ጋዜጣዊ መግለጺ
መርገጺ ኤርትራ ኣብ ጸጥታ  ቐይሕ ባሕሪ

ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣዝዩ ስትራተጂያዊ ማያዊ መስመር ዓለምና ከም ምዃኑ መጠን፡ ጉዳይ ጸጥታኡን ርግኣቱን ዓቢ ዞባዊን ዓለማዊን ኣርእስቲ እዩ። ነተን መዳውብቲ’ዚ ባሕሪ’ዚ ዝኾና ሃገራት ከኣ ዝያዳ ኣገዳሲ እዩ። ምስ ጂኦ-ስትራተጂያዊ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪን ዝተፈላለየ ዓለማዊን ዞባዊን ምሕቋናትን፡ እቲ ጉዳይን ክብደቱን ዘይክሓድ ኮይኑ፡ ንዘላቒ እሙን-ርግኣት ናይዚ ኣህጉራዊ ማያዊ-መገዲ’ዚ፡ ናይ ሃገራት’ዚ ገማግም ኣበርክቶ፡ ወሳኒን መተካእታ ዘይርከበሉን እዩ። ዘድምዕ ጥሙር ጉልበት ምፍጣር ድማ፡ ምስ ንጹር ስትራተጂን ውርጹጽ ውጥንን፡ ግዜን ዕቱብነትን ጸጋታትን ይሓትት። ኣብ ነንበይኖም እዋናት ክፍተኑ ዝጸንሑ ምውስዋሳት፡ እንተላይ ኣብዚ ሰሙን’ዚ ብሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ሓባራዊ ልምምድ ከኣ፡ ናብዚ ሸቶ’ዚ ዝዓለሙ እዮም። ናይ ኤርትራ መርገጺን ኣመለኻኽታን ኣብዚ ሓባራዊ ሸቶ’ዚ፡ ኣብ ሚያዝያ 21-22 ናይዚ ዓመት’ዚ፡ ኣብ ጅዳ ስዑዲ-ዓረብ ኣብ ዝተጋብአ ዞባዊ ዋዕላ ተነጺሩ ነይሩ

download

ሓባራዊ መግለጺ

ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ክቡር ኣቶ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ብላዕለዋይ ልኡኽ ተሰንዩ፡ ካብ 14 ክሳብ 15 መስከረም 2019 ኣብ ሱዳን ዕዉት ወግዓዊ ዑደት ኣካዪዱ። ኣብ’ዚ ዑደቱ ድማ፡ ምስ ኣቦ-መንበር መሰጋገሪ ልኡላዊ ባይቶን ዋና ኣዛዚ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳንን ክቡር ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ተራኺቡ፡ ኣብ ሓባራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ፖለቲካውን ጸጥታውን ጉዳያት ዘትዩ።
ኣብ’ቲ ሕውነታዊ መንፈስ ዝዓሰሎን ኣብ ሓባራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያት ሃናጺ ዝርርባት ዝተኻየደሉን ምብጻሕ፡ ኣብ ጽኑዕ ታሪኻዊ ዝምድና ህዝብታት ኤርትራን ሱዳንን ዝተሰረተ፡ ሓቀኛ ድሌት መሪሕነት ክልቲኡ ሃገራት ንዝሰፍሐ ምትሕግጋዝ ተረጋጊጹ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ድማ፡ ንህዝብን መንግስትን ሱዳን ዕብየትን ብልጽግናን ድሕሪ ምምናይ፡ ነዚ መሰጋገሪ መድረኽ ብዓወት ከምዝሰግሩዎ ጽኑዕ እምነት ከምዘለዎ ገሊጹ።

download

President Isaias Afwerki concludes visit to the Sudan

President Isaias Afwerki conducted a 2-day official visit to the Sudan on the invitation of Lt. General Abdul Fattah al-Burhan, President of Sudan’s Sovereign Council. President Isaias met and held discussions with the leadership of the Sudan on bilateral relations, regional developments and other issues of mutual concern. During his meeting with President Isaias Afwerki, Lt. General Abdul Fattah al-Burhan thanked President Isaias for his long-awaited visit and expressed readiness to enhance all-round cooperation and relations between the two countries. President Isaias on his part expressed his pleasure of visiting Sudan, and congratulated the leadership and people of the country for their historic achievement in bringing an end to the painful chapter that lasted for three decades.

download

መልእኽቲ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡
ናብ 7ይ መጋባእያ ‘ቲካድ

ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ሺንዞ ኣበ
ክቡራት መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን
ክቡራትን ክቡራንን ተጋባእቲ
ስለ’ቲ ዝካየድ ዘሎ 7ይ መጋባእያ ‘ቲካድ’፡ ንናይ መንግስቲ ጃፓን ዕቱብን ዘይሕለልን ተገዳስነት ንምምስራት ሽርክነት ምስ ኣፍሪቃ፡ ብስም መንግስቲ ኤርትራ ድገኛ (sincere) ምስጋና ከቕርብ ይፈቐደለይ። ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ ዓመታት፡ ‘ቲካድ’ ካብ ዝተበገሰሉ፡ ብዓለም ደረጃ ኣብ ኣመሪካታት፡ ኤውሮጳ፡ ኤስያ. . .ዝተኸስተ ለውጢታት ደርማስ’ዩ። እንኮ-ቐጽራዊ ዓለም ንምፍጣር ወይ በንጻር ታሪኻዊ መጐት ክውን ንምግባር ዝተሃቀነ ኩሉ፡ ኣይተዓወተን። ቁጠባውን ልምዓታውን ዕብየታት ዝተፈላለያ ጐብለላት፡ ብዝተፈላለየ ናህሪ ሰጒሞም፡ ኣሰራርዓ ደረጃታት ተገላቢጡ። ብመንጽር’ቲ ምግልባጣት፡ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዓለምና ዝርአ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ምሕቋናት፡

download

መትከላትን ክብርታትን መስከረም

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ
ባሕቲ መስከረም ኣብ ከምዚ ዕለትን ወርሒን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ ባሕቲ መስከረም 1961 ብመሪሕነት ስዉእ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ብድምቀት’ዩ ዘኽብራ። እታ ናብ ደምሳሲ እሳተ ጐመራ ዝተሰጋገረት ቊልዒ ዕጥቃዊ ቃልሲ፡ ከም ሓያል ማዕበል ናብ ጉዑዞ ናጽነትን ሓርነትን ብምግስጋስ፡ በቲ ካብ 1941 ክሳብ 1991 ንሓሙሽተ ዕቁዳት ዝቀጸለ ፍሉይ ጅግንነታዊ ቃልሲ፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተጻዕነ ወጽዓን ጸልማት መዋእልን ቀንጢጣቶ። ህዝቢ ኤርትራ ኸኣ ኣስታት 100 ሽሕ ካብ ብሉጻት ደቁ መባእ ናጽነትን ሓርነትን ብምኽፋል ድሙቕን ክቡርን ታሪኽ ሰሪሑ። ህዝቢ ኤርትራ ምጅማር ዕጥቃዊ ሰውራ ከኽብር ከሎ፡ በቲ ኣብ መስርሕ ፖለቲካዊ ቃልሲ፡ ዕጥቃዊ ቃልሲ፡ ኲናት ምክልኻል ሉኣላውነትን ኣብ መስርሕ ሃገራዊ ዳግመ

download

ገምጋም መጽሓፍ፣ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ 1915-1962

ብሳላሓዲን ዓሊ
መጽሓፍ ሃምድ እድሪስ ዓዋተ 1915-1962፡ ታሪኽ-ህይወት ናይቲ ኣብ ሓባራዊ ዝኽሪ ኤርትራውያን ትእምርቲ ሃገራዊ ጅግንነት ዝዀነን ኣብ ኤርትራ ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመረን ሓምድ እድሪስ ዓዋተ እተዘንቱ መጽሓፍ ኰይና፡ ውጽኢት ናይቲ ን35 ዓመታት ዝተካየደ ዝተኻየደ ንማሕበራዊ፡ ወተሃደራዊትን ፓለቲካዊን ተመኲሮ ሓምድ ዝምልከት ትሕዝቶ ዘጠቓልልት ፈላሚት ውጽኢት ዓሚቚን ዕቱብን መጽናዕቲ እያ። ኣብዛ መጽሓፍ፡ ታሪኽ-ህይወት ሓምድ ኣብ 12 ምዕራፍትን ሓደ ድሕረ-ጽሑፍን ዝተዘርዘረ ኮይኑ፡ ካብ ስድራቤታዊ ድሕረባይታኡ፡ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ማሕበራዊ ከባቢ፡ ኣብ ዕስክርና ጣልያን ንዘሕፍለፎ ውግኣትን ዘጥረዮ ወተሃደራዊ ተምኲሮን፡ ኣብ 1940ታት ኣብ ኤርትራ ግኑን ዝነበረ ሽፍትነት ዝተጸንበረሉ ኲነታትን፡ ብምሕረት ናብ ሰላማዊ ህይወት ክሳብ ዝምለስ ዝፈጸሞም ተግባራትን ብዝርዝር ቀሪቡ`ሎ። ኣብ ግዜ ፈደረሽን ከም ሓረስታይ ኰይኑ ዘሕለፎ ህይወት ብሓጺር ብምዝንታው ድማ፡ ንመስርሕ ኣጀማምራ ብረታዊ ቃልሲ ብመንገዲ ህይወት ሓምድ ተዘንተ።ጸሓፊ ንታሪኽ-ህይወት ሓምድ እድሪስ ዓወተ ብምጽናዕ፡ ክምልሶም ዘንቀደ ሕቶታት ኣብ መቕድም ብኸምዚ ዝስዕብ ኣስፊሩዎም ኣሎ።

download

አሰናይነ!ዲብ እዮቤል ፍደት ሳወ ምን አብጸሔነ

መርከዝ ተእሂል ቅዋት ድፈዕ ኤረትርየ “ሳወ፡ ሕርያን ዕጉል እግል ደማን ሙስተቅበል!” እበ ትብል ስቅራት ዲብ አወላይት ሳምን ናይ ወሬሕ ኦጎስት 25ይት ሰነት መትአሳስ ናይለ “ዕላመት ክፋሕ ወዐማር” ላተ ሐረት ተርብየት ሸባብ ሳልሐት ላተ ሳወ እት ዐየዶት ሀሌነ።

ሸዐብ ኤረትርየ እብ መሪር ወረዪም ንዳል ጀለ ሕርየት እንዴ ሐልፈ እስትቅላሉ ክም አድመነ ልትጸበሮ ለዐለ ዳይ፡ እግለ እብ ንዳል ረዪም ለትረከበ እስትቅላል ወስያደት አድመኖት ወአትሐጠጦት፡ እብ ሐርብ ለትደመረት ወጠን እብ ሐዲስ አጣለሎት ወዐመሮት፡ ወሩእየት ወጠን እት ዛህር በደሎት ዐለ። ሸባብ ሬፍዐት እማነት እለ መስኡልየት ክብድት ሰኒ እግል ሊጹርወ ደቅብ ለተሀይቦም ፈዛዐት ወፈሀም እግል ልምለኮ ህዬ ተርብየት ሸባብ ድሩርየት ዐለት። እሊ እግል ልትመም ለሀለ እሉ ዳይ እት ዐመል እግል ልተርጀም ህዬ አዋጅ ክድመት ወጠን ተዐለነ። እብ አሳስ አዋጅ ዕልብ 82/1995 አህዳፍ ክድመት ወጠን “ሸዐብ ለአሳሱ ዴሽ ዋቂ ወሳፊ (ክምኩም) አሰሶት፡ ዲብ ንዳል ጀለ ተሕሪር ለዳበረ ቅየም ወነባሪ እንዴ ተሐፈዘ እብ እማነት እተ ልትከበቱ አግማም ሓለፎት፡ ፈታይ ሽቅል እብ

download

Sawa man & woman: a ‘Renaissance citizen’ of our times!

by Amanuel Zekarias | When I was a freshman student, I was quite interested in the fascinating nature of History 101. The reason was it helped me a great deal to comprehend a lot about history. Particularly for me, it was a captivating experience to identify myself with glorious civilizations and battles that were filled with thrilling adventure and danger. The customary history of civilizations goes like this: ‘ancient Greece begot Rome, Rome begot Christian Europe, Christian Europe begot the Renaissance, the Renaissance was the Enlightenment, the Enlightenment begot the industrial revolution and the modern world…

Download

أهداف الخدمة الوطنية

إعلان 82/1995
أسمرا: 23 أكتوبر 1995

أهداف الخدمة الوطنية :
– تأسيس قوة دفاعية قوية مرتكزة على الشعب لضمان وجود إرتريا الحرة وذات سيادة.
– ألحفاظ على شجاعة وثقافة البطولة التي أظهرها شعب إرتريا خلال الكفاح المسلح في السنوات الثلاثين الماضية ونقلها إلى الأجيال القادمة.
– خلق جيل جديد يعمل بجد وانضباط وجاهز دائمًا للمساهمة في إعادة الإعمار ،
– تعزيز التنمية الاقتصادية للبلد باستخدام القدرات البشرية بطريقة مدربة ومنظمة.
– توفير التدريب العسكري المستمر والمتواصل، والتدريب المهني في مراكز التدريب لتأهيل المهارات المهنية وتعزيز اللياقة البدنية.
ـ ترسيخ وحدة شعبنا بتعزيز الوحدة الوطنية والقضاء على المواقف ما دون الوطنية.

ዮሃና! ብሩራዊ እዮቤልዩ ሳዋ

ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ “ሳዋ – ዕቱብ ምርጫ ንውሑስ መጻኢ!” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቴማ፡ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ነሓሰ፡ መበል 25 ዓመት ምምስራት ናይታ “ትእምርቲ መኸተን ልምዓትን” ዝኾነት፡ ቅርዓት ምልመላ መንእሰያት – ሳዋ ክጽምብል እዩ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ብመሪርን ነዊሕን ሓርነታዊ ኲናት ሓሊፉ ናጽነት ድሕሪ ምርግጋጹ ዝጽበዮ ዝነበረ ዓቢ ዕማም፡ ነቲ ብረዚን መስዋእቲ ዝተረኽበ ናጽነትን ልኡላውነትን ምውሓስን ምድልዳልን፡ ብኲናት ዝዓነወ ሃገር ዳግም ብምህናጽን ብምምዕባልን ሃገራዊ ራእይ ክውን ምግባር’ዩ ነይሩ። ተረካቢ ሕድሪ መንእሰይ፡ ነዚ ከቢድ ዕማም’ዚ ዝበቅዕ ንቕሓት፡ ኣእምሮኣዊን ኣካላዊን ብቕዓት ከጥሪ ከኣ፡ ምዅስኳስ መንእሰያት ወሳኒ ነበረ። ነዚ ወሳኒ ዕማም ንምትግባር ድማ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት

Download

ኤርትራ፣ ምድሪ ባሕሪ
ካልኣይ ክፋል ኣልማማዊ ቝጠዐ
(6)

ደራሲ – ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ
እድሪስ መሓመድ ሳልሕ፣ ካብ’ታ ኣብ ቃሮራ ዘኣንገደቶ ስድራ-ቤት ባናይ ተሰናቢቱ፣ ናብ መሬት ዓደቦ ብ 31 ሕዳር 1964 ተበገሰ። ድሕሪ ዘይኣድካሚ ጉዕዞ ብኣግማል፣ ፍርቂ መዓልቲ ብከባቢታት ኣፍላግን ዒላ ጻዕዳን ኣቢሉ፣ ዓላከብ ኣብ ዝተባህለ ምስ ስድራ-ቤቱ ምስ በጽሐ (1) ንበዓልተ-ቤቱን ክልተ ደቁን፣ መንሱርን ዘይነብን፣ ጽዕነት ኣግማሉ ንኸራግፍ ክሕግዙዎ ጸወዖም። ብዙሕ ከይጸንሐ፣ ኣጋይሽ ምዃኖም ዝተዓዘብዎ ደቂ’ቲ ከባቢ ተቐላጢፎም ሰላምታ ድሕሪ ምልጋስ፣ ማይን ዕንጸይትን ቀረቡሎም፣ ክሳዕ ምሳሕ ዝቐርብ ከዕርፉ ብኣኽብሮት ሓተቱዎም። ድሕሪ ቑሩብ ደቓይቕ፣ ሓደ ካብ’ቶም ዝተቐበሉዎም፣ ካብ ማሸላ ዝተዳለወትን ብጸባን ጠስምን ዝጠልቐየት፣ ኣብ ዓቢ ጥሾ (2) ዝመልአት ገዓትን ማይ ንቁርሲ ዝኸውን ሒዙ ናብ እድሪስን ስድራ-ቤቱን ዘለዎ ቦታ መጸ። ኩሎም ዝተቐረበሎም ምስ በልዑ፣ እድሪስ ኣእዳዉ ተሓጺቡ፣ ሰላት ኣልዙሁር (3) ሰጊዱ ምስ ወደአ፣ እቲ ቁርሲ ዘቐረበሎም ብፍሽኽታ፣-“መሓመድ ዓሊ እበሃል፣ ካብ ቀብላ ርግባት’የ። ዕለታዊ ስርሐይ ካብ ቃሮራ ክሳብ ፖርት ሱዳን እናተንቀሳቐስኩ፣

Download

ጒዕዞ ኣብ ተዘክሮታተይ
ደራሲ : ኣሕመ ድ ጣህር ባዱሪ

ኣእም ሮ ወ ዲ ሰ ብ ናይ ም ርሳዕ ጸጋ ወ ይ ህያብ እ ተዓደለ`ዩ። እዚ ፍሉይ ባህሪ`ዚ ተፈጥሮኣዊ ኮይኑ፡ ሓደ ካብ ም ስጢ ራት ህላወ`ዩ። ልክዕ`ዩ፡ ኣእም ሮ፡ ሞ ት ም ህላዋ ዘኪ ሩን ንዘል ኣለም ካ ብ ህይወት ክስወ ር ም ዃ ኑ ተረዲኡን ኣብ ቐጻሊ ፍርህን ጭ ንቀትን ከይኣቱ ዝ ከላኸለሉ ነገር እንተሎ፡ እዚ ናይ ም ርሳዕ ባህሪኡ`ዩ። ስለዚ` ክርስዕ ዓቕሚ ካብ ሃለዎ፡ ንክም ሕ ርን ካብ ቂም፡ ሕ ነ ም ፍዳይ፡ ጽልእን ቅርሕንትን ክርሕቅ`ው ን ዓቕሚ ይህልዎ`ዩ። ይኹ ን`ም በር፡ ም ርሳዕ ናቱ ኣሉታዊ ሸነኻት ኣለዎ። ወዲ ሰብ፡ ከም ህይወታዊ ፍጡ ር፡ ንንጥፈታት ህይወቱ ዝም ልከቱን ዝሕብሩን ጭ ብ ጥታት ከይተረስዑ ከልዝው መ ዘኻኸሪ ም ስልታትን ጽሑ ፋትን ወይ ኣሰራትን እንተ ዘይገይሩሎም፡ ቀልጢ ፎ ም`ዮም ዝጠ ፍ ቑ ን ዝርስዑን። ንዚ ዝም ልከት ሓደ ገጣ ማ ይ ከም ዚ ይብል፡
ጽሑፍ ድሕሪ ጸሓፊኡ ንዘመናት ይነበር
ድራሲኡ ትሕቲ ባይታ ተደብ ዩ እንከሎ፡ ንዘልኣለም ይዝ ከር

download

Eritrea: Essential Education Indicators 2017/18
Part I

I. Introduction and executive summary

1. Introduction

‘Eritrea: Essential Education Indicators is the official, annual education publication of the Ministry of Education (MoE) dealing with basic essential indicators. It is the 21st report produced by the Department of Research and Human Resource Development in terms of organization of schools in the six administrative zobas, the Zobas. The sources of information for this publication are annual school censuses carried out by Zoba education offices through standard questionnaires. This publication covers data from Early Childhood Education (ECE) and General Education (Elementary, Middle and Secondary level). The main purpose of the 2017/18 publication is to provide useful, relevant, reliable and up-to-date information on education for various stakeholders within and outside the education sector.

download

አልአሚ ን፡ ሰር-ዘመ ን እት ፈን
9ይ ክፈል

ኬትባይ፡ መሕሙድ ዐብደለ (አቡ-ኩፈሕ)
መተርጅማይ፡ ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)
ኤረትርየ ሓዳስ

ሔልያይ አልአሚን ዐብዱለጢፍ ምነ ምን ንእሾም እት ሐረከት ተሕሪር ኤረትርየ ለትነዘመው ፍራስ ውላድ እለ ዐድ ቱ። ሐቆ መትአሳስ ሰውረት ኤረትርየ ክምሰል ተንዚም ንዳል ተሕሪር እግል እስትቅላል ለናደለ አልአሚን፡ ዎሮት እግል ዐዱ ለካፌሕ ወለትትቀደሩ ለወዴ እበ ገበይ ምስጢር ዐለት እሉ። ወቀይ ተንዚም እንዴ ትከበተ ለአልተዘመ ወለትትቀደሩ ለአውቀ ፋርስቱ ለዐለ። ወእብሊ አስባብ እሊ ህዬ እግል ብዙሕ አውቃት እት መሻክል ትከረ ወሰቦዕ ወክድ ትሰጀነ። እግል መርሑም ሔልያይ አልአሚን ሰብ አከይ ደሚር ወአከይ ንየት ስሜቱ እግል ልሸውሆ ወምነ ዐለ እተ ገበይ ንዳል ተሕሪር፡ ብዕደት ገበይ እግል ለሆቡመ ስታቲብ ሰበት ወደው ለትትቀደሮም አውቀው። እት ደንጎበ ህዬ በዐል ሰብር ወአማን ሰበት ልትዐወት ህቱ ተዐወተ። እሊ ህዬ ሔልያይ አልአሚን ዐብዱለጢፍ እብ ሰበብለ “ሐቆኪ ኢትትነበር አስመረ” ለትብል ሕላየቱ ስጁን እት እንቱ

download

From recent Archives

AMNESTY INTERNATIONAL

Clandestine and Nefarious Mission to Eritrea

Acts of unwarranted hostility perpetrated against Eritrea in the past 20 years, purportedly to advance certain “global strategies”, have been numerous indeed.

• The blatant act of aggression launched from 1998 until 2000 under the pretext of a border dispute;
• The various subterfuges peddled to obstruct implementation of the ‘final and binding” EEBC Arbitral Decision;
• UNSC sanctions imposed against Eritrea without factual and legal basis in 2009 and 2011;
• Baseless accusation levelled against Eritrea at the UNHRC in 2013 and thereafter;
• Frantic disinformation and demonization campaigns against the GOE to isolate the country diplomatically;
• Organized human trafficking and youth migration pursued for the purposes of strategic depopulation and downgrading of Eritrea’s defense capabilities etc.

One of the manifestations and tentacles of this intensive campaign of hostility was the “subversive operation” of Amnesty International in 2011. The following is an excerpt from the confidential communications and instructions of AI to its

download

كشف المهمة السرية
لمنظمة العفو الدولية في إرتريا

لقد واجه شعب وحكومة إرتريا خلال السنوات العشرين الماضية العديد من المؤامرات والعدائيات في إطار مختلف الاستراتيجيات الدولية.

  • محاولة الغزو السافر الذي استهدف انتهاك السيادة الإرترية بذريعة النزاع الحدودي من 1998-2000م
  • المماطلة والتسويف التي أعقبت ذلك في تنفيذ قرار الحكم بعد أن تم البت في القضية عبر التحكيم.
  • الحظر الذي تم فرض مرتين على إرتريا في 2009/2011 وكان الغرض منه تدمير الاقتصاد الإرتري.
  • واشتمل على حظر شراء الأسلحة وسفر المسؤولين، تجميد حسابات المسؤولين، تعطيل ضريبة المقيمين في الخارج، وعرقلة الاستثمارات والتحويلات المالية.
  • الدعوى التي لا أساس لها والتي تم رفعها ضد إرتريا في عام 2013 عبر مجلس حقوق الإنسان

download

ካብ ሰነዳት ትማሊ

ምስጢራዊ ተልእኾ
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኤርትራ

ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት፡ ንዝተፈላለየ ግሎባዊ ስትራተጂታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢን መንግስቲን ኤርትራ እተፈጸመ ናይ ተጻብኦ ተግባራት ብዙሕን ዘይርብርብን እዩ ነይሩ።

  • ካብ 1998-2000 ብዶባዊ ምስሕሓብ ኣመኽኒኻ ልኡላውነት ኤርትራ ንምቕልባስ ዝተፈተነ ቅሉዕ ወራር።
  • እቲ ጉዳይ ኣብ ሕጊ ቀሪቡ ብይን ምስተዋህቦ፡ ትግባረኡ ንምዕንቃጽ ዝሰዓበ ሸንኰለል።
  • ኣብ 2009/2011 ክልተ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ ቁጠባ ኤርትራ ንምድሃኽ ዘንቀደ እገዳ – ምኽልካል ዕድጊ ኣጽዋርን መገሻ ሰበስልጣንን፡ ምውንዛፍ ሕሳባት ሰበስልጣን፡ ምሕናቕ ግብሪ ዲያስፖራ፡ ምዕንቃጽ ወፍርታትን ፋይናንስያዊ ትውጊትን ዘጠቓልል።

ኣብ 2013 ብመገዲ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበ መሰረት ዘይነበሮ ክሲ

download

STATEMENT BY H.E. MS. SOPHIA TESFAMARIAM, PERMANENT REPRESENTATIVE OF ERITREA TO THE UN

Mr. Chairman,
Let me seize this opportunity to congratulate you and the other members of the Bureau on your elections. My delegation wishes to assure you of its full support for a successful session of the Committee.

I would also like to commend the leadership of Under-Secretary Vladimir Voronkov and his team for the excellent work in coordinating UN counter-terrorism related activities since the creation of the Office of Counter-Terrorism.

Allow me to highlight, in a broad brush manner, Eritrea’s perspectives and experiences on this crucial subject.

As you will all agree with me, the scourge of terrorism and extremism has global dimensions and tentacles; is transnational in intent and scope; and continues to grow and proliferate in spite of all the concerted efforts to uproot and eradicate it. In the event, it is important to ponder and assess profoundly, at this juncture, on the tools and methods that have been employed to date to combat this abomination, and, more importantly, to diagnose and fully address the underlying causes that may have contributed to its incubation.

(more…)

መደረ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ
ኣቶ ዑስማን ሳልሕ
ኣብ መ በል 74 መ ጋባእያ ሓ ፈሻዊ ባይቶ ሕቡ ራት ሃገራ ት 30-9-2019

ዝኸበርካ ፕረዚደንት
ዝኸበርካ ዋና ጸሓፊ
ዝኸበርኩም መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን
ዝኸበርኩም ተጋባእቲ
ናይ ሎሚ ዓመት ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት፡ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ኣዝዩ ተስፋ ዘለዎ ግዜ ይካየድ ኣሎ። ዝጸንሐ ናይ ዘቤታውን ዞባውን ግጭታትን ጎንጽታትን እዋን፡ ብውሽጣዊ ጸዓትን ዞባዊ ምትሕብባርን ብእወታዊ ምዕባለታት ይትካእ ኣሎ። ኣብ ኣህጉራዊ መዳይ፡ ዘሎናዮ እዋን ኣዝዩ ተኣፋፍን ተነቃፍን እዩ። ድሕሪ ኣስታት ርብዒ ዘመን፡ ምስ ምብናን እንኮ- ቐጽራዊ ግሎባዊ ስርዓት፡ ከምኡ’ውን ምግልባጥ ቁጠባዊ ሚዛን ሓይልታት ዘኸተሎ ጽዕጹዕ ውድድርን ነውጺታትን፡ ዓለምና ኣብ ቀራና-መገዲ ንሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ኣብ እትርከበሉ እዋን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሎሚ ዓመት መጋባእያ፡ ኣገደስቲ መልእኽትታት ከመሓላልፍ ትጽቢት ዝግበረሉ እዩ። ኣብ ውሽጢ’ዚ ርብዒ ዘመን፡ ኣብ ኣፍሪቃ ብሕልፊ፡ ጸጋታት’ዚ ክፍለ-ዓለም ብዘይንሕስያ እናተዘምቱ፡ ምስናይ’ቲ “ግጭታት ምውጋድ”፡ “ግጭታት ምፍታሕ” እናተባህለ ዝጭደረሉ ባዶ መብጽዓታት፡ ቅልውላዋት እናተራብሑን እናኸፍኡን ከይዶም፡ ሓደ ቢልዮን ህዝቢ ዝያዳ

download

STATEMENT OF H.E. MR. OSMAN SALEH MOHAMMED, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE STATE OF ERITREA

DURING THE GENERAL DEBATE OF THE 74TH SESSION UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, New York 30 September 2019

Mr. President; Mr. Secretary-General;
Heads of State and Governments; Distinguished delegates;

The current United Nations General Assembly meeting is occurring at a very auspicious time for the Horn of Africa. Positive developments are underway in the region. The sad, painful chapter of domestic turmoil and regional conflicts is giving way to new vistas of internal resurgence and regional cooperation.

In global terms, this is a sensitive and delicate period, when the world is at a crossroads; on the cusp of a new world order, so to speak.

All vital parameters indicate that the unipolar world order has come to an end or is in its twilight years. The economic power balance is inexorably changing, with a spike in attendant, intense rivalries and upheavals. In the event, the current UN General Assembly session cannot but grapple with these issues and chart out viable paths on the way forward.

Africa’s lot in the past quarter of a century has been onerous indeed. Africa’s resources were plundered wantonly; and in spite of hollow phrases of “conflict prevention” and “conflict resolution”, wars and upheavals continue to increase and fester. Almost one billion Africans remain marginalized, through the collusion of external predators, their local surrogates and corrupt entities of special interests. This tragic reality requires utmost and urgent attention for effective remedies, beyond sincere expressions of concern and understanding.

(more…)

Eritrea’s stance on the Security of the Red Sea

The geostrategic importance of the Red Sea is too palpable to merit extended elaboration. Global and regional developments in the past decades and current trends further accentuate the full ramifications of its importance. In this context, the littoral Red Sea States have a vital and indispensable role in securing and promoting enduring and sustainable stability of this crucial international maritime route. This vial task will require establishment and consolidation of an appropriate architecture of effective collective security that is predicated on a clear strategy and coherent plans of action. It will also require time, political good will, as well as the marshalling of requisite resources. Various efforts launched in the past – including the joint military drill launched this weekend in Jeddah by several Red Sea countries – are all aimed towards advancing this lofty objective.

download

تصريح صحفي
حول
موقف ارتريا بخصوص أمن البحر الاحمر

بما أن البحر الأحمر يمثل أحد أهم الممرات الإستراتيجية في العالم، فإن مهمة حماية أمنه وسلامته تأتي ضمن أولويات أجندة عمل العديد من القوى الدولية والإقليمية، وإن كان أكثر اهمية للدول المطلة علي شواطئه. كما أنه ومن منطلق الأهمية الجيوسياسية والجيواستراتيجية للبحر الأحمر، مع طبيعة التحديات التي فرضتها الأزمات التي تعيشها المنطقة. يتأكد مدى صعوبة المهمة. فليس هناك بديل لدور الدول المطلة على البحر الأحمر في تحقيق سلام دائم ومستقر في هذا المحيط. إن إيجاد قوة موحدة، ووضع استراتبيجية واضحة وخطة محكمة، يتطلب وقتا وجدية وإمكانات. وبالتالي فإن التحركات التي ظلت تجري من وقت لآخر، لا سيما ما جرى من تدريبات مشتركة بجدة، يومي السبت والأحد الماضيين، وشاركت فيه بعض الدول المطلة على البحر الأحمر. يصب في ذات الهدف المشترك.

download

بيان ارتري سوداني مشترك

قام فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إرتيريا بزيارة كريمة للسودان رافقه فيها وفد رفيع المستوي في الفترة من 14-15 سبتمبر 2019م، إلتقي خلالها بالسيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وناقش اللقاء القضايا السياسية والأمنية ذات الإهتمام المشترك.
سادت الزيارة روح الإخاء وتم فيها نقاش بناء حول القضايا ذات الإهتمام المشترك، عبر عن رغبة قيادة البلدين في التحول لآفاق أرحب في تعاونهما المستند إلي العلاقات التاريخية الوطيدة بين شعبي السودان وإرتيريا.
عبر فخامة الرئيس أسياس أفورقي عن تمنياته للسودان حكومة وشعباً بدوام التقدم والإزدهار وتجاوز الفترة الإنتقالية بالنجاح الذي هو ديدن شعب السودان.
من جانبه عبر سيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عن سعادته بهذه الزيارة التاريخية وتمنياته للجارة الشقيقة أرتيريا بالإزدهار والنماء مؤكداً

download

الرئيس اسياس أفورقي
الارادة الشعبية القوية دوما يكون لها
اليد العليا في مواجهة هذه التحديات
إلي جانب وضوح الرؤى

فيا يلي نص المقابلة التي اجرتها مجلة ” تعتق “مع الرئيس اسياس افورقي بمناسبة اليوبيل الفضي لتاسيس ساوا ،وبدء الخدمة الوطنية.
فخامة الرئيس ما هي الروابط الاساسية التي تجمع بين الارث النضالي وبرامج الخدمة الوطنية واضعا في الاعتبار اغلي الاثمان التي دفعها الشعب الارتري لتحقيق الاستقلال والذود عن السيادة الوطنية؟.
يجب النظر إلى مفهوم ومصطلح الخدمة الوطنية من خلال التطرق إلي محتويات وركائزاساسية .يعتقد الكثيرون بان الخدمة الوطنية كانت من الافكار والاطروحات التي جاءت بعد الاستقلال ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالدفاع عن السيادة الوطنية،هذا الاعتقاد ليس صحيح بالتاكيد ،وبعيد كل البعد عن الحقيقة.
النضالات التي خيضت من اجل تحقيق الاستقلال تعد في حد ذاتها خدمة وطنية،جميع الذين انضموا إلي النضال التحرري ودفعوا دمائهم الطاهرة في الحرب الضروس،واولئك الذين قاموا بمجهودات ومساعي مضنية في كافة الجوانب والصعد يعد خدمة للوطن،وبتضافر كل هذه الجهود و بوتيرة اقوى من مرحلة تاريخية إلى اخرى، ادت إلي تحقيق الاستقلال الكامل للتراب الارتري من المستعمرين.

download

رسالة فخامة الرئيس اسياس افورقي
للقمة السابعة لتيكاد

معالي رئيس الوزراء شينزو آبي
اصحاب الفخامة الرؤساء واصحاب المعالي رؤساء الحكومات والوزراء
المشاركون الكرام
سيداتي وسادتي،

في هذه المناسبة الميمونة للقمة السابعة لتيكاد ، اسمحوا لي أن أنقل خالص امتناني بالإنابة عن حكومة إريتريا ، إلى حكومة اليابان على اهتمامها الجاد والمتواصل بتعزيز شراكة قوية مع أفريقيا. كانت التغييرات العميقة التي حدثت على مستوى العالم – خاصة في الأمريكيتين وأوروبا وآسيا – في العقود الماضية منذ إنطلاق تيكاد هائلة بالفعل. وجميع المساعي التي بذلت و على عكس منطق التاريخ لبناء وبلورة النظام العالمي أحادي القطب لم تنجح. وفي الوقت نفسه ، نما التقدم الاقتصادي والتنموي لمختلف القوى المهيمنة في أماكن مختلفة مما أدى إلى تحولات جوهرية في النظام العالمي. في الواقع ، من حيث الناتج الصناعي ، برزت الصين اليوم باعتبارها القوة الأولى والرائعة. من ناحية أخرى ، فإن الاضطرابات المتصاعدة

download

مبادئ وقيم سبتمبرية

بقلم د.أحمد حسن دحلي

اليوم الاول من سبتمبر، وكل يوم في مثل هذا اليوم والشهر، يحتفل الشعب الإريتري في داخل الوطن وفي بلدان المهجر، بعيد انطلاقة شرارة الكفاح المسلح في أول سبتمبر 1961 بقيادة الشهيد حامد إدريس عواتي. تلك الشرارة التي تحولت الى بركان كاسح شق طريق الحرية والاستقلال في خضم أمواج غربية متلاطمة، وفي كبد رياح شرقية عاتية، وأجتث كابوس الظلم، واستأصل جحيم الظلام، عبر ملحمة نضالية فريدة امتدت لخمسة عقود كاملة امتدت من عام 1941 لعام 1991، سطر خلالها الشعب الإريتري صفحات تاريخية ناصعة بأحرف من نار ونور، مقدما ما يربو على مائة ألف شهيد من خيرة أبنائه في سبيل الحرية والاستقلال.
وعندما يحتفل الشعب الاريتري بعيد اندلاع الثورة الاريترية، فانه يجدد العهد بالإلتزام بالقيم والمبادئ التي ترسخت في عقول وروح ونفوس وأفئدة الاجيال الارترية المتعاقبة على مدى تاريخ النضال السياسي، وحرب التحرير، ومعارك

download

A time-tested private firm that will further prosper

by Randa Osman | The journey to success is like a wall that must be climbed in a step by step manner with patience and persistence. ” These are the words of an initially desperate housewife who sold chicken in her neighbourhood to make ends meet and has decades later grown to be one of the most successful entrepreneurs in Eritrea through her relentless hard-work, overcoming countless obstacles and challenges. Mrs. Azieb is the owner of one of the biggest private dairy farms in the country, producing 3000 to 4000 liters of milk a day in addition to yoghurt, butter and nineteen different kinds of cheese.

download

 

العقيد/ إزرا ولدي قبريئل
ساوا الجسر المتين
لتوارث القيم الوطنية النبيلة بين الاجيال

سليمان محمد سعد
الجزء الثاني والاخير
بعد إفشال الحملة الثالثة لغزو الوياني وإرغامه على إتفاقية السلام بذلت الحكومة الارترية جهدها لجعل ساوا مركزاً لتأهيل الشباب بالمعارف العلمية والمهنية بالإضافة إلى التدريب العسكري، فما هي المؤسسات التي تم تشييدها منذ ذلك الوقت، وكيف تقيم مستوى كفأءتها في تأهيل الشباب؟

قررت الحكومة الارترية بعد ان إنتهت الحملة الثالثة بهزيمة نظام الوياني وتوقيعه على إتفاق السلام مجبراً، ان تعمل في تأهيل الشباب لضمان مشاركتهم في تنمية البلاد، وبالرغم من احوال اللا سلم واللاحرب التي سادت بعد التوقيع على السلام بسبب سياسات الوياني التعنتية وإستمراره في ممارسة النشاطات العدائية كانت تشكل التحدي الاكبر في تلك الفترة إلا ان الحكومة مضت في تنفيذ هذا الهدف المستقبلي حيث شيدت مدرسة وارساي يكألو لتدريس الصف الثاني عشر والمدارس المهنية في ساوا. وبعد إكتمال تشييد المدرسة وتجهيزها باللوازم الدراسية منحت الأولوية للشباب الذين شاركوا في الدفاع عن سيادة الوطن حيث تأهيلهم في تلك

download

العقيد/ إزرا ولدي قبريئل
ساوا الجسر المتين
لتوارث القيم الوطنية النبيلة بين الاجيال!!!

سليمان محمد سعد
في إطار الإستعدادات الجارية على مستوى الوطن للإحتفال باليوبيل الفضي لمرور 25 عاماً على تأسيس معسكر ساوا وبدء برنامج الخدمة الوطنية الرسمي ظلت ولاتزال تتضمن صفحات صحيفة ارتريا الحديثة خلال الاسابيع الماضية العديد من المواضيع المتعلقة بهذا الحدث العظيم والإنجازات الكبرى التي حققها منتسبي الخدمة الوطنية في الحفاظ على سيادة هذا الوطن وتنميته. ومواصلة للمتابعة التي نخصصها لتغطية هذا الحدث الذي يعتبر مصدر فخر وإعتزاز للشعب الارتري نعرض لقرائنا الكرام اليوم الجزء الاول من المقابلة التي اجراها الزميل قبر مسقل قبرإقزابهير من قسم التقرنية بصوت الجماهير الارترية مع مسؤول معسكرات التدريب العقيد/ إزرا ولدي قبريئل والتي تركزت حول الاهمية التي دعت لبدء الخدمة الوطنية والإنجازات التي حققها شباب الخدمة الوطنية خلال الخمس والعشرون عاماً في بناء الوطن و الدفاع عن سيادته .

download

التهنئة لساوا في يوبيلها الفضي

يحتفل مركز التأهيل العسكري لقوات الدفاع بساوا ،مركز تأهيل الشباب و رمز التصدي القوي ومنجز الاعمال التنموية ،باليوبيل الفضي لتأسيسه، في الأسبوع الاول من اغسطس القادم تحت شعار ” ساوا خيار صحيح نحو مستقبل مشرق”.
ان الشعب الارتري الذي انجز الحرية بعد مسيرة طويلة قدم فيها تضحيات جسام ، وللتصدي لما ينتظره بعد التحرير من ضمان السيادة الوطنية وبرامج اعادة اعمار ما دمرته الحرب، كان لابد من تأهيل وتدريب الشباب فكرياً و بدنياً حتى يتمكن من تحمل مسئولياته الجسام بالتصدي للمهام المنوطة به . ولتنفيذ ذلك وتطبيقه على ارض الواقع ، كان لابد من اعلان برنامج الخدمة الوطنية ، حيث تم اصدار المرسوم رقم 1994/82 الخاص بالخدمة الوطنية ، والذي اسس لنظام تأسيس قوات دفاع تستند الى اساس شعبي متين . بتوريث القيم والموروث النضالي للأجيال الحديثة ،بترسيخ ثقافة حب العمل ، وخلق جيل يتحلى بالانضباط ، وتأهيل الموارد

download

Dams: Essential Elements of Development

by Simon Weldemichael | Development, as defined in the Declaration on the Right to Development of UN is “a comprehensive economic, social, cultural and political process, which aims at the constant improvement of the well-being of the entire population …on the basis of their active, free and meaningful participation in development and in the fair distribution of benefits resulting there-from.

(more…)

Let’s grow the future together

Message of Ibrahim Thiaw Executive Secretary,
UN Convention to Combat Desertification
World Day to Combat Desertification and Drought 17 June 2019

There are only three things you need to know about the World Day to Combat Desertification: it isn’t just about sand, it isn’t an isolated issue that will quietly disappear, and it isn’t someone else’s problem. It’s about restoring and protecting the fragile layer of land which only covers a third of the Earth, but which can either alleviate or accelerate the double-edged crisis facing our biodiversity and our climate. That makes it the problem of anyone who wants to eat, drink or breathe; to make their home in a town, in the country or even in security; to use technology, medicine or infrastructure; to have equal access to work, learning or relaxation.

download

تصريح صحفي بمناسبة زيارة
الفريق أول عبد الفتاح البرهان لإرتريا

أحدث المؤتمر الوطني الذي كان يحكم السودان لمدة ثلاثين عاما شرخا كبيرا في التاريخ السوداني، ودمارا لا يمكن تصوره.
ويمكن شرح ذلك عبر النقاط التالية:
ـ دفع جنوب السودان للانفصال، والتسبب في اضطراب دائم بين الطرفين.
ـ خلق وادارة الازمات في دارفور وكردفان والنيل الازرق والشرق.
ـ العمل على خلق أكثر من 120 تيارا سياسيا وحزبا، مطبقا سياسة فرق تسد.

download

More Articles

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ...

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ኣለዋ

Ethiopia Should Withdraw from The Eritrean Territory it...

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة