ስለዝተደጋገመ፡ ሓቂ ክኸውን
ዝኽእል ሓሶት የለን!

“ሚኒስተር ዜና ሚሊሽያ ሑቲ”፡ ኣብ’ታ ብኢራን እትምወል መደበር ቴለቪዥን ‘መያዲን’፡ ኣንጻር ኤርትራ ዝቐንዐ ሕሱር ጠቐነ ወርዊሩ ኣሎ።
ትሕዝቶ ናይ’ዚ ብ24 መጋቢት ዝተጋውሐ ውጹእ ሓሶት፡ “ናይ ዳዕሽን ኣልቓዒዳን ሽበራውያን፡ ድሕሪ’ቲ ናይ መወዳእታ ስዕረቶም፡ 4 ብርጌዳት ካብ ቱርኪ ኣብ ኤርትራ ይተኣኻኸቡ ኣለዉ። ዕላማኦም ከኣ፡ ንስምምዕ ሑደይዳ ንምዝራግ’ዩ” ዝብልን ካልእ ሃተውተውን ይርከቦ። እዚ፡ ብቓናኡ ካብ’ቲ “ኣልጀዚራ” ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ (መጋቢት) ብዛዕባ ዓሰብ ዘናፈሰቶ ጠቐነ ዝፍለ ኣይኰነን። እንተ መርገጺን ቃልስን ኤርትራ ኣንጻር ሽበራን ጥሩፍነትን፡ ፈታውን ጸላእን ዝፈልጦ – ምስክርነት ዘየድልዮ – ንጹርን ዘይልወጥን እዩ።
ሚኒስትሪ ዜና
ኣስመራ – 4 ሚያዝያ 2019

Press release
Al-Jezeera’s Relentelss
Campaigns of Disinformation

The Doha-based Al-Jezeera Tv Stations – both English and Arabic Channels – have been spewing false and vicious news about Eritrea this week. This is not, of course, the first time for these Channels to broadcast ludicrous allegations against Eritrea.

In the current news broadcast, Al-Jeezera alleges that “Eritrea is holding Yemeni prisoners” at the “United Arab Emirates military base in Assab”.

Al Jezeera does not provide any evidence or material proof to validate its outrageous claims. It shows satellite photos of some buildings in Assab but deliberately juxtaposes to them footage of detention centers and detainees in Yemen! This is outright and despicable dishonesty. (more…)

ጋዜጣዊ መግለጺ

ናይ ኣልጀዚራ ዘየቋርጽ ናይ
ሓሶትን ጸለመን ዘመተታት

ኣብ ዶሓ ዝመደበራ ቴለቪዥን ኣልጀዚራ፡ ናይ ቋንቋታት እንግሊዝን ዓረብኛን ቻነላት፡ ኣብ’ዚ ሰሙን’ዚ ዘንቀደ ናይ ሓሶት “ወረ” ብዛዕባ ኤርትራ ከጋውሓ ቀንየን። እዘን ቻነላት ከም’ዚ ዝበለ ዝደጋገም ሕሱር ዘመተን ውንጀላን ኣንጻር ኤርትራ ከካይዳ፡ እዚ ናይ ፈለማ ኣይኰነን።

ኣብ’ዚ ናይ’ዚ ሰሙን’ዚ ፈነወ፡ መደበር ኣልጀዚራ፡ “ኤርትራ፡ ኣብ’ቲ ኣብ ዓሰብ ዝተደኰነ ወተሃደራዊ መደበር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፡ የመናውያን እሱራት ዳጒና’ላ።” ክትብል ወንጂላ። እንተዀነ ግን፡ ነዚ ክሲ’ዚ ዘረጋግጽ ዘቕረበቶ መርትዖ ዋላ ሓደ የለን። እቲ ነቲ “ወረ” ዘሰነየትሉ ስእልታትን ምስልታትን፡ ኣብ የመን ናይ ዝርከብ መዳጐኒ መደበራትን እሱራትን’ዩ። እዚ ድማ ኰነ ኢሉ ዝተገብረ፡ ቅሉዕን ነውራምን ሸፈጥ’ዩ።

ነዚ ውንጀላኣ ንምርጓድ፡ ኣልጀዚራ፡ ማት ብራይደንን ኣንድርያስ ክሬግ ዝተባህለ ዝተዓስበ “ምሁር” ካብ ኪንግስ ኮለጅን ኣዘራሪባ። ከም ዝዝከር፡ ማት ብራይደን፡ ድሕሪ’ቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተስገደደ ዘይሓላፍነታዊ እገዳ፡ ብውድብ ሕቡራት

ቃለ መጠይቕ ምስ ጽሓፊ
ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን
ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ
ዕምቆትን ትርጉም ኲናት ናደው እዚ

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ

ኤለክትሮኒካዊ መርበብ ማእከል እስትራተጂያዊ መጽናዕቲ ኤርትራ፡ ብኣጋጣሚ መበል 30 ዓመት ምፍራስ ናደው እዚን ምሕራር ከተማ ኣፍዓበትን ምስ ጽሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ቃለ መጠይቕ ኣካይዱ። ዕላማ ናይ’ዚ ቃለ መጠይቕ’ዚ ድማ ትርጉምን ዕምቆትን ናይ`ዚ መሰረታዊ ወታደራውን ፓለቲካውን ዓወት እዩ። ከምዝዝከር፡ እንግሊዛዊ ናይ ታሪኽ ተመራማሪ ባዚል ደቪድሰን፡ ኣገዳስነት ኲናት “ናደው እዝ” ልክዕ ምስ ኲናት ድያን ቢያንፉ ኣወዳዲሩዎ። ኲናት ምሕራር ከተማ ኣፍዓበት ኣብ 1988 ንቅኑዕነት ናይ’ቲ ኣብ 1978 ዝሓለፈ ውሳነ እስትራተጂያዊ ምዝላቕ ዘመስከረ’ዩ ነይሩ። እዚ ድማ ንምሕራር ከተማ ምጽዋዕ ኣብ 1990 መገዲ ከፊቱ። መግዛእታዊ ህላዌ ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ኤርትራ ኣብ 1991 ምሉእ ብምሉእ ንኽጽረግ…

Statement by Ms. TekeaTesfamicael
President of the National Union of Eritrean Women

During the 63rd Session of the Commission on the Status of Women
New York, 14 March 2019

Madame Chair,

Excellencies,

Distinguished delegates,

On behalf of the Government of the State of Eritrea and the Eritrean women, I am honoured to address the 63rd session of the CSW.

I pay tribute to all women who fought and continue to fight for gender equality and create a better future for all; and to the Eritrean women whose enormous sacrifices in the struggle for liberation and nation-building have become a defining character of Eritrea.

Madame Chair,

As we embark on the 25-year mark of the Beijing declaration next year, this year’s CSW should have a decisive role towards accelerating our efforts for gender equality. We have made progress in developing normative and legal frameworks for the empowerment of women and the protection of their rights at national and international levels. However due to the lack of social protection infrastructure and social security, progress remains uneven. Without enhancing our investment in this area the vision of Beijing will remain elusive. It is within this context that this year’s theme becomes timely.

Madame Chair,

Eritrea has made significant progress in creating adequate access to public services and sustainable infrastructure to all, especially those who have been historically disadvantaged. The Government promotes gender equality and uses the productive potential of women as a necessity for ensuring socio-economic progress.

(more…)

Joint Statement between the leaders of the State of Eritrea, Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Republic of South Sudan

Joint Statement on the Visit of H.E. President Isaias Afwerki of the State of Eritrea and H. E. Prime Minister Abiy Ahmed of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the Republic of South Sudan, Juba on 4th March 2019

(more…)

አልአሚን፡ ሰር-ዘመን እት ፈን

ኬትባይ፡ መሕሙድ ዐብደለ (አቡ-ኩፈሕ)
መተርጅማይ፡ ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)

አልአሚን ምነ እግል ሰልፍ ወክድ ለሐልዩ ለዐለ ሐልየት ወዝያደት ስሚት ለዐለት ሕላየት፡ “አነ ልብየ ብጎሀ” ለትብል ሕላየት ፍቲ ወሻም ዐለት። ፈርያት ናይ እለ ሕላየት እለ ህዬ ክነ ልብል፦
አነ ልብዬ ብጎሀ፦

አነ ልብዬ ብጎሀ አነ ልብዬ ብጎሀ
አርኡኒተ ሐሰብኩም ወይእቀድር ሐቆሀ
ወርሬሕ ዐስር ወአርበዕ ለረአየቱ ተአጸግብ
ዕንታት መስል ፈናጂን ኩሩይ ዲቡ ሐወጅብ
ኣንፍ ረዪም ወክኑን አፍሀ ምን ካትም ጸብብ
ሸሊል ጋምል ሀርደበ ለጌድለቱ ለአትዕብ።
አነ ልብዬ ብጎሀ አነ ልብዬ ብጎሀ
አርኡኒተ ሐሰብኩም ወይቀድር ሐቆሀ
ፋቲ አነ ኢትሕመውኒ ወኢትብለዖ ስጋዬ
ፈተ ሐዳስ ኢኮኒ ወይአንበተት እብዬ
ፋቲ አነ ጅኑጁን ጀለም ትብል ለእንብዕዬ
ልርፈዕ ምንከ በሉኒ ወኢትርፈዖ ዘንብዬ።
አነ ልብዬ ብጎሀ አነ ልብዬ ብጎሀ
አርኡኒተ ሐሰብኩም ወይቀድር ሐቆሀ
ኢትሕረቂ ወኢትብከይ ሰብር ወደይ ወኢትሽከይ
አሚን ህለ ግራኪ መቅጠን ዋዲ ምን መሕመይ
ምን ለሐምቅ ለአሰሜዕ ወምን ፈድብ እብ እደይ

13 ابريل 2002
13 ابريل 2019
أيام لها تاريخ

بقلم : د. أحمد حسن دحلي
1 ـ اصدرت مفوضية ترسيم الحدود في 13 ابريل 2002 قرارها النهائي والملزم بتعيين الحدود بين دولة ارتريا واثيوبيا.
2 ـ قبلت ارتريا قرار مفوضية الحدود فور صدوره تنفيذا لإتفاقيتين دوليتين أبرمتهما مع اثيوبيا في 18 يونيو 2000 وفي 12 ديسمبر 2000، بينما تلكأت اثيوبيا قبل ان تعلن في 19 سبتمبر 2003 رفضها المطلق لقرار مفوضية ترسيم الحدود وذلك في انتهاك صارخ للاتفاقيتين الدوليتين الآنفتي الذكر.
3 ـ بعد مضي 16 سنة على قرار مفوضية الحدود، وتحديدا في 5 يونيو 2018 قبلت اثيوبيا قرار مفوضية الحدود واعربت عن استعدادها لتنفيذه كما هو، وذلك بعد فشل كل مساعيها للالتفاف عليه من ناحية ، وإخفاقها من ناحية اخرى في الاطاحة بالحكومة الارترية.

13 ሚያዝያ 2002
13 ሚያዝያ 2019
ታሪኽ ዝመልአ መዓልታት

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ

1-ኮምሽን ምምልካት ዶብ 13 ሚያዝያ 2002 ኣብ መንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዶብ ዓንድታት ንምትካል ዘኽእሎ ናይ መጨረሽታን ቀያዲን ወሳነኡ ኣሕሊፉ።

2- ኤርትራ ነቲ ብ18 ሰነ 2000፡ ብ12 ታሕሳስ 2000 ምስ ኢትዮጵያ ዝኸተመቶ ክልተ ኣህጉራዊ ስምምዓት ንምትግባር ንውሳነ ኮምሽን ዶብ ምስ ወጸ ብቐጥታ’ያ ተቀቢላቶ። ኢትዮጵያ ግን ከተዕጠጢ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ከም መግለጺ ግህሰት ናይ’ቲ ዝኸተመትሉ ክልተ ኣህጉራዊ ስምምዓት ንውሳነ ኮምሽን ምምልካት ዶብ ምሉእ ብምሉእ ከም ዝነጸገቶ ብ19 መስከረም 2003 ኣፍሊጣ።

3- ኢትዮጵያ ውሳነ ኮምሽን ዶብ ካብ ዝወጸሉ ድሕሪ 16 ዓመት ብፍላይ ከኣ ብ5 ሰነ 2018 ብምቅባል ከም ዘለዎ ንምትግባር ድልውቲ ምዃና ኣፍሊጣ። እዚ ግን ነቲ ውሳነ ንምብርዓን ብሓደ ወገን፡ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምውዳቕ ድማ በቲ ካልእ ዝገበረቶ ፈተነታት ድሕሪ ምፍሻሉ ዝመጸ እዩ።

ኤርትራ፣ ምድሪ ባሕሪ
ሳልሳይ ምዕራፍ
ቀዳሞት ኣድራጋ ጠያይቲ
(5)

ደራሲ – ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ
ኢትዮጵያ፣ ካብ ግዜ ዘመነ መሳፍንቲ ኣትሒዛ፣ ክሳዕ ዘለናዮ ዘመን ብዝተፈላለዩ ብድሆታት፣ ጸገማት ጥመየት፣ ቁጠባውን ማሕበራውን ድሕረታት፣ ዝተፈላለዩ መልክዕ ዘለዎም ሃይማናታዊ፣ ብሄራውን ሕብረ-ብሄራውን ፍልልያትን ምንዋጽን እናተሳቐየት፣ ካብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መርገማት ነጻ ክትኸውን ዘይከኣለት ሃገር እያ።ኣብ ውሽጢ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ወጽዓን ግፍዕን፣ ገለ ተራ ወተሃደራትን ኣዘዝቶምን፣ ብፍላይ ኣብ ክቡር ዘበዐኛ ዝተቖጽሩ ወተሃደራት፣ ንመስፍናዊ ስርዓት ንጉስ ሃይለስላሰ ንምግልባጥ፣ ዘይተዓወት ጀነራል መንግስቱ ንዋይ ዝመርሖ ወተሃደራዊ ዕልዋ ብ 1960 ኣካይዶም። እንተኾነ፣ ንጉስ ሃይለስላሰ፣ ካብ ካልኦት ኣሃዱታት ሰራዊት ኢትዮጵያ፣ ካብ ማእሰርቲ ጀነራል መንግስቱ ንዋይ ዘመለጡ ተረፍ-መረፍ ንጉሳዊ ስድራ-ቤት፣ መራሕቲ ቤተ-ክርስትያን ተዋህዶ፣ ገለ ጸለውቲ ኤርትራውያን ውልቀ-ሰባት ከም በዓል መራሕ መንግስቲ ኤርትራ ኣስፍሃ ወልደሚካኤልን ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ጀነራል ተድላ ዑቕቢትን፣ ገለ ኤርትራውያን ሓለፍቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ማሕበራትን ነበር፣ ካልኦት ትምክሕታውያን ኣምሓሩ፣ ሓይልን ኣድማዕን ደገፍ ብምርካቡ፣ ነቲ ዝተላዕለ….

تصريح صحفي

لا يخفى على احد المؤامرات التي تحاك ضد ارتريا من الاراضي السودانية من قبل حكومة العدالة والتنمية التركية، وتمويل وعمل قطر ، ورعاية سودانية. بلغت المؤامرات الى اعلى مستوياتها وبصفة خاصة في العام الماضي لتعكير التطور الايجابي الذي شهده القرن الافريقي عامة والعلاقة الارترية ـ الاثيوبية خاصة.لقد فتحت الحكومة التركية بداية هذا العام مكتبا لرئيس ” الحركة الاسلامية الارترية ” الظلامية تحت غطاء ” رابطة علماء ارتريا “. لقد استغرب الجميع من الهتافات الهستيرية ضد ارتريا وأثيوبيا في اللقاء الذي اقيم في الاسابيع القليلة الماضية بإسم الحركة في الخرطوم تجاوز كل الحدود، وهذا العمل الخسيس يدعو حقا للاستغراب.
أسمرا
وزارة الاعلام
3 ابريل 2019

ጋዜጣዊ መግለጺ

መንግስቲ ‘ዓዳላ ዎ ተንሚያ’ ናይ ቱርኪ፡ ብምወላን ኣገልጋልነትን ቐጠር፡ ብኣሳሳይነት መንግስቲ ሱዳን፡ ኣብ መሬት ሱዳን – ኣንጻር ኤርትራ ከካይዶ ዝጸንሐ ሸርሒታት፡ ካብ ማንም ዝተሰወረ ኣይኰነን። ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ዓመት ብሕልፊ፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብገፊሕ፡ ኣብ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ከኣ ብፍሉይ ዝማዕበለ እወታዊ ክስተት ንምዝራግ፡ እቲ ሸርሒታት ናብ ዝበረኸ ጽፍሒ ሃሊሉ’ሎ።ኣብ’ዚ ሓድሽ ዓመት፡ መንግስቲ ቱርኪ ብጉልባብ “ራብጠት ዑለማእ ኤርትሪያ”፡ ብኣቦ-መንበር “ኣል’ሓራካ ኣል’እስላሚያ ኣል’ኤርትሪያ” ናይ ዝበሃል ውድብ፡ ኣብ ቱርኪ ቤት-ጽሕፈት ከፊቱ’ሎ። ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ውሑዳት ሳምንቲ፡ ብስም’ቲ ምንቅስቓስ ኣብ ካርቱም ኣብ እተኻየደ ድግስ፡ ኣንጻር ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ዕቡድ ጭደራ ሰሚዑ ዘየስደመሞ ሰብ’ውን የለን። ‘ዓጀብ ሸዀርተት!’ ዘብል’ዩ።
ሚኒስትሪ ዜና
ኣስመራ
3 ሚያዝያ 2019

المبادئ الأساسية لسلامة وإستقرار البحر الأحمر

كلمة تحرير ارتريا الحديثة
26 مارس 2019
يعتبر البحر الأحمر ممراً مائياً إستراتيجياً وحيوياً بالدرجة الأولى على مستوى العالم ، لكونه يربط مناطق آسيا والشرق الأوسط مع أفريقيا وأوروبا وشمال أمريكا. حيث تمر العديد من السفن والبواخر يومياً عبر هذا الممر المائي الهام، وأن نوعية وقيمة حمولة تلك السفن تعكس مدى الأهمية الكبرى للبحر الأحمر.ولا تقتصر أهمية البحر الأحمر في كونه ممراً مائياً فحسب، بل إن الثروات المعدنية والطبيعية التي توجد في باطن الدول المطلة عليه عوامل إضافية ،تعزز من الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر. ولهذه الأسباب، فإن البحر الأحمر ظل مستهدفاً من قبل مختلف الكثير من الجهات الطامعة والأجندات الهادفة إلى الهيمنة والإستيلاء على هذا البحر، مما يدل على مدى البعد الإستراتيجي له.

ሰረታዊ መትከላትን ኣተሓሕዛን ሰላምን ርግኣትን ቀይሕ ባሕሪ
ሓዳስ ኤርትራ   24 መጋቢት 2019

ቀይሕ ባሕሪ፡ ንርሑቕ እስያን ማእከላይ ምብራቕን ምስ ኣፍሪቃ፡ ኤውሮጳን ሰሜን ኣመሪካን ዘራኽብ፡ ኣዝዩ ስትራተጂያዊን ኣገዳሲን ማያዊ መስመር ዓለምና እዩ። በዚ መስመር’ዚ ዕለታዊ ዝመሓላለፋ ብዝሒ መራኽብን፡ ዓይነትን ዋጋን ናይቲ ጽዕነታትን ድማ ሓደ ካብ መርኣያታት ደርማስነቱ እዩ። ቀይሕ ባሕሪ ከም መተሓላላፊ መስመር ጥራይ ዘይኮነ፣ ነዚ ባሕሪ’ዚ ሓቚፉ ኣብ ዝርከብ ዞባ ዘሎ ሃብቲ ነዳዲን ካልእ ማዕድናትን ባህርያዊ ጸጋታትን፡ ንስትራተጂያዊ ኣገዳስነቱ ዜዕዝዝ ካልእ ተወሳኺ ረቛሒ እዩ። በዚ ዝተጠቕሰ ምኽንያታት፡ ቀይሕ ባሕሪ፡ ማእከል ዞባዊን ዓለማዊን፡ ናይ ዕብለላን ምግባትን፡ ጥሙሓትን ኣጀንዳታትን፡ ንሱ ዘኸትሎ ቊርቊስን ኮይኑ ምጽንሑ ድማ፡ ካልእ ጂኦ-ፖለቲካዊ ማዕዶ (dimension) ዝህቦ እዩ።

REMARKS MADE BY F.M. OSMAN SALEH
AT THE RECEPTION HELD AT IMPERIAL HOTEL TOKYO

Emperor Akihito and Empress Michiko abdication from the throne is 36 days away on 30 April 2019. Hence, allow me on the onset of my remark to take this opportunity – availed to me in this evening – to wish their Majesties and the Imperial family good health and long life as well as to foresee a continued peace and prosperity to Japan during this historic moment of transition. (more…)

تصريح وزارة الاعلام
لا تصبح الكذبة حقيقة بتكرارها

وجه وزير اعلام مليشيات الحوثي اتهاما رخيصا لارتريا عبر قناة الميادين الممولة من ايران في برنامج حوار الساعة في الرابع والعشرين من آذار / مارس.ويدعي الافتراء الكاذب بان اربعة الوية من العناصر الارهابية من القاعدة وداعش يجري تجميعهم من تركيا الى ارتريا لاستخدامهم في الانقلاب على اتفاق الحديدة. لا يختلف هذا الادعاء في مضمونه عن ادعاء قناة الجزيرة الذي بثته في نفس الشهر (مارس) بشان عصب. ان موقف ونضال ارتريا ضد الارهاب والتطرف يعرفه العدو قبل الصديق ولا يحتاج الى الشهادة.
وزارة الاعلام
اسمرا 4 ابريل 2019

الجزيرة تواصل حملات التشويه والأكاذيب

أخذ تلفزيون الجزيرة من مقره في الدوحة وعبر قناتيه العربية والإنجليزية يبث الأكاذيب بحق إرتريا على مدار هذا الأسبوع.
إن حملات الأكاذيب و الإدعاءات السخيفة التي تبثها تلك القنوات بإتهام إرتريا ليس أمرا جديدا. حيث جاء اتهام الجزيرة في نشراتها هذا الأسبوع ” أن إرتريا تحتجز في معسكر إماراتي في عصب مواطنين يمنيين” لكنها لم تقدم أي أدلة أو براهين تؤكد إتهاماتها. وأن ما قدمته من صور لدعم إدعاءاتها، ماهي إلا صور تعود إلى مراكز اعتقال وسجون في اليمن. وكلها ساقتها كمجرد تهم مختلقة بشكل متعمد. وقد عملت قناة الجزيرة لتعزيز تهمها باستضافة مرتزقة تدعي انهم خبراء من الكلية الملكية وهم مات برايدن اندرياس كريق. وكما يذكر فإن مات برايدن، كان أول ريئس للجنة فريق متابعة إرتريا والصومال الذي اقامته منظمة الامم المتحدة، بعد اصدرا قرار الحظر الجائر

حوار مع سكرتير الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة
الامين محمد سعيد
ابعاد ودلالات معركة نادو إز

أجرى الحوار: د.أحمد حسن دحلي

لقد اجرى الموقع الاليكتروني للمركز الارتري للد ا رسات الاست ا رتيجية حوا ا ر مع سكرتير الجبهة الشعبية للديموق ا رطية والعدالة، الامين محمد سعيد، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الثلاثين على تدمير جبهة نادو والعيد الثلاثين لتحرير مدينة أفعبت، وبغية الوقوف على ابعاد ودلالات هذه المعركة التاريخية التي قارنها المؤرخ البريطاني بازيل دافيدسون بمعركة ديان بيان فو. لقد توجت معركة تحرير افعبت في عام 1988 ق ا رر الانسحاب الاست ا رتيجي المعتمد في عام 1978 ، وفتحت طريق لتحرير مدينة مصوع عام 1990 ، وشكلت بوابة إجتثاث الوجود الاستعماري الاثيوبي من عموم الت ا رب الوطني. الارتري في عام 1991 . وعليه فلا غرو إذا ما شكلت محطة مفصلية في تاريخ الثورة الارترية.

ሃናጺን ንጡፍን ጽምዶ ንዞባዊ ርግኣትን ዕብየትን!

ብ3 መጋቢት 2019 ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ስሉሳዊ ርክብ መራሕቲ ሃገራት ኤርትራ፡ ኢትዮጵያን ኬንያን፣ ከምኡ’ውን ንጽባሒቱ 4 መጋቢት፡ መራሕቲ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝፈጸሙዎ ናይ ስራሕ ምብጻሕ፡ ሓደ ካብ ዓበይቲ ፍጻመታት ናይዚ ሰሙን’ዚ እዩ። እዚ ርክባት’ዚ መቐጸልታ ናይቲ ኣቐዲሙ፡ ኣብ ኣስመራ፡ ኣዲስ-ኣበባ፡ ጅዳ፡ ጎንደር፡ ሞቓድሾ፡ ናይሮቢ ክካየድ ዝጸንሐ ተኸታታሊ ርክባት ኮይኑ፣ ሃገራት’ዚ ዞባ፡ ሰላምን ጸጥታን ከባቢአን ብምውሓስ፡ ብሽርክነትን ተመላላእነትን፡ ንዞባዊ ቁጠባዊ ውህደት ባይታ ክጸርጋ ወሲደንኦ ዘለዋ ሓድሽ ተበግሶ ንምድልዳል ዝዓለመ እዩ።

ኣብ ኣዝዩ ስትራተጂያዊ ከባቢ ናይ ዓለምና ዝርከብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ-ባሕሪን፡ ብኣቀማምጣኡ ጥራይ ዘይኮነ ብብዝሒ ህዝቡን ባህርያዊ ጸጋታቱን፡ ንዕብየትን ምዕባለን ገዚፍ ዕቑር ዓቕሚ ዘለዎ ዞባ እኳ እንተኾነ፡ ብሰሪ ዘቤታዊን ዞባዊን ድኻማት፡ ከምኡ’ውን ነዚ ድኻም’ዚ ዝመዝመዘ ምትእትታው ግዳማውያን ሓይልታት፡ ንነዊሕ እዋን፡ ካብ ሽርክነት፡ ሓባራዊ ዕብየትን ልምዓትን ተሓንኲሉ፡ ብፖለቲካዊን ቁጠባዊን ቅልውላዋት፡ ብኣዕናዊ ኲናት፡ ግጭታትን ሽበራዊ መጥቃዕቲታትን ክሕመስ ዝጸንሐ ዞባ እዩ።

Eritrean women and higher education

It has been twenty seven years since Eritrea emerged from a lengthy war of liberation that claimed the lives of sixty five thousand women and men and displaced hundreds of thousands of women and men.

During the protracted war for independence (1961-1991) and the deadlier TPLF war of aggression (1998- 2018) Eritrean women and men fought equally. Eritrean women and men lost their lives, eyes, legs or hands fighting for the glorious aims of dignity and liberation. Eritrean women who lost their lives in combat are remembered by the people with great pride and they are symbols of heroism. Eritrean women have fought and gained spectacular victory against colonization and reactionary patriarchal pride. (more…)

ቃል ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ
(8 መጋቢት 2019)

8 መጋቢት፡ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ፡ “ሰላም ውጽኢት ጽንዓትና – ልምዓት ፍረ ዕዮና” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቴማ፡ ሎሚ እውን ከም ወትሩ፡ ኣብ መላእ ሃገር ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ተዘኪራ ትውዕል ኣላ። ናይ ሎሚ ዓመት 8 መጋቢት፡ ንህዝቢ ኤርትራ ከንበርክኽ ዘንቀደ፡ ብዙሕ ዝዓይነቱ ሽርሒታትን ውዲታትን በርዒኑ፣ ፍረ ጽንዓትን ክምህ ዘይብል መኸተን ህዝቢ ኤርትራ፡ ብግብሪ ኣብ ዝተራእየሉ፣ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዝጸንሐ ኩነተ ውግእን ተጻብኦን ኣኽቲሙ፡ ብደረጃ ዞባ፡ ዘመነ ሰላምን ምትሕብባርን ኣብ ዝተቐልቀለሉ፡ ሓድሽን ፍሉይን መድረኽ እያ ትዝከር ዘላ። ናብዚ መድረኽ’ዚ ንምብጻሕ ኣብ ዝተሰገረ ከቢድ ቃልሲ፡ ተራ ደቀንስትዮ ኤርትራ እንታይ ከምዝነበረ መግለጺ ወይ ሓተታ ዘድልዮ ኣይኮነን። ደቀንስትዮ ኤርትራ፡ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ተጋድሎ ኮነ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ መዋእል ምዕቃብ ልኡላውነትን ዳግመ ህንጻን፣ ረባሕታ መኸተ፡ ድርዒ ሰላምን ልምዓትን ምዃነን፡ እቲ ዝኸፈልኦ ረዚን መስዋእቲን ግብራዊ ስርሐንን ባዕሉ ኣፍ ኣውጺኡ ዝምስክሮ እዩ። ኣብ ኩሉ መዳያት ቃልሲን ህይወትን ተሰሊፈን ዘጉልሕኦ ብቕዓት ከኣ፡ ንኣመለኻኽታ ዜጋታት ብመሰረቱ ቀይሩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ጾታዊ ማዕርነት ንብዙሕ ድሕረታት ዝሰገረ ምዕቡል ኣረኣእያ ዘለዎ ሕብረተሰብ ክኸውን ኣብቂዕዎ ኣሎ።

وزارة الزراعة تقيم انشطتها وتضع خطط عملها للعام 2019

” ارتريا الحديثة ”
الهدف الاساسي من الأنشطة الزراعية الجارية على مستوى البلاد هو تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.ولتحقيق هذا الهدف عبر التنمية بالتأكيد سيحتاج إلى تواصل حملة إستثمار الطاقات البشرية والمادية والعينية. ويتطلب العمل الدؤوب لدمج الزراعة التقليدية التي تعتبر العامل الاساسي مع الإكتشافات العلمية الحديثة ومن ثم تحقيق الإنتاج المتميز بالجودة والوفرة. وقد قيمت وزارة الزراعة في الإجتماع الذي عقدته في الفترة من ال17 وحتى ال18 باسمرا وحضره مسؤولي الاقسام والفروع والمهنيين والمتخصصين في القطاع الزراعي والضيوف المدعوين، انشطتها للعام 2018 ووضعت خطط عمل للعام 2019 .ومن ضمن برامج الوزارة الرئيسية التي تم تقييمها للحفاظ على مضاعفة الإنتاج الذي انجز وتوسيعه،والإستمرار على تنفيذ النشاطات المتبقية من العام الماضي والمصادقة على خطط العمل والمهام الجديدة بالإضافة إلى بذل الجهود لتنفيذ خطط العمل الموضوعة في الفترة الزمنية المحددة لها والعمل على معرفة العراقيل التي تصادف سير العمل مبكراً ليساعد ذلك في حلها.وقد قدمت في هذا الإجتماع التقييمي تقارير فروع وزارة الزراعة بالأقاليم عبر المهنيين في المجال حيث تناولت انشطة العام الماضي وخطط عمل العام المقبل مركزة على برامج حفظ التربة والمياه وزراعة الري والثروة الحيوانية وإكثار البذور المحسنة وتحسين الوضع…

More Articles

ابرز واهم الانجازات في قطاع التعليم لعام 2018

ابرز الانجازات التنموية لعام 2018

ابرز واهم الانجازات في قطاع الصحة لعام 2018

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ...

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ኣለዋ

Ethiopia Should Withdraw from The Eritrean Territory it...

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة