፣ ነዞም ካብ ወለዶታት እናተወራረሱ…

download

ቃለ-መሕትት
ምስ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ
ጽሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሕን

ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ፡ ብኣጋጣሚ መበል 60 ዓመት ኣልማዛዊ እዮቤልዩ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ – 1 መስከረም፡ ምስ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት እነሆ፦

ኤርትራ ጽባሕ ረቡዕ 1 መስከረም፡ መበል 60 ዓመት – ኣልማዛዊ እዮቤልዩ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ንናጽነት ክትጽምብልያ። ንምዃኑ ሕጂ ድሕሪ’ዚ ኩሉ ዓመታት ኤርትራና ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት ትርከብ?
ብመጀመርታ፡ ብኣጋጣሚ እዚ ኣልማዛዊ እዮቤልዩ ወይ መበል 60 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልስና፡ ንኹሎም ኤርትራውያን ምስ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዮሃና! ክብል እደሊ። ኣብ’ቲ ኣርእስቲ ንምምጻእ፡ ዓቢ ኣርእስቲ እዩ ተላዒሉ ዘሎ – ግን ኣቐዲመ ናብ’ቲ ህሉው ኩነታትና ምድሃብ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ’ዚ – እቲ ኤርትራ ዝበሃል እንታይ እዩ? ብኸመይ ንጥምቶ ንሕና? እዚኣ ኣገዳሲት ስለዝኾነት ክንፈልጣ ይግበኣና እዩ። ብፍላይ በዚ ኣጋጣሚ፡ ድሕሪ 60 ዓመት ናይ ብረታዊ ቃልሲ እንብሎ፡ 30 ዓመት ናይ መኸተ ቃልሲ፡ ቅድሚኡ ከኣ ካብ 41 ክሳብ 61 ፖለቲካዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝንጸባረቐሉ እዩ። ስለ’ዚ 60 ዓመት ዘይኮነ 80 ዓመት ካብ 1941 ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኲናት ዓለም ኣትሒዝና ክንቈጽር ንኽእል ኢና። 80 ዓመት ኢና ተዳሂኽና። ክሳብ ሕጂ ኣዕሪፍና ኣይንፈልጥን። ካብ 1941 ክሳብ ሕጂ ይቕጽል እዩ ዘሎ።

download

Hamid Idris Awate, the legend

Interview conducted by Billion Temesghen
When one day in the future the world learns about the brigand you really are it will despise you!” Hamid Idris Awate told the English colonizers. Under the British administration industries, radio stations, railways, cable wagon and other assets were dismantled from Eritrea and sold to other countries before Eritrea was annexed by Ethiopia. Hamid fought against it. He is the Eritrean real life Robin Hood. Hamid Idris Awate is an Eritrea legend whose legacy is associated with the beginning of the Eritrean Armed Struggle. Mr. Haileslassie Woldu, a veteran journalist, spent 35 years of his life researching and writing a historical piece on the biography of Hamid Idris Awate. As a biography, it is the first of its kind in Eritrea. It is an accurate account of Hamid’s life based on interviews the author conducted with Hamid’s family and people who came close to Hamid as well as written documents attesting…

download

 

The Diverse Biodiversity of Eritrea Is a National Treasure

Large animals like the elephant, African wild ass, leopard, and ostrich are recognized as important animals that are well known to Eritreans. Small animals are also part of the biodiversity of Eritrea and most people are not aware that some of these small animals were first described scientifically from Eritrea as long ago as the 1830s. Several species are found nowhere in the world except Eritrea and are thus “National Treasures” that must be protected, studied, and appreciated.The Ministry of Agriculture, the Ministry of Marine Resources, the Ministry of Water, Land, and Environment and other governmental organizations continue to conduct wildlife surveys in each of Eritrea’s six Zobas so that all Eritrean wildlife can be identified and protected from potentially harmful human activities.

download

ባሕቲ መስከረም ኣብ መበል 60 ዓመቱ

ሙሓመድ ኑር ያሕያ
ዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ኤርትርያ ኣልሓዲሳ
እቲ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ዓቢ ክብሪ ዘለዎ ወርሒ መስከረም፡ ሎሚ ዘበን ንመብል 60 ዓመቱ ዚዝከር ዘሎ ኮይኑ፡ ቡኡ መጠን ድማ ዕድመ ናጻ ኤርትራ መበል ሰላሳ ዓመቱ ኣቕጺሩ ይርክብ። ወርሒ መስከረም መፈለምታ ናይ’ቲ ንሰላሳ ዓመት ዝተኻየደ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነ፡ነቲ ብ24 ግንቦት 1991 ዝተበሰረ ናጽነት ኤርትራ ዝወለደ ኢዩ። ክንዲ ዝኾነ ድማ ኣብ ታሪኽና ኣቦ 24 ግንቦት ኮይኑ ብወለዶታት ኤርትራ ብሓበን እናተዘከረ ክነብር ኢዩ። ከም ዝፍለጥ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብፍትሓወነት ጉዳይ ሃገሮም ዝኣምኑ ውሑዳት ተጋደልቲ ኢዩ ተጀሚሩ።እዞም እብቲ ሽዑ እዋን ባርኮት ርእሲ ሓያላን ሃገራት ዝረኸበ ሓይሊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ከይጃጀዉ ብዓመጽ ንዝተሰልበ ሃገራዊ ናጽነትን ክብርን ኤርትራን ዜጋታታን ብሓይሊ ብረት ንምርግጋጽ እዮም ተላዒሎም።እቶም ኣብቲ እዋን’ቲ ኣብ ጎቦ ኣዳል ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ዘበሰሩ ቀዳሞት ሓርበኛታት ሰውራና ዋሕዲ ብረት እኳ እንተነበሮም፡ ንኩሎም ተጻባእቲ ሓይልታት ዘሰደመመ ኒሕን ሓቦን ተቀኒቶም ኢዮም ነቲ ቃልሲ ጀሚሮሞ።እታ

download

Press Release: Eritrea deplores US unlawful Acts

The US Administration has leveled unacceptable accusations against Eritrea announcing associated measures that it will take against the Chief of Staff of Eritrea’s Defense Forces under what it terms the “Global Magnitsky Act”.
The Government of Eritrea rejects, both in letter and spirit, the utterly baseless allegations and blackmail directed against it.
This is not, indeed, the first time for the US Administration to float such baseless smear campaigns against Eritrea. In his response of March 13th, 2021 to US Secretary of State Anthony Blinken, Eritrea’s Foreign Minister had stated that “it is unfortunate that you have drawn certain conclusions on the basis of unsubstantiated media disinformation.

download

Annexes to the Press Release Of Eritrea’s Foreign Ministry

“The Embassy of the United States of America respectfully would like to inform the Ministry of Foreign Affairs of the Government of the State Eritrea that at 10.30 Eastern Standard Time that the United States of America will designate Chief of Staff of the Eritrean Defense Forces (EDF) General Filipos Woldeyohannes …

download

መትከላትን ክብርታትን መስከረም

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ
ባሕቲ መስከረም ኣብ ከምዚ ዕለትን ወርሒን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ ባሕቲ መስከረም 1961 ብመሪሕነት ስዉእ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ብድምቀት’ዩ ዘኽብራ። እታ ናብ ደምሳሲ እሳተ ጐመራ ዝተሰጋገረት ቊልዒ ዕጥቃዊ ቃልሲ፡ ከም ሓያል ማዕበል ናብ ጉዑዞ ናጽነትን ሓርነትን ብምግስጋስ፡ በቲ ካብ 1941 ክሳብ 1991 ንሓሙሽተ ዕቁዳት ዝቀጸለ ፍሉይ ጅግንነታዊ ቃልሲ፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተጻዕነ ወጽዓን ጸልማት መዋእልን ቀንጢጣቶ። ህዝቢ ኤርትራ ኸኣ ኣስታት 100 ሽሕ ካብ ብሉጻት ደቁ መባእ ናጽነትን ሓርነትን ብምኽፋል ድሙቕን ክቡርን ታሪኽ ሰሪሑ። ህዝቢ ኤርትራ ምጅማር ዕጥቃዊ ሰውራ ከኽብር ከሎ፡ በቲ ኣብ መስርሕ ፖለቲካዊ ቃልሲ፡ ዕጥቃዊ ቃልሲ፡ ኲናት ምክልኻል ሉኣላውነትን ኣብ መስርሕ ሃገራዊ ዳግመ…

download

Address by Eritrea’s Minister of Agriculture To the UN Food Systems Summit

 Mr. Chairman,
H.E. António Guterres UN Secretary-General,
Excellencies,
Heads of State and Government,
Distinguished Heads of Delegation,
Ladies and Gentlemen!

Let me first extend my appreciation to the organizers of this important event.
In Eritrea, the challenge of food production starts from our location.  As we find ourselves in the Sahel region, which is a water-stressed zone, a huge work of soil and water conservation in general, and water harvesting in the form of ponds and dams in particular, is imperative.  Over the last three decades, the Government constructed hundreds of small and big multipurpose dams.  The big dams have adequate infrastructures around them in order to lay the ground for modern farming.

download

ርእሰ-ዓንቀጽ
ዕንደራ ወያነ ዘሳሲ ዘሎ ሸፈጥን ጠቐነን

ኣብ ክልል ትግራይ ተኸሲቱ ንኣስታት 11 ኣዋርሕ ዝቕጽል ዘሎ ቅልውላው፡ ዝሓለፈ ሕዳር 2020፡ ወያነ ኣብ ልዕሊ ፈደራላዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ – ሰሜን እዚ ብዝፈጸሞ ናይ ቃጻ መጥቃዕቲ ዝተወልዐ፥ እቲ ጃንዳ እውን ባዕሉ ዝተጃህረሉ፡ ከም ብርሃን ጸሓይ ድሙቕ፡ ዘይማትእ ፍጻሜ እዩ። ውጥን ናይ’ቲ ሕልማዊ ዕንደራ፡ ነቲ 80% ኣጽዋር ኢትዮጵያ ዝዓጠቐ፡ ኣብ’ቲ ክልል ዝነበረ ልዕሊ 30,000 ሰራዊት ደምሲስካን ዕጥቁ መንዚዕካን ናብ ኣዲስ-ኣበባ ብምግስጋስ መንግስቲ ምግልባጥ፣ ድሕሪኡ እንተተኻኢሉ ንኤርትራ ምውራር እዩ ነይሩ። ድሕሪ’ቲ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ዝተቓልዐ ምስጢራዊ ሰነድ ወያነ ከምዝክሽሖ ድማ፡ እቲ ውጥን ኣብ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ናይ’ቲ ውድብ ተዘትይሉ ዝጸደቐ እዩ ነይሩ። ዕንደራ ወያነ፡ ዛጊት ኣውሪድዎ ዘሎ ዕንወትን ኣኸቲልዎ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን፡ እምብዛ ከቢድ እዩ። ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ድሙቕ እናኾነ ግን፡ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ፡ ነዚ መዳርግቲ ዘይብሉ ገበን ብምኽዋል፡ ንወያነ ካብ ተሓታትነት ንምድሓን ጥራይ ዘይኮነ፡ ነቲ ሓጢኣት ናብ ካልኦት ንምስልባጥ፡ ብስም ሰብኣዊ መሰልን ሰብኣዊ ሓገዝን ክካየድ ዝጸንሐ ኣእዛን ዘደንቁር ውሁድ ፕሮፖጋንዳዊ ዘመተ፡ ኣዝዩ መስደመም

download

احتيال ومحاباة لخدمة عربدة الويانى

الأوضاع التي يعيشها إقليم تقراي منذ أحدعشر شهرا، اندلعت في نوفمبر من عام 2020 عندما قامت زمرة الويانى بمهاجمة القيادة الشمالية لقوات الجيش الفدرالي الإثيوبي غدرا، وهو أمر تبجحت به زمرة الويانى بنفسها، وواضح وضوح الشمس في كبد السماء. لقد كان الهدف من هذه العربدة القضاء على الجيش الفدرالي الذي كان يتمركز في الإقليم ، ويتجاوز عدده الثلاثين ألفا والاستيلاء على عتاده العسكري الذي يمثل %80 من ترسانة الجيش الإثيوبي، والتوجه بعد ذلك إلى أديس أبابا والإطاحة بالحكومة المركزية، ومن ثم غزو إرتريا إن أمكن. وتفضح الوثائق السرية التي تم كشفها بعد ذلك الهجوم المفاجئ، أن هذه الخطة تم اعتمادها في اجتماع اللجنة المركزية بعد مناقشتها. وقد أدت عربدة الويانى هذه حتى الآن إلى دمار كبير ومأساة إنسانية. ورغم أن الحقائق على الأرض بينة لا لبس فيها، إلا أن الحملات الإعلامية المنسقة والضجيج الذي عايشناه خلال الأشهر الماضية تحت مسمى حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بهدف التستر على جرائم الويانى التي لا نظير لها، والنأي بها عن المساءلة، بل والأدهى والامر إلصاق جرائمها وإثمها بالآخرين، لهو أمر مثير للتعجب.

download

ውግእ ኣዳል – 26 መስከረም 1961

መምህር ነጸረኣብ ኣዛዚ

25 መስከረም 1961 ሓምድን ብጾቱን ኣብ ሞጎራይብ ኣታሃይ ከለዉ፡ ብካፒታኖ ያሲን በሺር እትምራሕኣሃዱ ስትራይኪንግ ፎርስ (ፊልድ-ፎርስ) ስለዝመጸቶም ገባር ዝሓረድሎም ኣጣል ከይበልዑ ሃዲሞም ኣማስያኦም ናብታ ኣብ እግሪ ጎቦ ኣዳል እትርከብ ናታየ እትበሃል ዓዲ ኣተዉ። ንግሆ 26 መስከረም ናብ ኩርባ ኮርቶ እኳ እንተደየቡ ካብ ዓዲ ከስብ ዝተበገሰ ሓይሊ ጸላኢ ከባቢ ሰዓት 9፡00 ናብኦም ክመጹ ዋርድያ ዝነበረ ዓዋተ መሓመድ ፋይድ ርእዩ ንሓምድ ሓበሮ። ተቐዳዲሞም ናብቲ ክዕቆቡሉን ክምክትሉን ዝኽእሉ ምብራቓዊ ወገን ጎቦ ኣዳል እናደየቡ ከኣ ምስቶም ወተሃደራት ፊት ንፊት ተራኣኣዩ። ሓምድ ካብቶም ዝረኣዮም ዝበዝሑ ብድሕሪኦም ክህልው ከምዝኽእሉ ብምሕሳብ ስለዝሰግአ ንከራር ኣደምን ሽንግራይ ዓማርን ምዕራባዊ ወገን ጎቦ ኣዳል ክዓጽዉ ኣዘዞም። ካብ ትሊት ዝተበገሱ ፊልድ – ፎርስ በታ ሓምድ ዝጠርጠራ ቦታ ክቕልቀሉን በዓል ከራር ክበጽሑን ድማ ሓንደ ኮነ። በዓል ከራርሓንቲ ጥይት ጥራሕ ትለጉም ብረት እኳ እንተነበሮም ቀዲሞም ስለ ዝረኣዩዎም፡ ሽንግራይ ዝተኮሳ ጥይት ንሓደ ካብቶም ወተሃደራት ኣውደቐት። ከራር’ውን ቶኰሰ። ካብ ጸላኢ

download

Restoring the Ecosystem of Eritrea

By Ruth Abraham
In an equal pacing with the extreme advancement of humans, the earth is coming to the worst of degradation and negative transformation. We have reached a stage where our survival is being threatened mainly due to our unreasonable extraction of resources and emission of waste. For many years now, the natural setting of the world has been gradually changing into an environment that is less suitable for its inhabitants. It might already be late now, but it is never too late to take action. On January 30, 1995, the United Nations General Assembly officially proclaimed June 17 as the United Nations Convention to Combat Desertification and Drought day, later named as World’s Desertification and Drought Observance day. This was done to raise a worldwide awareness of people about drought and land degradation or desertification. It all started to go wrong when nations began to develop and modernize, demanding extensive amounts of resources to meet the needs of their people’s new lifestyles.

download

Museums for Equality Diversity and Inclusion

By Natnael Tekle
The annual celebration of International Museums Day (IMD) was held with an aim to become a rallying point to both celebrate the diversity of perspectives that make up the communities and personnel of museums, and champion tools for identifying and overcoming bias in what they display and the stories they tell. It is to be recalled that, last year the IMD was celebrated under the theme “Museums for Equality, Diversity and Inclusion”. It is necessary to highlight some of the important notes museums play in preserving and unveiling a society’s past and present history.
The aim of museums is to create tangible experiences for people of different origins and backgrounds. They help strengthen the cultural bonds and integrity within communities. As the theme of this year shows, “museums are globally standing to fight for the equality of cultural heritage by respecting the rich diversity and incorporating those cultures that are totally ignored.”
As agents of cultural institutions, museums display, educate and disseminate heritages in the context of political, social, and cultural realities of the modern…

download

أخطاء تاريخية للويانى كان ضحيتها الشعب

عملية “تشريح الجثة” إجراء مهم من نواحي متعددة. ها هي الجبهة الشعبية لتحرير تقراي التي أبصرت النور في فبراير 1975، وبدأت النضال من أجل حقوق شعب تقراي، تذهب الى مزبلة التاريخ في عامها الـ 46، بعد ان افسدت الكثير
وهو أمر يدعو للحزن، كيف لا وشعب تقراي عقد آمال على هذا التنظيم
بأنه “سيحقق تطلعاته ويجعلها واقعا” وضحى وبذل من أجل ذلك الآلاف من
أبناءه. ولكن لم يكن نضج قيادة الويانى بمستوى ألهداف والتضحيات الغالية التي
بذلت من أجله. ورغم ذلك فإن شعب تقراي باق وإن تلاشت الوياني
ورغم ذلك فإن شعب تقراي باق وإن تلاشت الويانى،فتطلعاته وفرصه لن تزول بسقوطها. وفي هذا السياق فمن الواجب على كل الشعوب الاثيوبية عامة، والسياسيين على وجه الخصوص استلهام الدروس ون الاخطاء الاستراتيجية التي أدت بالوياني الى مزبلة التاريخ.
ونذكر هنا بعض ألاخطاء الكبيرة والبارزة – وهي كثيرة – التي عجلت بسقوط
الويانى :
1 ـــ كان الهدف المبعثر ما بين الجمهورية الحرة والمساواة بين إلاثنيات الذي أعلنته

download

ህዝቢ ዝለከመ ታሪኻዊ ጌጋታት ወያነ

ትንታነ ድሕረ-ሞት (Postmortem) ንፍልጠትን ልቦናን ኣገዳሲ’ዩ። ኣብ ለካቲት 1975 ተወሊዱ፡ ብሄራዊ መሰል ህዝቢ ትግራይ ኬረጋግጽ ዘንቀደ ህወሓት፡ ኣብ 46 ዓመቱ፡ ዝልከም ለኪሙ ሓመድ ድበ ይለብስ ኣሎ። ዘሕዝን ታሪኽ እዩ። ከመይሲ፡ ህወሓት፡ ህዝቢ ትግራይ “ባህግና ከዐውት ይኽእል’ዩ” ብዝብል እምነት ተወፍዩ ዝሰርሓሉን ህይወት ኣሽሓት ዝገበረሉን ውድብ’ዩ። ብስለትን ብቕዓትን መሪሕነት ወያነ ግን፡ ማዕረ’ቲ ዕላማን ዝተኸፍሎ ክቡር ዋጋን ኮይኑ ኣይተረኽበን።
የግዳስ፡ ሕጂ’ውን፡ ወያነ እንተብቅዐ ህዝቢ ትግራይ ነባሪ እዩ። ባህጉን ዕድላቱን፡ ብውደቀት ወያነ ተቘጽዩ ዝተርፍ ኣይኮነን። ንወያነ ናብ ጉሓፍ-ታሪኽ ዝደርበየ ስትራተጂያዊ ጌጋታት ግን፡ ህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ፡ መላእ ህዝቢታት ኢትዮጵያ ብሕልፊ ድማ ፖለቲከኛታት ክመሃርሉ ዝግባእ እዩ።
ልቦና ንምዕባይ፡ ካብቲ ብዙሕ ጠንቂ ሕልፈት-ወያነ ነቶም ዓበይቲን ጉሉሓትን ክንጠቅስ፦
ወያነ፡ ንቃልሲ ክወፍር እንከሎ፡ ኣብ ማኒፊስቶ 1968 (1976) ዘስፈሮ፡ ኣብ መንጎ ምምስራት ናጻ ሪፑብሊክን ብሄራዊ ማዕርነትን ዝላኻዕ ኣጓጉል ዕላማ፡ እቲ

download

ገምጋም መጽሓፍ፣
ሓምድ እድሪስ ዓዋተ 1915-1962

ብሳላሓዲን ዓሊ
መጽሓፍ ሃምድ እድሪስ ዓዋተ 1915-1962፡ ታሪኽ-ህይወት ናይቲ ኣብ ሓባራዊ ዝኽሪ ኤርትራውያን ትእምርቲ ሃገራዊ ጅግንነት ዝዀነን ኣብ ኤርትራ ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመረን ሓምድ እድሪስ ዓዋተ እተዘንቱ መጽሓፍ ኰይና፡ ውጽኢት ናይቲ ን35 ዓመታት ዝተካየደ ዝተኻየደ ንማሕበራዊ፡ ወተሃደራዊትን ፓለቲካዊን ተመኲሮ ሓምድ ዝምልከት ትሕዝቶ ዘጠቓልልት ፈላሚት ውጽኢት ዓሚቚን ዕቱብን መጽናዕቲ እያ። ኣብዛ መጽሓፍ፡ ታሪኽ-ህይወት ሓምድ ኣብ 12 ምዕራፍትን ሓደ ድሕረ-ጽሑፍን ዝተዘርዘረ ኮይኑ፡ ካብ ስድራቤታዊ ድሕረባይታኡ፡ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ማሕበራዊ ከባቢ፡ ኣብ ዕስክርና ጣልያን ንዘሕፍለፎ ውግኣትን ዘጥረዮ ወተሃደራዊ ተምኲሮን፡ ኣብ 1940ታት ኣብ ኤርትራ ግኑን ዝነበረ ሽፍትነት ዝተጸንበረሉ ኲነታትን፡ ብምሕረት ናብ ሰላማዊ ህይወት ክሳብ ዝምለስ ዝፈጸሞም ተግባራትን ብዝርዝር ቀሪቡ`ሎ። ኣብ ግዜ ፈደረሽን ከም ሓረስታይ ኰይኑ ዘሕለፎ ህይወት ብሓጺር ብምዝንታው ድማ፡ ንመስርሕ ኣጀማምራ ብረታዊ ቃልሲ ብመንገዲ ህይወት ሓምድ ተዘንተ።ጸሓፊ ንታሪኽ-ህይወት ሓምድ እድሪስ ዓወተ ብምጽናዕ፡ ክምልሶም ዘንቀደ ሕቶታት ኣብ መቕድም ብኸምዚ ዝስዕብ ኣስፊሩዎም ኣሎ።

download

Educational opportunity to children

Mr. Musa Husein Nayb

Keren, 12 August 2021- The Ministry of Education is earnestly working to ensure educational opportunity at all levels and in particular to pre-school children. The report was made at a meeting conducted in Keren on 6 and 7 August. Mr. Musa Husein Nayb, D. G. of General Education at the Ministry of Education, indicated that the Ministry is working to ensure that all children attend pre-school education as well as to ensure equitable distribution of educational facilities across the country. Mr. Musa also called on the public and stakeholders to reinforce participation in realizing the Ministry’s strategic plan that until 2030 no child is left out of school.

download

سبتمبر في عامه الـ 60

محمد نور يحيى
دخل سبتمبرنا العظيم عقده السادس ، وقد صار عمر دولة ارتريا المستقلة الثلاثون، ولازال لسبتمبر أبو مايو كل الحب والامتنان ، كما هو موقع الوالد في مجتمعاتنا . فقد كان سبتمبر الغرس الاول الذي نما وترعرع وقوي عوده، فأثمر وانتج مايو .
صحيح ان سبتمبر والمقاومة الشعبية المسلحة بدأت بحفنة من الرجال المؤمنين بعدالة قضيتهم ، خرجوا للدفاع عن كرامتهم واستعادة حقهم المسلوب، ولم ترهبهم قوة المغتصب الغاشم الذي غرته قوته وجبروت القوى العظمى التي دعمته بكل ما يمكنه من القضاء على شعبنا الذي ثار من اجل المطالبة بحقه في حياة حرة كريمة.
كان الرعيل الاول من ثورتنا الذين انطلقوا من ادال تحت لواء جبهة تحرير ارتريا ، مشحونين بإرادة فاقت إرادات كل القوى المعادية، فرغم قلة عددهم وعتادهم ، كانوا الأقوى إذ كانت كلمات القائد الشهيد حامد ادريس عواتي

download

ملاحق البيان الصحفي لوزارة الخارجية الإرترية

وجه وزير خارجية دولة ارتريا عثمان صالح رسالة الى نظيره الامريكي
أنتوني ج. بلينكين في الثالث عشر من شهر مارس المنصرم جاء فيه: ” …من المؤسف أنك توصلت إلى بعض الاستنتاجات على أساس معلومات مضللة غير مؤكدة من وسائل الإعلام. في رأيي ، فإن المشاورات السابقة للتأكد من وجهات نظرنا كانت ستساهم في تكوين صورة دقيقة وشاملة بالإضافة إلى فهم أفضل.”
” أشعر بالتعجب أيضًا من لهجة رسالتك التي يبدو أنها تعود إلى السياسات غير البناءة التي اتبعتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة بشأن إرتريا في الثلاثين عامًا الماضية. لا أرغب في الخوض في تفاصيل دقيقة في هذه الرسالة ، لكنني آمل بصدق في أن يتم تصحيح ذلك في الوقت المناس…”

download

تصريح صحفي
إرتريا تستنكر الممارسات غير القانونية من قبل امريكا

وجهت الإدارة الأمريكية اتهامات غير مقبولة إلى إريتريا معلنة عن إجراءات ذات صلة ستتخذها ضد رئيس أركان قوات الدفاع الإريترية بموجب ما أسمته ” قانون ماغنيتسكي العالمي “.
إن حكومة إريتريا ترفض ، نصا وروحا ، المزاعم التي لا أساس لها من الصحة والابتزاز الموجه ضدها.ليست هذه في الواقع ، المرة الأولى التي تطلق فيها الإدارة الأمريكية حملات التشهير التي لا أساس لها ضد إرتريا. وفي رده لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في 13 مارس 2021 ، أوضح وزير خارجية إرتريا بأنه ” من المؤسف أنك توصلت إلى بعض الاستنتاجات على أساس تضليل إعلامي لا أساس لها من الصحة. كما أنني أشعر بالقلق من لهجة رسالتك التي يبدو أنها تعود إلى السياسات غير البناءة التي اتبعتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة بشأن إرتريا خلال الثلاثين

download

بيان   الجبهة الشعبية
بمناسبة اليوبيل الماسي لإنطلاق الكفاح المسلح

نحن إذ  نحتفل  بالذكرى الستين لانطلاقة الكفاح  المسلح  ، سنين  انقسمت  بين  30  عام  من  النضال  ، و30 اخرى في  الدفاع  عن  السيادة الوطنية  وبناء  الوطن .خلال هذه  السنون  وأثناء  هذه  المسيرة الظافرة ، دفع  شعبنا  الكثير  من  التضحيات سواء  كان   في  نضاله  من  اجل  تقرير  مصيره ،  أو الدفاع  عن  سيادته  الوطنية ، تأريخ  مليء  بالتضحيات،   دفع  خلاله شعبنا بمئات  الالاف  من  الشهداء، وهذه  التضحيات   ميزته ووسام  يفتخر  به  شعبنا .  وذلك  كونه  شعب  قليل  العديد  وبإمكاناته  المحدودة تصدى للاستعمار الاثيوبي الذي استقوى علينا  بالقوى  العظمى( امريكا والاتحاد السوفيتي )  التي  كانت  تتبارى وبالتوالي  من  اجل  طمس  حقه  وهويته .إن  الشعب  الارتري،  قدم  التضحيات  الجسام ، وحقق   انتصاره  بتحرير  وطنه ، لينتقل  الى مرحلة  جديدة  من مسيرته تمثلت  في  التحرير وبناء  الوطن ، الذي  بدوره  تطلب  التصدي  لكل  المؤامرات ، بتقديم  المزيد  من  التضحيات والإنتصار  عليها  و لتحقيق   ذلك  اضطر لتقديم  المزيد  من  التضحيات  الغالية . وبما  ان  تحقيق  الحرية

download

ساوا تشهد فعاليات تخريج الدفعة
الرابعة والثلاثون من منتسبي
الخدمة الوطنية  والدفعة الثانية عشر
من طلاب مركز التأهيل المهني

تقريرمرهاوي قبرميكائيل
ترجمة وإعداد/ محمودعبد الله
بحضور فخامة الرئيس إسياس افورقي وقادة قوات  الدفاع والضيوف المدعوين والمشرفين على الطلاب، جرت يوم السبت الماضي الرابع عشر من اغسطس فعاليات تخريج الدفعة الرابعة والثلاثين من طلاب الخدمة الوطنية  والدفعة الثانية عشر من طلاب مركز التأهيل المهني  بمدينة الشباب ساوا، البقعة التي يأتي اليها الطلاب من مختلف الأقاليم الإرترية لدراسة الصف الثاني عشر ونيل التدريب العسكري فضلاً عن تلقي التعليم المهني  وترسيخ   القيم الوطنية  والتفاني  من اجل الوطن والصمود في وجه الشدائد. فساوا هو المركز الذي يتأهل فيه  الشباب بدنيا وأكاديمياً ومهنياً وسياسياً و ذهنياً وحتى اجتماعيا  بحيث يتمتع بالكفاءة التي تؤهله  لخدمة نفسه وشعبه ووطنه.بعد حضور الجميع في موقع الإحتفال بما في ذلك طلاب الدفعة الرابعة والثلاثين من طلاب الخدمة الوطنية وضيوف الشرف والمدعوين وقادة الجيش والمشرفين على الطلاب، إستهلت فعاليات الإحتفال بسلام الشرف لاستقبال فخامة الرئيس الدفعة الرابعة والثلاثين

download

ሸሬሕ ሰሕፊ ኤረትርየ፡ እግል ኢቃኑናይ አፍዓል አሜሪከ ትሰቅቅ

እዳረት አሜሪከ ለኢራትዕ ሸካዊሀ ቅብላት ኤረትርየ ዲብ ተአተላሌ፡ እት ረአስ ቃእድ ሀይአት አርካን ቅዋት ድፋዕ ኤረትርየ፡ ናይ መንዕ ምስዳራት ክምሰል ቀረረት እትእምርት ህሌት። ሕኩመት ኤረትርየ እግል እሊ አሳስ ለአለቡ አትካፍኦት ወአትፋርሆት እብ ቃል ወእብ ደሚር እት ትነክሩ ትሰቅቁ። እዳረት አሜሪከ ድድ ኤረትርየ ክእኒ ለመስል አትካፍኦት ትወዴ ለህሌት ሐዲስ ኢኮን። ወዚር ካርጅየት ኤረትርየ፡ ቀደም እለ እት ዮም 13 ማርስ 2021 እግል ስክርቴር ሽኡን ካርጅየት አሜሪከ እተ ለሀበዩ በሊስ፡ “እግለ ሽንኩይ ወእስባት ለአለቡ ተቃሪር ሚድየ አሳስ እንዴ ወዴከ፡ ዲብ ክእነ ለትመስል ክላሰት እግል ትብጸሕ ለለአሰፍ ቱ። ዲብ ርሳለትከ እግለ ሐልፈ 30 ሰነት ደርብ ሕድ መጽእ ለዐለ እዳራት አምሪከ፡ ድድ ኤረትርየ ጻብጣመ ለዐለው ስያሰት ቃናሃ ምን ኢቀየረት ክም ተአግሄኒ እት እሸርሕ

download

Ministry of Agriculture Newsletter

The National Animal and Plant Health Laboratory (NAPHL), part of the Ministry of Agriculture (MoA), is one of the oldest veterinary laboratory institutes in East Africa. Established during the Italian period in 1903, it is located in the southwest part of Asmara (referred to as “Villagio”). For a long period after its establishment, it was known as the Central Veterinary Laboratory (CVL). During the structural reorganization of the MoA in 2003, the CVL extended its structure, scope, and activities to include functions of Plant Health Laboratory, and was eventually renamed as the National Animal and Plant Health Laboratory.

download

More Articles