ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳነ ቁጽሪ 1907 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ

ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳነ ቁጽሪ 1907 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ

እቲ ብመሰረት ሻቡዓይ ምዕራፍ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ድሮ በዓል ልደት ብ23 ታሕሳስ 2009 ዝሓለፈ ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳነ ቁጽሪ 1907 ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን እገዳ ኣሕሊፉ እዩ። እዚ ብምምሕዳር ኣሜሪካ ዝተሃንደሰ ውሳነ’ዚ ቀንዲ ዕላማኡ ንኤርትራ ንምድኻም፡ መስርሕ ልምዓታዊ ጉዑዞኣ ንምዕንቃፍ፡ ብመሰረት’ቲ ብ13 ሚያዝያ 2002 ዝሓለፈ ናይ መወዳእታን ቀያዲን ውሳነ ኮምሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተዋሕሰ መሬታ ንኸይትመልስ፡ ሰብኣዊ ዓቕሚ ኤርትራ ብምጽንቃቕ ኣይሰላም ኣይኲናት ሃዋሁው ንምፍጣርን ከምኡ ድማ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘለዎ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ንምትግባርን እዩ።

ምምሕዳር ኣሜሪካ ሚካፈሊያዊ ፖሊስኡ ንምዕዋት፡ ነቲ ጸኒሑ ብመገዲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ሶማልን ኤርትራን ዘጽደቆ ኣንጻር ኤርትራ መሰረት ዘይብሉ ውጹእ ናይ ሓሶት ክሲታት ክነዝሕ ተራእዩ። ኣብ መጨረስታ ከኣ ብሓሶት ዝተነድቀ ጻብጻብ ተዳልዩ ናብ ባይቶ ጸጥታ ቀሪቡ። (more…)

Unjust and illegal Security Council Resolution 1907

 Security Council Resolution 1907

On the 23rd of December 2009, ie., on Christmas Eve, The United Nations Security Council passed Resolution 1907 under Chapter Seven of the UN Charter, imposing unfair and unjust sanctions against Eritrea. This ill-intended decision was engineered by the United States with a calculated effort to weaken Eritrea and hamper the economic and social development process in Eritrea. (more…)

قرار مجلس الأمن 1907 ضد ارتريا جائر وغير عادل

Security Council Resolution 1907

قرار مجلس الأمن 1907 الجائر والصادر تحت جنح عيد الميلاد في 23 ديسمبر 2009 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي فرضت بمقتضاه حزمة عقوبات تعسفية على ارتريا بلدا وشعبا، هندسته الإدارة الأمريكية بغية إضعاف ارتريا وعرقلة مسيرتها التنموية، وللحيلولة دون استرداد أرضيها المحتلة من قبل أثيوبيا بعد صدور قرار مفوضية ترسيم الحدود الملزم والنهائي في 13 ابريل 2002، واستدامة حالة اللا حرب واللا سلم بهدف استنزاف ارتريا خدمة لأجندتها السياسية في منطقة القرن الأفريقي.

وتحقيقا لهذه الغاية السياسية الماكيافيلية عمدت الإدارة الأمريكية على فبركة اتهامات عارية من الصحة ضد ارتريا، والتي تم تبنيها من قبل فريق رصد الصومال وارتريا، ومن ثم تمت صياغتها على هيئة تقرير ملفق بالأكاذيب.

ታሪኻዊ መድረኻት ዕጥቃዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ
ሬዲዮ ድምጺ ሓፋሽ ኤርትራ

ታሪኻዊ መድረኻት ዕጥቃዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ሬዲዮ ድምጺ ሓፋሽ ኤርትራ

ካብ ሰነዳት ቁጽሪ 1(19/5/2016)

ኣብ 1961 ዝጀመረ ዕጥቃዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብዙሕ ታሪኻዊ መድረኻት፡ ንሓድሕዶም ዝጸላለው ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊን ወተሃደራዊን ምዕባለታት ሰጊሩ’ዩ፡ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ነዊሕን መሪርን ቃልሲ፡ ኣብ ግንቦት 1991፡ ብኣንጸባራቒ ወተሃደራዊ ዓወት፡ ብናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ተደምዲሙ። እቲ ኣብ ዓመተ 1990-1991፡ ኣብ ግንባራት ጊንዳዕን ደቀምሓረን ዝተኻየደ ጽዑቕ ናይ ምርብራብ ውግኣት፡ መጥቃዕቲታት ደንከልን ውሽጢ ኢትዮጵያን፡ ናይ መወዳእታ ግጥም ግንባር ደቀምሓረን ምትሓዝ ኣስመራን እምበኣር፡ ድምር ውጽኢት ናይቶም ዝቐደሙ ኣገደስቲ ወተሃደራዊን ፖለቲካዊን ምዕባለታት እዩ።

ካብ መጥቃዕቲ ናብ ምክልኻል

ኣብ ባሕቲ መስከረም ናይ 1961 ብውሑዳት ተጋደልቲ ዝተወልዐ ሰውራ ኤርትራ፡ ዝተሓላለኸ ጽንኩር እዋናት ሰጊሩ፡ በብቕሩብ ሰብኣዊን ንዋታዊን ዓቕሚን ናይ ኲናት ተሞኩሮን እናደለበ ብምኻድ፡ ኣብ መድረኽ 1977-1978 ንዝሰፍሐ መሬት ኤርትራ ሓራ ከውጽእ ክኢሉ ነበረ። እንተዀነ ብሰንኪ ገዚፍ ምትእትታው ሕብረት ሶቭየት ወተሃደራዊ ሚዛን ሓይሊ ስለዝተቐያየረ፡ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፡ ነቲ ብደገፍን ምኽሪን ናይ ደገ ሓይልታት፡ ኣብ ጸሊም ኣፍሪቃ፡ ብዕብየቱን ዘመናውነትን ዝበርትዐ ሰራዊት ክሃንጽ ዝኸኣለ

National tourism development plan for Eritrea 2000-2020

National tourism development plan for Eritrea 2000-2020Tourism is one of the most dynamic socioeconomic sectors in the world today, and constitutes about 12 per cent of the global economy.

With its many natural and cultural attractions and a location relatively near major tourist markets in Europe and the Middle East, Eritrea potentially can participate in the growth and benefits of tourism. However, it is essential that tourism be well planned and managed if it is to bring benefits without too many problems.

الحكومة الاثيوبية ترفض تحقيقا أمميا حول المذابح الجماعية

الحكومة الاثيوبية ترفض تحقيقا أمميا حول المذابح الجماعية

رفضت الحكومة الاثيوبية طلب الامم المتحدة بإرسال فريق خبراء تحقيق عن المذابح الجماعية التي ارتكبتها وحداتها العسكرية والامنية لا سيما في إقليم الامهرا والاورومو. والمدهش في الامر هو المبرر الذي قدمته السلطات الاثيوبية لرفضها لتحقيق دولي محايد وشفاف، بردها ” لا ضرورة لإرسال مراقبين دوليين لتقصي الحقيقة حول الاحداث الدموية التي تشهدها اثيوبيا في هذه الآونة، وان الحكومة الاثيوبية ستتولى بنفسها عملية التحقيق لمعرفة ما اذا كانت قوات الامن افرطت في استخدام العنف “. يستخلص من ذلك ان منطق الحكومة الاثيوبية يقضي في البداية بإصدار الاوامر على الوحدات العسكرية وعلى قوات الامن لإستخدام مختلف انواع الأسلحة لتطويق واجهاض المظاهرات الشعبية، ثم بعد ذلك تتولى بنفسها مهمة التحقيق عن الجرائم البشعة التي هي المسؤولة الاولى والاخيرة عنها، والنتيجة معروفة مسبقا . (more…)

መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣህጉራዊ መርመራ
ብዛዕባ ጃምላዊ ህልቂት ይነጽግ

መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣህጉራዊ መርመራ ብዛዕባ ጃምላዊ ህልቂት ይነጽግ

መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ወተሃደራውን ጸጥታውን ኣሃዱታቱ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ዝፈጸምዎ ጃምላዊ ህልቂት ንምምርማር ክኢላ ጉጅለ መርመርቲ ክልኣኽ ዝቀረበ ጠለብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነጺጉዎ። እቲ ዘገርም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሻርነት ዘይብሉ ኣህጉራዊ መርመራ ንምክያድ ንዝቀረበ ጠለብ ንምንጻግ ዘቅረቦ ምኽንያት፡ “ብዛዕባ’ቲ ኣብዚ መጨረስታ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ህልቂት ኣህጉራዊ መርመራ ምክያድ ኣገዳስነት የብሉን፡ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ሓይሊ ተጠቂሞም እንተ ድኣ ኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ መርመራ ከካይደሉ’ዩ” ክብል ገሊጹ። ካብዚ ክንርድኦ እንኽእል ከኣ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጀመርያ ናብ ወተሃደራውን ጽጥታውን ኣሃዱታቱ ንህዝባዊ ተቃውሞ ንምብርዓን ዝተፈላለየ ዓይነት ኣጽዋር ክጥቀሙ ትእዛዝ ሂቡ ከብቅዕ፡ ነቲ ብቀዳምነት ንሱ ዝሕተተሉ ኣረሜናዊ ገበን ባዕሉ መርመራታት ከካይደሉ ምባሉ እቲ ውጽኢት እንታይ ከም ዝኸውን ርዱእ ነገር እዩ። (more…)

Cabinet of Ministers holds meeting

Cabinet of Ministers holds meeting

The Eritrean Cabinet of Ministers held a meeting from the 11th to 12th of August at the State House here in the capital. In the opening session, President Isaias Afwerki presented a study paper based on the objective and scientific assessment as regards the programs so far implemented in all sectors in accordance with the policy outlines. He also outlined the progress of the road-map designed for further implementation of programs. The paper presented by the President mainly focused on the development of general education, stabilizing the balance of payment, revising the monetary policy, trade and industrial policies as well as ensuring the capacity and cleanliness of government institutions.

ارتريا بعيون سودانية

ارتريا بعيون سودانيةبقلم: محمد المعتصم حاكم
شارك الاستاذ محمد المعتصم الشعب الارتري احتفالاته باليوبيل الفضي للاستقلال ضمن وفد سوداني شعبي، وبعد عودته كتب سلسلة مقالات في موقع” النيلين ” بعنوان ” أريتريا التصدي والتنمية ” نعيد نشرها كاملة لكي يطلع عليها أكبر عدد من القراء.
بدعوة من اللجنة الوطنية للاحتفالات بدولة (اريتريا) الشقيقة، كان الوفد الشعبي السوداني حُضُوراً مُميّزاً ومُشاركات فنية أضفت على الاحتفال باليوبيل الفضي للاستقلال نوراً وتمازجاً ثقافياً يحكي عن عَظمة التلاحم والنضال المُشترك بين الشعبيْن الشقيقيْن في اريتريا والسودان والذي تجسد في تلك القبائل الحدودية التي تعيش في تواصل مُستمر في الدولتين الشقيقتيْن عبر نظارة واحدة نجد الاحترام والتقدير هنا وهناك، وفوق كل ذلك ظلت الطائفة الختمية قاسماً مشتركاً بكثافة مميزة في كل اريتريا وشيخا واحدا للجميع في السودان واريتريا هو مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، بجانب تلك الصلة النضالية الطويلة التي تحقق عبر استقلال الشعب الاريتري في كفاح متصل حمل فيه الشعب السوداني السلاح جنباً الى جنب مع شقيقه الاريتري حتى تحقّق النصر في الرابع والعشرين من مايو عام 1991م، كما كانت كل الأراضي السودانية مفتوحة لأشقائنا في اريتريا طيلة سنوات الكفاح المُسلّح، ثم أصبحت وطناً ثانياً لهم يعيشون

الصحة : انجازات في ربع قرن
ارساء بنية اساسية لخدمات طبية توزيع المرافق الطبية حتى في الريف النائي واعداد كادر طبي مقتدر

الصحة : انجازات في ربع قرنعملت ارتريا خلال الربع قرن من التحرير على بناء كل المرافق الصحية ، ودعممتها بكل ما يلزم من معدات واجهزة ، من اجل ضمانن صحة المواطن، وصرفت اموالاً طائلة لإنجاز هذه المهمة .فقد اعدت اولاً لبناء الكادر الطبي والصحي المؤهل ، وانجزت بناء العديد من المؤسسات الصحية المراكز والعيادات المتوسطة والصغيرة ، كما ارتقت بالخدمات الطبية الى مستوى يرضي المواطن ومن هم بحاجة للخدمات الطبية.
ففيما يتعلق ببناء المشافي ، خاصة المرجعية منها كثيرة ، فقد تم انجاز مستشفي اروتا المركزي والمرجعي بالبلاد ، وكذلك المشفى المرجعي بمندفرا للاقليم الجنوبي ، وآخر ببنارنتو لأقليم القاش –بركة، ومشفى اقليمي بقندع بشمال البحر الاحمر ، ومشفى دحتم المرجعي بجنوب البحر الاحمر .
هذه المشافي تم انجاز بناءها وتجهيزها باحدث المعدات والادوات واللوازم الطبية في فترة عصيبة وبلادنا تواجه غزو نظام وياني ، الامر الذي يعد كانجاز كبير حققته وزارةالصحة.

ስርዓት ኢትዮጵያ ብዝወልዖ ሓዊ ይነድድ!!

ዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ

ስርዓት ኢትዮጵያ ብዝወልዖ ሓዊ ይነድድ!!ኣብ ክልል ጎንደር ሰሜን ኢትዮጵያ ኣሽሓት ዜጋታት ኢትዮጵያ ዝሳተፍዎ ዘለዉ ሓያል ተቃውሞ ኣንጻር’ቲ ስርዓት ይካየድ ኣሎ። ስርዓት ወያነ ነቲ ተቃውሞ ንምብርዓን ክሳብ ከበድቲ ኣጽዋር’ኳ እንተ ተጠቅመ ደው ከብሎ ግን ኣይከኣለን። ከምውጽኢቱ ከኣ ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ስለዘጋደዶ ብሄር ኣምሓራ ጥራይ ዘይኮኑ ዝበዝሑ ካብ ህዝብታት ኢትዮጵያ ይሳተፍዎ ኣለዉ። እዚ ምንቅስቃስ’ዚ ካብ’ቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ፡ ወተሃደራውን ማሕበራውን ተቃውሞ ተፈልዩ ዝርአ ዘይኮነስ፡ መቀጸልታ ናይ’ዚ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣንኮላይ ክልል ትግራይ ዝርአ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው እዩ። እዚ ካብ ቅድሚ ርብዒ ዘመን ዝጀመረ ሽግራት ኢትዮጵያ ክሳብ ዓንቀሩ መሊኡ ካብ ሕጂ ንነው ዋላ ንእሽቶ ጸገም’ውን እ ንተኮነ ክጻወር ዝኽእል ኣይኮነን። ኣብ ክልል ጎንደር ዝተወልዐ ህዝባዊ ተቃውሞ ብሰንኪ’ቲ ማእከላይ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ዝተሰማማዓሉ ፈደራላዊ ክልል ትግራይ ኣብ 1997 ዘውጽኦ ንናይ ጎንደር ዞባ ዋልቃይት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘእተወ ሓድሽ ካርታ እዩ። ኣብ ክልል ኦሮምያ’ውን እንተኾነ ብሰንኪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስቡሕ መሬት ሓረስቶት ካብ ዋናታቱ ብደማዊ ወተሃደራዊ ስርሒታትን ጸጥታዊ ሓይሊን እናመንዝዐን ሂወታት ዜጋታት ኣብ መጻብቦ ብምእታውን ንወጻእተኛታት ብምሻጡን ብምክራዩን ተቃውሞ ተወሊዑ። ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ’ውን እንተኾኑ ከም ሶማልን ዓፋርን ብዝተፈላለየ ኣገባባት ንስርዓት ወያነ ኣብ ምቅዋም ይርከቡ። (more…)

النظام الاثيوبي يحترق بالنار التي أشعلها!

بقلم: د. احمد حسن دحلي

النظام الاثيوبي يحترق بالنار التي أشعلها!منذ بضعة اسابيع تجري في اقليم غوندر بشمال غرب أثيوبيا انتفاضة شعبية عارمة شارك فيها الالاف من المواطنين ضد الحكومة الاثيوبية التي فشلت في تطويقها واحتوائها واخمادها حتى بالأسلحة الثقيلة والتي ذهب ضحيتها اعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين، هذا مما زاد الطينة بلة، وأجج غضب السواد الاعظم من الشعب الاثيوبي وليس ابناء قومية الامهرا وحدهم. ولا يمكن فصل الاحداث الجارية في اقليم غوندر عن المقاومة السياسية والعسكرية الجارية في اقليم الاورورمو منذ نوفمبر المنصرم والتي تدرج كلها في سياق الاحتقان السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري في سائر الاقاليم الاثيوبية بما فيها اقليم تجراي. فكأس المشاكل الاثيوبية المتراكمة على مدى ربع قرن امتلأ حتى العنق ولم يعد يحتمل أية قطرة، ففاض في إقليم غوندر من جراء إجراء اداري لعناصر اقلية الاقلية التجراوية الحاكمة في منطقة ولقايت التابعة تاريخيا لأقليم غوندر والذي يقطنه الامهرا وضم الى تجراي لأول مرة في اكتوبر

وزارة الثروة السمكية
ربع قرن من الانجازات وتجاوز التحديات

وزارة الثروة السمكية ربع قرن من الانجازات وتجاوز التحديات

تؤكد الوثائق والسجلات التأريخية بأن إرتريا كانت تمتلك موارد بحرية متطورة فى فترة الخمسينيات ، فى تلك الفترة مختلف أدوات ووسائل صيد الأسماك ، ومؤسسات مختلفة أخذت طريقها إلى التطور ، مما ساعد على تحسين معيشة الشعب الأرترى عامة و سكان السواحل والجزر بشكل خاص ، لكن هذا الإتجاه إلى استغلال الموارد البحرية كلها وفى فترة الاستعمار الإثيوبى آل إلى خراب ودمار ، وكنتيجة لذلك تم تدمير البنية التحتية الخاصة بصيد الأسماك ،وتم تهميش المؤسسات العاملة فيه والتى كانت في بداياتها ، وهاجر صيادو الأسماك ، السفن والمراكب وأدوات الصيد هى الأخرى آلت إلى دمار ، وكل هذا أدى إلى تدهور ايرادات الموارد البحرية والسمكية ، .

ERITREA’S DEVELOPMENT POLICY, ACHIEVEMENTS OF THE LAST 25 YEARS, CHALLENGES AND PROSPECTS

Economic Advisor, Ministry of National Development

Economic Advisor, Ministry of National Development

DEVELOPMENT POLICY FORMULATION

Eritrea’s 25thIndependence Anniversary is an opportune event to undertake a sober reflection of the country’s development policy, progress to date, and prospects. The following is a capsulated review of Eritrea’s socio-economic development policy, progress, and a brief outlook of the near future.

At liberation in 1991, the Eritrean economy was in a sorry state. Indeed, an estimated seventy per cent of the population was poor. Abject poverty and deprivation were even greater in rural communities where the majority of citizens lived. Streets and artery roads were destroyed by war machinery, the once vibrant manufacturing sector was in disrepair, and plant machinery had been cannibalized for scrap metal. Furthermore, basic public services such as transportation, healthcare, education and sanitation were almost non-existent.

More Articles

Civil Code of State of Eritrea 2015

civilCode-eng

CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE STATE OF ERITREA 2015

CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE STATE OF ERITREA 2015

CODIFICATION OF THE PENAL CODE OF THE STATE OF ERITREA...

CODIFICATION OF THE PENAL CODE OF THE STATE OF ERITREA