መጅልስ አምን ወለዛልም ቀራራቱ ድድ ኤረትርየ
(12ይ ክፈል)

እብ ዶ/ር አሕመድ ሐሰን ድሕሊ
እግል መባጥር አሌሪከ በሊስ እግል ሂበት፡ ምነ ሱዛን ራይስ ዲብ ደንጎበ ለቴለተ ንቅጠት አምበቶት ለሔሳ ቱ።
ሀ. ዲብ ረአስ ሸዐብ ኤረትርየ ለትከረ መእከይ፡ አሜሪከ ለዐበ ታሪካይ ወስያስያይ መስኡልየት ክምሰል ትረፌዕ አሰልፍ ብህላሙ ዐልነ። ገሌ ምኑ ምን እንረኤ፡
– ሐቆ ካልኣይ ሐርብ እዲነ፡ ሐቅ ተቅሪር መሲር ሸዐብ ኤረትርየ ኬደት። – ዲብ ሰነት 1962 እግል ፈደራልያይ ቀራር እንዴ ሸጥበት ኤረትርየ ምስል አቶብየ ክምሰል ትትሓበር ወዴት።
– እግለ አቶብየ ድድ ሸዐብ ኤረትርየ ለተበዐቱ ናይ ደማር አርድ ስያሰት እንዴ አየደት ሰዴት ወዲብ ፍዕል አውዐለት።

download

Sustainable Water Management for a Plethora of Benefits

By :- Dr. Fikrejesus Amahazion
Last week, World Water Day was observed in countries across the world. The occasion, which annually falls on 22 March, is an important opportunity to focus attention on the importance of freshwater and advocate for the sustainable management of freshwater resources.
The following article highlights the issue of water in Eritrea and sheds revelatory light on some of the progress that has been achieved over the years. Massive challenges remain, despite considerable global progress…

download

Carrying Forward the Five Principles of Peaceful Coexistence and Jointly Building a Community
with a Shared Future for Mankind

By H.E.Mr. Li Xiang,
New Ambassador of the People’s Republic of China to the State of Eritrea,
This year marks the 70th anniversary of the Five Principles of Peaceful Coexistence. On 28 June, President Xi Jinping delivered an important speech at the Conference Marking the 70th Anniversary of the Five Principles of Peaceful Coexistence, stating that the commemoration of the 70th anniversary of the Five Principles of Peaceful Coexistence is about promoting the Five Principles of Peaceful Coexistence under the new…

download

Triplé pour l’Erythrée
Biniam Girmay intouchable

” Biniam Girmay s’est imposé hier pour la troisème fois en douze étapes. Le sprinteur de l’Afrique l’Est conforte son maillot vert et son statut de meilleur sprinteur. ”
L’Equipe, 12 juillet 2024

ዲፕሎማሲ ልምዓት

ኤርትራ፡ ወፍሪ ብምትብባዕ ምስ ርጡባት መሻርኽቲ ንምጽማድ፡ ኣብ ንጡፍ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅንስቓስ ትርከብ። ብድንግል ጸጋታትን እሙር ብልጫታትን “ኤርትራ ንወፍሪ እተብህግ ሃገር’ያ” እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። ኤርትራ እትውንኖ ኩሉ ዝፈልጦ ቀንዲ ጸጋታት ንምድጋም፦
1) ኤርትራ እትርከቦ ጂኦግራፊያዊ ከባቢ፡ ኣዝዩ ስትራተጂያዊ ቦታ ናይ ዓለምና’ዩ። ኣብቲ፡ መትኒ ቁጠባዊን ንግዳዊን ንጥፈት ዝኾነ ማያዊ መስመር ዓለምና – ባሕሪ ኤርትራ (Red Sea) – ልዕሊ 1200 ኪ.ሜ. ገማግምን ልዕሊ 350 ደሴታትን ትውንን።

download

Biniam Girmay
Une victoire historique

Premier coureur africain à remporter
Une étape du tour de France
« En Erythrée on a le cyclisme dans le sang »

Après son succès étincelant lors de la troisième étape du tour de France, le journal sportif français, l’Equipe, daté du 2 juillet 2024, a écrit « Biniam Girmay n’est pas le seul à avoir triomphé, hier, à Turin, au bout d’une ligne droite longue et appétissante comme un sucre d’orge. Il y a aussi son équipe belge Intermarché-Wanty, bien sûr, qui attendait un succès dans le Tour depuis sa première participation il y a sept ans. Son Pays, l’Erythrée, aussi qui se passionne tant pour le cyclisme et le continent africain dans son ensemble, qui a vu pour la…

download

Interview with Mr. Adolfo Urso,
Minister of Enterprises and Made in Italy

Welcome to Eritrea, Your Excellency. Could you share your comments on your extensive meeting with H.E. President Isaias Afwerki?

Certainly! We had a significant meeting with His Excellency President Afwerki and various Ministers from the Government. This marks a new, important, historical stage in the collaboration between Italy and Eritrea.
In January, we hosted President Afwerki during the Italia-Africa Summit, where he met with Prime Minister Giorgia Meloni as well as several Ministers of the Italian Government, including myself. During this summit, we planned a bilateral action aimed at creating a strategic partnership benefiting our countries, the Horn of Africa, and Africa at large.

download

መእተዊ

ብዘምሄረት ዮውሃንስ

ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኢጣልያዊ መግዛእታዊ ምትእትታው ታሪካዊ ነጥበ-መቐይሮ ስለዘመልክት ማዕሪኡ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢጣልያ ከም ሓደ ህዝቢ ክፈልቕ ዝጀመረ ህዝቢ ኤርትራ፡ ታሪኹ ምስ ምምጻእ ኢታልያውያን ገዛእቲ ከም ዘይጀመረ ርዱእ እዩ። እብ መንጎ ቅድመ-መግዛእታውን መግዛእታውን መድረኻት ታሪኹ ግን፡ ዓይነታዊ ፍልልይ ስለዘሎ ስለ`ዚ እዩ ኢጣልያዊ መግዛእቲ ታሪኻዊ ነጥበ-መቐይሮ ዘምልክት – እቲ ፍልልይ`ዚ ኣብ ምምርማር ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ክሰሓት ኣይግባእን። ቅድመ-መግዛእታዊ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ፡ እቲ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ዝጀመረ ጥንታዊ ታሪኹ ከም ህዝቢ – ናይ ዞባና ህዝብታት ናይ ሓባር ታሪኽ ምዃኑ ከይተዘንግዕ – ክጉሰ ዝኽእል ወይ ኣትሒትካ ዝጥመት ኣይኮነን። ንሱ፡ ታሪኻዊ ውርሻ ህዝቢ ኤርትራ – ጎረባብቱ ህዝብታት እንተላይ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ንዘመናዊ

download

ቅሰኑ ሰማእታትና!

መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን፡ በዓል ናጽነቱ ብኽብ ዝበለ ድምቀትን ባህታን ጸምቢሉ፡ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ፡ ስለ ሰብኣዊን ሃገራዊን ክብረቱ ዝኸፈሎ ረዚን ዋጋ፡ ብልዑል ሓበን ምዝካር፡ ሃገራዊ ትእምርቱ ገይሩዎ ኣሎ። መዓልቲ ሰማእታት ሎም ዘበን፡ ኣብ ፍሉይን ዕዙዝን ታሪኻዊ መድረኽ ትዝከር ኣላ። ህዝቢ ኤርትራ፡ እምብዛ ረዚን ዋጋ ከፊሉ ዝጨበጦ ናጽነት ፋልሶ ብምግባር፡ መግዛእቲ ኣብ ዝናፍቐሉ ኣጨናቒ ኩነት ንምውዳቑ ዝዝነበ ተጻብኦታት፡ መጠኑ፡ ብማይ ኣይሂ ክምሰል ዝኽእል እዩ፦- ዞባውያን ዕሱባት ብምልኣኽን ብምዕጣቕን፡ ዝተፈነወሉ ቅሉዕ ወራራት፣ ብቁጠባ ጐረሮኡ ሓኒቕካ ንምጽዓዱ ዝተደርደረ ህድግለነ ዘይብሉ እልቢ እገዳታት፣ – ብዘይቅዱስ ከባቢያዊ ኪዳናት፡ ብዲፕሎማሲያዊ ተነጽሎ፡ ኣብ ቀዝሒ ንምድርባዩ ዝተኻየደ

download

Speech by Russian Ambassador H.E. Mr. Igor N.Mozgo

on the reception of the National holiday of the Russian Federation – Day of Russia, June 12, 2024

Honorable Ministers, advisers of the President of the State of Eritrea, and members of the Eritrean Government.
Excellences, Ambassadors and Chargés d’Affaires, representatives of the UN Agencies, civil society organizations, media and compatriots.
I am very glad to welcome you all to this reception and to celebrate with us the main State holiday of my country – the Day of Russia.I would like to start with a very bad news for the Europe and its patron Washington – Russia is alive. Not only alive, but also developing

download

ኣቶ ዘርኣይ ተኽለኣብ

“ህዝብና ወትሩ ሞሳ ስዉኣት ስለዝዝክር፡
ስድራ ስዉኣት ክናቢ ድሉው’ዩ”

ሓፋሽ ዘንቀሎ ጉዕዞ ሓርነታዊ ቃልሲ፡ጽንኲር መድረኻት ብምስጋርን ረዚን መስዋእቲ ብምኽፋልን ናጽነት ወሊዱ። ናጽነት ህያብ ስዉኣትና እያ። ሰማእታት እንተዘይሓልፉ ኣበየናይ መዋእል ምሃለና? ኣብ መግዛእትን ኩነኔን ኣብ ምግፋዕን ጭቆናን. . .? መጻእቲ ወለዶ ናጽነት ክረኽቡ እምበኣር፡ ሰማእታት ብልዑል ጅግንነት ንመስዋእቲ ከም ጽዋእ እናተቐዳደሙን ሓሊፎም። ብረዚን መስዋእቲ ዝተረጋገጸ ናጽነት ምዕቃቡን ናብ ዝመጽኡ ወለዶ ምስግጋሩን ከኣ፡ ናይ’ዞም ተረከብቲ ሃገር ግደ። ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ዓምዲ ‘ፍኖት’፡ ስድራ ስዉኣት ንምንባይ ብመንግስቲ ይዂን ብዜጋታት ዝግበር ዝተፈላለየ ደገፋት – መዓስ ከም ዝጀመረ፡ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብን ኣበርክቶኡን ብዝምልከት፡ ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዳይረክተር ጨንፈር ድሕነት ስድራ-ስዉኣት

download

Bridging the Gap: Introducing Eritrean Tactile Language to Foster Inclusive Education and Accessibility

By : – Eyobiel Tsigehanes
Temesgen Iyasu, Rodas Tekle, and Daniel Teklegergish, counselors at the Warsay Ykealo School in Sawa, have developed a form of communication especially designed for the deaf, blind, and deaf-blind communities. This groundbreaking medium will revolutionize how individuals with sensory impairments connect with one another.

Why don’t we start with your passion for disability advocacy?

download

Presentation of Eritrea’s Second Voluntary National Review (VNR)

Eritrea has made extensive efforts towards nation-building and realizing the 2030 Agenda. This second Voluntary National Review (VNR), prepared through a collaborative and participatory approach, reflects the country’s deep commitment to advancing the 2030 Agenda and its national developmental priorities. Building on the first VNR report in 2022, this VNR presents progress on SDGs 4 (Quality Education), 5 (Gender Equality), and 6 (Clean Water and Sanitation).

download

Practical, Hands-on Education and Skills that Make a positive Difference

By :- Dr. Fikrejesus Amahazion
Last week, staff, students (along with their families), and the surrounding community came together to celebrate Mai-Habar Technical School’s 24th graduation commencement ceremony. In total, 130 students graduated (including 66 females), having completed programs across seven different fields of study. Only a few days before, Dekemhare Technical School held its own graduation commencement ceremony – its 20th overall – with 103 students (and 48 females) receiving their certificates after successfully completing programs across five fields of study.Speaking to local media outlets shortly after the…

download

1994 – 2024
መበል 30 ዓመት በዓል ሳዋ
العيد الثلاثون لساوا
30th anniversary of Sawa

Keynote Address by President Isaias Afwerki

Dear Graduates of the 36th Round of the National Service,
Dear Parents,
Dear Teachers and Instructors,
Ladies and Gentlemen,

Allow me to extend my congratulations to the Graduates of the 36th Round, the Parents as well as the Teachers.
The Graduation of the 36th Round is occurring at an auspicious moment.  At a time when we are undertaking a comprehensive assessment of the aggregate impact and contributions of the 35 Rounds of the National Service implemented in the past decades in the context of Government policy perspectives on the National Service as the principal vehicle of nation building and against the backdrop of various international and regional developments.

download

الرئيس اسياس افورقي
ساوا استمرارية لعملية الثورة في
صهر الشباب في بوتقة وطنية واحدة

قال الرئيس الارتري في حوار اجراه معه في الموقع الاليكتروني
لـ ” المركز الارتري للدراسات الاستراتيجية ” في مايو 2011 ” فكرة ساوا لم تكن ابتكار جديدا، بقدر ما هي لا تعدو أن تكون مجرد استمرارية لتجربتنا الثورية. كان الكفاح المسلح بمثابة بوتقة انصهار، انخرط فيه الإرتريون من جميع أنحاء البلاد بغض النظر عن اختلافاتهم (الطبقية، المناطقية، العمر، الخ) وواجهوا معًا العديد من الصعوبات، وتصدوا للكثير من التحديات. وتمكن المقاتلون من التغلب على الصراعات الإقليمية، وقدموا التضحيات في خندق واحد، وحرروا بلادهم معًا في عام 1991. والسؤال الذي واجهنا حينها هو: هل يجب أن تتوقف العملية أم أنها

download

President Isaias Afwerki:
Sawa is the continuation of
Our revolutionary experience

President Isaias Afwerki explained the genesis of the idea of Sawa in an interview with Eritrean Center for Strategic Studies Website (ecss online )
in May 2011, as follows:
“When we came up with the idea of Sawa, it was only as a continuation of our revolutionary experience and not as a new innovation. The armed struggle served as a melting pot. Eritreans from all parts of the country joined it regardless of their differences (class, age etc.) and together experienced many difficulties, some of which were bitter. For instance, the fighters were able to overcome the regional conflicts and together liberate their country. Eritrea’s liberation struggle is

download

العقيد/ إزرا ولدي قبريئل
ساوا الجسر المتين
لتوارث القيم الوطنية النبيلة بين الاجيال

سليمان محمد سعد
في إطار الإستعدادات الجارية على مستوى الوطن للإحتفال باليوبيل الفضي لمرور 25 عاماً على تأسيس معسكر ساوا وبدء برنامج الخدمة الوطنية الرسمي ظلت ولاتزال تتضمن صفحات صحيفة ارتريا الحديثة خلال الاسابيع الماضية العديد من المواضيع المتعلقة بهذا الحدث العظيم والإنجازات الكبرى التي حققها منتسبي الخدمة الوطنية في الحفاظ على سيادة هذا الوطن وتنميته. ومواصلة للمتابعة التي نخصصها لتغطية هذا الحدث الذي يعتبر مصدر فخر وإعتزاز للشعب الارتري نعرض لقرائنا الكرام اليوم الجزء الاول من المقابلة التي اجراها الزميل قبر مسقل قبرإقزابهير من قسم التقرنية بصوت الجماهير الارترية مع مسؤول معسكرات التدريب العقيد/ إزرا ولدي قبريئل والتي تركزت حول

download

الشباب الإرتري فخر لأفريقيا!

تصدر الشاب الإرتري بنيام قرماي الذي يعتبر أحد أفضل منافسي سباق الدراجات في العالم، عناوين الأخبار الاثنين الماضي بعد فوزه التاريخي الأول في المرحلة الثالثة من سباق فرنسا للدراجات 230.8 كيلومتر.
وكما هو معروف فإن المنافسات الرياضية الحديثة لها تاريخ طويل نسبياً في إرتريا مقارنة بمنطقتنا والقارة. فقد تعرف الشعب الإرتري على الرياضات الحديثة في الربع الأول من القرن العشرين. ومنذ ذلك الحين أصبحت الرياضة جزءا من ثقافة الشباب الإرتري. فإذا رجعنا للتأريخ تنافس الشباب الإرتري في مختلف الألعاب

download

ليطمئن شهداءنا ويرقدوا بسلام

احيا شعب إرتريا بأكمله داخل الوطن وفي المهجر يوم استقلاله بأبهى صور وفرح، وفي أقل من شهر يحيي بفخر ذكرى التضحيات الباهظة التي دفعها من أجل كرامته الإنسانية والوطنية، جاعلاً منها رمزه الوطني. يتم إحياء ذكرى الشهداء هذا العام في مرحلة تاريخية هامة. إن حجم العدائيات التي أرتكبت ضد شعب إرتريا للإنتقاص من الاستقلال الذي حصل عليه بعد ان دفع ثمناً غالياً، وكانت العدائيات بشكل ممنهج كبيرة ولا تحصى شملت حملات الغزو المفتوحة عن طريق إرسال وتسليح المرتزقة الإقليميين، والعقوبات الظالمة التي هدفت إلى إركاع الشعب الإرتري بخنقه اقتصاديا

download

كلمة السفير الروسي د. السيد إيغور ن.موزغو

في حفل استقبال العيد الوطني لروسيا الاتحادية
يوم روسيا 12 يونيو 2024

السادة الوزراء، ومستشارو رئيس دولة إرتريا، وأعضاء الحكومة الإرترية. أصحاب السعادة السفراء والقائمين بالأعمال وممثلي وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين. يسعدني جدًا أن أرحب بكم جميعًا في حفل الاستقبال هذا وأن أحتفل معنا بالعيد الرسمي الرئيسي لبلدي – يوم روسيا. أود أن أبدأ بأخبار سيئة للغاية بالنسبة لأوروبا وراعيتها واشنطن، وهي أن روسيا على قيد الحياة. ليس على قيد الحياة فحسب، بل يتطور أيضًا عامًا بعد عام. على الرغم من فرض حوالي 20 ألف عقوبات، وتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمرتزقة

download

تقرير زيارة الرئيس اسياس افورقي لكوريا
ومشاركته في قمة كوريا-افريقيا

بقلم: سليمان عبي
بناء على الدعوة التي وجهها رئيس جمهورية كوريا الجنوبية لفخامة الرئيس إسياس أفورقي توجه الوفد الذي يقوده فخامة الرئيس إسياس في الاول من يونيو الى مدينة سيئول للمشاركة في قمة كوريا الجنوبية – أفريقيا المنعقدة في كوريا الجنوبية في الفترة من الرابع وحتى الخامس من يونيو الجاري.
وبعد رحلة طيران إستمرت 11 ساعة وصل الوفد الى مطار “جيمف” بالعاصمة سيئول حيث كان في إستقباله السفير ريدونغ يول وسفير إرتريا في اليابان السفير إستيفانوس أفورقي, ليتوجه الوفد بعد ذلك الى مكان الضيافة المخصص له.

download

كلمة وزير الشئون الخارجية السيد/عثمان صالح
في اجتماع كوريا- افريقيا الوزاري

في البدء، أود أن أعرب عن تقديري العميق لحكومة وشعب جمهورية كوريا على ترحيبهم الحار وكرم ضيافتهم واستضافتهم لهذه القمة الهامة. بينما نجتمع في هذا اللقاء الحاسم لوزراء الخارجية قبل القمة الكورية- الأفريقية، أود أن أؤكد على أهمية مناقشاتنا. تعود العلاقة بين كوريا وأفريقيا إلى الخمسينيات من القرن العشرين. ومع ذلك، على مدى عقود من الزمن، سلكت كوريا وأفريقيا مسارات مختلفة، ومع ذلك فإننا نشترك معاًفي السعي الثابت لتحقيق التقدم. إذا تمثل القمة الكورية- الإفريقية لعام 2024 فرصة لسد الفجوة بين قارتينا.

download

خيار تاريخي
ضمان السلام بالتصدي!

بقلم/ عصام فطيس
كاتب وصحفي ليبي
عبارة أختزل بها الشعب الإرتري مسيرة كفاحه ونضاله من أجل قيام دولته وإستمرارها، في ظل ظروف دولية وإقليمية صعبة لا تخفي على أحد، وهي الظروف التي أشار إليها السيد الرئيس أسياس أفورقي في كلمته بالإحتفالات بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لإستقلال دولة إرتريا.
فمنذ اليوم الذي استقلت في دولة إرتريا، وهي تخوض معترك بناء الدولة وسط ظروف جد قاسية وحصار ومؤامرات لم تتوقف يوماً واحد من أجل النيل من عزيمتها، ولكن بفضل الله وأبنائها الشرفاء في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، استطاعت أن تكون أهلا للتحدي وأن تنتصر على

download

معاً لتحقيق تطلعات تعزيز العلاقات
بين الصين وإرتريا

السفير لي شيانغ
سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ارتريا
في عام 2007، قمت بزيارة قصيرة إلى إرتريا، حيث تركت الزيارة في نفسي انطباعاً قوياً مما لمسته من طيب معشر الناس وتعاملهم الحضاري والمناظر الطبيعية في أسمرا، هذه المدينة التي تظللها السحب…
لقد مرت 17 عامًا منذ ذلك الحين، والآن أعود بصفتي السفير الحادي عشر لجمهورية الصين الشعبية لدى دولة إرتريا، وأتحمل المسؤولية الكبيرة المتمثلة في الدخول في فصل جديد من الصداقة بين الصين وإرتريا. وعلى الرغم من أن وصولي كان قبل أقل من شهر، إلا أن تلك الذكريات القديمة الطيبة عن إرتريا تعود إليّ باستمرار، وتترسخ أكثر. احتفلت إرتريا مؤخرًا بالذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لعيد الاستقلال،

download

اسياس افورقي
جسد معني الزعامة السياسية والمواقف المبدئية

بقلم الكاتب السوداني : الفاتح داؤد
بلا شك فإن انحياز ارتريا قيادة وشعبا الي خيار احترام مؤسسات الدولة والسيادة الوطنية للسودان، في مواجهة مشروع التآمر الدولي والاقليمي، قد شكلت تحولا استراتيجيا في مسار العلاقات السياسية بين البلدين التي ظلت تاريخيا تكتنفها حالة الشد والجذب والمد والجذر، وكذلك جسدت عمليا ان مواقف الاحرار ليس قابلة للمساومة او البيع في سوق النخاسة الدولية. هو موقف نبيل وشجاع لا يليق الا بالشعوب الحرة، والقيادات المحترمة التي تقدس مسئولياتها السياسية ومبادئها الاخلاقية، فلا غرابة في هذا الموقف الشجاع الذي يتسق بالطبع مع ارادة شعب ارتريا الحر الذي قدم في سبيل استقلاله عشرات الالاف من الشهداء قربانا للحرية، واسس لإرتريا الحديثة

download

حوار مع الباحث د. تاج الدين نور الدايم:
الفن أصدق أنواع التوثيق وشواهد دهلك مثال حي على ذلك

أجرى الحوار: جمال محمد علي
الفنان التشكيلي والشاعر والباحث السوداني -الارتري المناضل الدكتور تاج الدين نور الدائم ، ولد في منطقة كرري بأم درمان بالسودان عام 1953 ، حصل على الماجستير والدكتورة، بدراسة عن النقوش اللينة في حضارة جزيرة دهلك، وفي حوار أجريناه معه حول الكتاب الذي سيصدر له قريباً إنشاء الله، والذي يرتكز على بحث معمق لموضوع قدمه في تحضيره للدكتوراه، حدثنا عن الحرف والخط العربي عامةً، وعن النقوش المكتوبة على شواهد القبور في جزيرة دهلك، وكيف ان الدراسة التي أجراها تثبت قدم هذه النقوش، وهي بداية للخطوط اللينة العربية وتطورها. كما حدثنا عن بداية علاقته بالثورة الإرترية، ومن ثم إلتحاقه بها، والمهام المختلفة التي

download

تصريح صحفي
موقف ارتريا بخصوص أمن البحر الاحمر

بما أن البحر الأحمر يمثل أحد أهم الممرات الإستراتيجية في العالم، فإن مهمة حماية أمنه وسلامته تأتي ضمن أولويات أجندة عمل العديد من القوى الدولية والإقليمية، وإن كان أكثر اهمية للدول المطلة علي شواطئه. كما أنه ومن منطلق الأهمية الجيوسياسية والجيواستراتيجية للبحر الأحمر، مع طبيعة التحديات التي فرضتها الأزمات التي تعيشها المنطقة. يتأكد مدى صعوبة المهمة. فليس هناك بديل لدور الدول المطلة على البحر الأحمر في تحقيق سلام دائم ومستقر في هذا المحيط. إن إيجاد قوة موحدة، ووضع استراتبيجية واضحة وخطة محكمة، يتطلب وقتا وجدية وإمكانات. وبالتالي فإن التحركات التي ظلت تجري من وقت لآخر، لا سيما ما جرى من تدريبات مشتركة بجدة، يومي السبت والأحد الماضيين، وشاركت فيه بعض الدول المطلة على البحر الأحمر. يصب في ذات الهدف المشترك.

download