ፕረዚደንት ሃማደኤ ወ/ሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል
“እነፍርዮ ፍርያት ንርሑቕ ዝጠመተ ክኸውን ኣለዎ”

መርሃዊ ታደሰ
ክቡራት ኣንበብቲ፡ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2023፡ ምስ ፕረዚደንት ሃማደኤ ወ/ሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል፡ ኣብ ድሕረ-ባይታ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራን ሓፈሻዊ ንጥፈታቱን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ብድሆታትን ዕድላትን ኤርትራውያን ደቂ_ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን; ናይ ዘካየድናዮ ቃለ-መሕትት እነሆ – ሰናይ ንባብ።

ወ/ሮ ተኽኣ፡ ዕላልና ብኣመሰራርታን ኣመዓባብላን ሃማደኤን ቀንዲ ዕላማታቱን፡ ተራኡ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ቃልሲ ናይዛ ሃገርን ክንፍልሞ?
ሃማደኤ ኣብ ቃልሲ ዝተመስረተ ኣካል ህዝባዊ ግንባር ዝኾነ ሃገራዊ ማሕበር እዩ። እዚ ማሕበር’ዚ ኣብ 1979 ህዝባዊ ግንባር ኣብ ቃልሲ ዝወለዶ፡ ንንጥፈታት ደቂ_ኣንስትዮ ኣብ ዘላቒ ምዕባለ ናይዛ ሃገር ከም ዝብርኽን ከም ዝሕይልን ብምግባር ከኣ፡ ሱታፌ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳያት ናይ ቃልሲ ንምርግጋጽ ልዑል ጻዕርታት ዘካይድ እዩ። ከምኡ ድማ፡ ቅድሚ

download

መደረ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ
ኣቶ ዑስማን ሳልሕ

ዝኸበርካ ሚስተር ሰርጌ ላቭሮቭ
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፈደረሽን ሩስያ፣
ዝኸበርኩም ኣባላት’ቲ ጉጅለ ልኡኽ፣
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን፣
ፈለማ፡ ናብ ኤርትራ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም። እዚ እዋናዊ ምብጻሕ፡ ርእይቶታትን ሓሳባትን ኣብ ኣገደስቲ ዓለማውን ዞባውን ጉዳያት ንምልውዋጥ፣ ከምኡ’ውን ክልተኣዊ ዝምድናታት ንምድልዳልን ንምዕማቚን ዕድል ዝፈጠረ፡ ዕዙዝ ኣገዳስነት ዘለዎ’ዩ።
ዝኸበርካ ሚስተር ሰርጌ ላቭሮቭ
ዓለምና ብኣዝዩ ተኣፋፊ መድረኽ’ያ ትሓልፍ ዘላ። ኣገዳስነት ናይ’ዚ ዑደት ከኣ፡ ምስ’ቲ መድረኽ ተዛሚዱ ዝርአ’ዩ።
ሰዓት ብሰዓት፡ 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ፡ ንህዋታትና ዝዕብልዂ ዘሎ ኩነታት ከኣ፡ ህዝቢ ዓለም ዝከታተሎ ዘሎ፡ ኣሻቓሊ ኩነት’ዩ።
ነዚ ዘሎ ሃዋሁን መድረኽን ብዕምቈት ተረዲእና ንመጻኢ ምእንቲ ክንዳሎ ግን፡ ንዝሓለፈ ከም መለበሚ ክንዝክር ግድን ስለዝዀነ፡ ንታሪኽ መሊስና ክንግንጽል ግቡእ’ዩ።

download

Eritrea’s Statement at the UN on International Order

Statement Delivered by Ambassador Sophia Tesfamariam Permanent Representative of the State of Eritrea at the United Nations at the Open Debate of the Security Council (Ministerial Level) on “the Promotion and Strengthening of the Rule of Law in the maintenance of International Peace and Security: the Rule of Law among Nations”
H.E. Minister HAYASHI Yoshimasa, Honorable Ministers and Distinguished Permanent Representatives, At the outset, let me express my delegation’s profound appreciation to Japan for organizing this open debate that provides member states the opportunity to share their perspectives on an immensely crucial theme: “the promotion and strengthening of the rule of law in the maintenance of international peace and security: the Rule of Law among Nations.” I would like also to congratulate Japan for assuming the Council’s presidency for the month of January, as the newly elected member of the Council along with Ecuador, Malta, Mozambique, and Switzerland.

download

Ministry of Agriculture Newsletter
January 2023

Eritrea: Agricultural Market Highlights

Facts that show the country’s Resilience to Global Food Crisis
Information has predominantly become as indispensable as the enduring top human needs such as food, shelter and clothing. Availability of accurate information, as valuable asset, favours individual or institution existence, whereas its insufficiency or total deprivation has dire consequence. Hence, no wonder that information is being utilized in a strategically systematized manner and as a determining factor in all spheres during this revolutionary age of information.

download

ሂስተርያ ባዶነት

“ኣብ ሕቚፊ ህዝቡ ዝመውቕ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ንቀንጠብጠብ ተደናደንቲን ዓንደርቲን ዝእድብ ቅያ ስርሒታት ጸረ-መጥቃዕቲ ኣመስኪሩ፣” ናይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ከንቱ ዕንደራ ውርደት ጐሲሙ፡ ብውዕል ዕጥቂ ምፍታሕ ከተያ ምስ ተገብረሉ፡ ከምቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ዝበሎ፡ “ሂስተርያ ቅርሕንታዊ ተጻብኦ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ” ይዓርግ ኣሎ። ጀፍሪ ፈልትማን፡ ብ26 ታሕሳስ 2022፡ ኣብ መጽሔት “ፎረይን ኣፈይርስ” (Foreign Affairs) ኣብ ዘስፈሮ ሓደ ዓንቀጽ ጥራይ፡ ስም ኤርትራ 30 ግዜ፡ ስም ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ድማ 25 ግዜ ደጋጊሙን ኣምሪሩን ብምጥቃስ፡ ዝተሰምዖ ጓሂ ከንፍስ ሃቂኑ። ፈልትማን፡ ቅልውላው ኢትዮጵያ ከመሓድር፡ ዓንደርቲ ዓቕሚ ኣብ ምጽንቃቖም ትንፋስ ክሰዃዓሎም ተባሂሉ፡ “ፍሉይ ልኡኽ ኣመሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ” ተሸይሙ ዝነበረ፡ ተልእኾኡ ከይሰመረ፡ ብሓድሽ ልኡኽ ተተኪኡ…

download

ዓበይቲ ፍጻሜታት 2022

ሊድያ ተኽለማርያ
ርክብ መራሕትን ኣምባሳደራትን ሃገራት ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ፡ ኣብ ሓምለን ሕዳርን፣ ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ብ9ን 10ን ታሕሳስ፣ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና – ዋንግ ዪ ድማ፡ ብ4ን 5ን ጥሪ ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ፈጺሞም። ፕረዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ፡ ካብ 9 ክሳብ 12 ሓምለ ከምኡ’ውን ካብ 10 ክሳብ 12 ሕዳር 2022 ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝጸንሓሉ፡ ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምምዕባል ክልተኣዊ ዝምድናን ሓባራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን ዘትዮም። ፖለቲካዊ፡ ዲፕሎማስያዊ፡ ጸጥታዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራውን ባህላውን ምትሕግጋዝ ኤርትራን ሶማልያን ንምድንፋዕ ድማ ተሰማሚዖም። ፕረዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ኣብ ዑደቱ፡ ኣብ ዞባታት ደቡብን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓት ተዓዚቡ። ኣብ ኤርትራ ዝስልጥኑ ዘለዉ ሶማላውያን ፍሉያት ሓይልታት፡

download

Somalia Federal Republic
Ministry of Information, Culture and Tourism

Press Release
The Federal Government of Somalia wishes to announce that the repatriation of Somali troops who underwent training in Eritrea which kicked off yesterday will continue for the coming few weeks until all of them are back home. Around 5,000 Somali soldiers have undergone military training in the last three years, thanks to the brotherly country of Eritrea which imparted to them much-needed, high-level skills. The President of the Federal Republic of Somalia Dr. Hassan Sheikh Mohamud who put efforts to ensure the safe return of the troops has indicated that the forces will play a major role in the ongoing fight against the terrorist Khawarijite group of Al Shabab.”The arrival of the first batch of Somali forces trained in Eritrea has given fresh impetus to the heroes of the Somali National Forces who are determined to rid the country of the Al-Shabaab menace once and for all” President Hassan said. The Federal Government of Somalia expresses its heartfelt gratitude to the President and people of Eritrea for their generosity in…

download

“It’s My Utmost Wish to see Eritrea get International Recognition for the Elimination of Mother-to-Child HIV Transmission Shortly” Madam Therese U. Poirier

Interview conducted by: Ruth Abraham

Our guest today is Madam Therese U. Poirier, UNAIDS country representative in Er­itrea. Madam Poirier has com­pleted her three-year term and is leaving Eritrea on January 1, 2023. The interview focuses on her professional and personal experiences in Eritrea.

Thank you for being with us. Please introduce yourself to our audience.
This is an honor that I don’t take for granted. Thank you very much. My name is Madam Therese Poirier. I am a Rwandese- Canadian and a mother of two. I have over 30 years of progressive leadership experience in interna­tional development. I started my journey working with grass root community development in my native Rwanda. Later on I moved around many countries in Africa, Asia, Latin America and North America (Canada). Before join­ing UNAIDS, I was working as a diplomat for the Canadian gov­ernment working with regional and pan African…

download

Communique Following Kenya’s President Official visit to the Eritrea

On December 9-10 2022, His Excellency the President, Hon. William Samoei RUTO, PHD., C.G.H., undertook an official visit to the State of Eritrea on the invitation of his host, H.E. President Isaias AFWERKI.
Following warm and cordial deliberations between the two Leaders, the following was agreed upon;
On Bilateral Issues;
1 The two Excellencies agreed to bolster bilateral relation between Kenya and Eritrea as well as improving people-to-people ties with a view to enhancing and entrenching regional integration. To this end, the two countries shall abolish visa requirements for their respective citizens. The two countries will also cooperate in the African Union in the spirit of Pan-Africanism.

download

THE HORN OF AFRICA:
ERITREA’S ROLE TO CEASE REGIONAL CONFLICT

By:Ali Said Faqi
Former Ambassador of Somalia to Benelux and EU
The Horn of Africa is a home for people of different ethnicity, cultures, languages, and religions. The region has endured endless conflicts, spanning from the struggle for independence, and civil war in Somalia to ethnic tensions and rival nationalisms in Ethiopia, South Sudan, and Sudan. The region also suffers recurring droughts that have displaced millions of people, making the HOA one of the largest refugee hubs on the continent. Equally, political instability, unmanageable corruption, and terrorism play a significant role in the suffering of the people in this region. Other destabilizing factors include arms smuggling from Yamen, piracy and illegal fishing in the Indian Ocean, foreign interventions, and uncontrolled borders. All these coupled together with the foreign powers vying to control the region because of its strategic, economic…

download

ስርሒት ፈንቅል፡
ድንቂ ወተሃደራዊ ስትራተጂ ህ.
.ሓ.ኤ

ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፡ ካብ’ቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ ዝነበረ ግፍዒ፡ በደልን ወጽዓን ዝተወልደ ፖለቲካዊ ሓይልን መትከላትን መንእሰያት ኤርትራ ኰይኑ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ወዲቡን መሪሑን ባህጊ ሓርነትን ናጽነትን ህዝቢ ኤርትራ ተሰኪሙ ኣብ ምዕራፉ ንምብጻሕ፡ ብህዝቢ ኤርትራ ዝተወከለ ውድብ እዩ። ስርሒት ፈንቅል ከኣ፡ ሓደ ካብ’ቶም ወተሃደራዊ ብልሒን ርቀትን ኤርትራውያን መንእሰያት ዝተመስከረሉ ኣደናቒን ግዙፍን ወተሃደራዊ ስርሒትን ዓወትን እዩ።ህግ፡ ስርሒት ፈንቅል ከካይድ ምስ ወሰነ፡ ዕብየትን ኣገዳስነትን ከምኡ’ውን ዓወቱን ፍሽለቱን ኣብ መጻኢ ዕድል ናጽነት ኤርትራ ክህልዎ ዝኽእል ጽልዋ ኣብ ግምት ኣትዩ፡ ኣዝዩ ጽፉፍ ምድላው ክካየደሉ ነይርዎ። ኣብ 1977 ህግ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ንምሕራር ዘካየዶ ስርሒት ከም’ቲ ዝተደልየ ስለዘይከደን ገዚፍ ወስዋእቲ ስለዝተኸፍሎን፡ ኣብ

download

معجزة فنقل ابرزت معجزة جديدة

لقد أكدت الذكرى ال33 لعملية فنقل العمليات الإسطورية المضادة لقوات الدفاع الإرترية المسنودة من شعبها الآن بعد تأديبها لهرطقات المفترين والغوغاء ، حيث يتم إحياء هذه الذكرى معززاً بتاريخ إضافي يبعث على الفخر ويعكس تاريخ صمود الشعب الإرتري بجلاء ووضوح .
لقد انجز الشعب الإرتري وتنظيمه الطليعي الجبهة الشعبية عملية فنقل والتي يندر مثلها في تاريخ المعارك العسكرية بعالمنا، لكونها معجزة نفذت عبر البر والبحر وواحدة من العمليات العسكرية الكبيرة لكفاحنا التحرري .إن هذه العملية التي كانت فريدة من حيث فنون الحرب والسرعة الخاطفة والمساحة التي دارت فيها كانت مثيرة للإعجاب ، وقد تم فيها إقتلاع المستعمرمن جذوره وإفساح الطريق واسعاً نحو الإستقلال.وبالرغم من إحياء هذه الذكرى عام إثر آخر بعزة وشموخ ، إلاّ ان إحيائها هذا العام ممهور بمعجزة وبطولة الجيل الجديد.

download

ቅያ ፈንቅል ዝወርዐ ሓድሽ ቅያ

መበል 33 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል፡ ኣብ ሕቚፊ ህዝቡ ዝመውቕ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ንቀንጠብጠብ ተደናደንቲን ዓንደርቲን ዝእድብ ቅያ ስርሒታት ጸረ-መጥቃዕቲ ኣመስኪሩ፣ ነቲ እጹብ-ድንቂ ታሪኽ መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርዐ፡ ተወሳኺ ዘሐብን ታሪኽ ኣብ ዝፈጸመሉ እዋን ይዝከር ኣሎ። ስርሒት ፈንቅል፡ ህዝቢ ኤርትራን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ግንባርን፡ ኣብ ታሪኽ ወተሃደራዊ ግጥማት ዓለምና ሒደት መዳርግቲ ጥራይ ዝርከቦ፡ ብመሬትን ባሕሪን መስተንክር ቅያ ዝፈጸምሉ፡ ሓደ ካብ ዓበይቲ ስርሒታት ሓርነታዊ ቃልስና እዩ። እዚ፡ ብጥበብ ውግእ፡ ብበርቃዊ ቅልጣፈን ስፍሓቱን ኣገራሚ፡ ናይ መወዳእታ ሱር መግዛእቲ ፈንቂሉ በሪ ናጽነት ዘርሓወ ስርሒት’ዚ፡ ዓመት መጽአ ብሓበን ዝዝከር ኮይኑ፡ ሎሚ ዓመት ብቅያን ጅግንነትን ሓድሽ ወለዶ ተዀሊዑ ኣሎ። ራእይን ዕላማን ሰማእታት ፈንቅል ኮነ ናይ ኩሎም ስውኣትና… ሓርነት እዩ።

download

Press Briefing by Foreign Minister Sergey Lavrov at the State House

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov gave a short press briefing to local and international media on 27 January 2023 after his meeting with President Isaias Afwerki. Brief excerpts of his comments follow.

On bilateral ties and cooperation
With President Isaias Afwerki, we analyzed the state of bilateral relations, they are developing very intensely on a mutually beneficial basis. Its economy, of course, mining, information communication technologies, agriculture, infrastructure, the possibilities of important airport of Massawa, the availability of the Russian proposals to develop industries in Eritrea. All this is going to be the subject for regular consultations between the ministries of economy which we agreed to launch very soon and to make this consultations regular feature of our relations. We are ready to increase the number of scholarships…

download

Statement by Foreign Minister Osman Saleh at the meeting with senior Russian delegation

Your Excellency Mr. Sergey Lavrov
Foreign Minister of the Russian Federation,
Distinguished Members of the Delegation,
Ladies and Gentlemen,
Let me first welcome Your Excellency and your distinguished delegation to Eritrea.  We are indeed honoured by this timely visit which has afforded us the opportunity to exchange views on international and regional issues of great importance, and, to further strengthen our bilateral ties.
Your Excellency,
These are turbulent times. The specter of unnecessary, avoidable and spiraling calamity is looming larger than at any time in the recent past.  In the event, the significance of Your Excellency’s visit must be gauged against the backdrop of these unfolding and extremely preoccupying trends and realities.

download

President Isaias Afwerki met and hold talks with FM Sergey Lavrov

Asmara, 26 January 2023- President Isaias Afwerki in the afternoon hours of today, 26 January, received at the State House a Russian delegation led by Mr. Sergey Lavrov, Minister of Foreign Affairs. At the meeting, President Isaias indicated that the illusion to generate a global uni-polar system has totally failed and called for an integrated effort to resist and combat the hegemonic and colonial history that had put the world into jeopardy.President Isaias also said that the war in Ukraine is vivid evidence and the ultimate attempt of their erroneous hegemonic and dominance policy.Foreign Minister Lavrov on his part said that the war in Ukraine is between groups of western countries led by the US and the Russian Federation.

download

الصين وارتريا
في الذكرى الثلاثون لإقامة العلاقات الدبلوماسية
الطرق الى الامام واسع ومشرق

الرئيس شي جين بينغ والرئيس اسياس افورقي

بقلم: داي يماو
القائم بأعمال السفارة الصينية في ارتريا
يصادف هذا العام الذكرى الثلاثون لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وارتريا. ” الوقوف عند الثلاثين ” تمثل صورة حية للتقدم المطرد للعلاقات الصينية ـ الارترية على مدة الثلاثة العقود الماضية. تتمتع الصين وارتريا بصداقة عميقة بتوجيه ورعاية كل من الرئيس شي جين بينغ والرئيس اسياس افورقي. فقد أقامت الصين وارتريا الشراكة الاستراتيجية مما ادى بالعلاقات الثنائية الى عصر جديد. ثم قام عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية، وانغ يي ـ الان عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ومدير مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي ـ بزيارة ناجحة لإرتريا حققت نتائج مثمرة.

download

A million years old three Species of Pigs
From the Site of Buia (Eritrea)

According to modern studies, the origin of the family of pigs is known to be from Asia, and later they appeared in Africa around 21Ma, and around 16.5Ma arrived in Europe and China. Some species are also believed to be evolved in the Indian Subcontinent and dispersed around 13.8Ma to Eurasia. To date, the oldest evidence of the subfamily is known from Early Miocene, and the youngest in the early Late Miocene age, documenting a range from about 20 to 9M.Pigs are intelligent and adaptable animals. They occupy a unique role in several ecosystems, being large and mostly omnivorous mammals. They are known since the late Eocene in Asia and they are present in the wild across the Old World. They have been important to human populations as a source of …

download

ስብሓት ንሰራዊት ኤርትራ!

መሰታ ኣልቦ ክሕደትን ቀቢጻዊ ስጉምቲን ሕዳር 2020፡ ፈጣን ግብረ-መልሲ ስለዝቘጸዮ እምበር፡ ብሃንደበትነቱን መራሕቲ ዕብዳን ዝተኣማመንሉ ብልጫን ከስዕቦ ዝኽእል ዝነበረ ሓደጋ ክብደቱ ክትምጥኖ ዘጸግም’ዩ። ከምኡ ዓይነት ድቦላ ኣይኮነን’ዶ ንሓድሽ መንግስቲ ንድልዉ መንግስቲ’ውን ኣዝዩ ፈታኒ’ዩ። ከምዝፍለጥ፡ ነበር-ጉጅለ-ማለሊት ንናታ ጸቢብ ዕላማታት ክትብል፡ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ደይ መደይ ኢላ ብቕዓቱ ረሚሳቶ እያ። ብዓሌታዊ ስምዒት ገዛዚዓ፡ ሃገራውነቱ ኣብ ልዕሊ ምምሳን፡ 30% ቁልፊ እዚታት ኣጋር ሰራዊት፣ ከምኡ’ውን 60% ዓቕሚ መካናይዝድ ሓይሊ፡ ስለያን መራኸቢታትን ብናታ ሰባት ከምዝበሓት’ያ ገይራ። ነዚ ጸብለልታ’ዚ ሒዛ ዝወጠነቶ መጥቃዕቲ ከኣ፡ ከም ዓሻ ድፍረት ዝርአን ዝንዓቕን ኣይኮነን። ሓደገኛነቱ ኣእምሮ ዘለዎ ኩሉ ክግምቶ ዝኽእል’ዩ። 1) ዕላማ’ቲ መጥቃዕቲ፡ ዝዓበየ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ ‘ሰሜናዊ-እዝ’ ኣልሚስካ፡ 80% ኣጽዋር ሃገር ቀሚዕካ፡ ናብ ኣራት-ኪሎ ብምምራሽ መንግስቲ ምዕላው’ዩ ነይሩ። ይኹን’ምበር ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ነቲ

download

ቃል ኣሰናዳኢ መጽሔት መንእሰይ

ካብ 2023 ጀሚሩ ዝጽበየና ቃልሲ፡ ብቐንዱ ዓቕሚ ሃገር ብፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ወተሃደራዊ፡ ሽርክነታዊ ልምዓታዊ ዝምድናታት ምሕያልን ምድልዳልን እዩ። እዚ ኸኣ፡ ዝለዓለ ናይ ሓሳባትን ውዳበን ዕዮን ብልጸት ይሓትት። ኣብ ቅድመና ብሰንኪ ዓለማዊን ዞባዊን ብድሆታት ተወንዚፎም ዝጸንሑ ገዘፍቲ ልምዓታዊ መደባት ህንጸት ሃገር ተገቲሮም ኣለዉ። እቲ መሪሕን ቀላሲን መንኰርኰር ሕብረተሰብ ዝኾነ መንእሰይ እምበኣር፡ ኣብዚ ናብ ሓድሽ መዋእል እንሰጋገረሉ ዘለና እዋን፡ ነዚ ታሪኻዊ ንቕሓት’ዚ ዓጢቑ፡ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ገዘፍቲ ዕማም ህንጸት ሃገር ዘሰክሞ ሓላፍነት ተገንዚቡ፡ ብልጸቱ፡ ብቕዓቱን ጸዓቱን ክውፊ ለበዋ ኣየድልዮን። መጽሔት መንእሰይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ሕታማ፡ ኣብቲ ኣብ 2023 ተታሒዞም ዘለዉ ናይ መኸተን ልምዓትን መደባት፡ ብኸመይ ስሉጥን ኣድማዒን ቅያ ንፍጽም ንዝብል ዛዕባ ዝያዳ ኣተኩሮ ሂባትሉ ኣላ። ኣብ ነንበይኑ ዓውድታት ስራሕ ተዋፊሮም ንዘለዉ መንእሰያት ብምዕዳም፡ ንባቦም ንህሉም መድረኽ፡

download

المنعة للجيش الإرتري

إذا لم يتم التصدي لمغامرة نوفمبر 2020م الإنتحارية الفاقدة للمساومة برد سريع وحاسم ، فإن المخاطر التي كانت ستحدثها مع جنون القادة المباغت ، كان من الصعب التنبؤ بأضرارها، حيث ان هذا النوع من المفاجأت ناهيك لحكومة جديدة فـانه يشكل تحديا حتى للحكومات ذات الخبرة والمستعدة لكل الاحتمالات. ومن المعروف ان زمرة الوياني وبهدف تحقيق أهدافها الضيقة، كانت قد امعنت في اضعاف قدرات الجيش الاثيوبي بالعمل على تفريق شمله بإستخدام النعرات العرقية. وبدلا من من ترسيخ الروح الوطنية في نظمه، شرعت في هيمنة عناصرها على 30 في المائة من القوات البرية وعلى 60 في المائة من قدرات القوات الميكانيكية والاستخبارات والاتصالات…#

download

حصاد الخدمات العامة لعام 2022

إعداد جريدة ” ارتريا الحديثة ”
في الثامن والعشرين من ابريل اطلقت وزارة الصحة خطة استراتيجية خماسية للتنفيذ تتضمن اربع وثائق رئيسية وذلك في مراسم جرت في فندق اسمرا بالاس بحضور ممثلي الشركاء ومسؤولي منظمات الامم المتحدة في ارتريا. وهذه الخطط الصحية تمتد من عام 2022 لغاية عام 2026 وتدرج في سياق الخطة الاستراتيجية الثالثة لتطوير قطاع الصحة وكذلك الخطة الوطنية الرامية لتوفير الخدمات الصحية في جميع أرجاء ارتريا. ودأبت وزارة الاراضي والمياه والبيئة على رفع مستوى الوعي بين المواطنين بغية التغلب على مصاعب البيئة والتغير المناخي من خلال عقد سمنارات تنويرية. وان وزارة التعليم من طرفها تبذل جهود كبيرة وحثيثة لكي يعم التعليم كل الريف الارتري، وان لا يقتصر على المدن وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية التعليمية الشاملة.

download

الحصاد التنموي لعام 2022

جريدة ” ارتريا الحديثة ”
شهدت البلاد خلال عام 2022 العديد من البرامج التنموية في مختلف الحقول والتي شملت تنمية الثروة الزراعية والحيوانية، ومشاريع حفظ المياه والتربة والغابات ومواصلة حملات التشجير ومكافحة الجفاف، وصيانة الطرق وتطوير وسائل المواصلات والاتصالات في جميع الاقاليم بمشاركة الجميع بما فيهم طلاب المدارس وأفراد الخدمة الوطنية، وذلك لمصلحة الجميع في تحسين الحياة المعيشية للمواطن في سياق الاستراتيجية التنموية الوطنية الشاملة.
وفيما يلي نص التقرير السنوي:

download

حصاد العمل السياسي والدبلوماسي لعام 2022

جريدة ” ارتريا الحديثة ”
3 يناير 2022
شهد عام 2022 الكثير من الفعاليات السياسية والدبلوماسية على المستوى الاقليمي والقاري والدولي ، وكان لارتريا نصيب في المشاركة فيها ، سواء كان عبر استقبالها للزعماء والمبعوثين الدوليين والامميين ، أو عبر مبعوثيها ، الذين كان لهم مشاركاتهم ودورهم الفعال في توصيل رؤية ارتريا حول كافة القضايا الدولية والاقليمية ومقترحاتها ومساهماتها في حل الكثير من القضايا او لتعزيز توجه يخدم البشرية عبر نظام عالمي يضمن مساواة الجميع ويحرص على ضمان مصالح الجميع في احترام خصوصيات الدول والأقاليم ، وإن كان عام 2022 حافلاً بالكثير من التحركات والمبادرات والزيارات من والى ارتريا نوجز اهمه في هذا التقرير:

download

القرن الأفريقي: حراك سياسي
يؤشر لإستبدال الحلول والنزاعات
بالسلام والتعاون

بقلم: محمد نور يحيى
شهدت منطقة القرن الافريقي خلال النصف الثاني من عام 2022 حراكاً سياسياً مهماً ، حيث شهدت ارتريا زيارات عدد من الرؤساء المسئولين والمبعوثين ، كما قام عدد من المبعوثين الحكوميين بزيارة عدد من الدول وشاركوا في العديد من الفعاليات الاقليمية والدولية .
يأتي ذلك في إطار حرص زعماء المنطقة ومساعيهم الهادفة لإقرار الامن والسلم الاقليمي والدولي ، منطلقين من قناعتهم بأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلم لأي قطر بمعزل عن السلام والاستقرار الاقليمي والدولي .
جاء على رأس هذا الحراك السياسي زيارات رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية فخامة الرئيس حسن شيخ محمود لإرتريا ، في شهري يوليو(9-12) و نوفمبر (10-12) ، اجرى خلالها محادثات مطولة وناجحة مع فخامة الرئيس اسياس افورقي استمرت لأيام ، ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية كما تناولت المحادثات التطورات على مستوى القرن الافريقي والأوضاع الاقليمية والدولية.

download

حملة التستر على الجرائم

بعد توقيع “اتفاقية بريتوريا لنزع السلاح” تزايدت الافتراءات والاتهامات ضد الشعب والجيش الإرتري. وكالة الصحافة الفرنسية ، A.f.P، أسوشيتد برس A.P رويترز ، بلومبرج. منظمة الصحة العالمية (WHO ) ، وسائل إعلام إقليم تقراي الإثيوبي، وسائل التواصل الاجتماعي للتقارو المقيمين في الخارج… إلخ. كلهم منخرطون في هذه الحملة الجديدة. صراخهم وعويلهم متشابه ولا فرق بينهم لأنه يؤلف ويوزع عليهم من مركز واحد . وكالعادة لا يقدمون أدلة دامغة لاتهاماتهم ولا يذكرون أسماء مصادرهم. بدلاً من ذلك ، فالحملة الحالية ليست مدفوعة فقط بالتذمر والشكوى فهي كقول ” السلاح وقد نزع منا، لكن إطلاق الإهانات لا يمكن ان يمنعنا منه احد” .إنها حملة غير قانونية تهدف في المقام الأول إلى التستر على الجرائم للهروب من المساءلة. في الأسبوع الماضي،عقد قادة الجنون إجتماعاً اسموه ” الاجتماع الطارئ الثاني للموسم السادس” تم فيه قراءة كلمة التحرير التى جاءت مكتوبة على المجتمعين،تُحلل الكلمة”إيجابيات وتهديدات” معاهدة بريتوريا

download

ماذا عن قابلية ذلك في القانون والواقع؟

فاجأ المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى القرن الأفريقي أوليسيغون أباسانجو ، الكثيرين عندما قال خلال زيارته لمقلي الأسبوع الماضي “لن تقبل أي دولة وجود قوات أجنبية في أراضيها”. لا يبدو أن هذا الحديث نابع من عدم معرفة. فربما كان المقصود منه إضفاء نكهة على خطاب دون تفكير كثير ، أو لتخفيف حزن وكآبة بعض المفلسين والخاسرين . والسؤال المهم هنا ماذا لو نظر إلى ما قاله أبسانجو عن عدم قبول قوة أجنبية في بلد ما بعين القانون والواقع؟
إذ توجد هناك عدة دول أقامت معسكرات في جيبوتي،وهي فرنسا ، الولايات المتحدة ، ألمانيا ، إسبانيا ، إيطاليا ، المملكة المتحدة ، الصين ، المملكة العربية السعودية.
-تمتلك الولايات المتحدة وحدها 750 قاعدة عسكرية في 80 دولة حول العالم ، بينما تمتلك بريطانيا 145 قاعدة في أنحاء مختلفة من العالم.
– دول مثل فرنسا وألمانيا وأستراليا وكندا وإيطاليا واليونان وإسبانيا وهولندا واليابان وروسيا والصين والهند وتركيا وإيران وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة لديها أيضًا قواعد عسكرية في الخارج

download

تأجيج الكراهية أسوأ جريمة

جريدة ” ارتريا الحديثة ”
في الوقت الذي بدأت فيه أثيوبيا وشعبها مرحلة جديدة من عملية الإصلاح وما تحتويه من مساعى السلام والصداقة على المستوى الإقليمي التي انطلقت في عام 2018، جاءت الحرب بالوكالة التى اشتعلت لإرجاع عجلة التاريخ للوراء من خلال تعطيل تلك العملية وماخلفتها من آثار سجلها التاريخ على أنها من أكثر القصص المخزية والمثيرة للقلق التى شهدها القرن الحادي والعشرين،بسبب الدمار الكبير والإبادة البشرية التي خلفتها.
ان التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة وعزل جزء من شعبها وتغذية أفكاره بمزاعم لاتوجد على أرض الواقع بانه مهمش ومعزول ومحاصر ، لجعله في وضع نفسي قلق يدفعه الى خوض حروب مع اخوته وجيرانه يعتبر جريمة نكراء أرتكبت في حق الشعوب، تركت وراءها تجربة مريرة يجب أن يستلهم منها الدرس والوعي على مستوى الإقليم بحيث لاتتكرر في المستقبل .بدلاً من ذلك ، فحتى في هذا الوقت الذي تظهر فيه آمال السلام بعدما حل كل ذلك الموت والدمار ، نشاهد حدة الحملة الدعائية تتصاعد لتأجيج الكراهية والعداء ولمواصلة الحرب غير المبررة والفاشلة بوجه آخر. فكما هو ظل يتبع دائماً ،يركز الهدف الأول لهذه الحملة على الشعب الأرتري وكذلك داخل إثيوبيا على شعب أمحرا ،حيث يتم تفعيل الحملة

download

ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ኣፈፌት ሓድሽ ምዕራፍ

ኣብ መፋርቕ 20 ዘመን፡ ቀጥታዊ መግዛእቲ ካብ ዘብቅዕ ንድሓር፡ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንኣስታት 80 ዓመታት፡ ካብ ኲናትን ግጭትን ኣዕሪፉ ኣይፈልጥን። ሰለስተ ወለዶታት ሰላማዊ ኣየር ኣስተንፊሶም ኣይፈልጡን። ሱር መሰረት ናይዚ ዕድል ወለዶታት ዘኽሰረ ህውከት’ዚ፡ ፖሊሲታት ሓድሽ መግዛእቲ ከምኡ’ውን ግሎባዊ ስትራተጂ ዝድርኺቱ ኣራግጽ ርእሰ-ሓያላን ኣብ ዘመነ ዝሑል ኲናትን ድሕሪኡን’ዩ። መጋበርያ ስርዓታት ምርካብን ዘቤታዊ ድኻማትን ድማ ምቹእ ባይታ ፈጢርሉ። ድሕሪ’ዚ ዘሕዝን ታሪኽ፡ ሎሚ፡ ዞባና ኣብ ኣፈፌት ሓድሽን ትስፉውን ምዕራፍ ይርከብ። ነዚ ምዕባለ’ዚ ዝወለደ ብቐንዱ ዝሓለፈ መሪርን ኣኽሳሪን ተሞኩሮ ዝዀስኰሶ ንቕሓት’ዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣንጻር ከፋፋሊን ዓሌታዊን ፖለቲካ ዝማዕበለ ንቕሓት፡ ኣብ 2018 ንመጋበርያ ስርዓት ወያነ ካብ ስልጣን ምግላፉ፡ ሓደ ካብ ምልክታት ምብቃዕ ዝሓለፈ መዋእል’ዩ ነይሩ። ክንዲ ዝኾነ፡ ድሕሪ’ዚ ፍጻመ’ዚ፡ ቅልጡፍን ብዙሕን ፍጻመታት ተደራሪቡ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ኩነተ-

download

Eritrea: Essential Education Indicators

Eritrea Essential Education Indicators is the official, annual education publication of the Ministry of Education (MoE) dealing with basic essential indicators. It is the 22nd report produced by the Department of Research and Human Resource Development in terms of organization of schools in the six administrative zobas, the Zobas. The sources of information for this publication are annual school censuses carried out by Zoba education offices through standard questionnaires. This publication covers data from Early Childhood Education (ECE) and General Education (Elementary, Middle and Secondary level). The main purpose of the 2018/19 publication is to provide useful, relevant, reliable and up-to-date information on education for various stakeholders within and outside the education sector. The MoE believes that the data presented in this publication is by no means considered exhaustive. For further inclusion and refinement to be made, the Ministry of Education is working to improve the quality and coverage of the education statistics.

download

Synopsis of the Archaeological Findings from the Greater Asmara Area

By: Abraham Zerai
The 1st millennium B.C. is an important period to understand changes in settlement, technology and economies that gave rise to the development of complex societies in various regions of the African continent. The Horn of Africa saw the development of extensive highland agro-pastoralist village communities as well as elite ritual centers in highland Eritrea and northern Ethiopia. The expansion of cultural exchanges and interaction patterns during the epoch had significant impacts on the development of agro-pastoralism, permanent village settlement and continuation of ritual manifestations.The 1st millennium B.C. witnessed the culmination of socio-economic and socio-political patterns and processes that began earlier around the 5th millennium.

download