ዮሃና ንድምጺ ሓፋሽ ኣብ መበል 40 ዓመት ልደታ

መሓመድኑር የሕያ
ርእሰ-መሰል ህዝቢ ኤርትራ ተረጋጊጹ፡ ዓመጽ፡ ግዝኣትን ጭቆናን ምእንቲ ከብቅዕ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ፍትሓዊ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተወልደት ድምጺ ሓፋሽ፡ ናይ መጀመርያ ፈነወኣ ባሕቲ ጥሪ 1979 ካብ እትፍልም፡ ድሮ ኣርባዕተ ዕቑድ (40 ዓመት) ኰይኑ ኣሎ። ሕላገታ ዜናታት ሓቂ ዝዀነ ድምጺ ሓፋሽ፡ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሓየለ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ወተሃደራዊ ስርዓት ደርግ፡ ኣብ መድረኽ ማስሚድያ ንሓሰቶ ቅርዓኑ ኣውጺኣ፡ ሓንሳብን ንሓዋሩን ሃደሽደሽ ኣቢላቶ’ያ። ድምጺ ሓፋሽ፡ ቅድምን ድሕርን ናጽነት፡ ምስክር ሓቂ ኰይና ኣብ ልዕሊ ሓይላታት ጸላእቲ ኤርትራ ክትዕወት ዝኸኣለት ድማ፡ ናይ ሓቂ መሳርያ ስለዝዀነት’ዩ።ሰርዓት ደርግ፡ ምስቲ ኵሉ ዝነበሮ ወተሃደራውን ቴክኒካውን ዓቕሚ፡ ንመቓልሕ ሓቂ ከጥፍእ ዝነበሮ ህንዱድ ሃቐነታት፡ ድምጺ ሓፋሽ፡ ምስ ድምጺ ሰውራ ኤርትራ

Civic and Citizenship: Understand the past, Knowing the present and Aiming for the future

By Simon Weldemichael | Eritrea’s Ministry of Education has constantly revised and updated the national curricula in order to improve students’ achievement and performance. The curricula are made relevant and consistent with the local reality, context, and culture. Thus far, textbooks from kindergarten to secondary level have been developed. An important addition to the national curriculum is associated with lessons on civics and citizenship. The main goal of civics and citizenship is to connect young students to their country and society and to help them understand their rights, roles, and duties. Lessons about civics and citizenship, which are taught at all levels, are meant to encourage students to develop supportive attitudes, acceptable ethical behaviors, and respect for their culture and society.  (more…)

Press Release
Indian Ocean Newsletter: Yet another Wild Allegation

In its publication of 21 December, (No 1488), this month, the Indian Ocean Newsletter alleges that “the Ethiopian and Eritrean Presidents (sic?) have indicated to their Somalian counterpart… their willingness to take over from AMISOM when it departs in 2021…..Eritrea is planning to dispatch 5,000 soldiers to Somalia as soon as the first AMISOM contingents leave in February”.
This is patently false.

Moreover, this is not the first time for the ION to churn out false and unsubstantiated “news analysis” of events and trends in our region. Indeed, this has become almost its trademark.
The ION’s penchant to disseminate false information will not serve any purpose and can only corrode its reputation. In the event, we call on the ION to respect its readers and desist from spreading false news.

Ministry of Information
Asmara, 26 December 2018

Sanitation: basic need matter of dignity and fundamental human right

By Dr. Fikrejesus Amahazion | Earlier this week, a two-day conference on sanitation, jointly organized by Eritrea’s Ministry of Health and UNICEF, the world’s leading organization for the rights of children and young people, was conducted at the Asmara Palace Hotel.
The conference featured a number of different events, including a pair of important addresses delivered by Ms. Amina Nurhussein, Eritrea’s Minister of Health, and Dr. Pierre Ngom, UNICEF’s Country Representative in Eritrea. Eritrea, like many countries in Asia and Sub-Saharan Africa (SSA), is working to improve access to basic and safe sanitation. This article presents a general overview of sanitation and provides a brief discussion about sanitation in Eritrea. (more…)

Interview with President of Somalia, H.E. Mohamed Abdullahi Mohamed

“The agreements made by the three countries will certainly help to bring these countries and other countries from the region closer. ” President Mohamed Abdullahi Mohamed. Last week, on 13 December, Eritrean President Isaias Afwerki made a historic visit to Somalia, where he met and held talks with Somali President Mohamed Abdullahi Mohamed. President Isaias’s visit to Somalia was in continuation of the recent consultative Tripartite Summits of the Heads of State and Government of Eritrea, Ethiopia, and Somalia. Earlier this year, in July, President Mohamed came here to Asmara, where he met President Isaias and reached an agreement to establish diplomatic relations, exchange ambassadors, and promote bilateral trade.

Joint Press Statement between Somalia and Eritrea

President Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, President of the Federal Republic of Somalia and President Isaias Afwerki, President of the State of Eritrea, held a two-day consultation meeting in Mogadishu, Somalia on December 13th-14th 2018.

The two Presidents held bilateral discussions at Villa Somalia and they agreed to strengthen the two nations historical relations through further cooperation in all areas of mutual benefit including trade, investment and people to people relations. Both Presidents reaffirmed their commitment to enhance the momentum in the Horn of Africa Cooperation with a focus on regional partnership for common development, progress and prosperity.

(more…)

STATEMENT BY MR. NEBIL SAID

STATEMENT BY MR. NEBIL SAID, COUNSELLOR PERMANENT MISSION OF ERITREA TO THE UNITED NATIONS, AT THE INTERGOVERNMENTAL CONFERENCE TO ADOPT THE GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION MARRAKECH, MOROCCO ON 11 DECEMBER 2018

Mr. President,

Excellencies,
Distinguished delegates,

Let me start by co

nveying the

gratitude of my delegation to the people and government of the Kingdom of Morocco for the excellent organisation and their warm hospitality.

Eritrea welcomes the adoption of the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration.

The Compact provides us witha historic opportunity toaddress migration comprehensively. To make human mobility safe, reduce its negative impacts for migrants and countries as well as maximise its benefits for all.

(more…)

ባይቶ ጸጥታን ኤርትራን
ምኽንያት ምሕላፍን ምልዓልን እገዳ እንታይ’ዩ?

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ
ኣህጉራዊ ባይቶ ጸጥታ ብ14 ሕዳር 2018፡ ነቲ ብ23 ታሕሳስ 2009 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብውሳነ ቁጽሪ 1907 ዘሕለፎ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን እገዳ ብምሉእ ድምጺ ብውሳነ ቁጽሪ 2444 ኣልዒሉዎ ኣሎ። ቅድሚ ሓቀኛ ምኽንያት ናይ’ቲ ንምልዓል ውሳነ እገዳ ካብ ኤርትራ ዝደረኸ ረቛሒታት ምቅራብና እምበኣር፡ ባይቶ ጸጥታ ነቲ እገዳ ንምሕላፍን ንምልዓልን ዝቀረቦ ምኽንታት ምጥቃስ ኣገዳሲ ይኸውን።

ቀዳማይ፦ ምኽንያት ምሕላፍ እገዳ
እቲ እገዳ ንምሓላፍ ዘቀረበ ምኽንያት ከምቲ ኣብ ውሳነ እገዳ ቁጽሪ 1907 ተጠቂሱ ዘሎ ኣብ ሓደ ነጥቢ ተጸሚቊ ክቀርብ ይኽእል። ንሱ ኸኣ “ኤርትራ ነቶም ኣብ ሶማል መስርሕ ሰላምን ሃገራዊ ዕርቂን ንምዕንቃፍን ርግኣት ዞባ ንምህዋኽን ዝስርሑ ዕጡቓት ጉጅለታት

ጋዜጣዊ መግለጺ

‘ኢንድያን ኦሸን ኒውስለተር’፡ ሕጂ’ውን ካልእ ህውቱት ውንጀላ

‘ኢንድያን ኦሸን ኒውስለተር’ (ION) ዝተባህለ ጋዜጣ፡ ኣብ ናይ 21 ታሕሳስ 2018 – ቊጽሪ 1488 ሕታሙ፡ “ፕረዚደንትታት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማልያ (AMISOM) ኣብ 2021 ካብ’ታ ሃገር ጠቕሊሉ ምስ ወጸ፡ ንቦታኡ ንምትካእ ድሌት ከምዘለዎም፡ ንሶማላዊ መዘናኦም ኣሚቶምሉ። ኤርትራ ድማ፡ ቀዳሞት ኣሃዱታት ‘AMISOM’ ኣብ ወርሒ ለካቲት ምስ ወጻ፡ ብቕጽበት 5,000 ወተሃደራት ናብ ሶማልያ ንምልኣኽ መደብ ኣለዋ።” ክብል ህውቱት “ትንታነ” ኣስፊሩ ኣሎ።

እዚ ውጹእ ሓሶት እዩ። (more…)

Gherset Agro-Project: Making Significant Contributions to Food Security

By Habtom Tesfamichel | Agriculture is the main economic activity in Eritrea and it employs over 70% of the workforce. The majority of people in the country engage in crop production and livestock herding. Most farmers depend on rainfall.This can pose a problem since rainfall is variable and unevenly distributed across time and place. One of Eritrea’s national goals is to guarantee food security. Efforts to achieve this goal include the introduction of modern equipment and technology, various irrigation and terracing schemes, soil and water conservation, and reducing dependence on rainfall. Eritrea’s national food security policy stresses the advancement of agricultural practices with modern technology to produce surplus. The policy encompasses all sectors and reflects the country’s motto of self-reliance.Eritrea’s macro-policy framework is the platform for country’s socio-economic growth and development. Agriculture, food security, and socio-economic growth are interrelated and reinforce each other in the process of overall development.

ኤርትራ፣ ምድሪ ባሕሪ
ካልኣይ ክፋል
ኣልማማዊ ቝጠዐ

ደራሲ – ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ

3

ቤት ሻሂ ኣቶ ማሕጁብ ኣልጃዓሊ ንእድሪስን ንዝተፈላለዩ ኣዕሩኽቱን፣ ከም ሓንቲ ደሃይ ኣዝማድን ኩነታት ሃገርን ዝዝትዩላ ቦታ እናኾነት ብምምጻኣ፣ ካብ ተጸናጸንትን ምስ ፖሊስ ሱዳንን ስለያ ኢትዮጵያን ዝሰርሑ ወኪላት ከይፈርሑ፣ ብደገፍ ኣቶ ኣልጃዓሊ ተተባቢዖም፣ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እንተላይ ተኣፈፍቲ ናይ ፖለቲካ ጉዳያት ከይተረፉ፣ ብወግዕን ዓውታን ዝመያየጡላ ባይታ ኮነት። ምስ ግዜ፣ እታ እንዳ ሻሂ ቖላሕታ ተቐማጦ ከባቢኣ ክትስሕብ ብምጅማራ፣ ብዙሓት ብጥርጣረ ክዛረቡላን ከሓቱ’ላውን ጀመሩ። ዝእከቡ ሰባት ካብ ግፍዕታት ስርዓት ኢትዮጵያ ዝሃደሙ ኤርትራውያን ከም ዝኾኑ ምስ ተፈልጠ፣ ገለ ቀናኣት ነቲ ንኤርትራውያን ዝወሃብ ነጻ ትምህርትን ሕክምናን ብቕጽበት ደው ክብል ኣለዎ ክብሉ ተበገሱ። ቀጺሉ ገለ ኣብ ከባቢ ሹቕ ከተማ ከሰላ ዝርከቡ ኣባላት ቀብላ ፈላታ (1) ምስ ገለ ኣባላት ፖሊስን ስለያን ሱዳን ተመሻጥሮም፣ ሃገራዊ ረብሓ ሱዳን ክሕሎ ኣለዎ ብዝብል ምስምስ፣ ንእድሪስን ቀረብቱን ክከታተሉ፣ ክርብሹን ክሕሱዉን ጀመሩ።ሕሉፍ-ሓሊፉ፣ ገለ ዓያሹን ደናቁርን ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ፣ ቀቢላ በኒዓሚር ንህዝቢ ምብራቕ ሱዳን ዘይውክሉ ወጻእተኛታት ኢዮም፣ ተጻረርቲ ሰውራ ኢማም ማህዲ ነይሮም ወ.ዘ.ተ. ብዝብል ጸለመታት

ارتريا
حصاد عام 2018

نشرت جريدة ” ارتريا الحديثة ” في مطلع الشهر الجاري وعلى حلقات تقارير أستعرضت أبرز الانجازات التي حققتها دولة ارتريا في مختلف الميادين السياسية والدبلوماسية والتنموية والتعليمية والصحية في غضون عام 2018.

وبحكم أهمية هذه التقارير التي تسلط الاضواء على الخطوط العريضة للإنجازات في حقول مختلفة ترسي قاعدة عمل صلدة لعام 2019، فإن موقع المركز الارتري للدراسات الاستراتيجية ارتأى نشرها كاملة في ملف واحد تعميما للفائدة.

الحصاد السياسي والدبلوماسي لعام 2018

كان عام 2018 ، حقيقة عام حصاد سنين الصبر والثبات على المواقف ، فبعد عشرون عاماً من الحرب والقطيعة وبعدها حالة اللاحرب واللاسلام ، عادت المياه الى مجاريها بين ارتريا واثيوبيا بمبادرة شجاعة من فخامة الرئيس اسياس افورقي والدكتور ابي احمد رئيس الوزراء بجمهوريةاثيوبيا الفدرالية الديمقراطية ، ورفع فيه الحظر الجائر والغير قانوني عن ارتريا ، بل لعبت ارتريا دوراً كبيراً في تحريك وتفعيل العلاقات مع دول الجوار ونشر السلام والتعاون والصداقة بين دول وشعوب القرن الافريقي، كما انه كان في الربع الاخير من 2018 قد شهدت المنطقة حراكاً كبيراً دعماً للسلام في المنطقة وكانت اكثر فترة شهدة تحركاً سياسياً ودبلوماسياً ، انجزته القيادة السياسية سواء كان على صعيد المنطقة او اقليمياً وكذلك دولياً ، فإلى اهم ما انجز فيه:_

في التاسع من يناير قام فخامة الرئيس الرئيس إسياسي أفورقي بزيارة القاهرة و التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، بحث معه تطوير العلاقات الثنائية والدفع بالتعاون و الشراكة في مختلف المجالات وتنفيذ المشاريع التي تم التوصل الى تفاهم بشأنها في السابق ، إضافة إلى العمل لتفعيل اللجنة المشتركة، كما تم بحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ኣገደስቲ ዕለታት ኣብ ስምምዕ ሰላም
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዞባዊ ጽልዋኡን

ጳውሎስ ነታባይ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድን (ዶ/ር) ብዝወሰዱዎ ተባዕ ተበግሶ፡ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ን20 ዓመታት ኣስታት ዝቐጸለ ኩነተ-ኲናት ብምብቃዕ ዘላቒ ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ንምስፋን ዝዓለመ – “ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን” ብ9 ሓምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ምኽታመን ይፍለጥ። ኣብ’ዚ ጉዳይ’ዚን ንሱ ዝፈጠሮ ዞባዊ ምቅርራብን ካልእ ምዕባለታትን ዘተኰረ፡ ኣገደስቲ ዕለታት ናይ’ቲ ዓመት እነሆ፦

5 ሰነ 2018
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶባትን ብዘይ ቅድመ-ኲነት ምሉእ ብምሉእ ተቐቢሉ ተግባራዊ ንምግባር ወሲኑ።

20 ሰነ 2018
መንግስቲ ኤርትራ፡ ንህሉው ኩነታት ብቐጥታን ብዕምቈትን ንምፍላጥን ቀጻሊ ውጥን ስራሕ ንምንዳፍን፡ ናብ ኣዲስ-ኣበባ ልኡኽ ከበግስ ወሲኑ።

26 ሰነ 2018
ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝቘመ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ፡ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ።

ابرز واهم الانجازات في قطاع التعليم لعام 2018

وفي الـ 12 من مارس2018م
عقد أجتماع مشترك بين إرتريا وفنلندا لتقييم التعاون الجاري في مجال التعليم العالي، خاصة تقانة المعلومات والاتصالات.
وقال وزير التعليم السيد / سمري رؤسوم في الكلمة التي ألقاها ” بأن تقييم التعاون الذي انطلق في نوفمبر 2015، وبالنظر إلى التجارب والمعارف المكتسبة يتقدم في طريقه نحو تحقيق الهدف المبتغى.
و أوضح المدير التنفيذي للمفوضية الوطنية للتعليم العالي والبحوث الدكتور هيلي محظون ، بأن التعاون الجاري مع فنلندا وتطوره يعكس الثقة المتبادلة، وقال “ان التعاون بين كليات البلاد والجامعات الفنلندية خاصة في تقانة المعلومات والاتصالات أحدث نتائج مشجعة من حيث تحسين نوعية التعليم وخدمات المكتبات وتقوية كفاءة التدريس والبحوث.

ابرز الانجازات التنموية لعام 2018

حصاد شهر يناير
سكان الاوسط يؤكدون العمل المنسق لتنفيذ البرامج التنموية في في 15 يناير 2018.
أكد السكان بالإقليم الاوسط في الاجتماعات التي عقدوها بمديرياتهم بأنه في العام 2018 سيعملون بقوة لتفعيل البرامج التنموية الهادفة الى تحسين معيشة المواطنين. وفي الاجتماعات التي نظمت في 13 مديريات الاقليم ناقش الحضور في التقارير التي قدمت عبر المدراء والمدراء التنفيذيون سبل مواصلة الانشطة التي نظمت في عام 2017 والدفع بها قدما في العام الجاري. وفي الختام قدموا اراء ومقترحات بناءة حول الجهود المبذولة لتحسين معيشة المواطنين، والتأكيد على فعالية البرامج الجارية.

ابرز واهم الانجازات في قطاع الصحة لعام 2018

في الـ 16 من يناير 2018م
عقدت وزارة الصحة بقاعة مستشفى أروتا المرجعي ندوة صحية، قدمت فيها عددا من أوراق العمل حول مختلف المجالات الصحية. وحوت الأوراق البحثية درجة الماجستير التي قدمها الطلاب من أعضاء وزارة الصحة الدارسين عن بعد في جامعة داندي الاسكتلندية، ومواضيع عدة. من بينها العوامل المسببة للحوادث المرورية في إرتريا والحوامل والإنجازات الصحية في المؤسسات الصحية وتقييم الإدارة الذاتية لمرضى السكري وتجارب الأسر الأرترية في رعاية الأطفال المصابين بالإعاقات الجسدية منها والذهنية والعوامل النفسية للحوادث المرورية وكذلك أهمية الوعي العام للعناية الجيدة بالأغذية في الفنادق الكبيرة بالبلاد وغيرها .
من جانبها قدمت الدكتورة ليندا توضيحا حول الخلفية العامة لجامعة داندي، مؤكدة بأن الأوراق البحثية تعتبر من البرامج التي يجب أن تمنح

Dimtsi Hafash: Voice of Truth and Lifeblood of the Revolution

Simon Weldemichael
Dimtsi Hafash Eritrea (Voice of the Broad Masses of Eritrea), the popular radio broadcasting service that was established by the Eritrean People’s Liberation Front (EPLF) in 1979 marked its 40th anniversary on January 1st, 2019. Dmtsi Hafash has been very important to Eritrea and its people for the last 40 years. From its inception, the EPLF understood the importance of media and it published journals and magazines. To effectively support the print media, it began to broadcast on Dimtsi Hafash, on January 1st, 1979, from a tent in Sahel. During that time, the EPLF was in the midst of a strategic withdrawal, and Dimtsi Hafash helped raise the people’s morale and counter Ethiopian propaganda. The long struggle for liberation featured military confrontation, mass mobilization, and propaganda war. In the contest for the hearts and minds of people, Dimtsi Hafash played a significant role which other entities of the EPLF could not.

التحية لصوت الجماهير في عيدها الاربعين

محمد نور يحيى
مرت اربعة عقود على اول بث من قبل صوت الجماهير ، في صوت صدح بالحق ،وأعلن رفض الظلم والاضطهاد ، وطمس حق الشعوب في تقرير
مصيرها . ففي الاول من يناير صدحت صوت الحق ، واجلاء الحقيقة ،صوت الجماهير الارترية من الاراضي المحررة ، في كلمات قوية مجلجلة، زلزلت اركان اقوى امبراطورية متسلحة باقوى العدة والعتاد في افريقيا . فكان سلاح الحقيقة منتصراً على قوى الظلم والظلام مهما كان دعمها وتعاضدها . صدحت صوت الجماهير ، لتتكامل مع صوت الثورة الارترية التي سبقتها بعام، وكلاهما تبثان من داخل الاراضي المحررة ، في تحدي صارخ لكل تقنية نظام الدرق الاثيوبي لإسكات صوت الحقيقة ، فكانت اكثر قوة وابعد مدى حتى غطت مساحات كبيرة ، مكنت المواطن الارتري من متابعة انتصارات ثورته مباشرة، دون وسيط ودون اضافات او تعديل وفق اهواء وسائل الاعلام الاخرى .

بيان صحفي
انديان اوشن تجانب الصواب مرة اخرى

في منشورها الصادر في 21 ديسمبر (رقم 1488) ، هذا الشهر ، تزعم نشرة أخبار المحيط الهندي ” انديان اوشن ” أن “الرئيسين الإثيوبي والإريتري ، قد أشارا إلى نظيرهما الصومالي … عن نيتهما في تولي قواتهما محل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AMISOM )عندما تغادر في 2021. وان ارتريا ستبعث 5000 جندي إلى الصومال بمجرد أن تغادر أول وحدات تابعة للبعثة في فبراير”.
وهذا خطأ فادح، إذ ليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها” انديان اوشن ” بإصدار “تحليل إخباري” كاذب وغير مسؤول عن الأحداث والاتجاهات في منطقتنا.
لقد أصبح هذا تقريبا علامتها التجارية.
لن تخدم ” انديان اوشن ” بنشر معلومات كاذبة أي غرض، ولا يمكن أن يؤدي إلاّ إلى إضعاف سمعتها. لذلك ندعو “انديان اوشن ” إلى احترام قرائها والكف عن نشر أخبار كاذبة.
وزارة الإعلام
أسمرة
26ديسمبر 2018

ኤርትራ፣ ምድሪ ባሕሪ
ካልኣይ ክፋል
ኣልማማዊ ቝጠዐ
ቀዳማይ ምዕራፍ፣
ምብ’ ርባር

ደራሲ – ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ

(7)

ክልቲአን ስድራ-ቤታት እድሪስን እታ ኣብ ኸሽም ኣልግርባ (1) እትነብር ስድራ-ቤት ሓጎስ ኣርዓዶምን ኣዋርሕ ዝኸውን ስለ ዘይተራኸባ: እድሪስ ኩነታት ሓጎስን ስድራ-ቤቱን ኽፈልጥ ምስ በዓል-ቤቱ ወይዘሮ ፋጥማ ክበጽሖም ወሰነ።
ዕለት ምብጋስ ምስ ኣኸለ እድሪስ: ናይ ንግሆ ሰላት ሰጊዱ: ጎፍጓፍ ጀላብያኡን ሸውዓተ ሜትሮ ንውሓት ዘለዋ ዑማመቱን: ካብ ቈርበት ከብቲ ዝተሰርሐት ሳእኑን ወድዮ: ካብ ዕዳጋ ከሰላ ዝገዝኣ ውቅብቲ “ኑባዊት” በትሪ ዓቲሩ: ወይዘሮ ፋጥማ ብወገና ከምተን: ኣንስቲ ከተማ ከሰላ ዝኽደንኦ: ካብ ጡጥ ዝተፈትለ: ኣብ መላእ ሰብነት ዝጥምጠም ሕብራዊ “ቶብ” (2) ጌራ: ሓድሽ ሳእኒ ለቢሳ: ኣውቶቡስ ተሰቕሉ። ድሕሪ ገለ ሰዓታት ከኣ: ኣብታ ዝመደብዋ ከተማ በጽሑ። ካብ መዕረፍ ኣውቶቡስ ብእግሮም ተበጊሶም ኣብ ኣፍደገ ገዛ ሓጎስ ኣርዓዶም ደው በሉ። እድሪስ: ማዕጾ ምስ ኳሕኰሐ: በኹሪ ወዱ ንሓጎስ ኣብ ቅድሚኡ ደው በለ:-“ብሩኽ ድኻ?” ኢሉ ሓተተ። እድሪስ ኣብ መልክዑ ስለ ዝተጠራጠረ። ብሩኽ ንሱ ምዃኑ ብፍሽኽትኡ ስለ ዝመለሰሉ ከኣ­:- “ሰብኣይ ኰንካ።” ዝብል ለቀበ ብምግራም፣ ኣስዒቡ:-“ኣቦኻ ኣሎ ዶ?።” ክብል ድማ

ትንተናዊ ንባብ ንመደረ ኣባል ሃገራት
ባይቶ ጸጥታ፡ እገዳ ካብ ኤርትራ ድሕሪ ምልዓሉ

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ
ብ14 ሕዳር 2018 ኣምባሳደራት 15 ሃገራት ኣባላት ባይቶ ጸጥታ [ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፡ ሩስያ፡ ቻይና፡ ብሪጣንያ፡ ፈረንሳ፡ ኢትዮጵያ፡ ፖላንድ፡ ቦሊቭያ፡ ፔሩ፡ ሽወደን፡ ኢኳቶርያል ጊኒ፡ ካዛክሳታን፡ ኣይቮሪኮስት፡ ኩዌትን ሆላንድን] ነቲ ብብሪጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን እገዳ ካብ ኤርትራ ንምልዓል ዝቀረበ እማመ ውሳነ ቁጽሪ 2044 ኣብ መጋባእያ ቁጽሪ 8398 ተመያዪጠን። ነቲ መጋባእያ ዝመርሐ ቻይናዊ ኣምባሳደር ማጃውሹ “ ብመሰረት ውሽጣዊ ሕጊ ባይቶ ጸጥታ ዓንቀጽ 37 ወከልቲ ጂቡቲ፡ ኤርትራን ሶማልን ኣብዚ መጋባእያ ክሳተፉ እጽውዕ” ኢሉ። [1] እቲ እማመ ድማ ኢድ ብምልዓል ንድምጺ ቀሪቡ። ብኩለን ኣባል ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ስለዝተደገፈ ኸኣ ከም ውሳነ ኣህጉራዊ ባይቶ ጸጥታ ቁጽሪ 2444 ኮይኑ ብወግዒ ሓሊፉ።ብ23 ታሕሳስ 2009 ብውሳነ ባይቶ ጸጥታ ቁጽሪ 1907 ዝሓለፈ ዘይፍትሓውን ዝተማህዘን እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብውሳነ ቁጽሪ 2444 ምስ ተሰረዘ ድማ ኣቦ መንበር ባይቶ ጸጥታ ነተን መግለጺ ክህባ ዝደልያ ኣባል ሃገራት ዕድል

ቃለ-መሕትት ምስ ክቡር ፕረዚደንት ፈደራላዊት ሪፖብሊክ ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ

ኢሳቕ መሓሪ
ስ – ሳልሕ ዓ/ቃድር

ሕቶ፡-
ክቡር ፕረዚደንት፡ ኣብ ጽዑቕ ናይ ስራሕ ኣጋጣሚ እንከሎኻ ነዚ ዕድል’ዚ ስለዝሃብካና ኣዝየ አመስግን። ሶማሊያ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ኲናት ዓመታት ሕጂ እያ ናብ ጐደና ሰላምን ምዕባለን ክትግስግስ ጀሚራ ዘላ’ሞ፡ ብሓፈሻኡ – ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ናይ’ዛ ሃገር እንታይ መብርሂ ትህበና?
መልሲ፦
ብመጀመርያ፡ ኣብዚ ብምርካብኩም አመስግን። ንሓወይ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብዛ ካልአይቲ ሃገሩ ዝኾነት ሶማሊያ ክቕበሎ ከለኹ ድማ፡ ዓቢ ክብሪ ይስመዓኒ። ናብ ሕቶኻ ክምለስ፡ ሶማሊያ ንኣስታት 30 ዓመታት ኣብ ዕንወትን ዘይምርግጋእን እያ ጸኒሓ። ሕጂ ንሕና ናብ ቤት ጽሕፈት ካብ እንመጽእ ኣስታት ክልተ ዓመታት ኮይኑ ኣሎ። ርግጸኛታት ንምዃን 18 ኣዋርሕ ማለት’ዩ። ኣብ ብዙሕ ግንባራትን ኩነታትን ጸጥታ’ውን ዘጠቓለለ ዓቢ ገስጋስ ጌርና ኣሎና። ከም እትፈልጦ ኣንጻር ጥሩፍነት ኢና ክንዋጋእ ጸኒሕና። ኣንጻር እቲ ምስ ጥሩፍ ጉጅለ ኣልቓዒዳ ዝተኣሳሰርን ዝሕገዝን ጉጅለ ኣልሸባብ ኢና ክንዋጋእ ጸኒሕና። ነዚ ክንዓምም ድማ፡ ንሃገራዊ ሰራዊትናን ናይ ጸጥታ ትካላትናን ኢና ወዲብና። ዘመናዊ ታዕሊም ብምሃብን ዘድሊ ኣጽዋር ብምዕጣቕን፡ ኣንጻር ኣልሸባብ ንኽዋጋእ

مقابلة مع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية
محمد عبدالله محمد

إعداد/ إسحاق محاري
ترجمة/ محمدعلي حميدة

في البدء فخامة الرئيس اشكرك على اتاحتك لنا هذه الفرصة، ثم اسمح لي أن أتقدم بسؤالي الأول، الصومال في هذه الفترة وبعد سنين من الحرب والمعاناة بدأ يتحسس خطى السلام والإستقرار. واخذ الشعب الصومالي يتطلع الى مستقبل اكثر اشراقا. هلا حدثتنا عن الأوضاع الآنية لهذا البلد؟
بداية أود أن أشكركم لتواجدكم هنا معنا، كما أنني اشعر بالفخر لإستقبالي أخي الرئيس إسياس أفورقي في وطنه الثاني الصومال. وأقول: قضى الصومال فترة نحو 30 عاما يعاني من الدمار والحروب الأهلية وعدم الإستقرار. نحن في هذه الإدارة مر على مجيئنا إلى السلطة نحو عامين، أو قل بشكل محدد 18 شهرا، قمنا في هذه الفترة بنشاطات مهمة جدا في كل الجبهات والمجالات، بما في ذلك المجال الأمني. كما هو معلوم كنا نواجه التطرف. نحارب مجموعة الشباب المدعومة من تنظيم القاعدة. لذا وحتى يمكننا مواجهة هذا العدو، قمنا بتنظيم قواتنا الوطنية، ومؤسساتنا الأمنية. حيث تم تأهيلهم وتدريبهم بأحدث الطرق والوسائل، وتوفير ما يلزمهم من سلاح وعتاد، لمواجهة جماعة الشباب. وكنتيجة لهذه التحرك المنظم، استطعنا في الأشهر القليلة الماضية مواجهة تلك المجموعة، وخضنا معهم حروب. وبالتالي استطعنا

الرئيس الارتري قام بزيارة تاريخية للصومال
و
بروز ملامح قرن افريقي جديد

بقلم:د.أحمد حسن دحلي
قام الرئيس اسياس أفورقي برفقة وزير الشؤون الخارجية، عثمان صالح، ومسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، يماني جبري ـ آب، ومدير مكتب الرئيس أمين حسن ، بزيارة تاريخية للصومال في 13 ديسمبر 2018، تعتبر الاولى من نوعها منذ انتزاع ارتريا حريتها من المستعمر الاثيوبي واعوانه قبل 27 سنة. وكان في إستقباله الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد ورهط من كبار المسؤولين الصوماليين.
وبعد المحادثات الرسمية بين الطرفين صدر بيانا مشتركا في مقديشو في 14 ديسمبر 2018 ونص على :
ـ التعاون بين البلدين في جميع المجالات بما فيها التجارة والاستثمار.
ـ مواجهة التحديات العامة بصورة مشتركة.
ـ السلام في الصومال هو أيضا السلام في منطقة القرن الافريقي.

مرحلة جديدة في تاريخ شعوب القرن الافريقي

لقد ذكر فخامة الرئيس إسياس أفورقي في لقاء سابق أجرته معه وسائل الإعلام المحلية، بأن منطقة القرن الأفريقي تمر الآن بمرحلة العبور نحو عصر تأريخي جديد وفريد. وكما هو معروف، وفي منتصف القرن الماضي، وبعد أن إنتهى عصر الإستعمار الأوروبي، عانت منطقة القرن الأفريقي من الصراعات والحروب المتتابعة، إضافة إلى الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية لمدة ثمانين عاماً. حيث تمثلت تلك التحديات التي واجهت منطقة القرن الأفريقي في الهيمنة على إرتريا والذي أدى بدوره إلى إندلاع الكفاح التحرري الذي دام طويلاً، إضافة إلى الحرب الصومالية – الإثيوبية، الصراع بين شمال وجنوب السودان، المقاومة الداخلية السياسية والمسلحة لشعوب إثيوبيا، إنتشار الفوضى في جمهورية الصومال بما في ذلك …

More Articles

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ...

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ኣለዋ

Ethiopia Should Withdraw from The Eritrean Territory it...

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة