ጋዜጣዊ መግለጺ
ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ
ዘይምኽኑይ እገዳታት ክለዓል ኣለዎ!

ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት፡ ብዛዕባ “ምንዋሕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ እገዳታት” ክዝቲ ቀንዩ። ነዚ ዘይርትዓዊ እገዳ ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ንምንዋሕ ንድፈ ውሳነ ረቒቑ እኳ እንተሎ፡ እቲ ውሳነ ኣብ ገለ ወቕቲ ናይ’ቲ ዓመት “ዳግማይ ክርአ” ዝብል ነጥቢ እውን ኣለዎ። ከም ዝዝከር፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ እገዳታት፡ “ኤርትራ ንኣልሸባብ ናይ ሶማልያ ትድግፍ’ያ” ብዝብል ክሲ፡ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2009 እዩ ሓሊፉ። እዚ ክሲ’ዚ፡ ሓቅነት ኰነ ሕጋዊ መሰረት ከምዘይብሉ፡ ነቶም ቀንዲ ሃንደስቲ ናይ’ቲ ውሳነን ንዝሰፍሐ ክፋል ኣባላት ሕቡራት ሃገራትን ንጹር’ዩ ነይሩ። እንተኾነ፡ ምምሕዳር ዋሽንግተን፡ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ “ንኤርትራ ምቕጻዕ” ዝብል ፖለቲካዊ ኣጀንዳ የሳሲ ስለዝነበረ፡ ዲፕሎማስያዊ ጽልዋኡ ተጠቒሙ፡ እቲ ውሳነ ኣብ ጽልግልግ እዋን ድሮ ‘ልደት’ ናይ’ቲ ዓመት ከምዝሓልፍ ገይሩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሃስያ ንምውራድ ዘንቀደ እገዳታት፡ ተግባራዊ ካብ ዝኸውን እንሆ ሾሞንተ ዓመታት ኣቚጺሩ’ሎ። ሎሚ፡

Statement Address by H.E Mr. Osman Saleh, Minister of Foreign Affairs of Eritrea

during the 8099th Meeting of the United Nataions Security Council

Mr. President,
From the outset, I wish to congratulate you and Italy for assuming the presidency of the Council for the month of November. I have the honor to address this meeting of the UN Security Council on behalf of the people of Eritrea who for over half a century has been at the forefront in the struggle for peace and human dignity in the Horn of Africa.

(more…)

Eritrean Delegation Statement at the UN Interactive Dialogue on Human Rights

Eritrea’s Charge d’Affaires to the UN New York, 26 October 2017

By Amanuel Giorgio

Mr.Chairman,
Distinguished delegates,
This is the fifth time the Special Rapporteur is appearing before the Third Committee in an informal setting whose bias work against Eritrea has been clear.

(more…)

መቕድም

ህዝቢ ኤርትራ ዓይኒ ዝስሕብ ስትራተጂያዊ ኣገዳስነት መሬቱን ባሕሩን፡ ንስለ ጂኦ-ፖለቲካዊ ረብሓ ዓበይቲ ሓይልታት፡ ካብ ካርታን ዓለም ክሕከኽ ተፈሪዱ ዝነበረ ህዝቢ እዩ። የግዳስ፡ ብሓሳብ እምበር ብግብርን ኣብ ባይታን ኤርትራዊ ሃገራውነት ብቐሊሉ ዝሕከኽ ኰይኑ ኣይተረኽበን። ኤርትራዊ ንቕሓትን ሃገራዊ ወኒን፡ ኣብ ነዊሕ ምርብራብ ንዂሉ ጊንጢታት ስዒሩ። ህላወን ቀጻልነትን ሃገር ብእጹብ ድንቂ ታሪኽ ኣውሒሱ። እዚ ዘሕብን ሃገራዊ ታሪኽ’ዚ፡ ውጽኢት፡ ሓያል ሃገራውነትን መዳርግቲ ኣልቦ ጅግንነትን ጽንዓትን ዜጋታት እዩ። ንሚዛንን ክብረትን ኤርትራዊ መንነት ኣዝዩ ረዚን ዝገበሮ ከኣ፡ እቲ በዚ ሓያል ሃገራዊ መንፈስን ጽንዓትን’ዚ ንሓርነት ዝተኸፍለ ረዚን ዋጋ እዩ።

ገድሊ ደቀንስትዮ

ገድሊ ደቀንስትዮ

ኣሰናዳእቲ ሰሎሞን በርሀ
ኤፍረም ሃብተጽዮን
ዮሴፍ ሃይለማርያም

መእተዊ

“ዝተፈላለዩ ብሉያትን ሓደስቲን ማሕበራዊ ስርዓታት፡ ዓብላልነትን ምግባትን ፍሉያት ቀጸላታት ሕብረተሰብ ንምንጋስ፡ ንደቂ-ተባዕትዮን ደቀንስትዮን ኣዋሲኖምን በዲሎምን እዮም። ካብኡ ናብኡ፡ በደል በቲ ዝኸፍኦ መልክዑ፡ ንቦታን ተራን ደቀንስትዮ እዩ ገፊዑ። ቃልሲ ንሓርነት ከኣ፡ ሃገራዊ ይኹን ማሕበራዊ፡ ወትሩ በደል ናይ ምእላይ ዳይናሚካዊ ምንቅስቓስ እዩ. . .”

(ሕዳር 2009)

(more…)

ትዕዝብትታት ኣብ ጸብጻብ “ተቖጻጻሪ ጉጅለ ሶማልን ኤርትራን”

4ይ ክፍል

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ
መበገሲ ውሳነ ባይቶ ጸጥታ ቊ.1907 ድሕሪ ምርኣይና፡ ስትራተጂያዊ ዕላማ’ቲ ውሳነ፡ ንኤርትራ ምስግዳድን ምንብርካኽን ፖለቲካውን ቊጠባውን ተጽዕኖታት ከም እትቕበልን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕሪን ከምቲ ገለ ሃገራት ዘገልግልኦ መሳርሒ ምምሕዳር ኣሜሪካ ከም እትኽውን ንምግባራን ስለዝነበረ፡ ታሪኻውን ፖለቲካውን ድሕረ ባይታ ናይ’ቲ ውሳነ ርኢና። ገለ ሃገራት ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ንሃገራዊ፡ ዞባዊ፡ ክፍለ-ዓለማውን ኣህጉራውን ክብርታትን ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ብምግሃስ፡ ንጎረባብተን ክወራ ይርኣያ እየን። በዚ መዳይ‘ዚ ከኣ ዋሽንግተን ንስርዓት ኢትዮጵያ ከም ጽቡቕ መጋበርያ ስለእትቖጽሮ፡ ካልኦት ሃገራት ብሓይልን ብምስግዳድን ኣሰሩ ንኽስዕባ’ያ ትጽዕር። ብድሌተን ኢደን ምስ ዘይህባ’ውን ከም’ቲ ኣብ ዒራቕ፡ ኣፍጋኒስታንን ሶማልን ዝተራእየ፡ ብዓረርን ሓውን ካብ…

“Eritrea’s Anti-Corruption Experience”: Speech by Mr. Hagos Gebrehiwet, Head of Economic Affairs of the PFDJ, at the “World Political Parties Meeting” in Beijing, the People’s Republic of China

Mr. Chairman
Distinguished Delegates
Ladies and Gentlemen,

Allow me to join previous speakers to express my profound appreciation for the CPC to organize this important forum and for the honour accorded to me to share the experiences of the PFDJ (People’s Front for Democracy and Justice) in Eritrea on a topical issue whose imprints and ramifications on national development remain of immense magnitude. As we all agree, corruption, particularly its official variant, is a malignant disease that devours and destroys the fabric of a society; indeed the soul of a nation and people.   Corruption has different tentacles and manifestations to include: bribery, extortion, cronyism, nepotism, parochialism, patronage, graft, and embezzlement of public funds.

تطور مسيرة التعليم على مدار 26 عاما
نجاحات مقدرة في تحقيق الإنتشار العادل للمؤسسات التعليمية

لا شك أن التعليم هو أساس التطور والرقي، وهو الدعامة الأساسية لضمان الحرية وحقوق الإنسان. إذ يمثل التعليم حق اساسي من حقوق الإنسان، ولا يمكن للإنسان ألوصول إلى حقوقه الأساسية الأخرى، إلا إذا تسلح بالعلم، وحصل على خدمات تعليمية مناسبة. وانطلاقا من إدراك الحكومة الإرترية لهذه الحقائق، وضعت هذه المهمة في مقدمة أولوياتها، وقد بدأ هذا الإهتمام مبكرا في مرحلة الكفاح المسلح، وكانت لهذه الجهود نتائج مهمة في ترسيخ أسس التعليم. لذا فإن الإنطلاق في مسيرة التعليم بعد إنجاز التحرير، كان يقوم على أسس متينة. وبالتالي حققت الجهود التي بذلت على مدار 26 عاما الماضية نتائج طيبة، وزاد عدد الطلاب بنسبة 400% ووفق هذا التقدم كذلك كان مستوى انتشار  المؤسسات التعليمية. وتطلعات المرحلة الراهنة للإرتقاء  بالتعليم كيفا ونوعا. وللتعرف على مدى تطور العملية التعليمية والتحديات التي تواجهها، أجرت وسائل الإعلام المحلية مقابلة مع كل من وزير التعليم السيد/ سمري رؤسوم، ومدير مؤسسات التعليم العالي والبحوث الدكتور/ هيلي محظون، حول تطور العملية التعليمية …

ቃል ኣሰናዳኢ

እዚ ወቕቲ’ዚ፡ ተመሃሮን መማህራንን ድሕሪ ክረምታዊ ዕረፍቲ ዳግም ናብ መኣዲ ትምህርቲ ተመሊሶም፡ብሓድሽ ወኒ ሓድሽ ዓመተ-ትምህርቲ ዝጅምርሉ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ መጽሔት መንእሰይ ብዛዕባ ትምህርቲ፡ፍልጠት፡ ሞያ፡ መንፍዓት፡ ብቕዓትን ብልጸትን፡ ደጊማ ደጋጊማ ንተመሃሮ ገለ ሓሳባት ክተዘኻኽር ትደሊ።ፈላጥን ብሉጽን ሰብ ክኸውን ዘይምነ የለን። እዚ ኣድማሳዊ ባህጊ ወይ ትምኒት ናይ ደቂ-ሰብ እዩ። ኣብ ተመሃሮ እውን ብተመሳሳሊ፡ ንፉዕን ብሉጽን ተመሃራይ ክኸውን ዘይብህግን ዘይምነን የለን። ንፉዕን ብሉጽን ተመሃራይ ምዃን መን ይጸልእ? እቲ ግድል ግን፡ መንፍዓት ኮነ ብሉጽነት፡ ብባህጊን ትምኒትን ዝጭበጥ ወይ ዝብጻሕ ዘይምዃኑ እዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ፡ መማህራንና፡ ፍልጠት ከቕስሙና ዝከኣሎም ይጽዕሩ እዮም። መምህር ኣብ ክፍሊ ደው ኢሉ፡ እቲ ዝፈልጦ ስለዝነገረና ወይ ስለዝመሃረና፡ ፈላጣት ክንከውን ኣበርቲዑ ስለዝጽዓረን ስለዝደኸመን ግን፡ ብሉጻት ንኸውን ማለት ኣይኮነን። ከምኡ ነይሩ እንተዝኸውን፡ ኩሉ ተመሃራይ ብቑዕን ብሉጽን ክኸውን ኣምበይምኣገሞን። ብቕዓትን ብሉጽነትን እምበኣር ካብ ገዛእ ነብስና እዩ።

Provision of quality education timely task

Education is important in a nation’s development. As a crucial pillar that contributes most to the human resource, it is highly regarded as an essential ingredient to the economic, social and psychological transformation of people and a nation. Education is one of the sectors that had to be quickly restored after Eritrea’s independence. The Ministry of Education has been working to make education accessible by building schools in every corner of the nation. (more…)

قيمنا تضمن السلام والأمن

لقد قام الشعب الإرتري بمقاومة المؤامرات والعدائيات الدولية الشديدة لأكثر من نصف قرن من الزمن دون توقف، كشعب حر وذو سيادة، له مكانته وشأنه المستحق في عالمنا هذا، فقد مر الشعب الإرتري بعدد من المعوقات والتحديات من دون أن يسقط، وواصل خطاه على نهجه التحرري بكل كفاءة، و ذلك بفضل  تسلحه بقيمه التي تستند على التضامن التام والحب الوطني القوي ، بالإضافة إلى الإستقرار السياسي والثقافي والإجتماعي القائم على الإحترام المتبادل والوئام. هذه القيم والثقافة المتحضرة لم تنزل كالمن على شعب إرتريا من السماء، أو ليست هبة مخصصة لها. بل نشأت وترسخت خلال فترة طويلة ومعقدة. ففي منتصف القرن الماضي، ولأجل ضمان المصالح الجيو- سياسية للقوى العظمى، تم الحكم على الشعب الإرتري بطمس ومحو هويته، إلا أن السبب في عدم سقوط الشعب والتسليم لتلك المؤامرة الكبيرة، هو لأنه لم يستسلم أبداً للإستعمار، مما مكنه من أن يحافظ على ثقافته وقيمه الوطنية وتعزيز هويته. ولو لم يقم الشعب بذلك، لما تسنى لإرتريا…

إرتريا.. «الحليف المصرى» فى القرن الأفريقى

تقرير: سمر إبراهيم
أعدت الكاتبة المصرية سمر ابراهيم لجريدة ” المصري اليوم ” تقريرا مطولا ومعمقا عن ارتريا تناول مختلف أوجه الحياة الحضارية والتاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية . وتعميما للفائدة نعيد نشره.لقد نشر هذا التقرير في جريدة ” المصري اليوم ” على حلقتين في 16 و17 نوفمبر 2017.

Eritrea’s Maritime Resource: Worth Exploring, Worth Investing

by Semir Seid | Eritrea has a coastline of more than 1,350 km along the south-western coast of the Red Sea, rich in diverse marine resources and habitat. The territorial waters cover an area of about 55,000 km2. The region and particularly the coastal line and the offshore islands embrace an average of 31oC while in the Danakil Depression (100 meters below sea level) the temperature is 38o-50oC. The harsh climate never prevents people from living in and gaining from the diverse resources the sea offers.
The Red Sea region is home to 360 islands, with Dahlak Kebir being the largest in geographic and economic terms. The sea and the long coastline demonstrate a great potential for the growth of the tourist industry. The coastline boasts some of the finest, longest and purest beaches in the world.

Statement of Mr. Arefaine Berhe, Minister of Agriculture, on World Food Day

At the outset, I would like to express my gratitude to all of you for accepting our invitation to participate in this very important occasion. This year’s World Food Day theme is “Change the Future of Migration – Invest in Food Security and Rural Development”.

This year’s World Food Day theme is “Change the Future of Migration – Invest in Food Security and Rural Development”. As we can all appreciate, even though migration nowadays is receiving more global coverage and attention and manipulated for different ends, it has been part of human behavior for centuries. Migration is the movement of people within the boundaries of a country or across boarders. Usually, the in country movement is from the rural areas to the urban centers. This is particularly so because job opportunities are created in towns and cities due to industrialization and other economic factors and at the same time social services and other amenities are almost absent or inadequate in the rural areas.

መቕድም
ስለምንታይ እዛ መጽሃፍ እዚኣ?

ስለምንታይ እዛ መጽሃፍ እዚኣ?ንሓንቲ ስፍራ ዝኸውን እኽሊ ኣብ ቆፎ ይዕቀብ፡ ንሓንቲ እንዳ ኣብ ማዕከን፡ ንሓደ ዉሁብ ሕብረተሰብ ወይ ህዝቢ ዝኣክል ከኣ ኣብ ሪቕ ይኽዘን። (more…)

More Articles

ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳነ ቁጽሪ 1907 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ

ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳነ ቁጽሪ 1907 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ

Unjust and illegal Security Council Resolution 1907

 Security Council Resolution 1907

قرار مجلس الأمن 1907 ضد ارتريا جائر وغير عادل

Security Council Resolution 1907

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ...

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ኣለዋ

Ethiopia Should Withdraw from The Eritrean Territory it...

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة