ብርሃን .. ምርድዳእ ኣብ ኤርትራ ጸቅጢ ካብ ኣሜሪካ

ጋዜጣ ኣልእትሓድ ኣልኢማራትያ
ኣስማእ ኣልሕሰይኒ
15 ሰነ 2019

ኣቦ መንበር መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ብርሃን ብዓርቢ 14 ሰነ 2019 ናብ ዋና ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ዑደት ኣካይዱ። ምስ’ቲ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዝተቀበሎ ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ድማ ክልተኣዊ ዘተ ኣካይዱ። ኣቦ መንበር ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ናብ ኤርትራ ዑደት ንኸካይድ ንዝቀረበሉ ወግዓዊ ዕድመ ፕረዚደንት ኢሳይይስ ኣፈወርቂ ካብ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኻርቱም’ዩ ተቀቢሉዎ። ተዓዘብቲ ንጋዜጣ (ኣልትሓዲ) ከም ዝገለጽዎ፡ ወተሃደራዊ ባይቶ ብውሽጢን ወጻኢን ዓቢ ጽቅጢታት ኣብ ዘጋጥሞ ዘሎ ህሞት ከምዚ ዝኣመሰለ ዑደት ሱዳን ብዞባውን ኣህጉራውን ደረጃ ንኽትዋሳእ ዕድል ከምዝፈጥረላ ኣብሪሆም። ብርሃን ነቲ ብምድንጓይ ፍታሕ መሊሱ እናተሓላለኸ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ መድረኽ ሱዳን ምቹእ ፍታሕ ንምርካብ ይጽዕር ኣሎ። ፕረዚደንት ኤርትራ ኣብ’ቲ ብውሽጢን ደገን ብዙሕ መልክዕ ዘለዎ ጉዳያት ሱዳን ጋሻ ኣይኮነን። ኣብ ጉዳያት ሱዳን ካብ ቅድም’ዩ ተሳቲፉ። ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ’ቲ ኣባልነት ሱዳን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ንምድስካል ዝተወስደ ስጉምቲን ንጉዳይ ሱዳን ኣህጉራዊ መልክዕ ዘትሕዝ’ዩ ዝበሎ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታትን ዕቃበታት ኣለዎ። ፕረዚደንት ኤርትራ ቅድሚ ገለ መዓልታት ናብ ምስሪ

download

“African Voices”: Political cherry picking at its worst!

Early this week, a motley network of African writers and journalist wrote an open letter to President Isaias Afwerki expressing concern on what they termed as “continued detention of Eritrean journalists and activists, migration of youth and …the isolation of Eritrea from the larger African family». To impart a semblance of “balance”, the writers also expressed their “most sincere congratulations to Eritrea” for “its normalization of diplomatic relations with Ethiopia”. The timing and rather inappropriate medium of communication that they selected to convey their views to the Government of Eritrea provoke profound questions of purpose and intent.  But we would rather focus, at this point in time, on the issues they have raised than wasting time second-guessing their underlying motives. June is a very solemn month for all Eritreans in all walks of life.  June 20th is Martyrs Day! Due to the travesty of justice and flagrant breaches of international law at various junctures of their history, the people of Eritrea were compelled to pay enormous sacrifices in the past 60 years.  The human toll has been staggering and unparalleled relative to the small size of Eritrea’s population.  These figures say it all:  65,000 freedom fighters martyred in the three-decades long liberation war (1961-1991);

download

Press Release – AU stance may exacerbate the situation in the Sudan

The inherent flaws that have afflicted the African Union since its inception; its failure to meet the aspirations of the African people; as well as, the liabilities that have ensued from this poignant reality are well-known and widely shared to merit emphasis.  Unfortunately, efforts exerted towards reforming the AU have not succeeded to date. Its evident weaknesses aside, what has become more perplexing in the past years is its unwitting role to provide suitable pretexts for external intervention. The AU’s posturing on the events unfolding in the Sudan is a recent and vivid illustration of this deplorable state of affairs. In the event, the Government of Eritrea requests the AU to refrain from internationalizing and exacerbating the situation in the Sudan.

Ministry of Information
Asmara
5 June 2019

14 ግንቦት 2008 – 28 ግንቦት 2019

ኣብዚ ዝለዓለ ኣገዳሲ ሕቶ
ምምሕዳር ኣሜሪካ ስለምንታይ ንኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣብ ምምካት ግብረሽበራ ዘይተሓባበራ ሃገራት ኢሉዋ?
ስለምንታይከ ሕጂ ኣልዒሉዎ?

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ

ነተን ኣብ ምምካት ግብረሽበራ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፍጹም ዘይተሓጋገዛ ሃገራት ብዝምልከት ብምክትል ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጆን ሶሊቫን ብ28 ግንቦት 2019 ዝወጸን ብ29 ግንቦት 2019 ኣብ ፈደራላዊ ማህደር ቁጽሪ 84 ዝተዘርግሐን ንህዝቢ ዝወሃብ ሓበሬታ (Public Notice) ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ቁጽሪ 10781 መሰረት፡ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንኤርትራ ካብተን ኣብ ምምካት ግብረሽበራ ምስኡ ዘይተሓጋገዛ ዝበለን ሃገራት ኣውጺኡዋ። እቲ ዝርዝር ንኢራን፡ ሰሜን ኮርያ፡ ሶርያን ቨኒዝወላን ዘጠቃለለ እዩ። ከም ዝፍለጥ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ እዋን ፕረዚደንት በራክ ኦባማ’ዩ ብ14 ግንቦት 2008 ንኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣብ ምምካት ግብረሽበራ እንኮላይ ነቶም ምስ ውድብ ኣልቓዒዳ ምትእስሳር ዘለዎም መራሕቲ ምንቅስቓስ

ቀይሕ-ባሕሪ – ዘላቒ ጸጥታን ርግኣትን ብኸመይ?

ልኡኽ ኤርትራ፡ ካብ 21-22 ሚያዝያ 2019፡ ኣብ ሪያድ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዝተኻየደ፡ ላዕለዎት ሰብ መዚ ኤርትራ፡ ግብጺ፡ ዮርዳኖስ፡ ስዑዲ-ዓረብ፡ ሱዳን፡ ጅቡቲ፡ የመንን ሶማልያን ዝተሳተፉዎ፡ ኣብ ጉዳይ ጸጥታን ኣገዳስነትን ቀይሕ- ባሕሪ ዝዘተየ ዋዕላ ተሳቲፉ፡ ሰረታዊ መትከላትን መርገጺን ኤርትራ ዘነጽር ወረቐት ምቕራቡ፡ ሓደ ካብ ዓበይቲ ፍጻመታት ናይዚ ሰሙን’ዚ እዩ።

ከምዝፍለጥ ቀይሕ ባሕሪ፡ ንኣርባዕተ ማእዝናት ዓለምና (ምብራቕ፡ ምዕራብ፡ ሰሜን፡ ደቡብ) ዘራኽብ ማእከልን መሳግሮን ብምዃኑ፡ ኣዝዩ ስትራተጂያዊ ማያዊ መስመር ዓለምና’ዩ። ጸብጻባት ከምዘመልክቱዎ፡ ንኣሽቱን ማእከሎትን መጐዓዝያታት ከይወሰኽካ፡ በዚ መስመር’ዚ፡ ኣብ ዓመት ክሳብ 20,000 ዓበይቲ ናይ ንግድ መራኽብ ይመሓላለፋ። በቲ ቀጢን መትረብ ባብ ኤል-መንደብ መዓልታዊ ዝሓልፍ ጽዕነት ነዳዲ ድማ፡ ካብ 3.3 ሚልዮን በርሚል ንላዕሊ ምዃኑ ይፍለጥ።

መልእኽቲ መርገጺ ኤርትራ
ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዋዕላ ሪያድ

21ን 22ን ሚ ያዝ ያ 2019

ኣብ’ዚ ኣጋጣሚ ክንሳተፍ ንዝተገብረልና ዕድመ፡ ምስጋና ነቕርብ።
ጂኦ-እስትራተጂያዊን ጂኦ-ፖለቲካዊን ተኣፋፍነት ኰነ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ፡ ምኽራር ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኰነን። ታሪኽን ኩነታትን ይኺድ ወይ ይገላበጥ፡ ናይዚ ኣህጉራዊ መገዲ-ማይ ይኹን ሓቚፉዎ ናይ ዘሎ ዞባ ዓለማዊ ጽልዋ፡ ሚዛን እናወሰኸ ዝኸይድ እምበር፡ ዝንኪ ኣይኰነን። ከምኡ ስለዝዀነ ኸኣ፡ ንድሕነቱ ኪወሃብ ዘለዎ ኣቓልቦ፡ ዝመጣጠኖ ኪኸውን ግቡእ’ዩ። ዝኸበርኩም ተጋባእቲ፡ ማዕረ ሚዛንን ኣገዳስነትን ናይ’ቲ ጉዳይ፡ ናይ ዝሑል-ኲናት ኣሉታዊ ሓድጊ ከየስተናዓቕካ፡ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ጥራይ፡ ብዘይቅርዑይ/ዝምቡዕ ኣጀንዳታት ዝተኻየደ ዞባዊን ዓለማዊን ምትእትታዋት ኰነ ዕንደራታት ዝተፈጥረ ኣራግጽን ሕልኽላኻቱን፡ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ኩነት’ዩ ፈጢሩ ዘሎ። ዞባዊን ዓለማዊን ኣጀንዳታት ዝፈጸሞ ምትእትታዋት ግን፡ ብዘይ ኣሳሳይነት ዘቤታውያን ተዋሳእቲ ክውን ኣምበይ’ምዀነን። ስለዚ ኸኣ፡ ወጻኢ ካብ ስምዒታዊ ወይ ህዉኽ/ግሩህ መቓርቦ፡ እቲ ጉዳይ ርዙን/ዘይስምዒታዊ ኣተኣላልያ ኪግበረሉ ርትዓዊን ግድነትን’ዩ።

Eritrea’s Statement at the Meeting Of High-Level Officials of Red Sea and Gulf of Aden

Distinguished Participants
Ladies and Gentlemen,
Eritrea’s delegation, composed of Presidential Adviser Yemane Ghebreab and Hagos Ghebrehiwet, Head of PFDJ Economic Affairs participated at the Meeting of High – Level Officials of Red Sea and Gulf of Aden that was convened in Riyadh from 21-22 April, 2019. Eight Red Sea and Gulf of Aden states, namely: Egypt, Eritrea, Djibouti, Jordan, Saudi Arabia, Somalia, Sudan and Yemen participated in the Conference Allow me first to express our profound gratitude for the kind invitation extended to us to participate in this important conference.

ተኪኤ በየነ
ስለምንታይ እዛ መጽሃፍ እዚኣ?

ንሓንቲ ስፍራ ዝኸውን እኽሊ ኣብ ቆፎ ይዕቀብ፡ ንሓንቲ እንዳ ኣብ ማዕከን፡ ንሓደ ዉሁብ ሕብረተሰብ ወይ ህዝቢ ዝኣክል ከኣ ኣብ ሪቕ ይኽዘን። ብተመሳሳሊ ካብ ዝሓለፋ ናይ ቃልሲ ወሎዶታት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ፡ ነፍሲ-ዘከፍ ወዲ ሃገር፡ ብፍላይ ከኣ እቲ ብቐጥታ ይኹን ብተዛዋሪ ኣብ መስርሕ ቃልሲ እጃም ዘበርከተ ኩሉ፡ ናይ ውልቁ ቆፎ ተዘክሮታት ወይ ታሪኽ ኣሎዎ። ይኹን`ምበር ከምቲ ኣብ ቆፎታትን ማዕከናትን ተዓቂቡ፡ ካብ ግቡእ ግዜኡ ንላዕሊ ዝተከዘነ እኽሊ ኣደዳ ነቐዝ ዝኸውን፡ ፈቐዶኡ ተዓቂቡ ዘሎ መስተንክር ዝመልኦ ታሪኽና`ውን ተመሳሳሊ ዕድል ከጓንፎ ኣብ ጫፍ ደልሃመት ዝሎ ኰይኑ ይስምዓኒ። ምኽንያቱ ድማ ሓያሎ ኣርካናትና፡ ማዕከናት ታሪኽና ብሕቱሙ ከይተኸፍተ ሒዞሞ ብሞት ይፍለዩና ስለ ዘሎው። እቲ ዝምልከቶ ኣካል ባዕሉ ስጉምቲ ይውሰደሉ ኢልካ፡ ኢድካ ኣጣሚርካ ትም ምባል ከኣ፡ ንነቐዝ ባልዕን ዕድል ምሃብ ስለ ዝዀኑ፡ ብወገነይ ብቑዕ ምኽንያት ኣይመስለንን።ዳሕረዋይ ክልተ ወሎዶ፡ መዘና ዘይብሉ ናይ መኸተ ታሪኽ ሰሪሑ ናጽነት ኣጎናጽፉ እንሆ። ብደምን

ሰረታዊ መትከላትን ኣተሓሕዛን ሰላምን ርግኣትን ቀይሕ ባሕሪ
ሓዳስ ኤርትራ   24 መጋቢት 2019

ቀይሕ ባሕሪ፡ ንርሑቕ እስያን ማእከላይ ምብራቕን ምስ ኣፍሪቃ፡ ኤውሮጳን ሰሜን ኣመሪካን ዘራኽብ፡ ኣዝዩ ስትራተጂያዊን ኣገዳሲን ማያዊ መስመር ዓለምና እዩ። በዚ መስመር’ዚ ዕለታዊ ዝመሓላለፋ ብዝሒ መራኽብን፡ ዓይነትን ዋጋን ናይቲ ጽዕነታትን ድማ ሓደ ካብ መርኣያታት ደርማስነቱ እዩ። ቀይሕ ባሕሪ ከም መተሓላላፊ መስመር ጥራይ ዘይኮነ፣ ነዚ ባሕሪ’ዚ ሓቚፉ ኣብ ዝርከብ ዞባ ዘሎ ሃብቲ ነዳዲን ካልእ ማዕድናትን ባህርያዊ ጸጋታትን፡ ንስትራተጂያዊ ኣገዳስነቱ ዜዕዝዝ ካልእ ተወሳኺ ረቛሒ እዩ። በዚ ዝተጠቕሰ ምኽንያታት፡ ቀይሕ ባሕሪ፡ ማእከል ዞባዊን ዓለማዊን፡ ናይ ዕብለላን ምግባትን፡ ጥሙሓትን ኣጀንዳታትን፡ ንሱ ዘኸትሎ ቊርቊስን ኮይኑ ምጽንሑ ድማ፡ ካልእ ጂኦ-ፖለቲካዊ ማዕዶ (dimension) ዝህቦ እዩ።

ስለዝተደጋገመ፡ ሓቂ ክኸውን
ዝኽእል ሓሶት የለን!

“ሚኒስተር ዜና ሚሊሽያ ሑቲ”፡ ኣብ’ታ ብኢራን እትምወል መደበር ቴለቪዥን ‘መያዲን’፡ ኣንጻር ኤርትራ ዝቐንዐ ሕሱር ጠቐነ ወርዊሩ ኣሎ።
ትሕዝቶ ናይ’ዚ ብ24 መጋቢት ዝተጋውሐ ውጹእ ሓሶት፡ “ናይ ዳዕሽን ኣልቓዒዳን ሽበራውያን፡ ድሕሪ’ቲ ናይ መወዳእታ ስዕረቶም፡ 4 ብርጌዳት ካብ ቱርኪ ኣብ ኤርትራ ይተኣኻኸቡ ኣለዉ። ዕላማኦም ከኣ፡ ንስምምዕ ሑደይዳ ንምዝራግ’ዩ” ዝብልን ካልእ ሃተውተውን ይርከቦ። እዚ፡ ብቓናኡ ካብ’ቲ “ኣልጀዚራ” ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ (መጋቢት) ብዛዕባ ዓሰብ ዘናፈሰቶ ጠቐነ ዝፍለ ኣይኰነን። እንተ መርገጺን ቃልስን ኤርትራ ኣንጻር ሽበራን ጥሩፍነትን፡ ፈታውን ጸላእን ዝፈልጦ – ምስክርነት ዘየድልዮ – ንጹርን ዘይልወጥን እዩ።
ሚኒስትሪ ዜና
ኣስመራ – 4 ሚያዝያ 2019

Semenawi Bahri
Suitable Site for Eco-Tourism

Habtom Tesfamichael
Eritrea is endowed with a variety of spectacular landscapes in the high-lands, eastern escarpments, eastern and western lowlands, coastal areas and islands. It has rivers, river beds and natural harbors. The vibrant places can serve as distinctive destinations for tourists. The natural topography consisting of volcanic mountains, flat-topped hills, wide plateaus, marvelous escarpments, rugged mountains, undulating plains, unspoiled and spectacular coasts and pleasing islands provide great potential for the tourism industry. In a mere two-hour drive, one can experience three seasons and see diverse landscapes.Eritrea’s mountains provide plenty of opportunities for hiking, photographic tourism and landscape appreciation.

መግለጺ ሃገራዊ ኮንፈደረሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ (ሃኮሰኤ)፡
ብኣጋጣሚ ባሕቲ ግንቦት
ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት – 2019

“ሞያዊ ብቕዓት፡ ኣብ ሓድሽ መድረኽ!”

ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት-2019፡ ኣብ ሃገርና ንመበል 28 ብደረጃ ኣህጉር ድማ ንመበል 129 ግዜኡይዝከር ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ፡ ንህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ብፍላይ ከኣ ንኤርትራውያን ሰራሕተኛታት፡ እንቋዕ ኣብዚ ኣብቅዓና ንብል። ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት፡ መዓልቲ ዝኽርን መብጽዓን እዩ። ሰራሕተኛታት፡ ማሕበራውን ቍጠባውን ብልጽግና ክጐናጸፉ ንዝሓለፍዎ መስገደል ብሓበን ክዝክሩ፡ ሰረቶም ኣብቲ ዘሐብን ታሪኾም ብምንጻፍ ድማ፡…

كلمة الرئيس اسياس افورقي
في يوم الشهداء
20 يونيو 2019

المحترمون والمحترمات،
الحضور الكريم،
اسمحوا لي أولاً أن أعرب عن تقديري وامتناني للاستعدادات والفعاليات المختلفة التي قام بها شعبنا داخل البلاد وخارجها للاحتفال بيوم الشهداء وبما يليق من حفاوة وبريق. ويتمثل المغزى الرئيسي لهذا الاحتفال وبما يفوق تكريمهم في تجديد عهدنا لأمانة شهدائنا. يمثل شهداؤنا العامل المضاعف لموارد وقوة هذا البلد بحكم بطولاتهم والتضحيات الغالية التي دفعوها. لقد غلبوا وغيروا ما بدا أنه معادلة قوة غير متكافئة لصالح قوى الاستقلال. وبعد الاستقلال ، أظهروا – للمرة الثانية – بطولات مماثلة للحفاظ على سيادة البلد وحمايتها. وتمثل هذه التضحيات البطولية مساهمة لا مثيل لها في سجلات تاريخنا كدولة مستقلة وفي التقدم الشامل لمسيرة أمتنا.

download

ቃል ፕረሲደንት ኢሳይያስ ኣፍወርቂ፡ 20 ሰነ 2019

ልዕሊ ሰማእታትና ምዝካር ሕድሮም ደጋጊምካ ንምኹላዕ፡ ህዝቢ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ንዘካየዶ ድሙቓ ኣበዓዕላ እዛ ዕዝዝቲ ዕለት፡ ዮሃናን ምስጋናን።
ሰማእታትና ብጅግንነቶምን ብዝኸፈልዎ ክቡር ህይወትን፡ ጸጋታትን ሓይልን እዛ ሃገር ኣራቢሖም ነቲ ዘይመጣጠን ዝመስል ዝነበረ ናይ ጉልበት ምዕሪት፡ ንረብሓ ናጽነት ክውን ጌሮም፡ ድሕሪ ናጽነት’ውን ልዑላውነት ንምርግጋጽ ዳግም ዘረጋገጽዎ ቅያ፡ ኣብ ሃገራዊ ታሪኽ ህላወናን ገስጋስናን መዘና ኣይክርከቦን ኢዩ። ህይወቶም ዕሩብን ዋጋን ምኽፋል ጥራይ ዘይኮነ፡ ዘውረስዎ ስርዓተ ክብርታትን ባህልን ንሓይልን ጽንዓትን ህዝቢ ኤርትራ እናራብሐ ዘዛየዶ ፍናናዊ ጸጋውን ብዋጋ ዘይትመን ኢዩ። ስለቲ ኣብነታውነቶምን ብግብሪ ምሂሮም ዘውረሱና ክብርታት ከኣ ምስጋናን ክብርን ስለ ዘይኣኽሎም፡ ኣብ ከምዚ ዝበለ ዕዙዝ ኣጋጣሚ ደጊምና መብጽዓና ከነሐድሰሉን ሕልናዊ ግዴታን ሓላፍነትን ኢዩ ብኣጋጣሚ ናጽነት በቲ ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት ዝተሰምየ ቴማ ህዝቢ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘቕረቦ ገላጺ መሰናድኦ ከኣ፣ ሓቀኛ ምስክር ናይቲ መብጽዓ’ዩ ኔሩ።

download

Keynote Address
By President Isaias Afwerki on Martyrs Day

Let me first express my congratulations and gratitude for the various preparations undertaken by our people inside the country and abroad to commemorate Martyrs Day with the requisite ceremony. The central theme of this commemoration is to renew our solemn pledge to continue the legacy of our Martyrs above and beyond paying homage to them. Our Martyrs constitute the multiplying factor of the resources and power of this country by virtue of their heroism and the ultimate price that they have paid. They vanquished and altered what seemed an asymmetric power equation in favour of the forces of independence. After independence, they demonstrated – for the second time – similar heroism to maintain and safeguard the sovereignty of the country. (more…)

ዝኸበርካ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፤ ስድራ ሰማእታት ድማ ብፍላይ፤ 20 ሰነ እቶም ንምውሓስ ሃገርን ምዕቃባን ዝተሰውኡ ሰማእታት ኤርትራ ዝዝከረላ ዕለት እያ። ወናኒ ሃገር ምዃን ብዋጋ ደምን ኣዕጽምትን ሰማእታት እምበር ብኸምኡ ዝርከብ ኣይኮነን። ህንጸት ሃገርን ዕቃቤኡን ድማ ብኽብሪ ሰማእታት ይደምቕ። ናይ ትማሊ ሰማእታት ዝርስዕ ህዝቢ፡ ሎሚን ጽባሕን ጀጋኑ ኣይክህልዉዎን እዮም። ስለዝኾነ ድማ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ትማሊ ስዉኣትኩም ምኽባርኩም ግቡእን ረዚንን እዩ።

መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ካልእ ተወሳኺ ድሙቕ ክብሪ እውን ኣለዋ። ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ምምጻእ ሓድሽ መሪሕነት ንዘቕረበቶ ጻውዒት ሰላም፡ ክቡር ፕረዚደንት ሓው ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብዝሃቦ ኣወንታዊ ምላሽ፡

download

رسالة رئيس الوزراء الاثيوبي
في ذكرى الشهداء

ارسل معالي رئيس الوزراء بجمهورية اثيوبيا الفدرالية الديمقراطية أبي احمد رسالة للشعب الارتري بمناسبة ذكرى الشهداء هذا نصها :-
الى الشعب الارتري الشقيق عامة والى اسر الشهداء بصفة خاصة ، كما هو معروف فإن العشرين من يونيو هو يوم احياء ذكرى الشهداء، وأن استعادة الوطن حريته تتطلب دوماً تضحيات الشهداء، كما أن بناء الوطن والحفاظ عليه يسمو بتعظيم الشهداء و الشهادة
والاستشهاد . وبما أن أي شعب لا يقدر شهدائه ،فإنه لامحالة يفتقد لكل معاني البطولة والعزة ، لذلك جاء احيائكم لذكرى شهدائكم شعباً وحكومة بكل معاني الاكبار والتقدير . إن ذكرى يوم الشهداء في ارتريا تكتسب معنى آخر ، لكونها كانت مناسبة لإستجابة الاخ الرئيس إسياس افورقي ، للنداء الذي قدمته القيادة الجديدة في

download

ኤርትራ፣ ምድሪ ባሕሪ
ሓምሻይ ምዕራፍ
ሓንካስ ተበግሶ
(2)

ደራሲ – ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ

ህዝባዊ ኣብያ ንመግዛእትን ምድንግጋጽ ምስ ሰውራን እናዓበየ ምስ መጸ፣ ረጽምን ጎነጽን ኣብ መንጎ ሰውራን ሓይልታት መግዛእቲ ካብ 1963 ኣትሕዙ ተጓሃሃረ። ሽግራትን ዘይምርድዳእን ኣብ መንጎ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን እናዓበየን እናሰፍሐን ክመጽእ ምስ ጀመረ፣ መሪሕነት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፣ ነቲ ኣሉታዊ ጎድታት፣ ብሃናጺ መገዲ ርእያ፣ ብግቡእ ክንዲ ትፈትሖ፣ ንዝኾነ ንዓቕምታት ሰውራ ኤርትራ ዘማዕብልን ንፖለቲካዊ ረብሓታታ ዘጭብጥን ስራሕ እናዓንቀፈት፣ ንሃገራዊ ሓድነት ኤርትራ ዝዕቅብን ዘማዕብልን፣ ንጥፈታት ጻዕርን ከተካይድ ኣይተራኣየትን። ከም ሳዕበን ሸለልትነት፣ ዘይምትሕትታትን ዘይግሉጽነት ዝኣመሰሉ ተርእዮታት ኣብ ውሽጢ መዓስከራት ሰውራ ኤርትራ ክነግሱን ክዕንብቡን ተራእዩ። ማሕጁብ ኣልጃዓሊ፣ ንፖለቲካዊ ምዕባለታት ኤርትራን ህዝባን ይፈልጥን ይከታተልን ብምንባሩ፣ ካብ ፈለማ፣ ብዛዕባ ኤርትራ ክፈልጥ ካብ ዝጅመር፣ ኣብ ዝረኸቦ ኣጋጣሚታት ነቲ ዘይሓላፍነታዊ ተግባራት መራሕቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ቄናን መስመራን ክእርም እናጸዓረ፣ ብሰንኪ ማሕበራዊ ድሕረት ዝፍልፍሉ ዝነበሩ ግዕዙይን…

download

تصريح صحفي بمناسبة زيارة
الفريق أول عبد الفتاح البرهان لإرتريا

أحدث المؤتمر الوطني الذي كان يحكم السودان لمدة ثلاثين عاما شرخا كبيرا في التاريخ السوداني، ودمارا لا يمكن تصوره.
ويمكن شرح ذلك عبر النقاط التالية:
ـ دفع جنوب السودان للانفصال، والتسبب في اضطراب دائم بين الطرفين.
ـ خلق وادارة الازمات في دارفور وكردفان والنيل الازرق والشرق.
ـ العمل على خلق أكثر من 120 تيارا سياسيا وحزبا، مطبقا سياسة فرق تسد.
ـ جعل السودان الذي يعتبر سلة غذاء العالم، يعاني على الدوام من اعدام ابسط مقومات الحياة.

download

Press Statement on the occasion of the visit of Lt. General Abdul-Fattah Al-Burhan; Chairman of the Transitional Military Council Of Sudan

For over thirty years, Sudan’s National Congress Party – an adjunct and continuation of the Islamic Movement – inflicted unparalleled damage in the country thereby creating a vacuum.  The following few and major events illustrate the gravity of the prevalent situation:
* Pushing South  Sudan to opt for secession and precipitating a situation of recurrent tension;
* Perpetuating and micro-managing the problems in Darfur, Kordofan, Blue Nile, the East and other areas;
* Inducing the proliferation of over 120 political organizations and parties in order to divide and weaken them and thereby prolong its rule;
* Impoverishing the Sudan – potentially a breadbasket  – and causing it to suffer chronic bread shortages;
* Installing a corrupt and kleptocratic regime in stark contrast to its pronounced agenda of “advocacy for the deprived and promotion

download

ጽሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን

ተጋዳላይ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ
ብኣጋጣሚ መዓልቲ ሰማእታት፡ ነፍስኻ እትውከሰሉን እትግምግመሉ መዓልቲ፡ ምስ ሰማእታት ዝመቐረ፡ ዝጸበቐን ዝመረረን ሂወት ኣሕሊፈ፡
ኣብ ሰውራ ቀዳማይ ዝርአኹዎ ስዉእ ኣብ 1967 እዩ፡
ንሕና ቅኑዕ መኣዝን ሒዝና ንጉዓዝ ኣሎና!
ድሌት ክቡር ህዝብና ዘማልእ ክውንነት ንምፍጣር ንቅድሚት ንመርሽ!!

መርበብ ሓበሬታ ማእከል እስትራተጂያዊ መጽናዕቲ ኤርትራ ብኣጋጣሚ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ምስ ጽሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ተጋዳላይ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ቃለ መጠይቕ ኣካይዱ። ንሱ ኣብ ቃለ መሕትቱ፡ መዓልቲ ሰማእታት ሕድሪ ጀጋኑ ሰማእታት ክሳብ ክንደይ ፈጺምና ነብስና እንግምግመሉን ካብ ሕሉፍ ትምህርቲ እንቀስመሉን ናይ ቀረባን ርሑቕን እስትራተጂ እንስእለሉን ኣጋጣሚ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ። ካብ’ቲ ብዙሕ ቅያታት እተፈጸመሉ ሃብታም ታሪኽ ሰውራ ኤርትራ ስለምንታይ 20 ሰነ ከም መዓልቲ ሰማእታት ተመሪጻ ድማ…

download

مقابلة مع سكرتير الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة
المناضل الأمين محمد سعيد بمناسبة يوم الشهداء
يوم الشهداء هو يوم مراجعة الذات واستخلاص الدروس والعبر
عشت مع الشهداء أحلى واجمل وأمر أيام النضال
أول شهيد عرفته في الثورة استشهد عام 1967
إننا نسير في الاتجاه الصحيح
والى الأمام من اجل خلق واقع يلبي واقع يليق بعظمة شعبنا الأبي

أجرى موقع المركز الارتري للدراسات الاستراتيجية حديثا مع سكرتير الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة، المناضل الأمين محمد سعيد، وذلك بمناسبة حلول العشرين من يونيو يوم شهداء إريتريا. فقال في معرض حديثه ان يوم الشهداء هو يوم وقفة مع الذات بغية التقييم والمراجعة واستخلاص العبر والدروس، ورسم استراتيجية مستقبلية قريبة الأجل وبعيدة المدى وشرح الأسباب التي تكمن وراء اختيار العشرين

download

Ghindae Sub-Zone: A Potential Agricultural Hub

Written by Habtom Tesfamichael
“Three seasons in just two hours,” a motto of the Ministry of Tourism, is what you experience when you travel from Asmara to the Ghindae sub-zone. Located in the eastern escarpment and marked by a lush green landscape, Ghindae is currently in its rainy season. It is a resting point for travelers from Asmara en route to the port city of Massawa. Travelers enjoy its naturally pleasant atmosphere while passing it through. This sub sub-zone enjoys two climatic seasons, which make it pleasant both for agriculture and recreation.The subzone of Ghindae has towns in 17 administrative localities. Around 13 thousand households and approximately 54,000 people live within its boundary. The people mainly earn their living by commercial farming, herding and small scale trade. The highest altitude of the sub-zone is 2224 mts and the lowest 220 mts. This variation in altitude, coupled with its special location where the easterly winds rest, the subzone has threeclimates — cool (Dega), temperate (Weine Dega) and hot.

download

ترسيخ التعاون الإستراتيجى بين مصر وإريتريا..
السيسى وأفورقى يبحثان التطورات الإقليمية

وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص مصر على استمرار العلاقات مع إريتريا بنفس التميز والقوة، وترسيخ التعاون الاستراتيجى معها فى شتى المجالات وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث فيما يخص قضايا المنطقة والقارة الإفريقية بشكل عام، لا سيما فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.
جاءت تصريحات الرئيس السيسى خلال استقباله أمس بقصر الاتحادية الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، الذى يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك ووحدة الرؤى والمصالح الإستراتيجية التى تربطهما.

An overview of Eritrea’s health progress

By:Randa Osman
The roots of significant health progress in Eritrea can be traced to the years of the armed struggle against Ethiopia’s rule.
The Eritrean government, officially known as the Eritrean People’s Liberation Front (EPLF) at the time, had recognized the necessity of health for the cultivation of a productive, economically developed and resilient society, which led the front to take responsibility and establish a parallel state system in the already liberated areas. As a matter of fact, the war for independence wasn’t just aiming to liberate the Eritrean people from Ethiopia’s domination but also from “illiteracy, ignorance, disease and backwardness” (Findlay, 1989 in ODI, 2011). Thus, the EPLF developed mobile clinics, fully equipped underground hospitals, a drug manufacturing factory and skilled health workers with an eye towards the future. With advancements in all sectors, Ethiopia’s rule was forced to come to an end in 1991 with only 5 of the 31 heath facilities constructed, accredited to its…

توافق في إرتريا وضغوط من واشنطن

بقلم: أسماء الحسيني
جريدة الاتحاد الاماراتية
15 يونيو 2019

اختتم الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس، زيارة خاطفة إلى العاصمة الإريترية أسمرا، في زيارة لإريتريا، التقى خلالها الرئيس الإريتري أسياس أفورقى الذي كان على رأس مستقبلي البرهان لدى وصوله مطار أسمرا. وكان رئيس المجلس الانتقالي السوداني تسلم دعوة أفورقي الرسمية لزيارة أسمرا من السفير الإريتري بالخرطوم أمس الأول.وقال مراقبون لـ «الاتحاد» إن هذه الزيارة «تأتى في إطار انفتاح المشهد السوداني إقليمياً ودولياً، وفى ظل ضغوط كبيرة يواجهها المجلس العسكري داخلياً وخارجياً، حيث يحاول البرهان توسيع خيارات الوصول إلى حل مناسب للمشهد الذي يزداد تعقيداً كلما تأخر الحل.. فالرئيس الإريتري ليس غريباً عن الملفات السودانية المتعددة داخلياً وخارجياً، فقد سبق له الانخراط في أزمات السودان، وقد أبدى أفورقي تحفظه على تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، والإجراءات الجارية التي يرى أفورقي أنها تدفع باتجاه تدويل الوضع في السودان». وكان أفورقي قد زار القاهرة قبل أيام والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحث معه التطورات في السودان، ما قد يشير إلى طبيعة التحركات الإقليمية في الملف السوداني بالتوازي مع التحرك

download

قضية السودان
تبقى شأنا سودانيا

افتتاحية جريدة ” ارتريا الحديثة ”
8 يونيو 2019
جمهورية السودان، إحدى دول القرن الإفريقي و دول حوض نهر النيل والبحر الأحمر، تبلغ مساحتها 1.86 مليون متر مربع، ويبلغ تعداد سكانها قرابة 40 مليون نسمة. وبالتالي تحتل جمهورية السودان المرتبة الثالثة من حيث مساحتها في القارة الأفريقية، خصوصاً بعدما إنفصلت جمهورية جنوب السودان عنها. كما يمر عبرها أطول أنهار العالم وهو نهر النيل برافديه.و يمتلك السودان ثروات زراعية ومعدنية ضخمة، لذا فإن الموقع الجغرافي والإستراتيجي للسودان إضافة لما يمتلكه من ثروات طبيعية، يؤهله للعب دور كبير وحيوي للحفاظ على الأمن والنمو الإقتصادي لهذه المنطقة. هذه الدولة التي تمتلك تاريخاً عريقاً وغنياً منذ فجر التاريخ، عانت بسبب الضعف الإداري والسياسي منذ منتصف القرن الماضي، كانت وما زالت مرتعاً للتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية مما حرمها السلام والإستقرار لفترة طويلة ،ونتج عن ذلك تهميش برامج التنمية والتطور فيها، بالإضافة إلى الأزمات والصراعات السياسية التي أدت بها في النهاية إلى الإنقسام وتفتيت وحدتها

ويبقى السؤال المحوري:
لماذا ادرجت الادارة الامريكية ارتريا
في قائمة الدول غير المتعاونة في محاربة الارهاب
ولماذا رفع ذلك؟

بقلم:د.أحمد حسن دحلي
في ” مذكرة عمومية ” لوزارة الخارجية الامريكية رقم 10781 متعلقة بـ ” تحديد وتأكيد الدول غير المتعاونة بشكل تام مع الولايات المتحدة في مكافحة الارهاب ” اعدها نائب وزير الخارجية الامريكي جون سوليفان في 28 مايو 2019، ونشرت في السجل الفيدرالي رقم 84 في 29 مايو المنصرم، وبموجبها رفعت ارتريا من قائمة الادارة الامريكية الخاصة بالدول غير المتعاونة معها في محاربة الارهاب بصورة مطلقة. وتشمل تلك القائمة كل من ايران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا. ويذكر بأن الادارة الامريكية في عهد الرئيس السابق باراك اوباما هي التي ادرجت ارتريا في 14 مايو 2008 ضمن الدول التي لا تتعاون كاملا معها في جهودها الرامية لملاحقة ومكافحة

نص كلمة الرئيس اسياس افورقي
بمناسبة عيد الاستقلال
24 مايو 2019

المحترمون والمحترمات
الحضور الكريم
اسمحوا لي أولاً أن أتقدم بالتهانئ القلبية للشعب الإرتري في الوطن والمهجر. وأود أيضا أن أعرب عن امتناننا لجميع الذين وقفوا إلى جانب الشعب الإرتري ، إلى جانب الحقيقة والعدالة وعلى تضامنهم القيم. كما اتقدم بالشكر لمفوضية الثقافة والرياضة التي قامت بتنسيق برامج هدة المناسبة ولجميع الجهات الوطنية والاجنبية التي ساهمت لإضفاء روعة تتناسب مع هذه المناسبة العزيزة.
المحترمون والمحترمات
أن شعار الذكرى السنوية للاستقلال لعام 2019 هو “الثبات على الصمود للتنمية”! وهو شعار يعكس منعطفاً تاريخياً ارتقى فيه صمود

ካብ ምድምሳስ ናደው እዝ
ክሳብ ግንባር ደቀምሓረ

ድሕሪ ካልኣይን ሓድነታውን ጉባኤ ዝተራእየ – ዓቢ ኣገዳስነት ዝነበሮ ፍጻመ፡ ምድምሳስ ናይ’ቲ ኣብ ግንባር ናቕፋ ዝነበረ ‘ናደው እዝ” እዩ። እዚ ሓይሊ’ዚ፡ ንትሽዓተ ዓመታት መመላእታ ጸላኢ ክትንከፍ ዘይክእል ዕርዲ’ዩ እናበለ ክምከ ሓሉ ዝጸንሐ እዩ።

ህዝባዊ ሰራዊት ካብ ዕለት17 ክሳብ 19 መጋቢት ኣንጻሩ ብዘካየዶ በርቃዊ መጥቃዕቲ ግን፡ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ከምዘይነበረ ኮይኑ። መደበሩ ዝነበረት ከተማ ኣፍዓበት ከኣ ሓራ ኮይና። ካብቲ ኣብኡ ዓሪዱ ዝነበረ 20 ሽሕ ዝኸውን ሰራዊት ድማ፡ እቲ 18 ሽሕ ኣብ መንጎ ምሩኽ፡ ምዉትን ቁሱልን ኮይኑ። ንመጀመርያ ግዜ እውን፡ ምስኡ ተሰሊፎም ካብ ዝነበሩ ሶቬታውያን መኮንናት – ሰለስተ፡ ማለት ክልተ ኮሎኔላትን ሓደ ሓለቓ ሚእትን ተማሪኾም። ኣብ ‘ናደው እዝ’ ዝነበረ ንብረት ጸላኢ፡ እንተላይ ቢ.ኤም 21 ወንጨፍቲ ሮኬታትን ናይ 130 ሚሊ ሜተር መዳፍዕን ንብረት ሰውራና ኮይኑ።

Eritrea’s senior delegation met with Sudanese leader and DFC

19 May 2019- Senior Eritrean delegation comprising Mr. Osman Saleh, Minister of Foreign Affairs and Presidential Adviser Mr. Yemane Gebreab met and delivered message of President Isaias Afwerki to the President of the Transitional Military Council of Sudan, Lt. Gen. Abdul Fattah Al-Burhan today, 19 May in Khartoum. In his message, President Isaias stressed Eritrea’s confidence in the ability of the Sudanese people to find solution to their own issues.The President of the Transitional Military Council of Sudan, Lt. Gen. Al-Burhan welcomed the initiative of Eritrea and briefed the delegation on the developments in the country. Both sides also affirmed their readiness to put the relations of the two countries back on track. And on 20 May 2019- The Eritrean senior delegation met and held talks on with the representatives of the Sudanese Declaration of Freedom and Change. The DFC welcomed the visit of the Eritrean delegation stressing special relations between the two countries and briefed about their vision for Sudan and current status of the negotiations with the Transitional Military Council.

May in the History of Eritrea

By Simon Weldemichael
A society without a collective memory is like an individual suffering from a loss of memory. The long tradition of resistance of Eritreans has turned every place in Eritrea into a historical place and every day into a historical period with memorable events. The month of May has hosted many honorable as well as terrible events. Dear readers, I feel delighted to share with you some of the major events that happened in May.

5th May 1941: the association for the love of country (Eritrea) was established. Immediately after the end of the over fifty years of Italian rule and the beginning of the British Administration, Mahber Fikri Hager (Association for the Love of Country), the first national Eritrean organization to represent the entire society, emerged in 1941. On May 5, 1941, a diverse group of Eritreans established the first political organization. The Association elected a 12-man leadership divided equally between six Christians and six Moslems.

كلمة ارتريا في مؤتمر البحر الاحمر
المنعقد بالسعودية في 21 ابريل 2019

السيد الرئيس
المؤتمرون الكرام
السيدات والسادة،
اسمحوا لي في البداية ان اعرب عن امتناننا العميق للدعوة الكريمة التي وجهت الينا للمشاركة في هذا المؤتمر الهام. ان الاهمية الاستراتيجية والجيو سياسية ، فضلا عن تعقيد وحساسية البحر الاحمر، أمر واضح للغاية لدرجة انه لا يستحق الخطاب المطول هنا، وعلاوة على ذلك الاهمية الحيوية والتأثير العالمي لهذا الممر المائي الدولي والمحيط الذي يقع فيه، أمر لا يتضاءل مع مرور الوقت، بل سيزداد. سيظل هذا صحيحا بغض النظر عن المنعطفات والتغيرات في التاريخ أو الظروف المتغيرة. لذا يجب ان يحظى أمنه بالاهتمام المناسب وبما يتطابق واهميته الكبيرة.
كما نتفق جميعا، بأن هذا الممر المائي المهم اصبح، وللأسف، مسرحا للتدخلات الاقليمية والدولية المتهورة في العقود الثلاث الماضية. ويعزى ذلك الى حد كبير الى الاجندات الخارجية المضللة. هذه الحالة البائسة من الامور تستلزم بدورها حقيقة…

المبادئ الأساسية لسلامة وإستقرار البحر الأحمر

كلمة تحرير ارتريا الحديثة
26 مارس 2019
يعتبر البحر الأحمر ممراً مائياً إستراتيجياً وحيوياً بالدرجة الأولى على مستوى العالم ، لكونه يربط مناطق آسيا والشرق الأوسط مع أفريقيا وأوروبا وشمال أمريكا. حيث تمر العديد من السفن والبواخر يومياً عبر هذا الممر المائي الهام، وأن نوعية وقيمة حمولة تلك السفن تعكس مدى الأهمية الكبرى للبحر الأحمر.ولا تقتصر أهمية البحر الأحمر في كونه ممراً مائياً فحسب، بل إن الثروات المعدنية والطبيعية التي توجد في باطن الدول المطلة عليه عوامل إضافية ،تعزز من الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر. ولهذه الأسباب، فإن البحر الأحمر ظل مستهدفاً من قبل مختلف الكثير من الجهات الطامعة والأجندات الهادفة إلى الهيمنة والإستيلاء على هذا البحر، مما يدل على مدى البعد الإستراتيجي له.

13 ሚያዝያ 2002
13 ሚያዝያ 2019
ታሪኽ ዝመልአ መዓልታት

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ

1-ኮምሽን ምምልካት ዶብ 13 ሚያዝያ 2002 ኣብ መንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዶብ ዓንድታት ንምትካል ዘኽእሎ ናይ መጨረሽታን ቀያዲን ወሳነኡ ኣሕሊፉ።

2- ኤርትራ ነቲ ብ18 ሰነ 2000፡ ብ12 ታሕሳስ 2000 ምስ ኢትዮጵያ ዝኸተመቶ ክልተ ኣህጉራዊ ስምምዓት ንምትግባር ንውሳነ ኮምሽን ዶብ ምስ ወጸ ብቐጥታ’ያ ተቀቢላቶ። ኢትዮጵያ ግን ከተዕጠጢ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ከም መግለጺ ግህሰት ናይ’ቲ ዝኸተመትሉ ክልተ ኣህጉራዊ ስምምዓት ንውሳነ ኮምሽን ምምልካት ዶብ ምሉእ ብምሉእ ከም ዝነጸገቶ ብ19 መስከረም 2003 ኣፍሊጣ።

3- ኢትዮጵያ ውሳነ ኮምሽን ዶብ ካብ ዝወጸሉ ድሕሪ 16 ዓመት ብፍላይ ከኣ ብ5 ሰነ 2018 ብምቅባል ከም ዘለዎ ንምትግባር ድልውቲ ምዃና ኣፍሊጣ። እዚ ግን ነቲ ውሳነ ንምብርዓን ብሓደ ወገን፡ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምውዳቕ ድማ በቲ ካልእ ዝገበረቶ ፈተነታት ድሕሪ ምፍሻሉ ዝመጸ እዩ።

Eritrean women and higher education

It has been twenty seven years since Eritrea emerged from a lengthy war of liberation that claimed the lives of sixty five thousand women and men and displaced hundreds of thousands of women and men.

During the protracted war for independence (1961-1991) and the deadlier TPLF war of aggression (1998- 2018) Eritrean women and men fought equally. Eritrean women and men lost their lives, eyes, legs or hands fighting for the glorious aims of dignity and liberation. Eritrean women who lost their lives in combat are remembered by the people with great pride and they are symbols of heroism. Eritrean women have fought and gained spectacular victory against colonization and reactionary patriarchal pride.

Globally, women have less educational opportunities to improve their lives. They are often prevented from meaningful participation in education. In Eritrea, all citizens are encouraged to learn irrespective of their age, gender and ethnicity through formal and non-formal means. The government opens up boarding schools and mobile schools in remote areas to reach the nomadic and semi-nomadic communities.

The old cultural factors that limit women’s rights and participation in education were effectively challenged. Intensive awareness campaigns have been conducted to protect girls from early marriage. According to Article 522, for example, “A man and a woman who have not both attained the full age of eighteen years may not enter a contract of marriage.” This is done to give young girls protection.

(more…)

وزارة الزراعة تقيم انشطتها وتضع خطط عملها للعام 2019

” ارتريا الحديثة ”
الهدف الاساسي من الأنشطة الزراعية الجارية على مستوى البلاد هو تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.ولتحقيق هذا الهدف عبر التنمية بالتأكيد سيحتاج إلى تواصل حملة إستثمار الطاقات البشرية والمادية والعينية. ويتطلب العمل الدؤوب لدمج الزراعة التقليدية التي تعتبر العامل الاساسي مع الإكتشافات العلمية الحديثة ومن ثم تحقيق الإنتاج المتميز بالجودة والوفرة. وقد قيمت وزارة الزراعة في الإجتماع الذي عقدته في الفترة من ال17 وحتى ال18 باسمرا وحضره مسؤولي الاقسام والفروع والمهنيين والمتخصصين في القطاع الزراعي والضيوف المدعوين، انشطتها للعام 2018 ووضعت خطط عمل للعام 2019 .ومن ضمن برامج الوزارة الرئيسية التي تم تقييمها للحفاظ على مضاعفة الإنتاج الذي انجز وتوسيعه،والإستمرار على تنفيذ النشاطات المتبقية من العام الماضي والمصادقة على خطط العمل والمهام الجديدة بالإضافة إلى بذل الجهود لتنفيذ خطط العمل الموضوعة في الفترة الزمنية المحددة لها والعمل على معرفة العراقيل التي تصادف سير العمل مبكراً ليساعد ذلك في حلها.وقد قدمت في هذا الإجتماع التقييمي تقارير فروع وزارة الزراعة بالأقاليم عبر المهنيين في المجال حيث تناولت انشطة العام الماضي وخطط عمل العام المقبل مركزة على برامج حفظ التربة والمياه وزراعة الري والثروة الحيوانية وإكثار البذور المحسنة وتحسين الوضع…

More Articles

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ...

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ኣለዋ

Ethiopia Should Withdraw from The Eritrean Territory it...

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة