ቀይሕ-ባሕሪ – ዘላቒ ጸጥታን ርግኣትን ብኸመይ?

ልኡኽ ኤርትራ፡ ካብ 21-22 ሚያዝያ 2019፡ ኣብ ሪያድ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዝተኻየደ፡ ላዕለዎት ሰብ መዚ ኤርትራ፡ ግብጺ፡ ዮርዳኖስ፡ ስዑዲ-ዓረብ፡ ሱዳን፡ ጅቡቲ፡ የመንን ሶማልያን ዝተሳተፉዎ፡ ኣብ ጉዳይ ጸጥታን ኣገዳስነትን ቀይሕ- ባሕሪ ዝዘተየ ዋዕላ ተሳቲፉ፡ ሰረታዊ መትከላትን መርገጺን ኤርትራ ዘነጽር ወረቐት ምቕራቡ፡ ሓደ ካብ ዓበይቲ ፍጻመታት ናይዚ ሰሙን’ዚ እዩ።

ከምዝፍለጥ ቀይሕ ባሕሪ፡ ንኣርባዕተ ማእዝናት ዓለምና (ምብራቕ፡ ምዕራብ፡ ሰሜን፡ ደቡብ) ዘራኽብ ማእከልን መሳግሮን ብምዃኑ፡ ኣዝዩ ስትራተጂያዊ ማያዊ መስመር ዓለምና’ዩ። ጸብጻባት ከምዘመልክቱዎ፡ ንኣሽቱን ማእከሎትን መጐዓዝያታት ከይወሰኽካ፡ በዚ መስመር’ዚ፡ ኣብ ዓመት ክሳብ 20,000 ዓበይቲ ናይ ንግድ መራኽብ ይመሓላለፋ። በቲ ቀጢን መትረብ ባብ ኤል-መንደብ መዓልታዊ ዝሓልፍ ጽዕነት ነዳዲ ድማ፡ ካብ 3.3 ሚልዮን በርሚል ንላዕሊ ምዃኑ ይፍለጥ።

Eritrea’s Statement at the Meeting Of High-Level Officials of Red Sea and Gulf of Aden

Distinguished Participants
Ladies and Gentlemen,
Eritrea’s delegation, composed of Presidential Adviser Yemane Ghebreab and Hagos Ghebrehiwet, Head of PFDJ Economic Affairs participated at the Meeting of High – Level Officials of Red Sea and Gulf of Aden that was convened in Riyadh from 21-22 April, 2019. Eight Red Sea and Gulf of Aden states, namely: Egypt, Eritrea, Djibouti, Jordan, Saudi Arabia, Somalia, Sudan and Yemen participated in the Conference Allow me first to express our profound gratitude for the kind invitation extended to us to participate in this important conference.

ተኪኤ በየነ
ስለምንታይ እዛ መጽሃፍ እዚኣ?

ንሓንቲ ስፍራ ዝኸውን እኽሊ ኣብ ቆፎ ይዕቀብ፡ ንሓንቲ እንዳ ኣብ ማዕከን፡ ንሓደ ዉሁብ ሕብረተሰብ ወይ ህዝቢ ዝኣክል ከኣ ኣብ ሪቕ ይኽዘን። ብተመሳሳሊ ካብ ዝሓለፋ ናይ ቃልሲ ወሎዶታት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ፡ ነፍሲ-ዘከፍ ወዲ ሃገር፡ ብፍላይ ከኣ እቲ ብቐጥታ ይኹን ብተዛዋሪ ኣብ መስርሕ ቃልሲ እጃም ዘበርከተ ኩሉ፡ ናይ ውልቁ ቆፎ ተዘክሮታት ወይ ታሪኽ ኣሎዎ። ይኹን`ምበር ከምቲ ኣብ ቆፎታትን ማዕከናትን ተዓቂቡ፡ ካብ ግቡእ ግዜኡ ንላዕሊ ዝተከዘነ እኽሊ ኣደዳ ነቐዝ ዝኸውን፡ ፈቐዶኡ ተዓቂቡ ዘሎ መስተንክር ዝመልኦ ታሪኽና`ውን ተመሳሳሊ ዕድል ከጓንፎ ኣብ ጫፍ ደልሃመት ዝሎ ኰይኑ ይስምዓኒ። ምኽንያቱ ድማ ሓያሎ ኣርካናትና፡ ማዕከናት ታሪኽና ብሕቱሙ ከይተኸፍተ ሒዞሞ ብሞት ይፍለዩና ስለ ዘሎው። እቲ ዝምልከቶ ኣካል ባዕሉ ስጉምቲ ይውሰደሉ ኢልካ፡ ኢድካ ኣጣሚርካ ትም ምባል ከኣ፡ ንነቐዝ ባልዕን ዕድል ምሃብ ስለ ዝዀኑ፡ ብወገነይ ብቑዕ ምኽንያት ኣይመስለንን።ዳሕረዋይ ክልተ ወሎዶ፡ መዘና ዘይብሉ ናይ መኸተ ታሪኽ ሰሪሑ ናጽነት ኣጎናጽፉ እንሆ። ብደምን

ሰረታዊ መትከላትን ኣተሓሕዛን ሰላምን ርግኣትን ቀይሕ ባሕሪ
ሓዳስ ኤርትራ   24 መጋቢት 2019

ቀይሕ ባሕሪ፡ ንርሑቕ እስያን ማእከላይ ምብራቕን ምስ ኣፍሪቃ፡ ኤውሮጳን ሰሜን ኣመሪካን ዘራኽብ፡ ኣዝዩ ስትራተጂያዊን ኣገዳሲን ማያዊ መስመር ዓለምና እዩ። በዚ መስመር’ዚ ዕለታዊ ዝመሓላለፋ ብዝሒ መራኽብን፡ ዓይነትን ዋጋን ናይቲ ጽዕነታትን ድማ ሓደ ካብ መርኣያታት ደርማስነቱ እዩ። ቀይሕ ባሕሪ ከም መተሓላላፊ መስመር ጥራይ ዘይኮነ፣ ነዚ ባሕሪ’ዚ ሓቚፉ ኣብ ዝርከብ ዞባ ዘሎ ሃብቲ ነዳዲን ካልእ ማዕድናትን ባህርያዊ ጸጋታትን፡ ንስትራተጂያዊ ኣገዳስነቱ ዜዕዝዝ ካልእ ተወሳኺ ረቛሒ እዩ። በዚ ዝተጠቕሰ ምኽንያታት፡ ቀይሕ ባሕሪ፡ ማእከል ዞባዊን ዓለማዊን፡ ናይ ዕብለላን ምግባትን፡ ጥሙሓትን ኣጀንዳታትን፡ ንሱ ዘኸትሎ ቊርቊስን ኮይኑ ምጽንሑ ድማ፡ ካልእ ጂኦ-ፖለቲካዊ ማዕዶ (dimension) ዝህቦ እዩ።

ስለዝተደጋገመ፡ ሓቂ ክኸውን
ዝኽእል ሓሶት የለን!

“ሚኒስተር ዜና ሚሊሽያ ሑቲ”፡ ኣብ’ታ ብኢራን እትምወል መደበር ቴለቪዥን ‘መያዲን’፡ ኣንጻር ኤርትራ ዝቐንዐ ሕሱር ጠቐነ ወርዊሩ ኣሎ።
ትሕዝቶ ናይ’ዚ ብ24 መጋቢት ዝተጋውሐ ውጹእ ሓሶት፡ “ናይ ዳዕሽን ኣልቓዒዳን ሽበራውያን፡ ድሕሪ’ቲ ናይ መወዳእታ ስዕረቶም፡ 4 ብርጌዳት ካብ ቱርኪ ኣብ ኤርትራ ይተኣኻኸቡ ኣለዉ። ዕላማኦም ከኣ፡ ንስምምዕ ሑደይዳ ንምዝራግ’ዩ” ዝብልን ካልእ ሃተውተውን ይርከቦ። እዚ፡ ብቓናኡ ካብ’ቲ “ኣልጀዚራ” ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ (መጋቢት) ብዛዕባ ዓሰብ ዘናፈሰቶ ጠቐነ ዝፍለ ኣይኰነን። እንተ መርገጺን ቃልስን ኤርትራ ኣንጻር ሽበራን ጥሩፍነትን፡ ፈታውን ጸላእን ዝፈልጦ – ምስክርነት ዘየድልዮ – ንጹርን ዘይልወጥን እዩ።
ሚኒስትሪ ዜና
ኣስመራ – 4 ሚያዝያ 2019

Semenawi Bahri
Suitable Site for Eco-Tourism

Habtom Tesfamichael
Eritrea is endowed with a variety of spectacular landscapes in the high-lands, eastern escarpments, eastern and western lowlands, coastal areas and islands. It has rivers, river beds and natural harbors. The vibrant places can serve as distinctive destinations for tourists. The natural topography consisting of volcanic mountains, flat-topped hills, wide plateaus, marvelous escarpments, rugged mountains, undulating plains, unspoiled and spectacular coasts and pleasing islands provide great potential for the tourism industry. In a mere two-hour drive, one can experience three seasons and see diverse landscapes.Eritrea’s mountains provide plenty of opportunities for hiking, photographic tourism and landscape appreciation. They are also very good grounds for sport-based tourism like mountain climbing and biking. Furthermore, they have historical importance as many of them had significance during the armed struggle for independence…

ጋዜጣዊ መግለጺ

ናይ ኣልጀዚራ ዘየቋርጽ ናይ
ሓሶትን ጸለመን ዘመተታት

ኣብ ዶሓ ዝመደበራ ቴለቪዥን ኣልጀዚራ፡ ናይ ቋንቋታት እንግሊዝን ዓረብኛን ቻነላት፡ ኣብ’ዚ ሰሙን’ዚ ዘንቀደ ናይ ሓሶት “ወረ” ብዛዕባ ኤርትራ ከጋውሓ ቀንየን። እዘን ቻነላት ከም’ዚ ዝበለ ዝደጋገም ሕሱር ዘመተን ውንጀላን ኣንጻር ኤርትራ ከካይዳ፡ እዚ ናይ ፈለማ ኣይኰነን።

ኣብ’ዚ ናይ’ዚ ሰሙን’ዚ ፈነወ፡ መደበር ኣልጀዚራ፡ “ኤርትራ፡ ኣብ’ቲ ኣብ ዓሰብ ዝተደኰነ ወተሃደራዊ መደበር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፡ የመናውያን እሱራት ዳጒና’ላ።” ክትብል ወንጂላ። እንተዀነ ግን፡ ነዚ ክሲ’ዚ ዘረጋግጽ ዘቕረበቶ መርትዖ ዋላ ሓደ የለን። እቲ ነቲ “ወረ” ዘሰነየትሉ ስእልታትን ምስልታትን፡ ኣብ የመን ናይ ዝርከብ መዳጐኒ መደበራትን እሱራትን’ዩ። እዚ ድማ ኰነ ኢሉ ዝተገብረ፡ ቅሉዕን ነውራምን ሸፈጥ’ዩ።

ነዚ ውንጀላኣ ንምርጓድ፡ ኣልጀዚራ፡ ማት ብራይደንን ኣንድርያስ ክሬግ ዝተባህለ ዝተዓስበ “ምሁር” ካብ ኪንግስ ኮለጅን ኣዘራሪባ። ከም ዝዝከር፡ ማት ብራይደን፡ ድሕሪ’ቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተስገደደ ዘይሓላፍነታዊ እገዳ፡ ብውድብ ሕቡራት

ቃለ መጠይቕ ምስ ጽሓፊ
ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን
ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ
ዕምቆትን ትርጉም ኲናት ናደው እዚ

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ

ኤለክትሮኒካዊ መርበብ ማእከል እስትራተጂያዊ መጽናዕቲ ኤርትራ፡ ብኣጋጣሚ መበል 30 ዓመት ምፍራስ ናደው እዚን ምሕራር ከተማ ኣፍዓበትን ምስ ጽሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ቃለ መጠይቕ ኣካይዱ። ዕላማ ናይ’ዚ ቃለ መጠይቕ’ዚ ድማ ትርጉምን ዕምቆትን ናይ`ዚ መሰረታዊ ወታደራውን ፓለቲካውን ዓወት እዩ። ከምዝዝከር፡ እንግሊዛዊ ናይ ታሪኽ ተመራማሪ ባዚል ደቪድሰን፡ ኣገዳስነት ኲናት “ናደው እዝ” ልክዕ ምስ ኲናት ድያን ቢያንፉ ኣወዳዲሩዎ። ኲናት ምሕራር ከተማ ኣፍዓበት ኣብ 1988 ንቅኑዕነት ናይ’ቲ ኣብ 1978 ዝሓለፈ ውሳነ እስትራተጂያዊ ምዝላቕ ዘመስከረ’ዩ ነይሩ። እዚ ድማ ንምሕራር ከተማ ምጽዋዕ ኣብ 1990 መገዲ ከፊቱ። መግዛእታዊ ህላዌ ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ኤርትራ ኣብ 1991 ምሉእ ብምሉእ ንኽጽረግ…

Statement by Ms. TekeaTesfamicael
President of the National Union of Eritrean Women

During the 63rd Session of the Commission on the Status of Women
New York, 14 March 2019

Madame Chair,

Excellencies,

Distinguished delegates,

On behalf of the Government of the State of Eritrea and the Eritrean women, I am honoured to address the 63rd session of the CSW.

I pay tribute to all women who fought and continue to fight for gender equality and create a better future for all; and to the Eritrean women whose enormous sacrifices in the struggle for liberation and nation-building have become a defining character of Eritrea.

(more…)

Keynote Address by President Isaias Afwerki, 28th Independence Anniversary Asmara, 24 May 2019

Dear Participant and Guests
Ladies and Gentlemen,

Let me first convey my heartfelt congratulations to the Eritrean people inside the country and in the Diaspora.  I also wish to express our gratitude to all those who stood on the side of the Eritrean people, on the side of truth and justice, for their invaluable solidarity.  My thanks to the Commission of Culture and Sports and all compatriots and foreign institutions for their endeavours to imbue commensurate magnificence to this auspicious occasion.

Ladies and Gentlemen,

The theme of the 2019 Independence Anniversary is “Resilience for Higher Progress”!  Because this is a historical juncture in which the extraordinary resilience of the Eritrean people has been elevated and emerged triumphant once again.

The Eritrean people deserved to be independent, like other colonized peoples and even more so, in the immediate aftermath of the end of the Second World War. But their inalienable national right was suppressed as the great powers of the time felt that “an independent Eritrea would not serve their strategic interests”.

For fifty years, the people of Eritrea had to overcome political subterfuges aimed at creating divisions and cleavages amongst them; challenge and triumph over annexation and occupation; and, conduct a thirty-year long armed struggle with unparalleled heroism and sacrifice to achieve independence on the basis of the supremacy of the rule of law.

(more…)

ካብ ምድምሳስ ናደው እዝ
ክሳብ ግንባር ደቀምሓረ

ድሕሪ ካልኣይን ሓድነታውን ጉባኤ ዝተራእየ – ዓቢ ኣገዳስነት ዝነበሮ ፍጻመ፡ ምድምሳስ ናይ’ቲ ኣብ ግንባር ናቕፋ ዝነበረ ‘ናደው እዝ” እዩ። እዚ ሓይሊ’ዚ፡ ንትሽዓተ ዓመታት መመላእታ ጸላኢ ክትንከፍ ዘይክእል ዕርዲ’ዩ እናበለ ክምከ ሓሉ ዝጸንሐ እዩ።

ህዝባዊ ሰራዊት ካብ ዕለት17 ክሳብ 19 መጋቢት ኣንጻሩ ብዘካየዶ በርቃዊ መጥቃዕቲ ግን፡ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ከምዘይነበረ ኮይኑ። መደበሩ ዝነበረት ከተማ ኣፍዓበት ከኣ ሓራ ኮይና። ካብቲ ኣብኡ ዓሪዱ ዝነበረ 20 ሽሕ ዝኸውን ሰራዊት ድማ፡ እቲ 18 ሽሕ ኣብ መንጎ ምሩኽ፡ ምዉትን ቁሱልን ኮይኑ። ንመጀመርያ ግዜ እውን፡ ምስኡ ተሰሊፎም ካብ ዝነበሩ ሶቬታውያን መኮንናት – ሰለስተ፡ ማለት ክልተ ኮሎኔላትን ሓደ ሓለቓ ሚእትን ተማሪኾም። ኣብ ‘ናደው እዝ’ ዝነበረ ንብረት ጸላኢ፡ እንተላይ ቢ.ኤም 21 ወንጨፍቲ ሮኬታትን ናይ 130 ሚሊ ሜተር መዳፍዕን ንብረት ሰውራና ኮይኑ።

Eritrea’s senior delegation met with Sudanese leader and DFC

19 May 2019- Senior Eritrean delegation comprising Mr. Osman Saleh, Minister of Foreign Affairs and Presidential Adviser Mr. Yemane Gebreab met and delivered message of President Isaias Afwerki to the President of the Transitional Military Council of Sudan, Lt. Gen. Abdul Fattah Al-Burhan today, 19 May in Khartoum. In his message, President Isaias stressed Eritrea’s confidence in the ability of the Sudanese people to find solution to their own issues.The President of the Transitional Military Council of Sudan, Lt. Gen. Al-Burhan welcomed the initiative of Eritrea and briefed the delegation on the developments in the country. Both sides also affirmed their readiness to put the relations of the two countries back on track. And on 20 May 2019- The Eritrean senior delegation met and held talks on with the representatives of the Sudanese Declaration of Freedom and Change. The DFC welcomed the visit of the Eritrean delegation stressing special relations between the two countries and briefed about their vision for Sudan and current status of the negotiations with the Transitional Military Council.

ኤርትራ፣ ምድሪ ባሕሪ
ራብዓይ ምዕራፍ
ኤርትራዊ ሕድሕዳዊ ዓመጽ
(4)

ደራሲ – ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ

ኣብ መንጎ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን፣ መሰረታዊ ጎነጽ ከም ዝተወለዐ፣ በብቑሩብ ወግሐ ጸብሐ ብሰፊሑ ክዝርጋሕ ጀመረ። እቲ ዝተወለዐ ሽግር፣ ብስንኪ ምድፍፋእን ባርኾትን መግዛእቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ክልቲኡ ውድባት ሰውራ ከይኮነ ኣይተርፍን’ዩ ዝብል ዘረባታት ኣሎ። ክልቲኦም ኣዕሩኽ ማለት ማሕጁብ ኣልጃዓልን እድሪስ መሓመድ ሳልሕን ከም ልማድ፣ ኣብታ እትስሕቦምን ዝፈትውዋን እንዳ ሻሂ ኮፍ ኢሎም እናተዘናገዑ፣ ማሕጁብ ኣልጃዓሊ ተቐዳድሙ፣-“እዚ ዝዝርጋሕ ዘሎ ቤላ-ቤሎው እንታይ’ዩ ትርጉሙ?” ክብል ምስ ሓተተ፣ እድሪስ ተቐቢሉ፣-“ነፍሰ-ወከፍ ውድብ ንተጻራሪኡ፣ እዚ ብብረታዊ ቃልሲ ኣይኣምንን’ዩ፣ እዚ ምስ ጸላእቲ ዝተሓባበር ውድብ’ዩ! ወ.ዘ.ተ ዝብሉ ክስታት እናተደራበዩ ነንሕድሕዶም ክወናጀሉ ይረኣዩ ኣለዉ። ብዙሓት ደገፍትን ተደናገጽትን በቲ ኣብ ውሽጢ ሰውራ ኤርትራ ዝተራእየ ምስሕሓባት ስንባደ እኳ እንተ ተራእዮም፣ ኣብ መንጎ ክልቲአን ውድባት ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ ዝድለ ጻዕሪ ካብ ምክያድ ዓዲ ኣይወዓሉን። መራሕቲ ኤርትራ ኣብ ትስፍው ምስምማዕ በጺሖም ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ኣብ ዝተፈላለያ…

May in the History of Eritrea

By Simon Weldemichael
A society without a collective memory is like an individual suffering from a loss of memory. The long tradition of resistance of Eritreans has turned every place in Eritrea into a historical place and every day into a historical period with memorable events. The month of May has hosted many honorable as well as terrible events. Dear readers, I feel delighted to share with you some of the major events that happened in May.

5th May 1941: the association for the love of country (Eritrea) was established. Immediately after the end of the over fifty years of Italian rule and the beginning of the British Administration, Mahber Fikri Hager (Association for the Love of Country), the first national Eritrean organization to represent the entire society, emerged in 1941. On May 5, 1941, a diverse group of Eritreans established the first political organization. The Association elected a 12-man leadership divided equally between six Christians and six Moslems.

Children with IDD’s
Leave no one behind

By: Randa Osman
“Leave no one behind” was this year’s theme for World Down Syndrome Day, in addition to being the pledge made by the 2030 UN Agenda for Sustainable Development. Unprecedented changes in the health policy for children with special needs in Eritrea and the advent of extra activities in their classes show that the country is committed to “leaving no one behind” and “reach the furthest behind first” as requested by the UN Agenda for the year 2030.
The National Association for Intellectual and Developmental Disability of Eritrea (NAIDDE), together with the Ministry of Health and other stakeholders, is showing its zealous support toward putting marginalized people at the forefront of sustainable development, by creating opportunities of free health care services for individuals living with IDDs (Intellectual and Developmental Disability). This is of paramount importance for these individuals, as the disorder usually affects the trajectory of their physical, intellectual and/or emotional development negatively, making life-long medical assistance almost indispensable…

መግለጺ ሃገራዊ ኮንፈደረሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ (ሃኮሰኤ)፡
ብኣጋጣሚ ባሕቲ ግንቦት
ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት – 2019

“ሞያዊ ብቕዓት፡ ኣብ ሓድሽ መድረኽ!”

ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት-2019፡ ኣብ ሃገርና ንመበል 28 ብደረጃ ኣህጉር ድማ ንመበል 129 ግዜኡይዝከር ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ፡ ንህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ብፍላይ ከኣ ንኤርትራውያን ሰራሕተኛታት፡ እንቋዕ ኣብዚ ኣብቅዓና ንብል። ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት፡ መዓልቲ ዝኽርን መብጽዓን እዩ። ሰራሕተኛታት፡ ማሕበራውን ቍጠባውን ብልጽግና ክጐናጸፉ ንዝሓለፍዎ መስገደል ብሓበን ክዝክሩ፡ ሰረቶም ኣብቲ ዘሐብን ታሪኾም ብምንጻፍ ድማ፡
ተወፋይነቶም ንዕዮን ኣፍራይነትን መብጽዓኦም ከሐድሱ፡ እዚ ዕለት’ዚ ሓላፍነት የሰክሞም። ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት-2019፡ ብደረጃ ሃገር፡ “ሞያዊ ብቕዓት፡ ኣብ ሓድሽ መድረኽ!” ብዝብል ቴማ ንጽምብሎ ኣለና። ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት፡ ነዚ ‘ሓድሽ መድረኽ’ ኢልና እንጽውዖ ዘለና ትስፉው መዋእል ክዉን ንምግባር፡ ዘለዎም ዋኒን ገዲፎም፡ ስራሖም ኣወንዚፎም፡ ልኡላውነት ሃገሮም ንምሕላው ንዕስራ ዓመታት ዝኣክል ተወፍዮምን ህይወቶም ክሳዕ ምብጃው በጺሖምን እዮም። እዚ ይኹን’ምበር፡ ኣብቲ ዝተመደብዎ እውን ካብ…

መጽሔት መንእሰይ ኣብ
መኸተን ልምዓትን

መጽሔት መንእሰይ፡ ከም መቐጸልታ ጋዜጣ ትርግታ፡ ወግዓዊት ልሳን ሃማመተኤ ብምዃን ኣብ ወርሒ መጋቢት 2004 ኣሃዱ ኢላ ዳግም ክትሕተም ጀሚራ። በዛ ሕታም ቁጽሪ 61 ድማ ናይ ዓመተ 2019 ስርሓ ትፍልም ኣላ። በዚ ኣጋጣሚ፡
ንኹሎም ኣዳለውታ፣ ጽሑፋትን ሓሳባትን ዘበርክቱላ ግዱሳት፣ ኣንበብቲ፡ ሓተምቲን ዘርጋሕታን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ዝርከቡ ብምዕባለኣ ዝግደሱ ኣባላት ማሕበርን መላእ ህዝቢ ኤርትራን፡ “ርሑስ ሓድሽ ዓመት – ዓመተ ራህዋን ዕብየትን” ይግበረልና ትብል። እዛ ሓዳስ ዓመት፡ ናብ ዝተፈልየ ታሪኻዊ ምዕራፍ ብምስግጋር ኢና ንፍልማ ዘለና። ዝሓለፈ 20 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ መንእሰይ ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ምስ ከቢድ ብድሆታት ክገጥም ዝተገደደሉ እዋን መኸተ’ዩ ነይሩ። እንሆ ኸኣ፡ እቲ ዝተፈላለየ ግሁድን ስዉርን ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊን ጸጥታዊን ሽርሒታት ብምእላም፡ እንተላይ ዓማጺን ዘይሕጋዊን እገዳ ብምስግዳድ ንምንብርካኽና ዝተኻየደ ሃቐነ፡ ምስ ከውሒ ንቕሓት ህዝቢ ኤርትራን መንእሰያቱን ተራጺሙ፡ ኣብ መወዳእታ ሓይሉ ጸንቂቑ ዘፍ ኢሉ። መጽሔት መንእሰይ፡ ኣብዚ ነዊሕ ናይ ድርብ መኸተ ዓመታት፡ እዋናዊ ፖለቲካዊ ጽሑፋት እናአንገደት፡ ወድዓዊ ትንታነታት ብምቕራብ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢን ሃገርን ኤርትራ ዝተኣልመ ውዲታትን ሽርሒታትን እናቃልዐት፡ መሰነይታኡ ዝኾነ።

መልእኽቲ መርገጺ ኤርትራ
ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዋዕላ ሪያድ

21ን 22ን ሚ ያዝ ያ 2019

ኣብ’ዚ ኣጋጣሚ ክንሳተፍ ንዝተገብረልና ዕድመ፡ ምስጋና ነቕርብ።
ጂኦ-እስትራተጂያዊን ጂኦ-ፖለቲካዊን ተኣፋፍነት ኰነ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ፡ ምኽራር ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኰነን። ታሪኽን ኩነታትን ይኺድ ወይ ይገላበጥ፡ ናይዚ ኣህጉራዊ መገዲ-ማይ ይኹን ሓቚፉዎ ናይ ዘሎ ዞባ ዓለማዊ ጽልዋ፡ ሚዛን እናወሰኸ ዝኸይድ እምበር፡ ዝንኪ ኣይኰነን። ከምኡ ስለዝዀነ ኸኣ፡ ንድሕነቱ ኪወሃብ ዘለዎ ኣቓልቦ፡ ዝመጣጠኖ ኪኸውን ግቡእ’ዩ። ዝኸበርኩም ተጋባእቲ፡ ማዕረ ሚዛንን ኣገዳስነትን ናይ’ቲ ጉዳይ፡ ናይ ዝሑል-ኲናት ኣሉታዊ ሓድጊ ከየስተናዓቕካ፡ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ጥራይ፡ ብዘይቅርዑይ/ዝምቡዕ ኣጀንዳታት ዝተኻየደ ዞባዊን ዓለማዊን ምትእትታዋት ኰነ ዕንደራታት ዝተፈጥረ ኣራግጽን ሕልኽላኻቱን፡ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ኩነት’ዩ ፈጢሩ ዘሎ። ዞባዊን ዓለማዊን ኣጀንዳታት ዝፈጸሞ ምትእትታዋት ግን፡ ብዘይ ኣሳሳይነት ዘቤታውያን ተዋሳእቲ ክውን ኣምበይ’ምዀነን። ስለዚ ኸኣ፡ ወጻኢ ካብ ስምዒታዊ ወይ ህዉኽ/ግሩህ መቓርቦ፡ እቲ ጉዳይ ርዙን/ዘይስምዒታዊ ኣተኣላልያ ኪግበረሉ ርትዓዊን ግድነትን’ዩ።

كلمة ارتريا في مؤتمر البحر الاحمر
المنعقد بالسعودية في 21 ابريل 2019

السيد الرئيس
المؤتمرون الكرام
السيدات والسادة،
اسمحوا لي في البداية ان اعرب عن امتناننا العميق للدعوة الكريمة التي وجهت الينا للمشاركة في هذا المؤتمر الهام. ان الاهمية الاستراتيجية والجيو سياسية ، فضلا عن تعقيد وحساسية البحر الاحمر، أمر واضح للغاية لدرجة انه لا يستحق الخطاب المطول هنا، وعلاوة على ذلك الاهمية الحيوية والتأثير العالمي لهذا الممر المائي الدولي والمحيط الذي يقع فيه، أمر لا يتضاءل مع مرور الوقت، بل سيزداد. سيظل هذا صحيحا بغض النظر عن المنعطفات والتغيرات في التاريخ أو الظروف المتغيرة. لذا يجب ان يحظى أمنه بالاهتمام المناسب وبما يتطابق واهميته الكبيرة.
كما نتفق جميعا، بأن هذا الممر المائي المهم اصبح، وللأسف، مسرحا للتدخلات الاقليمية والدولية المتهورة في العقود الثلاث الماضية. ويعزى ذلك الى حد كبير الى الاجندات الخارجية المضللة. هذه الحالة البائسة من الامور تستلزم بدورها حقيقة…

المبادئ الأساسية لسلامة وإستقرار البحر الأحمر

كلمة تحرير ارتريا الحديثة
26 مارس 2019
يعتبر البحر الأحمر ممراً مائياً إستراتيجياً وحيوياً بالدرجة الأولى على مستوى العالم ، لكونه يربط مناطق آسيا والشرق الأوسط مع أفريقيا وأوروبا وشمال أمريكا. حيث تمر العديد من السفن والبواخر يومياً عبر هذا الممر المائي الهام، وأن نوعية وقيمة حمولة تلك السفن تعكس مدى الأهمية الكبرى للبحر الأحمر.ولا تقتصر أهمية البحر الأحمر في كونه ممراً مائياً فحسب، بل إن الثروات المعدنية والطبيعية التي توجد في باطن الدول المطلة عليه عوامل إضافية ،تعزز من الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر. ولهذه الأسباب، فإن البحر الأحمر ظل مستهدفاً من قبل مختلف الكثير من الجهات الطامعة والأجندات الهادفة إلى الهيمنة والإستيلاء على هذا البحر، مما يدل على مدى البعد الإستراتيجي له.

تصريح صحفي

لا يخفى على احد المؤامرات التي تحاك ضد ارتريا من الاراضي السودانية من قبل حكومة العدالة والتنمية التركية، وتمويل وعمل قطر ، ورعاية سودانية. بلغت المؤامرات الى اعلى مستوياتها وبصفة خاصة في العام الماضي لتعكير التطور الايجابي الذي شهده القرن الافريقي عامة والعلاقة الارترية ـ الاثيوبية خاصة.لقد فتحت الحكومة التركية بداية هذا العام مكتبا لرئيس ” الحركة الاسلامية الارترية ” الظلامية تحت غطاء ” رابطة علماء ارتريا “. لقد استغرب الجميع من الهتافات الهستيرية ضد ارتريا وأثيوبيا في اللقاء الذي اقيم في الاسابيع القليلة الماضية بإسم الحركة في الخرطوم تجاوز كل الحدود، وهذا العمل الخسيس يدعو حقا للاستغراب.
أسمرا
وزارة الاعلام
3 ابريل 2019

حوار مع سكرتير الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة
الامين محمد سعيد
ابعاد ودلالات معركة نادو إز

أجرى الحوار: د.أحمد حسن دحلي

لقد اجرى الموقع الاليكتروني للمركز الارتري للد ا رسات الاست ا رتيجية حوا ا ر مع سكرتير الجبهة الشعبية للديموق ا رطية والعدالة، الامين محمد سعيد، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الثلاثين على تدمير جبهة نادو والعيد الثلاثين لتحرير مدينة أفعبت، وبغية الوقوف على ابعاد ودلالات هذه المعركة التاريخية التي قارنها المؤرخ البريطاني بازيل دافيدسون بمعركة ديان بيان فو. لقد توجت معركة تحرير افعبت في عام 1988 ق ا رر الانسحاب الاست ا رتيجي المعتمد في عام 1978 ، وفتحت طريق لتحرير مدينة مصوع عام 1990 ، وشكلت بوابة إجتثاث الوجود الاستعماري الاثيوبي من عموم الت ا رب الوطني. الارتري في عام 1991 . وعليه فلا غرو إذا ما شكلت محطة مفصلية في تاريخ الثورة الارترية.

13 ሚያዝያ 2002
13 ሚያዝያ 2019
ታሪኽ ዝመልአ መዓልታት

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ

1-ኮምሽን ምምልካት ዶብ 13 ሚያዝያ 2002 ኣብ መንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዶብ ዓንድታት ንምትካል ዘኽእሎ ናይ መጨረሽታን ቀያዲን ወሳነኡ ኣሕሊፉ።

2- ኤርትራ ነቲ ብ18 ሰነ 2000፡ ብ12 ታሕሳስ 2000 ምስ ኢትዮጵያ ዝኸተመቶ ክልተ ኣህጉራዊ ስምምዓት ንምትግባር ንውሳነ ኮምሽን ዶብ ምስ ወጸ ብቐጥታ’ያ ተቀቢላቶ። ኢትዮጵያ ግን ከተዕጠጢ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ከም መግለጺ ግህሰት ናይ’ቲ ዝኸተመትሉ ክልተ ኣህጉራዊ ስምምዓት ንውሳነ ኮምሽን ምምልካት ዶብ ምሉእ ብምሉእ ከም ዝነጸገቶ ብ19 መስከረም 2003 ኣፍሊጣ።

3- ኢትዮጵያ ውሳነ ኮምሽን ዶብ ካብ ዝወጸሉ ድሕሪ 16 ዓመት ብፍላይ ከኣ ብ5 ሰነ 2018 ብምቅባል ከም ዘለዎ ንምትግባር ድልውቲ ምዃና ኣፍሊጣ። እዚ ግን ነቲ ውሳነ ንምብርዓን ብሓደ ወገን፡ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምውዳቕ ድማ በቲ ካልእ ዝገበረቶ ፈተነታት ድሕሪ ምፍሻሉ ዝመጸ እዩ።

Eritrean women and higher education

It has been twenty seven years since Eritrea emerged from a lengthy war of liberation that claimed the lives of sixty five thousand women and men and displaced hundreds of thousands of women and men.

During the protracted war for independence (1961-1991) and the deadlier TPLF war of aggression (1998- 2018) Eritrean women and men fought equally. Eritrean women and men lost their lives, eyes, legs or hands fighting for the glorious aims of dignity and liberation. Eritrean women who lost their lives in combat are remembered by the people with great pride and they are symbols of heroism. Eritrean women have fought and gained spectacular victory against colonization and reactionary patriarchal pride.

(more…)

ቃል ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ
(8 መጋቢት 2019)

8 መጋቢት፡ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ፡ “ሰላም ውጽኢት ጽንዓትና – ልምዓት ፍረ ዕዮና” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቴማ፡ ሎሚ እውን ከም ወትሩ፡ ኣብ መላእ ሃገር ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ተዘኪራ ትውዕል ኣላ። ናይ ሎሚ ዓመት 8 መጋቢት፡ ንህዝቢ ኤርትራ ከንበርክኽ ዘንቀደ፡ ብዙሕ ዝዓይነቱ ሽርሒታትን ውዲታትን በርዒኑ፣ ፍረ ጽንዓትን ክምህ ዘይብል መኸተን ህዝቢ ኤርትራ፡ ብግብሪ ኣብ ዝተራእየሉ፣ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዝጸንሐ ኩነተ ውግእን ተጻብኦን ኣኽቲሙ፡ ብደረጃ ዞባ፡ ዘመነ ሰላምን ምትሕብባርን ኣብ ዝተቐልቀለሉ፡ ሓድሽን ፍሉይን መድረኽ እያ ትዝከር ዘላ። ናብዚ መድረኽ’ዚ ንምብጻሕ ኣብ ዝተሰገረ ከቢድ ቃልሲ፡ ተራ ደቀንስትዮ ኤርትራ እንታይ ከምዝነበረ መግለጺ ወይ ሓተታ ዘድልዮ ኣይኮነን። ደቀንስትዮ ኤርትራ፡ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ተጋድሎ ኮነ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ መዋእል ምዕቃብ ልኡላውነትን ዳግመ ህንጻን፣ ረባሕታ መኸተ፡ ድርዒ ሰላምን ልምዓትን ምዃነን፡ እቲ ዝኸፈልኦ ረዚን መስዋእቲን ግብራዊ ስርሐንን ባዕሉ ኣፍ ኣውጺኡ ዝምስክሮ እዩ። ኣብ ኩሉ መዳያት ቃልሲን ህይወትን ተሰሊፈን ዘጉልሕኦ ብቕዓት ከኣ፡ ንኣመለኻኽታ ዜጋታት ብመሰረቱ ቀይሩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ጾታዊ ማዕርነት ንብዙሕ ድሕረታት ዝሰገረ ምዕቡል ኣረኣእያ ዘለዎ ሕብረተሰብ ክኸውን ኣብቂዕዎ ኣሎ።

وزارة الزراعة تقيم انشطتها وتضع خطط عملها للعام 2019

” ارتريا الحديثة ”
الهدف الاساسي من الأنشطة الزراعية الجارية على مستوى البلاد هو تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.ولتحقيق هذا الهدف عبر التنمية بالتأكيد سيحتاج إلى تواصل حملة إستثمار الطاقات البشرية والمادية والعينية. ويتطلب العمل الدؤوب لدمج الزراعة التقليدية التي تعتبر العامل الاساسي مع الإكتشافات العلمية الحديثة ومن ثم تحقيق الإنتاج المتميز بالجودة والوفرة. وقد قيمت وزارة الزراعة في الإجتماع الذي عقدته في الفترة من ال17 وحتى ال18 باسمرا وحضره مسؤولي الاقسام والفروع والمهنيين والمتخصصين في القطاع الزراعي والضيوف المدعوين، انشطتها للعام 2018 ووضعت خطط عمل للعام 2019 .ومن ضمن برامج الوزارة الرئيسية التي تم تقييمها للحفاظ على مضاعفة الإنتاج الذي انجز وتوسيعه،والإستمرار على تنفيذ النشاطات المتبقية من العام الماضي والمصادقة على خطط العمل والمهام الجديدة بالإضافة إلى بذل الجهود لتنفيذ خطط العمل الموضوعة في الفترة الزمنية المحددة لها والعمل على معرفة العراقيل التي تصادف سير العمل مبكراً ليساعد ذلك في حلها.وقد قدمت في هذا الإجتماع التقييمي تقارير فروع وزارة الزراعة بالأقاليم عبر المهنيين في المجال حيث تناولت انشطة العام الماضي وخطط عمل العام المقبل مركزة على برامج حفظ التربة والمياه وزراعة الري والثروة الحيوانية وإكثار البذور المحسنة وتحسين الوضع…

13 ابريل 2002
13 ابريل 2019
أيام لها تاريخ

بقلم : د. أحمد حسن دحلي
1 ـ اصدرت مفوضية ترسيم الحدود في 13 ابريل 2002 قرارها النهائي والملزم بتعيين الحدود بين دولة ارتريا واثيوبيا.
2 ـ قبلت ارتريا قرار مفوضية الحدود فور صدوره تنفيذا لإتفاقيتين دوليتين أبرمتهما مع اثيوبيا في 18 يونيو 2000 وفي 12 ديسمبر 2000، بينما تلكأت اثيوبيا قبل ان تعلن في 19 سبتمبر 2003 رفضها المطلق لقرار مفوضية ترسيم الحدود وذلك في انتهاك صارخ للاتفاقيتين الدوليتين الآنفتي الذكر.
3 ـ بعد مضي 16 سنة على قرار مفوضية الحدود، وتحديدا في 5 يونيو 2018 قبلت اثيوبيا قرار مفوضية الحدود واعربت عن استعدادها لتنفيذه كما هو، وذلك بعد فشل كل مساعيها للالتفاف عليه من ناحية ، وإخفاقها من ناحية اخرى في الاطاحة بالحكومة الارترية.

More Articles

ابرز واهم الانجازات في قطاع التعليم لعام 2018

ابرز الانجازات التنموية لعام 2018

ابرز واهم الانجازات في قطاع الصحة لعام 2018

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ...

ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ኣለዋ

Ethiopia Should Withdraw from The Eritrean Territory it...

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة

يجب على اثيوبيا الانسحاب من الاراضي الارترية المحتلة