ጋዜጣዊ መግለጺ
ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ
ዘይምኽኑይ እገዳታት ክለዓል ኣለዎ!

ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት፡ ብዛዕባ “ምንዋሕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ እገዳታት” ክዝቲ ቀንዩ። ነዚ ዘይርትዓዊ እገዳ ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ንምንዋሕ ንድፈ ውሳነ ረቒቑ እኳ እንተሎ፡ እቲ ውሳነ ኣብ ገለ ወቕቲ ናይ’ቲ ዓመት “ዳግማይ ክርአ” ዝብል ነጥቢ እውን ኣለዎ። ከም ዝዝከር፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ እገዳታት፡ “ኤርትራ ንኣልሸባብ ናይ ሶማልያ ትድግፍ’ያ” ብዝብል ክሲ፡ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2009 እዩ ሓሊፉ። እዚ ክሲ’ዚ፡ ሓቅነት ኰነ ሕጋዊ መሰረት ከምዘይብሉ፡ ነቶም ቀንዲ ሃንደስቲ ናይ’ቲ ውሳነን ንዝሰፍሐ ክፋል ኣባላት ሕቡራት ሃገራትን ንጹር’ዩ ነይሩ። እንተኾነ፡ ምምሕዳር ዋሽንግተን፡ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ “ንኤርትራ ምቕጻዕ” ዝብል ፖለቲካዊ ኣጀንዳ የሳሲ ስለዝነበረ፡ ዲፕሎማስያዊ ጽልዋኡ ተጠቒሙ፡ እቲ ውሳነ ኣብ ጽልግልግ እዋን ድሮ ‘ልደት’ ናይ’ቲ ዓመት ከምዝሓልፍ ገይሩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሃስያ ንምውራድ ዘንቀደ እገዳታት፡ ተግባራዊ ካብ ዝኸውን እንሆ ሾሞንተ ዓመታት ኣቚጺሩ’ሎ። ሎሚ፡

Eritrean Delegation Statement at the UN Interactive Dialogue on Human Rights

Eritrea’s Charge d’Affaires to the UN New York, 26 October 2017

By Amanuel Giorgio

Mr.Chairman,
Distinguished delegates,
This is the fifth time the Special Rapporteur is appearing before the Third Committee in an informal setting whose bias work against Eritrea has been clear.

(more…)

Strengthening our implementation and resource utilization capacity will catalyze objectives of food security”; President Isaias Afwerki

President Isaias Afwerki gave a live radio and television interview with national media outlets on the 7th of October, focusing on various domestic and regional developments.

Eritrea’s Response to Djibouti’s Cynical Accusation

Mr. Chair,
I would like to thank those who in their interventions stressed the importance of constructive partnership in the promotion and protection of human right as well as expressing their concern about politicization, double standards and selectivity of the human rights mechanism.
I disagree with SR on her assertion that the report of the COI was accepted. I wish to draw the attention of the third committee delegates to the resolution that was adopted last year by the human rights council. The report was simply noted. It was not accepted. (more…)

መቕድም

ህዝቢ ኤርትራ ዓይኒ ዝስሕብ ስትራተጂያዊ ኣገዳስነት መሬቱን ባሕሩን፡ ንስለ ጂኦ-ፖለቲካዊ ረብሓ ዓበይቲ ሓይልታት፡ ካብ ካርታን ዓለም ክሕከኽ ተፈሪዱ ዝነበረ ህዝቢ እዩ። የግዳስ፡ ብሓሳብ እምበር ብግብርን ኣብ ባይታን ኤርትራዊ ሃገራውነት ብቐሊሉ ዝሕከኽ ኰይኑ ኣይተረኽበን። ኤርትራዊ ንቕሓትን ሃገራዊ ወኒን፡ ኣብ ነዊሕ ምርብራብ ንዂሉ ጊንጢታት ስዒሩ። ህላወን ቀጻልነትን ሃገር ብእጹብ ድንቂ ታሪኽ ኣውሒሱ። እዚ ዘሕብን ሃገራዊ ታሪኽ’ዚ፡ ውጽኢት፡ ሓያል ሃገራውነትን መዳርግቲ ኣልቦ ጅግንነትን ጽንዓትን ዜጋታት እዩ። ንሚዛንን ክብረትን ኤርትራዊ መንነት ኣዝዩ ረዚን ዝገበሮ ከኣ፡ እቲ በዚ ሓያል ሃገራዊ መንፈስን ጽንዓትን’ዚ ንሓርነት ዝተኸፍለ ረዚን ዋጋ እዩ።

ዓቢ ፖለቲካዊ ጸወታን ሻውዓይ ምዕራፍ ባይቶ ጸጥታን
ባይቶ ጸጥታ ኣንጻር ኤርትራ ዘሕለፎ ውሳኔ ቁ.1907
መበገሲኡ፡ ድሕረ ባይታኡ፡ ትሕዝቶኡ፡ ጸገማቱን ዕምቈቱን

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ
Part I

መእተዊ
ኣህጉራዊ ባይቶ ጸጥታ፡ ብ23 ታሕሳስ 2009 ብቁጽሪ 1907፡ ብ5 ታሕሳስ 2011 ብቁጽሪ 2023፡ ብ24 ሓምለ 2013 ድማ ብቁጽሪ 2111 ዝፍለጥ ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳኔታት እገዳ ኣንጻር ኤርትራ ከም ዘሕለፈ ይፍለጥ። መበገሲ ናይቶም ዳሕረዎት ውሳኔታት እቲ ብቁጽሪ 1907 ዝፍለጥ ውሳኔ ስለዝኾነ ድማ፡ መጽናዕታዊ ጽሑፈይ ናብኡ ዘተኮረ ክኽውን እዩ።ኣህጉራዊ ባይቶ ጸጥታ ብ23 ታሕሳስ 2009 ኣብ ዘካየዶ መበል 6254 መጋባእያ፡ ንምዕራፍ 7 ቻርተር ው.ሕ.ሃ መሰረት ብምግባር ኣንጻር ኤርትራ…

Statement Address by H.E Mr. Osman Saleh, Minister of Foreign Affairs of Eritrea, during the 8099th Meeting of the United Nataions Security Council

Mr. President,
From the outset, I wish to congratulate you and Italy for assuming the presidency of the Council for the month of November.
I have the honor to address this meeting of the UN Security Council on behalf of the people of Eritrea who for over half a century has been at the forefront in the struggle for peace and human dignity in the Horn of Africa.

Mr. President,
Again today, the Security Council has missed another opportunity to rectify its transgression against the people of Eritrea, and positively contribute to the security in the Horn of Africa and the Red Sea, which for long has been suffering from the debilitating effects of the scourge of conflict, poverty and terrorism.

The Monitoring Group has for five years, including this year, asserted that there is no evidence of Eritrean support to al-Shabab in Somalia, the principal justification invoked to impose the sanction. This should have never come as a surprise as Eritrea’s record in combating terrorism in the region is a matter of historical record.

(more…)

إرتريا.. «الحليف المصرى» فى القرن الأفريقى

تقرير: سمر إبراهيم
أعدت الكاتبة المصرية سمر ابراهيم لجريدة ” المصري اليوم ” تقريرا مطولا ومعمقا عن ارتريا تناول مختلف أوجه الحياة الحضارية والتاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية . وتعميما للفائدة نعيد نشره.لقد نشر هذا التقرير في جريدة ” المصري اليوم ” على حلقتين في 16 و17 نوفمبر 2017.

ካልኣይ ኣርእስቲ – ኣገባባት ኣፈጻጽማ
ምዕራፍ 1. – ሓፈሻዊ ድንጋገታት

Part XI

ዓንቀጽ 432. – ገንዘብ ንምኽፋል ዝተዋህበ ፍርዲ

(1) ገንዘብ ንምኽፋል ዝተዋህበ ነፍስ-ወከፍ ፍርዲ፣ እንተላይ ከም ኣማራጺ ናይ ገለ ካልእ ዳንነት ብገንዘብ ኪኽፈል ዘሎዎ ፍርዲ፣ ንድንጋገታት ናይዞም ዚስዕቡ ዓንቀጻት ብኣሉታ ከይተንከፈ፣ ንብፍርዲ ብዓል ዕዳ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብምቕያድ ወይ ንብረት ብፍርዲ ብዓል ብምትሓዝን ብምሻጥን ወይ ከኣ ብክልቲኡ ኪፍጸም ይከኣል።

(2) ብዝተኻለ መጠን ዋጋ ናይቲ ዝተሓዝ ንብረት ምስቲ ኣብ ፍርዲ ዝሰፈረ ገንዘብ ዚመጣጠን ይኸውን።

ዓንቀጽ 433. – ኣገባብ ኣከፋፍላ ገንዘብ

(1) ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ኪኽፈል ዘሎዎ ገንዘብ ብኸምዚ ዝስዕብ ይኽፈል፥
(ሀ) ናብቲ ፍርዲ ናይ ምፍጻም ሓላፍነት ዘሎዎ ቤት ፍርዲ፣
(ለ) ወጻኢ ካብ ቤት ፍርዲ ንብፍርዲ ብዓል መሰል፣ ወይ

قيمنا تضمن السلام والأمن

لقد قام الشعب الإرتري بمقاومة المؤامرات والعدائيات الدولية الشديدة لأكثر من نصف قرن من الزمن دون توقف، كشعب حر وذو سيادة، له مكانته وشأنه المستحق في عالمنا هذا، فقد مر الشعب الإرتري بعدد من المعوقات والتحديات من دون أن يسقط، وواصل خطاه على نهجه التحرري بكل كفاءة، و ذلك بفضل  تسلحه بقيمه التي تستند على التضامن التام والحب الوطني القوي ، بالإضافة إلى الإستقرار السياسي والثقافي والإجتماعي القائم على الإحترام المتبادل والوئام. هذه القيم والثقافة المتحضرة لم تنزل كالمن على شعب إرتريا من السماء، أو ليست هبة مخصصة لها. بل نشأت وترسخت خلال فترة طويلة ومعقدة. ففي منتصف القرن الماضي، ولأجل ضمان المصالح الجيو- سياسية للقوى العظمى، تم الحكم على الشعب الإرتري بطمس ومحو هويته، إلا أن السبب في عدم سقوط الشعب والتسليم لتلك المؤامرة الكبيرة، هو لأنه لم يستسلم أبداً للإستعمار، مما مكنه من أن يحافظ على ثقافته وقيمه الوطنية وتعزيز هويته. ولو لم يقم الشعب بذلك، لما تسنى لإرتريا…

Eritrea’s Maritime Resource: Worth Exploring, Worth Investing

by Semir Seid | Eritrea has a coastline of more than 1,350 km along the south-western coast of the Red Sea, rich in diverse marine resources and habitat. The territorial waters cover an area of about 55,000 km2. The region and particularly the coastal line and the offshore islands embrace an average of 31oC while in the Danakil Depression (100 meters below sea level) the temperature is 38o-50oC. The harsh climate never prevents people from living in and gaining from the diverse resources the sea offers.
The Red Sea region is home to 360 islands, with Dahlak Kebir being the largest in geographic and economic terms. The sea and the long coastline demonstrate a great potential for the growth of the tourist industry. The coastline boasts some of the finest, longest and purest beaches in the world.

الرئيس اسياس افورقي لوسائل الاعلام المحلية

القارئ الكريم هذا الحوار يأتي في إطار سلسلة حوارات تجريها وسائل الاعلام مع فخامة الرئيس إسياس أفورقي كل ثلاثة أشهر، فإلى نص الحوار:.
بداية نشكر لك فخامة الرئيس لإتاحتك لنا هذه الفرصة.

تأخر خريف هذا العام سبب قلقا رغم أنه هطلت بعد ذلك أمطار بإنتشار جيد، قياسا إلى ذلك هل أوضحت لنا الجهود المتعلقة بضمان الأمن الغذائي؟
هذا عنوان كبير للغاية، إذا تأخر الخريف أو كانت نسب هطول الأمطار قليلة ،فإن ذلك يسبب قلقا لدى المزارعين وأصحاب الماشية وغيرهم. لكن هناك أمور يجب توضيحها، في الكثير من الأحيان يدور الحديث حول الأمن الغذائي، وقد يكون هذا الأمر أخذ حيزا مبالغا فيه، يجب أ لا يكون غاية في حد ذاته، حيث ينبغي أن ننظر إلى أبعد من الأمن الغذائي. فالأمن الغذائي في حد ذاته يتعلق بمسألة الوجود لذلك يجب التفكير فيما بعد الأمن الغذائي.
حيث ينبغي وضع الاعتبار لعوامل متعددة بالعودة إلى الوراء، ماهي التحديات الطبيعية التي تواجهنا، وإلى أي إتجاه يجب أن يسير التطور الاقتصادي للدولة، ومستوى الحياة المعيشية للمواطن بوضع الاعتبار للازدياد السكاني خلال…

Statement of Mr. Arefaine Berhe, Minister of Agriculture, on World Food Day

At the outset, I would like to express my gratitude to all of you for accepting our invitation to participate in this very important occasion. This year’s World Food Day theme is “Change the Future of Migration – Invest in Food Security and Rural Development”. As we can all appreciate, even though migration nowadays is receiving more global coverage and attention and manipulated for different ends, it has been part of human behavior for centuries.

More Articles

ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳነ ቁጽሪ 1907 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ

ዓማጽን ዘይፍትሓውን ውሳነ ቁጽሪ 1907 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ

Unjust and illegal Security Council Resolution 1907

 Security Council Resolution 1907

قرار مجلس الأمن 1907 ضد ارتريا جائر وغير عادل

Security Council Resolution 1907

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ...

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ኣለዋ

Ethiopia Should Withdraw from The Eritrean Territory it...

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة