ሓጺር ታሪኽ ሕጋዊ መኸተ
ህዝቢ ኤርትራ ብኣጋጣሚ
ዝኽሪ 30 ዓመት ረፈረንዱም ኤርትራ
VIII

ሰለሙን በርሀ
እዚ ጽሑፍ’ዚ ብኣጋጣሚ 13 ሚያዝያ ብኣጋጣሚ ዝኽሪ 30 ዓመት ረፈረንዱም ኤርትራ (ብይን ኮምሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን) ከምኡ’ውን መበል 29 ዓመት ረፈረንዱም ኤርትራ (23-25 ሚያዝያ) ዝተዳለወ ኮይኑ፡ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል፡ ኮምሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ እቲ ጽላሉ ዝኾነ ባይቶ ጸጥታ ስለዝጠለሞ፡ ኣብ ትሕቲ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኩነታት ስርሑ የሰላስል ምንባሩ፣ ምስ ኩሉ’ቲ ካብ ሕጋዊ ሓዲድ ከንደልህጽ ዝተገብረሉ ጸቕጢን ልምሰት ባይቶ ጸጥታን ግን፡ እቲ ኮምሽን ኣብ ሕዳር 2007 ብማንዛዊ ኣገባብ፡ ነቲ ዶብ ብምምልካት ስርሑ ብዓወት ከምዝዛዘመ ተመልኪትና። “ክቐትሉኻ ክብሉ ይቐልቱኻ” ከምዝበሃል ከኣ፡ ኮምሽን ዶብ፡ ነቲ ዘጋጠሞ ዕንቅፋት ንምስጋር ብዘርኣዮ ጻዕርን ምብልሓትን፡ ኣብ መወዳእታ፡ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ዓለምና ካብ ዝርከብ ዶባት፡ እቲ ኣዝዩ ዝነጸረ፡ ደቂቕ

download

Eritrea rejects the Statement made by the UN Assistant Secretary-General for Human Rights

14 March 2024
Eritrea rejects the Statement made by the UN Assistant Secretary-General for Human Rights during the Enhanced Interactive Dialogue held during the 55th Session of the UN Human Rights Council.
At a time when the global community is calling for equity and justice in international institutions, when the UN Human Rights Council is trying to tackle the issues of selectivity and double standards, it is regrettable that once again, certain officials of the United Nations, misrepresenting facts and regurgitating unsubstantiated allegations against Eritrea, including of terminated mandates by the Human Rights Council.

download

Statement delivered by Ms. Tibe Kindia
During the 68th Session of the Commission
On the Status of Women

Eritrea’s presentation on the proposed topics of
Ministerial round table discussion

Good practices for strengthening institutions and maximizing financing to achieve gender equality and empower all women and girls.

One of the basic national mechanisms is the existence of the national laws that grant equality and justice to all Eritrean citizens before the law and the Eritrean government’s policy and strict follow-up, of proper implementation of these laws. Eritrean national laws give equal access to education, health, work opportunity and payment, land ownership, marriage & divorce, succession (inheritance), child custody & adoption. This national law also protects the Eritrean women from…

download

National Dairy Value-chain Conference

By: Sabrina Solomon
On 21st and 22nd of February, a National Dairy Value-chain Conference was held in Asmara under the theme “Ensuring sufficient, affordable and safe milk and its production.” The conference brought together experts from Eritrea and abroad, including Kenya, South Africa, Uganda, Denmark, and India. Following is an interview with some of the participants who have given their thoughts on the conference and Eritrea’s development of the dairy industry.

download

NATIONAL CONFERENCE ON DAIRY VALUE-CHAIN

The Ministry of Agriculture organized a national workshop today at Asmara Palace Hotel on the dairy value chain, operating under the theme “Platform for Ensuring Sufficient, Affordable, and Safe Milk and its Products”. The workshop saw the attendance of ministers, senior government and PFDJ officials, representatives of UN Offices in Eritrea, members of the diplomatic community, researchers, higher education institutions, college deans, and guests. In his keynote address, Mr. Arafaine Berhe, Minister of Agriculture, extended a warm welcome to all attendees, particularly those from….

download

Halhale Project: Promising Agricultural Venture

By :- Sertseyonas Negash

On Jan 3, 2024
Eritrea has numerous untold success stories that the global mainstream media willfully ignores. One of these success stories is Eritrea’s remarkable achievements in the agriculture sector. The progress being scored in the activities of the Eritrean Crops and Livestock Corporation (ECLC) is a prime testimony of the country’s success in this regard.
ECLC was established in 2012 with the aim of running and managing all the different public firms and food processing plants located across the country. Among other things, its mandate includes galvanizing the food security policy of the Government of the State of Eritrea, stabilizing, through enhanced production, the price of dairy products, vegetables and…

download

The Geopolitics of the Red Sea

At this crucial juncture when complex events are unfolding in regard to the Red Sea, the Government of Eritrea (GOE) has nothing to add to the two documents it released in 2019 elucidating the basis of its policy perspectives and precepts on the matter. The first policy paper entitled – “Eritrea’s Stand in Ensuring the Peace and Security of the Red Sea” was re-published on 22 December last month.  The second policy paper is being re-published hereunder:

download

ንጹር መትከል – ውፉይ ጻዕሪ
ንዞባዊ ሰላምን ርግኣትን

“ኤርትራ ደጋፊት ሓደ ወገን ወይ ካልእ ኣይኮነትን፣ ኤርትራ ኩሉ ሳዕ ደጋፊት ሓቂ እያ።” ሱዳናዊ ጀነራል ፍትሒ ዘድምጽ ተባዕን ቅኑዕን መርገጺ፡ ብማንም ዘይምእዘን ናጻ ፖለቲካዊ ሕርያ፡ ሕላገት መንግስቲ ኤርትራ’ዩ። መርገጺ ኤርትራ፡ ካብ ሓቀኛ ባህጊ ርግኣትን ዕብየትን ዝነቅል፡ ጥዑይን ምዕሩይን ዝምድና ህዝብታት ዘማዕዱ፡ ንጹር ፍኖተ-ካርታ ሰላምን ዕብየትን ክንሱ ግዳ፡ ምስ ግሎባዊ ሕሳባት ዓበይቲ ሓይልታት ተኣሳሲሩ፡ ገለ ወገናት እዚ ቅንዕና ዝሰረቱ መርገጺ ክምእምኦም ኣይጸንሐን። የግዳስ ሓቂን ብርሃን ወጋሕታን እናደመቐ’ዩ ዝኸይድ። ሎሚ ሎሚ፡ ቅኑዕነት መርገጺ ኤርትራ፡ ሰፊሕ ልቦና መሪሕነታን ኣገዳሲ ግደኣ ኣብዚ ዞባን፡ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ህዝብታት ዞባናን ዓለምን ከም ጸሓይ ቀትሪ ደሚቑ፡ ብብዙሓት እንተላይ በቶም ክዓብጥዎ ዝሃለኹ ወገናት እናተመስከረሉ ይመጽእ ኣሎ። ከም ውጽኢቱ፡ ኤርትራ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ

download

Conversation with Ceramist Asmait Tekie Sona

Interview conducted by Sona Berhane

How old were you when you decided to take up this craft?
Remember playing with wet sand and clay after it rained in the summer? I used to love doing that. This would be my earliest memory of enjoying it as a kid. I had loads of fun and my parents didn’t discourage it. I was quite young so those years might have been formative. I wasn’t serious about it until after I went to Sawa. When I returned from Sawa, I felt a bit listless, not sure of what to do. My father suggested I try pottery since I used to like playing with clay. I enrolled into pottery school, and once I passed all their preliminary tests, I got in.

download

ጋዜጣዊ መግለጺ
መርገጺ ኤርትራ ኣብ ጸጥታ ቐይሕ ባሕሪ

ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣዝዩ ስትራተጂያዊ ማያዊ መስመር ዓለምና ከም ምዃኑ መጠን፡ ጉዳይ ጸጥታኡን ርግኣቱን ዓቢ ዞባዊን ዓለማዊን ኣርእስቲ እዩ። ነተን መዳውብቲ’ዚ ባሕሪ’ዚ ዝኾና ሃገራት ከኣ ዝያዳ ኣገዳሲ እዩ። ምስ ጂኦ-ስትራተጂያዊ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪን ዝተፈላለየ ዓለማዊን ዞባዊን ምሕቋናትን፡ እቲ ጉዳይን ክብደቱን ዘይክሓድ ኮይኑ፡ ንዘላቒ እሙን-ርግኣት ናይዚ ኣህጉራዊ ማያዊ-መገዲ’ዚ፡ ናይ ሃገራት’ዚ ገማግም ኣበርክቶ፡ ወሳኒን መተካእታ ዘይርከበሉን እዩ። ዘድምዕ ጥሙር ጉልበት ምፍጣር ድማ፡ ምስ ንጹር ስትራተጂን ውርጹጽ ውጥንን፡ ግዜን ዕቱብነትን ጸጋታትን ይሓትት። ኣብ ነንበይኖም እዋናት ክፍተኑ ዝጸንሑ ምውስዋሳት፡ እንተላይ ኣብዚ ሰሙን’ዚ ብሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ሓባራዊ ልምምድ ከኣ፡ ናብዚ ሸቶ’ዚ ዝዓለሙ እዮም። ናይ ኤርትራ መርገጺን ኣመለኻኽታ

download

ንልክዕ መረዳእታ

ልክዕ ከምዛ ሎሚ ዕለት፡ 13 ሚያዝያ 2002፡ ኮምሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ፡ ቀያዲን ናይ መወዳእታን ብይኑ ዝሃበላ እያ። ኣብ ዘረባ ተልመዴን ተንታኖ እናሻዕ በጨቕ ዝብል፡ ኣብዚ ቀረባ ግዜ’ውን ክድሀ ዝቐነየ ሒቕታት ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ግጉይ ኣበሃህላታት ምእራም ኣገዳሲ ይኸውን። “ዶብ ዝመንቀሊኡ ኲናት?” ወያነ ብገዚፍ ድጎማን ድርኺትን ግዳማውያን፡ ኣብ ግንቦት 1998 ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብወግዒ ኲናት ምስ ኣወጀት፡ ኣዋጅ ብኣዋጅ ክምለሰሉ ግቡእ’ኳ እንተነበረ ብወገን ኤርትራ ዝተኣወጀ ኲናት ኣይነበረን። ኣሸቀልቲ ወያነ፡ ነቲ ዓቢ ዕላማኦም ‘ዶባዊ ምስሕሓብ’ ዝብል ስም ኣጠሚቖም ከኽውልዎ ብዙሕ ሃሊኾም – የዋሃት እውን ኣጋግዮም። ዘይሰመረ ባህጎም ግዳ ክዉል ኣይነበረን። ዕላማ’ቲ ኲናት፡

download

ሓጺር መብርሂ ብዛዕባ ዝምድና ኤርትራን ሩስያን

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ
እዚ ብምኽንያት መበል 30 ዓመት ምምስራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣስመራን ሞስኮን ብዛዕባ’ቲ ዝምድና ዝቀረበ ሓጺር መብርሂ እዩ። ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ቅድሚ ሩስያ ኣብ ዋና ከተማ ኤርትራ ኣብ ሰነ 1994 ኢምባሲ ምኽፋታ፡ ናጽነት ኤርትራ ኣብ 24 ግንቦት 1993 ምስ ተኣወጀ’ዩ ጀሚሩ። ኢምባሲ ኤርትራ ኣብ ፈደራዊት ሩስያ ግን ድሕሪ ክልተ ዓመት ኣብ ሰነ 1996 እዩ ተኸፊቱ። ይኹን’ምበር ፖለቲካዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ እዋን ሕብረት ሶቬት ነበር፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ መጨረሽታ ካልኣይ ኲናት ዓለም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ግዝኣታት ኢጣልያ ኣብ ኣፍሪቃ እንኮላይ ኤርትራ ክርኢ ምስ ጀመረ ዝተኸስተ ጥንታዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎ እዩ። እቲ ሽዑ ዝነበረ ዝምድና ናቱ መንቅብን ጽቡቕን

download

إطلالة على العلاقة الارترية ـ الروسية

بقلم: د.أحمد حسن دحلي
هذه مجرد اطلالة سريعة على العلاقة الدبلوماسية بين أسمرا وموسكو بمناسبة الاحتفاء بعيدها الثلاثين. لقد بدأت هذه العلاقة الدبلوماسية عقب اعلان استقلال ارتريا في 24 مايو 1993، قبل ان تفتح روسيا سفارتها في العاصمة الارترية في يونيو 1994، بينما السفارة الارترية في روسيا الاتحادية لم تفتح أبوابها إلا بعد سنتين، أي في يونيو 1996. ولكن العلاقة السياسية بين البلدين لها خلفية تاريخية قديمة، وتعود الى عهد الاتحاد السوفيتي السابق، وتحديدا الى نهاية الحرب الكونية الثانية، وتولي الامم المتحدة عملية البت في مصير مستعمرات ايطاليا الافريقية السابقة بما فيها ارتريا، وتلك العلاقة لها ما لها وعليها ما عليها،

download

ኤርትራ፡ ጕዕዞ ኣብ ተዘክሮታተይ
ብስውእ ሓርበኛ ገዲም ተጋዳላይ
ኣምባሳደር ኣሕመድ ጣህር ዑመር ባዱሪ

ኤፍረም ሃብተጽዮን
“እዚ ክቡር ዜጋ፡ ልዑል ምልከት ቋንቋ ዓረብ ዝውንን ብምንባሩ፡ ኣብዛ ብውሕሉል ዋሕዚ ትረኻ ብቋንቋ ዓረብ ጽሒፉ [ናብ ትግርኛ ዘተርጐማ] መጽሓፉ፡ ህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ንምውሓስ ዘካየዶ ዘስደምም ገድሊ ብምንጽብራቕ፡ ዝተሰግሩ መስገደላትን ዝተጨበጡ ዓወታትን ብመልክዕ ስእሊ ከምዝረኣዩና ብምግባር ጽሒፉ፡” ይብል ኣብ መዓልቲ ፋንዋኡ ካብ ዝተነበበ፡ ንገለ ክፋል ስነ-ጽሑፋዊ ኣበርክቶ ገዲም ተጋዳላይ ኣምበሳደር ኣሕመድ ጣህር ባዱሪ ዝገልጽ ክፋል። እዛ ባዱሪ “ኤርትራ፡ ጉዕዞ ኣብ ተዘክሮታተይ” ዝብል ወይ ከኣ በቲ መበቈላዊ ስማ “ኢርትርያ ሪሕላ ፊ ኣልዚክርያት” ዝሰመያ ህብብቲ መጽሓፍ’ዚኣ፡ ሰብኣውነት ዝመልኣ፡ ናይ ሓደ ናጽነት ሃገሩ ንምድላይ ካብ ብንኡሱ ዝነቅል፡ ዝስደድ፡ ኣርሒቑ ዝስደድ፡ ዝዕለም፡ ዝስልጥን፡ ዝጋደል

download

ዕምቆት ዝምድና ኤርትራን ሶማልን

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ
ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብዘቅረበሉ ዕድመ መሰረት ብ17 መጋቢት 2024 ናብ ሃገረ ኤርትራ ወግዓዊ ዑደት ኣካይዱ። ኣብ’ቲ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ምዕባለታት ኩነታት ሶማል፡ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ብሓባር ኣብ ዘገድሶም ዞባዊ ጉዳያትን ሓሳባት ተለዋዊጦም። ዑደት ፕረዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ዝምድና ኤርትራን ሶማልን ኣብ ኩሉ ፖለቲካዊ፡ ቊጠባዊ፡ ወተሃደራዊ፡ ጸጥታውን ባህላውን መዳያት ቅልጡፍ ገስጋስ ኣብ ዘርእየሉ ዘሎ ህሞት’ዩ ተኻይዱ። እዚ ዑደት’ዚ ሕጂ ዝተወልደ ዘይኮነስ መቀጸልታ ናይ’ቲ ፕረዚደንት ሶማል ኣብ

download

حوار مع الباحث د. تاج الدين نور الدايم:
الفن أصدق أنواع التوثيق وشواهد دهلك مثال حي على ذلك

أجرى الحوار: جمال محمد علي
الفنان التشكيلي والشاعر والباحث السوداني -الارتري المناضل الدكتور تاج الدين نور الدائم ، ولد في منطقة كرري بأم درمان بالسودان عام 1953 ، حصل على الماجستير والدكتورة، بدراسة عن النقوش اللينة في حضارة جزيرة دهلك، وفي حوار أجريناه معه حول الكتاب الذي سيصدر له قريباً إنشاء الله، والذي يرتكز على بحث معمق لموضوع قدمه في تحضيره للدكتوراه، حدثنا عن الحرف والخط العربي عامةً، وعن النقوش المكتوبة على شواهد القبور في جزيرة دهلك، وكيف ان الدراسة التي أجراها تثبت قدم هذه النقوش، وهي بداية للخطوط اللينة العربية وتطورها. كما حدثنا عن بداية علاقته بالثورة الإرترية، ومن ثم إلتحاقه بها، والمهام المختلفة التي

download

Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World

By Sabrina Solomon
Today’s Q&A focuses on addressing global development challenges and the importance of multilateral cooperation. The human development report launched here by Mr. Pa Lamin Beyat, UNDP representative for Eritrea, also provides specific insights into countries’ progress and rankings.

What are the main findings of the new report? And why are they important?
After an unprecedented two-year decline, the 2023 global Human Development Index (HDI) average estimate has reached a record level. However, the sentiment among the populations worldwide is not celebratory because we’re witnessing increasing polarization, populism, nativism,

download

ماذا قال المناضل الشهيد الامين محمد سعيد
سكرتير الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة السابق
عن ابعاد ودلالات انهيار جبهة نادو ـ إز وتحرير مدينة افعبت

بمناسبة العيد الثلاثين لسقوط جبهة نادو از وتحرير مدينة افعبت في مارس 1988، كان المركز الارتري لدراسات الاستراتيجية قد نشر في مارس 2018 في موقعه الاليكتروني نص المقابلة التالية، والتي تحدث فيها الشهيد المناضل الامين محمد سعيد عن ابعاد ودلالات هذا الانجاز العسكري الكبير الذي حققته الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا في عام 1988 عندما دكت جبهة نادو ـ إز وحررت مدينة افعبت، وامنت جبهة نقفه، مجسدة حينذاك حدوث عملية تحول نوعي في ميزان القوة بين الثورة الارترية والمستعمر الاثيوبي واعوانه.

download

ተዘክሮታት ሓመድ-ደበ ግንባር ናደው

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ
እዚ መጽሓፍ’ዚ 188 ገጽ ዝሓዘ ኮይኑ፡ ኣብ 2013 ኣብ ኣስመራ ብቤት ማሕተም “ሕድሪ” ተሓቲሙ ዝወጸ እዩ። ብብርክት ዝበሉ ጽሓፍቲ ዝተዳለወ ብዛዕባ ተዘክሮታት ምፍራስ ግንባር ሓይልታት መግዛቲ ኢትዮጵያ ኣብ ናቕፋን ምሕራር ከተማ ኣፍዓበትን ኣብ 19 መጋቢት 1988 ይገልጽ። እዚ ኲናት’ዚ ምብቃዕ ናይ’ቲ ንሓደ ዕቁድ ምሉእ (1978-1988) ዝቀጸለ መድረኽ ምርብራብን ንመግዛእታዊ ህላወ ኢትዮጵያ ካብ ሱሩ ንምብንቋስ ምስግጋር ናብ ደምሳሲ መጥቃዕቲን ዘበሰረ ብምዃኑ፡ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብመሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዓቢ ታሪኻዊ፡ ፖለቲካዊ፡ ወተሃደራውን ስነ-ኣእምራውን ነጥበ መቐይሮ’ዩ ነይሩ። መላእ ሓርነት ኤርትራ ኣብ 24 ግንቦት 1991 ቅድሚ ምብሳሩ ኣብ ዝቀጸለ ሰለስተ ዓመታት ከኣ ከተማታት ኤርትራ ሓንቲ ድሕሪ ሓንቲ ኣብ ኢድ ህዝባዊ ግንባር ወዲቀን። እዚ ታሪኻዊ ዓወት’ዚ ንፍርቂ ክፍለ-ዘመን (1941-1991) መሪር ፖለቲካውን ዘይክማህ ወተሃደራውን ቃልሲ ድሕሪ ምክያዱ ዝመጸ እዩ

download

ጠቐነ ማይክ ሃመርን ልኡኻት ዋሺንተንን እንታይ’ዩ ዕላማኡ?

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ
ፍሉይ ልኡኽ ምምሕዳር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመርን ከም ወያነን ካልኦት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ወኪላት ዋሽንግቶንን ብተደጋጋሚ ብዘሰልቹ ኣገባብ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ዝተፈላለየ መግለጺታት እናሃቡ ካብ ዘየሎ ሽግር ንምፍጣር ይንቀሳቐሱ ኣለዉ። ሓይልታት ኤርትራ ካብ ገለ ከባቢታት ኢትዮጵያ ክወጽእ ከኣ’ዮም ዝጠልቡ። እቲ ዘገርም ግን ካበየናይ ከባቢ’ዩ ፈልዮም ብስሙ ኣይጠቕሱን እዮም። ምኽንያቱ እቲ ብባርኾት ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ እዋን ፕረዚደንት ቢል ክሊንቶን ብ13 ግንቦት 1998 ብጭፍራ ወያነ ዝተወልዐ ዶባዊ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመሰረት’ቲ ብ13 ሚያዝያ 2002 ብኾምሽን ምምልካት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝወጸ ናይ መጨረሽታን ቀያዲን ውሳነ መደምደምታ ከም ዝተገብረሉ ስለዝፈልጡ።

download

أبعاد العلاقة الارترية ـ الصومالية

بقلم: د.أحمد حسن دحلي
قام الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بزيارة رسمية لدولة ارتريا في السابع عشر من شهر مارس الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس اسياس افورقي. وفي هذا اللقاء تبادل الرئيسان الآراء حول تطورات الاوضاع في الساحة الصومالية، والعلاقات الثنائية، والقضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك. وتدرج زيارة الرئيس حسن شيخ محمود في سياق نمو وتطور العلاقات الارترية ـ الصومالية بصورة مطردة في شتى المرافق السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية والثقافية. وهذه الزيارة ليست وليدة اليوم، بل انها تأتي ضمن سلسلة زيارات قام بها الرئيس

download

ماذا وراء مزاعم مايك هامر ووكلاء واشنطن؟

بقلم: د.احمد حسن دحلي
مبعوث ادارة الرئيس جوزيف بايدن الخاص في القرن الافريقي مايك هامر ووكلاء واشنطن من الوياني ومن لف لفهم في اديس أبابا، يشرعون في افتعال ازمة من العدم عبر تصريحات مختلقة يدلون بها في محافل مختلفة هنا وهناك بصورة مكررة ومملة، تطالب القوات الارترية بالخروج من بعض المناطق الاثيوبية التي يزعمون تواجدها فيها. ولكنهم، ولعلة في نفوسهم لا يحددون على الاطلاق تلك المناطق، وكأنها توجد في بلاد الواق واق. وذلك لعلمهم التام بأن ملف النزاع الحدودي بين ارتريا واثيوبيا الذي اختلقته زمرة الوياني في 13 مايو 1998 بإيحاء من الادارة الامريكية في عهد ادارة الرئيس بيل كلينتون، وجد خاتمة قانونية في 13 ابريل 2002 من خلال قرار مفوضية ترسيم الحدود الارترية ـ الاثيوبية

download

ذكريات تدمير جبهة نادو

صدر هذا الكتاب في عام 2013 عن ” دار الامانة للنشر ” في اسمرا، ويقع في 188 صفحة ويتناول ذكريات ومقالات كتبت بأقلام عديدة حول انهيار جبهة القوات الاستعمارية الاثيوبية في نقفه وتحرير مدينة افعبت في 19 مارس 1988. لقد شكلت تلك المعركة منعطفا تاريخيا وسياسيا وعسكريا ونفسيا في المسيرة النضالية التحررية للشعب الارتري بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا، وذلك لكونها جسدت نهاية مرحلة حرب الاستنزاف الدفاعية التي دامت عقد كاملا 1978 ـ 1988، ودشنت مرحلة هجوم كاسح بغية اجتثاث الوجود الاستعماري الاثيوبي من اعمق اعماق جذوره، وكانت النتيجة تساقط المدن الارترية الواحدة تلو الاخرى كثمار يانعة في يد الثوار على مدار ثلاث سنوات، قبل اعلان تحرير ارتريا في 24 مايو 1991، بعد كفاح سياسي عصيب ونضال عسكري

download

عبر عملية فنقل لمن يعتبر!!!

بقلم: د.احمد حسن دحلي
لا يمكن فهم دلالات وعبر عملية فنقل البطولية المتعددة الابعاد، من دون ادراجها في سياقها التاريخي والسياسي والعسكري والنفسي. ولرصد أبعاد هذه المعركة تجدر الاشارة الى:
1 ـ قرار الانسحاب الاستراتيجي في عام 1978 نتيجة لتغير ميزان القوة لصالح المستعمر الاثيوبي، بعد تدخل الاتحاد السوفيتي السابق والمانيا الشرقية السابقة واليمن الجنوبي السابق وليبيا ضد الثورة الارترية. وبفضل هذه الاستراتيجية الحكيمة، استطاعت الثورة الارترية الارترية الحفاظ على قواها البشرية ومعداتها العسكرية، بحكم ان ” الثورة ليست عملية انتحارية ” على حد تعبر الامين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير ارتريا حينذاك، المناضل اسياس افورقي.

download

ابرز الحصاد التنموي والإقتصادي خلال عام 2023

شهد عام 2023 الكثير من الانجازات التنموية والاقتصادية بالتنسيق مع سائر مؤسسات الحكومة والجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة، من خلال خلق البيئة الملائمة من عبر بناء المدارس والمرافق الصحية في المناطق النائية عن المدن، ورفع مستوى وعي العاملين في هذين القطاعين، وتطوير البنية التحتية ببناء مدرجات حوضية، وحفظ المياه، وحماية التربة، وحملات التشجير، وادخال المعدات الزراعية الحديثة لرفع مستوى الانتاج مع الحرص على الجودة، والعمل على تنمية الثروة الحيوانية، وصون الغابات والحيوانات البرية…

download

الحصاد السياسي والدبلوماسي لعام 2023

شهد عام 2023 الكثير من الفعاليات السياسية والدبلوماسية ، والتنموية والخدمية في كافة المجالات ، حيث كان عاماً حافلاً بالانشطة والبرامج التي شملت كل ارجاء الوطن ، والفعاليات الثقافية والرياضية الي شاركت فيها ارتريا محلياً واقليمياً ودولياً . وفيما يلي نستعرض ابرز الحصاد السياسي والدبلوماسي ، التي شملت استقبالات ولقاءات داخل الوطن ومشاركات في قمم عالمية واقليمية ومحلية .

download

الفنان محمد عثمان محمد علي
غنى للثورة والحرية والوطن والدفاع عن السيادة

حاوره/ قاسم أحمد
الفن أحد أهم العناصر التي تتوارثها الاجيال شفهيا او كتابيا، ويلعب دورا بارزاً في نقل ثقافات المجتمع وتطوره، وتقدمه الى الاجيال القادمة، فضلا عن حفاظه على حضارة ذلك المجمتع وأصالته، وهناك أنواع كثيرة من الفنون في العالم. إذا نظرنا إلى الفن الارتري فهو فن عريق ذات اصالة منذ قديم الزمان، فالشعر الارتري بأسلوبه المتميز، حيث كانت ارتريا التي تعد عروس القارة السمراء الزاهية نهاراً والمضيئة ليلاً ترقص طربا منذ القدم، لثراء اهلها وجمال طبيعتها وكثرة مغنيها وتنوع تراثها.. ويوصف الشعب الإرتري منذ القدم بالثقافة والعلم. ففي هذه المقابلة المطولة التي أجريت مع أحد رموز الفن الغنائي الارتري ، فنان مخضرم ، فنان عريق يتمتع بكل مقاييس الابداع الفني ذو أداء ساحر يجيد العزف على أكثر من آلة متخصص في التلحين ، فنان موهوب منتشياً بمعرفة إيقاعات عدة محلية

download

تصريح صحفي
موقف ارتريا بخصوص أمن البحر الاحمر

بما أن البحر الأحمر يمثل أحد أهم الممرات الإستراتيجية في العالم، فإن مهمة حماية أمنه وسلامته تأتي ضمن أولويات أجندة عمل العديد من القوى الدولية والإقليمية، وإن كان أكثر اهمية للدول المطلة علي شواطئه. كما أنه ومن منطلق الأهمية الجيوسياسية والجيواستراتيجية للبحر الأحمر، مع طبيعة التحديات التي فرضتها الأزمات التي تعيشها المنطقة. يتأكد مدى صعوبة المهمة. فليس هناك بديل لدور الدول المطلة على البحر الأحمر في تحقيق سلام دائم ومستقر في هذا المحيط. إن إيجاد قوة موحدة، ووضع استراتبيجية واضحة وخطة محكمة، يتطلب وقتا وجدية وإمكانات. وبالتالي فإن التحركات التي ظلت تجري من وقت لآخر، لا سيما ما جرى من تدريبات مشتركة بجدة، يومي السبت والأحد الماضيين، وشاركت فيه بعض الدول المطلة على البحر الأحمر. يصب في ذات الهدف المشترك.

download

الرئيس الإرتري لـ«الشرق الأوسط»: وضع غزة المؤلم عرى النظام العالمي وفضح مزايدات المواقف الدولية والدول العظمى

نشرت جريدة ” الشرق الاوسط ” في عددها الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2023 مقابلة مطولة اجراها الصحفي فتح الرحمن يوسف مع الرئيس اسياس أفورقي، تناولت ابعاد العلاقة الارترية السعودية، والازمة السودانية، وقضايا افريقيا التنموية المزمنة، ومسألة تأمين البحر الاحمر، والشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة وافريقيا، وكيفية تعامل الدول الاوروبية مع الشؤون الافريقية، وتحديات الاتحاد الافريقي ومنظمة الايغاد الاقليمية، وكارثة غزة.
وفيما يلي نص الحوار:
توصف العلاقات السعودية مع دول أفريقيا بالمميزة، وجاءت القمة السعودية – الأفريقية تتويجاً لهذه العلاقات، وأنتم أحد المشاركين فيها، فما الذي يميز هذه القمة؟

download

تصريح صحفي

إن الحديث – الفعيل والمفترض – حول المياه والمنفذ إلى البحر والموضوعات ذات الصلة التي طرحت يف الاونة الاخيرة كثيرة ومفرطة بالفعل. وقد أثارت هذه القضية حيرة جميع المراقبين المعنيين.
وفي هذا السياق تؤكد الحكومة الارترية مراراً وتكراراً أنها لن تنجر، كما هو الحال دائما، إلى مثل هذه المسارات والمنابر. وتحث الحكومة الارترية كذلك كافة الاطراف المعنية على عدم الاستفزاز بهذه الاحداث.
وزارة الاعلام
اسمرا: 16 اكتوبر 2023

فشل مؤامرة عظيمة – والجنون الذي سببته

شهد هذا العام تصرفات مشبوهة إستهدفت إثارة شغب عرقلة تجمعات واحتفالات الارتريين وإحيائهم مناسباتهم الوطنية ، الامر الذي كان مثاراً للإستهجان والاستغراب، لكن من يعرف الخلفية التاريخية لهذه التصرفات التي وصلت حد الجنون، ومن يقوم بتمويلها ورعايتها والتحليلات المرتبطة بها لن يستغرب الامر.
في منتصف القرن الماضي، قام المعارضون التاريخيون الذين اتخذوا موقفًا مفاده أن “استقلال إريتريا لا يخدم استراتيجيتنا العالمية” بعزل هذا البلد الذي انتزع استقلاله بتضحيات جسام، عن المجتمع الدولي، وحاولوا تدميره بكل الطرق، وأدخلوا شعبه في صراع دائم وحظر اقتصادي،حتى يصل الى مرحلة يكره فيها استقلاله ويتوق للعودة الى الاستعمار، ونفذوا لاجل ذلك العديد من المؤامرات العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية، بشكل لا هوادة فيها لأكثر من ربع قرن.

download